AZ RU EN WEBMAIL
90 İLLİK YUBİLEY

                                                                                                                                  “TƏSDİQ  EDİRƏM”

                                                                                                                   Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru

                                                                                                          professor___________________G.Ç.GƏRAYBƏYLİ

   

      “______”_________2019-cu il tarixli

      _____№-li əmrə əsasən

 

ATU-NUN YARADILMASININ 90 İLLİK YUBİLEYİNİN KEÇİRİLMƏSİNİN TƏŞKİLİ HAQQINDA

TƏDBİRLƏR PLANI

Sıra №-si

Tədbirin adı

Məsul şəxslər

İcraçılar

İcra müddəti

Qeyd

1

Azərbaycan Tibb Universitetinin yaranmasının 90 illik  yubileyinin dövlət səviyyəsində keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinə və ölkə Prezidenti  cənab İlham Əliyevə müraciətin təşkili

Tədris və müalicə işləri üzrə prorektor ə.e.x. prof. Əliyev S.C., Rektorun müşaviri dos.Musabəyov Z.F.

HİK-in sədri dosent Qasımov C.L., Rektorun müşaviri prof. Allahverdiyev M.Q.

2019-cu ilin aprel-may aylarında

 

2

ATU-nun inkişafında ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyev və Prezident İlham Heydər oğlu Əliyevin rolu haqqında mütəmadi olaraq qiraət günlərinin keçirilməsi

Təlim və tərbiyə işləri üzrə prorektor ə.e.x., prof. Məmmədhəsənov R.M., Rektorun müşaviri dos.Musabəyov Z.F.

Ümumi işlər üzrə prorektor Xəlilov N.X., Elmi katib prof.Pənahov N.A., ATU-nun kitabxanasının direktoru tarix üzrə fəlsəfə doktoru Eminova Z.S., İctimai fənlər kafedrasının müdiri prof. Əliyev Q.C.

hər həftədə, münasib günlərdə

 

3

ATU-nun tarixi haqqında materialların toplanması, redaktə olunması, kitabın yazılıb hazırlanması və çap olunmasının təmini

Tədris və müalicə işləri üzrə prorektor ə.e.x., prof.Əliyev S.C., Rektorun müşaviri dos.Musabəyov Z.F.

HİK-in sədri dosent Qasımov C.L., Rektorun müşaviri prof. Allahverdiyev M.Q., Mətbuat katibi Aslanova G.E., Dekanlar, şöbə müdirləri, Nəşriyyat və poliqrafiya şöbəsinin müdiri İdrisov M.M.

15.04.2019-15.03.2020

 

4

Bukletin tərtibi, hazırlanması, çapının təşkili (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində)

ATU-nun elmi işlər üzrə prorektoru  dos.Bəylərov R.O.

Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor dos.İsayev O.R., Elmi katib prof. Pənahov N.A., Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri ass.Rüstəmov İ.R., Mətbuat katibi Aslanova G.E.

15.04.2019-15.05.2019

 

5

Yubiley medalı, döş nişanı, köynək, power bank, çanta, qələm, karandaş, bloknot, papaq, ajanda qovluqları, təqvim və s. hazırlanması

HİK-in sədri dos.Qasımov C.L.

İnzibati-təsərrüfat işləri üzrə prorektor Əhmədov T.R., Mətbuat katibi Aslanova G.E.,

15.04.2019-15.06.2019

 

6

Yubiley təntənsi gününün müəyyənləşdirilməsi, həmin tədbir üçün dəvətnamələrin hazırlanıb çap etdirilməsi və paylanması

HİK-in sədri dos.Qasımov C.L.

Nəşriyyat-poliqrafiya şöbəsinin müdiri İdrisov M.M.

Yubiley ərəfəsində

 

7

ATU-nun saytının yeniləndirilməsi

Rektorun müşaviri dos.Musabəyov Z.F.

Mətbuat katibi Aslanova G.E.

İlboyu hər iş günü

 

8

Ölkədən kənarda yaşayan ATU-nun məzunlarının siyahısının dəqiqləşdirilməsi, onlar haqqında məlumatların, foto-şəkillərin əldə olunması və yubiley kitabı üçün təqdim edilməsi

Tədris və müalicə işləri üzrə prorektor ə.e.x., prof. Əliyev S.C.

Ümumi işlər üzrə prorektor Xəlilov N.X., Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor dos. İsayev O.R., Rektorun müşaviri Həsənov M.Ə.,   Elmi katib prof. Pənahov N.A., Tədris hissə müdiri dos.Cavadov S.S.

15.04.2019-15.06.2019

 

9

Yubiley tədbirlərinə dəvət olunacaq qonaqların siyahısının dəqiqləşdirilməsi

Tədris və müalicə işləri üzrə prorektor ə.e.x., prof. Əliyev S.C., Rektorun müşaviri dos.Musabəyov Z.F.

HİK-in sədri dos.Qasımov C.L., Mətbuat katibi Aslanova G.E.

15.04.2019-15.06.2019

 

10

Yubileyə həsr olunmuş beynəlxalq iştiraklı elmi konfransın materiallarının toplanması, məcmuə halında çap olunmasının təşkili, keçirilməsinin təmini

Elmi işlər üzrə prorektor dos. Bəylərov R.O.

Elmi katib prof.Pənahov N.A., Rektorun müşaviri Həsənov M.Ə., Fakültə dekanları, Mətbuat katibi Aslanova G.E., Nəşriyyat və poliqrafiya şöbəsinin müdiri İdrisov M.M.

15.04.2019-ci il tarixindən

başlayaraq müvafiq tarixdə keçirmək

 

11

“Sağlamlıq” jurnalının yubiley nömrəsinin buraxılması

Elmi işlər üzrə prorektor dos. Bəylərov R.O.

ATU-nun Elmi-Tədqiqat Mərkəzinin  direktoru ə.e.x., prof. Qarayev Q.Ş.

Yubiley tədbirinin keçirilməsi ərəfəsində - 15.03.2020-cı il tarixinə qədər

 

12

“Azərbaycan Tibb Jurnalı”nın yubiley nömrəsinin buraxılması

Təlim və tərbiyə işləri üzrə prorektor ə.e.x., prof. Məmmədhəsənov R.M.(baş redaktor)

Baş redaktorun müavini dos.İslamzadə F.İ., Mətbuat katibi Aslanova G.E.

Yubiley tədbirinin keçirilməsi ərəfəsində - 15.03.2020-cı il tarixinə qədər

 

13

Respublika mətbuatında və xarici mətbuatda ATU-nun və onun bütün bölmələrinin tarixi inkişaf pillələrinə aid materialların çap edilməsinin təşkili və təmini

Tədris və müalicə işləri üzrə prorektor ə.e.x., prof. Əliyev S.C., Rektorun müşaviri dos.Musabəyov Z.F.

Elmi katib prof.Pənahov N.A., Rektorun müşaviri prof.Allahverdiyev M.Q., Mətbuat katibi Aslanova G.E., Dekanlar, kafedra və şöbə müdirləri

Yubiley ilinin bütün aylarında

 

14

Yubileylə əlaqədar televiziya və radio verilişlərinin hazırlanması

Tədris və müalicə işləri üzrə prorektor ə.e.x., prof. Əliyev S.C. Rektorun müşaviri dos.Musabəyov Z.F.

HİK-in sədri dos.Qasımov C.L., Elmi katib Pənahov N.A., Mətbuat katibi Aslanova G.E., TGT-nin sədri Vəliyev R.R.

Yubiley ilinin bütün aylarında

 

15

Televiziya filminin və reklam çarxının çəkilişi,dronla çəkiliş, “ATU” yazısı (tələbələrlə) və 90 yazısı (Hərbi tibb fakültəsi) Universitet şəhərciyi

Rektorun müşaviri dos.Musabəyov Z.F.

Elmi işlər üzrə prorektor dos. Bəylərov R.O.

T/X polkovniki, Hərbi-tibb fakültəsinin dekanı Əlləzov Ç.B., Mətbuat katibi Aslanova G.E., THİK-in sədri b/m Kərimli E.H., TGT-nin sədri Vəliyev R.R.

Yubiley ili boyunca

 

16

ATU-nun böyük akt zalının auditoriyalarının yubileylə əlaqədar olaraq təmir işlərinin yerinə yetirilməsi

HİK-in sədri dos.Qasımov C.L.

İnzibati-təsərrüfat işləri üzrə prorektor Əhmədov T.R.

Münasib aylarda

 

17

Əsaslı kitabxanada ATU-nun tarixini əks etdirən foto-stendin təşkili

Rektorun müşaviri dos.Musabəyov Z.F.

Əsaslı kitabxananın müdiri Eminova Z.S., İctimai fənlər üzrə kafedra müdiri prof. Əliyev Q.C.

2019-cu ilin aprel-may aylarında

 

18

Qocaman alimlər və həkimlərlə tələbələrin görüşlərinin keçirilməsinin təşkili

Tədris və müalicə işləri üzrə prorektor ə.e.x., prof. Əliyev S.C.

HİK-in sədri dos.Qasımov C.L., Ümumi işlər üzrə prorektor Xəlilov N.X., Rektorun müşaviri Həsənov M.Ə., Mətbuat katibi Aslanova G.E., TGT-nin sədri Vəliyev R.R.

Yubiley ili boyunca

 

19

Yubileyə həsr olunmuş idman yarışlarının keçirilməsi

Rektorun müşaviri dos.Musabəyov Z.F.

Bədən tərbiyəsi və idman kafedrasının müdiri prof. Keberlinski K.Ə., Mətbuat katibi Aslanova G.E., THİK-in sədri b/m. Kərimli E.H., TGT-nin sədri Vəliyev R.R.

Yubiley ili boyunca    müvafiq                 aylarda

 

20

Yubileylə əlaqədar TEC-in xüsusi konfransının keçirilməsi

Elmi işlər üzrə prorektor dos. Bəylərov R.O.,

TEC-in rəhbəri prof. Əyyubova А.А.,TEC-in sədri t.e.d., dos. Həsənov M.C.

Yubiley ilinin müvafiq aylarında

 

21

ATU-nun bədii özfəaliyyət kollektivlərinin yubiley proqramının hazırlanması və tələbələrlə müəllimlər qarşısında konsertlərin təşkili

Rektorun müşaviri dos.Musabəyov Z.F.

HİK-in sədri dos.Qasımov C.L., Ümumi işlər üzrə prorektor Xəlilov N.X., Mətbuat katibi Aslanova G.E., TGT-nin sədri Vəliyev R.R.

İlboyu- müvafiq aylarda

 

22

«Təbib» qəzetində xüsusi «Yubiley» rubrikasının açılması və yubiley nömrəsinin buraxılması

Rektorun müşaviri dos.Musabəyov Z.F.

«Təbib» qəzetinin baş redaktoru İsmayılov E.Ə., Rektorun müşaviri prof. Allahverdiyev M.Q., ATU-nun Mətbuat katibi Aslanova G.E., TGT-nin sədri Vəliyev R.R.

Yubiley ili boyunca hər ay

 

23

ATU-nun fakültə, kafedra və klinikalarında yubileylə bağlı tədbirlərin keçirilməsinin təşkili

Tədris və müalicə işləri üzrə prorektor ə.e.x., prof. Əliyev S.C. Rektorun müşaviri dos.Musabəyov Z.F.

HİK-in sədri Qasımov C.L., Ümumi işlər üzrə prorektor Xəlilov N.X., Rektorun müşaviri Həsənov M.Ə.,  Mətbuat katibi Aslanova G.E., TGT-nin sədri Vəliyev R.R., Fakültə dekanları

Yubiley ilinin müvafiq aylarında

 

24

Yubileylə əlaqədar məlumatların toplanması, sənədlərin təsdiqlənib yayılması

Rektorun müşaviri dos.Musabəyov Z.F.

ATU-nun Kadrlar şöbəsinin müdiri Aslanova R.İ.

İlboyu

 

25

Təşkilat Komitəsi üzvlərini arxiv sənədləri ilə təmin etmək

Rektorun müşaviri dos.Musabəyov Z.F.

ATU-nun Arxiv şöbəsinin müdiri Alxasova  T.Ə.

İlboyu

 

26

Hərbi-tibb fakültəsinin yubileyə xüsusi hazırlıq təliminin təşkili

Tədris və müalicə işləri üzrə prorektor ə.e.x., prof. Əliyev S.C.

HİK-in sədri dos.Qasımov C.L., T/x polkovniki, Hərbi-tibb fakültəsinin dekanı Əlləzov Ç.B., Mətbuat katibi Aslanova G.E.

Yubiley ili boyunca

 

27

Hərbi-tibb fakültəsinin yaranması, tədris, müalicə, elmi işlərin aparılması, yarandığı ildən indiyə qədər, eləcə də  2009-2019-cu illərdə, yəni son 10 ildə çap olunan elmi-pedaqoji işlərin ümumi sayı və onlardan neçəsi kitab, monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaitidir, neçəsi xarici, neçəsi respublika mətbuatında çap olunub, qrantlar, patentlər, səmərələşdirici təkliflər və s., dissertasiya  müdafiə edənlərin ümumi sayı, layihələr, islahatlar, onların nəticələri, beynəlxalq əlaqələrə aid məlumat, eləcə də fakültəyə qəbul olunan və oranı bitirənlərin say göstəriciləri haqqında geniş məlumat (ATU-nun 90 illiyinə aid kitab üçün – yazılı və elektron variantı şəklində)

Tədris və müalicə işləri üzrə prorektor ə.e.x., prof. Əliyev S.C.

T/x polkovniki, Hərbi-tibb fakültəsinin dekanı Əlləzov Ç.B.

2019-cu ilin iyun ayına qədər

 

28

Tanınmış həkim-deputatlar və digər məşhur ziyalılarla ATU kollektivinin görüşlərinin təşkili

Tədris və müalicə işləri üzrə prorektor ə.e.x., prof. Əliyev S.C., Rektorun müşaviri dos.Musabəyov Z.F.

HİK-in sədri Qasımov C.L., Rektorun müşaviri Həsənov M.Ə.,  Mətbuat katibi Aslanova G.E., TGT-nin sədri Vəliyev R.R.

İlboyu həftənin müvafiq günlərində

 

29

ATU-da tibb təhsili almış bir sıra məşhur müğənnilərin, aparıcıların, incəsənət xadimlərinin, o cümlədən  – Flora Kərimova, Emin Müsəvi, Nanə Ağamalıyeva, Ülvi  Quliyev və b., ATU-da keçiriləcək yubiley konsertlərinin, görüşlərinin təşkili

Rektorun müşaviri dos.Musabəyov Z.F.

HİK-in sədri Qasımov C.L., Rektorun müşaviri Həsənov M.Ə.,  Mətbuat katibi Aslanova G.E., TGT-nin sədri Vəliyev R.R.

Mütəmadi olaraq

 

30

ATU-nun 90 illik yubileyi ilə əlaqədar 90 nəfər əməkdaşa fəxri adların, dövlət təltiflərinin, orden və medalların verilməsi haqqında vəsatətlər

Tədris və müalicə işləri üzrə prorektor ə.e.x., prof. Əliyev S.C., Rektorun müşaviri dos.Musabəyov Z.F.

HİK-in sədri dos.Qasımov C.L.

Müvafiq tarixdə

 

31

Tədrisdə, təlim-tərbiyədə, ictimai işlərdə fərqlənən 90 nəfər tələbəyə ATU-nun yubiley hədiyyələrinin təyininin və təqdiminin təşkili

Tədris və müalicə işləri üzrə prorektor ə.e.x., prof. Əliyev S.C., Rektorun müşaviri dos.Musabəyov Z.F.

HİK-in sədri Qasımov C.L., Rektorun müşaviri Həsənov M.Ə.,  Mətbuat katibi Aslanova G.E., TGT-nin sədri Vəliyev R.R.

Yubiley ilinin müvafiq ayında

 

32

ATU-nun professor-müəllim

heyətinə, digər əməkdaşlarına rektorun təşəkkürnamələrinin təyini və təqdiminin təşkili

Tədris və müalicə işləri üzrə prorektor ə.e.x., prof. Əliyev S.C., Rektorun müşaviri dos.Musabəyov Z.F.

HİK-in sədri Qasımov C.L., Mətbuat katibi Aslanova G.E.

Müvafiq tarixdə

 

33

“Tibb tarixi” muzeyində və ya “Azərbaycan Respublikası Tarix Muzeyində” Azərbaycan Tibb Universitetinin inkişaf yolunu əks etdirən xüsusi guşənin yaradılmasının təşkili

Rektorun müşaviri dos.Musabəyov Z.F.

HİK-in sədri Qasımov C.L., Ümumi işlər üzrə prorektor Xəlilov N.X.,  Rektorun müşaviri Həsənov M.Ə.,      Mətbuat katibi Aslanova G.E.

Yubiley ilinin əvvəllərində - 2019-cu ilin iyul ayına qədər

 

34

“Azərbaycan Tibb Universitetinin tarixi fotolarda” adlı xüsusi foto-albomun hazırlanması və çap edilməsi

Rektorun müşaviri dos.Musabəyov Z.F.

HİK-in sədri dos. Qasımov C.L., Mətbuat katibi Aslanova G.E., dekanlar, kafedra müdirləri

2019-cu ilin aprel-may ayları

 

35

Bakı şəhərinin istirahət parklarından birində ATU-nun 90 illiyi münasibətilə 90 ağacın əkilməsi üçün müvafiq sahənin ayrılmasının təşkili və tədbirin həyata keçirilməsi

Rektorun müşaviri dos.Musabəyov Z.F.

HİK-in sədri dos. Qasımov C.L., İnzibati-təsərrüfat işləri üzrə prorektor Əhmədov T.R., Mətbuat katibi Aslanova G.E., TGT-nin sədri Vəliyev R.R.

Müvafiq aylarda

 

36

ATU-nun Nabran istirahət guşəsinin, “Çinar” qızlar rəqs ansamblının, şən və hazırcavablar klubunun, digər ədəbi-bədii dərnəklərinin yaranma tarixləri, fəaliyyət dairələri haqqında məlumatların, aparılan islahatlar üzrə görülən işlər haqqında  yazılı məlumatların, foto-şəkillərin, onların həm də elektron variantlarının təqdimi  (yubiley kitabı üçün)

Rektorun müşaviri dos.Musabəyov Z.F.

HİK-in sədri Qasımov C.L.,  Mətbuat katibi Aslanova G.E.

2019-cu ilin iyun ayına qədər

 

37

ATU-nun Elmi şurasının yaranma tarixi, beynəlxalq aləmə inteqrasiyası, son 10 ildə gördüyü işlərin, həyata keçirilən yeniliklərin, islahatların şərhi haqqında məlumatların yazılı və elektron variantında təqdimi (yubiley kitabı üçün)

Tədris və müalicə işləri üzrə prorektor ə.e.x. prof. Əliyev S.C.

ATU-nun Elmi katibi prof. Pənahov N.A., Mətbuat katibi Aslanova G.E.

2019-cu ilin iyun ayına qədər

 

38

ATU-nun beynəlxalq əlaqələrinin tarixi inkişaf yolu, beynəlxalq inteqrasiyaların rolu, son 10 ildə beynəlxalq əlaqələr üzrə görülən işlər, bunlara aid materiallar, fotolar, həyata keçirilən islahatlar, layihələr və s. haqqında məlumatların yazılı və elektron variantının təqdimi (yubiley kitabı üçün)

Tədris və müalicə işləri üzrə prorektor ə.e.x. prof. Əliyev S.C.

Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor dos. İsayev O.R., Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri ass. Rüstəmov İ.R., Mətbuat katibi Aslanova G.E.

2019-cu ilin iyun

ayına qədər

 

39

ATU-nun Tədris şöbəsinin tarixi inkişaf yolu haqqında məlumat, son

10 ildə bu şöbədə tədrisə dair materialların, həyata keçirilən islahatların, layihələrin nəticələri haqqında məlumatlar, illər üzrə tələbə qəbulunun və məzunların sayı, həm yerli, həm də xarici tələbələr üçün məlumatların, şöbənin beynəlxalq əlaqələrinin, müasir tədris sisteminə inteqrasiyasının əhəmiyyəti, tədrisdə edilən yeniliklər, dəyişikliklər barədə məlumatlar və s. haqqında yazılı və elektron variantının təqdimi (yubiley kitabı üçün)

Tədris işləri üzrə prorektor ə.e.x., prof. Əliyev S.C.

Tədris şöbəsinin müdiri dos. Cavadov S.S., Mətbuat katibi Aslanova G.E.

2019-cu ilin iyun

ayına qədər

 

40

ATU-nun Elmi hissəsinin tarixi inkişaf yolu haqqında məlumat, son 10 ildə yerinə yetirilən elmi işlərin, çap olunan dərslik, dərs vəsaitlərinin,  qrantların, patentlərin, səmərələşdirici təkliflərin, xaricdə və respublikada dərc olunan elmi işlərin, məqalə və tezislərin say göstəriciləri, beynəlxalq iştiraklı və respublika miqyaslı elmi konfransların keçirilməsi, təşkili, fəxri, elmi ad, elmi dərəcə, dövlət mükafatı sahiblərinin və s. sayı göstərilməklə - yazılı və elektron variantı (yubiley kitabı üçün)

Elmi işlər üzrə prorektor dos. Bəylərov R.O.

 

Elmi işlərin əlaqələndirilməsi şöbəsinin müdiri  İsgəndərova R.Q., Mətbuat katibi Aslanova G.E.

2019-cu ilin iyun

ayına qədər

 

41

Təhsilin keyfiyyətinin təmini və innovasiya şöbəsinin yaranma tarixi, görülən işlər haqqlnda ətraflı məlumat (yubiley kitabı üçün)

Tədris və müalicə işləri üzrə prorektor ə.e.x., prof.Əliyev S.C.

Təhsilin keyfiyyətinin təmini və innovasiya şöbəsinin müdiri prof.Qurbanov A.İ.

2019-cu ilin iyun

ayına qədər

 

42

ATU-nun Rezidentura və  magistratura şöbəsinin tarixi inkişaf yolu, bu şöbədə görülən işlər haqqında geniş məlumat: yazılı və elektron variantda (yubiley kitabı üçün)

Tədris və müalicə işləri üzrə prorektor ə.e.x., prof.Əliyev S.C., Rektorun müşaviri dos.Musabəyov Z.F.

Rezidentura və magistratura şöbəsinin müdiri prof.Məmmədov R.M., mətbuat katibi Aslanova G.E.

2019-cu ilin iyun

ayına qədər

 

43

Tədris Terapevtik Klinikasının yaranma tarixi, tədris, müalicə və elmi işləri, beynəlxalq əlaqələri və s. haqqında geniş məlumat: yazılı və elektron variantda (yubiley kitabı üçün)

Tədris və müalicə işləri üzrə prorektor ə.e.x., prof.Əliyev S.C.

ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikasının direktoru Allahverdiyev S.A., Mətbuat katibi Aslanova G.E.

2019-cu ilin iyun

ayına qədər

 

44

Tədris Cərrahiyyə Klinikasının yaranma tarixi, beynəlxalq aləmə inteqrasiyası, tədris, müalicə və elmi işləri və s. haqqında  məlumat: yazılı və elektron variantda (yubiley kitabı üçün)

Tədris və müalicə işləri üzrə prorektor ə.e.x., prof.Əliyev S.C.

ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikasının direktoru prof.Hadıyev S.İ., mətbuat katibi Aslanova G.E.,

2019-cu ilin iyun

ayına qədər

 

45

Tədris Stomatologiya Klinikasının yaranma tarixi, beynəlxalq aləmə inteqrasiyası, tədris, müalicə və elmi işləri və s. haqqında məlumat: yazılı və elektron variantda (yubiley kitabı üçün)

Tədris və müalicə işləri üzrə prorektor ə.e.x., prof.Əliyev S.C.

ATU-nun Tədris Stomatologiya Klinikasının direktoru prof.Səfərov A.M., mətbuat katibi Aslanova G.E.,

2019-cu ilin iyun

ayına qədər

 

46

Onkoloji Klinikanın və Onkologiya kafedrasının yaranma tarixi, beynəlxalq aləmə inteqrasiyası, tədris, müalicə və elmi işləri və s. haqqında məlumat: yazılı və elektron variantda (yubiley kitabı üçün)

Tədris və müalicə işləri üzrə prorektor ə.e.x., prof.Əliyev S.C.

ATU-nun Onkoloji Klinikasının baş həkimi dosent Qasımov N.V.

2019-cu ilin iyun

ayına qədər

 

47

Son 10 ildə fakültə dekanlıqlarında, şöbələrdə, kitabxana sistemində görülən işlər haqqında məlumat, həmin qurumların yaranma və inkişaf tarixi, innovativ texnologiyalar, yeni layihələr, islahatlar yolu ilə aparılan dəyişikliklər: yazılı və elektron variantda (yubiley kitabı üçün)

Tədris və müalicə işləri üzrə prorektor ə.e.x., prof.Əliyev S.C.

Dekanlar, şöbə müdirləri, kitabxananın direktoru və digər məsul şəxslər; Mətbuat katibi Aslsnova G.E.

2019-cu ilin iyun

ayına qədər

 

48

Banket yerinin seçilməsi, təşkili, dəvətnamələrin hazırlanması

Rektorun müşaviri dos.Musabəyov Z.F.

HİK-in sədri dos.Qasımov C.L., Mətbuat katibi Aslsnova G.E. Nəşriyyat-poliqrafiya şöbəsinin müdiri İdrisov M.M.

Müvafiq aylarda

 

49

Yubileylə əlaqədar maliyyə xərclərinin ödənilməsinin təşkili

Rektorun müşaviri dos.Musabəyov Z.F.

İnzibati-təsərrüfat işləri üzrə prorektor Əhmədov T.R., Mərkəzləşdirilmiş mühasibatlığın baş mühasibi, Rektorun müşaviri Mehrabov İ.A.

İlboyu

 

 

 

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

FAYDALI LİNKLƏR
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası Virtual Qarabağ
KLİNİKALAR
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyə Klinikası
Rektora Yazın Elektron Universitet Online Kitabxana Xarici tələbələr üçün Əlaqə Saytın xəritəsi Təbib qəzeti Tələbələr üçün test bankı