AZ RU EN WEBMAIL
Dövri attestasiya imtahanlarında iştirak edecək rezidentlərin nəzərinə!

Dövri attestasiya suallarının tərtibində istinad olunmuş ədəbiyyatın siyahısı
(ixtisaslar üzrə)
Anesteziologiya-reanimatologiya
1.İ.S.İsmayılov. Reanimatologiya. Bakı – 2014
2.С.А.Сумин. Анестезиология и Реаниматология. Москва – 2010

 

Endokrinologiya
1.R.M.Məmmədhəsənov. Endokrinologiya. Bakı – 2006
2.R.M.Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər. Bakı – 2003

 

Terapiya
1. V.Ə.Əzizov. Daxili xəstəliklər. Bakı – 2012, 976 səh.

 

Ümumi cərrahiyyə 
1.B.A.Ağayev. Cərrahi xəstəliklər, Bakı – 2008 
2.Ç.M.Cəfərov. Ümumi cərrahlıq,Bakı –2006
3.N.Y.Bayramov. Cərrahi xəstəliklər,Bakı –2006 
4.S.A. Əliyev. Cərrahi xəstəliklər , Bakı –2008

 

Şüa diaqnostikası
1. B.Baxşiyev .Şüa diaqnostikası, Bakı –2012 ,dərslik
2. Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М.Медицина, 2000,672 c 
3. D.Sutton “Radiology and Imaging for Medical Students”. London. 1998. 252 p. 
4. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. Под редакцией В.В. Митькова. 2005 
5.А.Н.Кишковский, Л.А.Тютин, Г.Н.Есиновская «Атлас укладок при рентгенологических исследованиях». Л. Медицина. 1987. 520 с. 
6. Wilbur L. Smith MD The basic and fundamental of imaging.2001
7.Д. Странг, Секреты компьютерной томографии, 2009. c.422

 

Şüa terapiyası 
C.Əliyev Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsi. 2012
Pediatriya
1.A.A.Əyyubova. Uşaq xəstəlikləri. Bakı – 2011
2.N.Ə.Tağıyev Neonatologiya, Bakı-2007
3.Шабалов Н.П. Нeoнатология, 2004,Том I-II 
4.Шабалов Н.П. Pediatriya, 2002, стр 732

 

Epidemiologiya
1.Ağayev İ.Ə., Xələfli X.N., Tağıyeva F.Ş. Epidemiologiya. Dərslik. Bakı,2012, 722 səh.
2.İ.Ə.Ağayev, E.F.Vahabov, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. İmmunoprofilaktika, dərs vəsaiti, 2016, 72 səh.

 

Onkologiya 
1. Ə.T.Əmiraslanov, A.Qazıyev Onkologiya 2010, 212 səh.

 

Revmatologiya
1.Ревматология – Москва – 2010 Под редакцией – акад. РАМН. Е.Л.Гасановаакад. РАМН. В.А.Гасановой
2.Ревматология Под редакцией – акад. РАН. Е.Л.Гасанова 2017 ,стр. 435
3.Секреты ревматологииСтерлинг Дж. Вест 1999 ,стр. 758
4.Диагностика и лечение в ревматологииКевин Пайм, Ли Кеннеди.Перевод английского под редакцией – проф. Н.А.Шостак
5.Revmatoloji (4-cü baskı)Editörler – Mare C. Hochberg, Alan J. Silman, Josef S. Smolen, Michael E. Weinblatt, MichaelH. WeismanCeviricieditörler – TansuArasıl, TuncayDuruöz, KemalDınçer, HaficeUğurlu, Kazım Şenel.

 

Nevrologiya
1.Şirəliyeva R. “Sinir sistemi xəstəlikləri”, Bakı 2003 
2. Ş.İ. Mahalov. Epilepsiya. 2015
3.Şirəliyeva R. “Nevrologiya”, Bakı 2007.
4.Şirəliyeva R. “Kliniki nevrologiya”, Bakı 2009.
5.Mahalov. Ş, Nəbiyev T. “ Nevrologiya suallar və cavablar”, Bakı 2008.
6.Топический диагноз в неврологии . Петер Дуус , 2012
7.Топическая диагностика в клинической неврологии. Пол У. Бразис, Джозеф К. Мэсдью, Хосе Биллер, 2009

 

Plastik cərrahiyyə 
1.Vaqif Qələndərov-Plastik və Rekonstruktiv Cərrahiyyə (dərslik) 2014
2.Vaqif Qələndərov-Plastik və Rekonstruktiv Cərrahiyyədən test və situasion məsələlr (dərs vəsaiti) 2015
3.Grabb and Smith’s - Plastic surgery, 2010

 

Allerqologiya
1.Kliniki allerqologiya və immunologiya. Dərslik . Bakı,2010
2.Секреты аллергологии и иммунологии. Гершвин М.Э,. Нагуа М. Пер.с англ. – М:Издательство БИНОМ, 2004.-320с.
3.Аллергология и иммунология: национальное руководство/ под ред.Р.М. Хаитова, Н.И.Ильиной. Ь.:ГЭОТАР-Медиа, 2009. 
4.Национальное руководство по аллергии и иммунологии разработано и рекомендовано Росийской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов.

 

Travmatologiya -ortopediya
1. Travmatologiya və ortopediya ( müəllif : Trubnik A.)
2. Travmatologiya və ortopediya ( müəllif : Yumaşov G.)
3. Kemikler ve kırıklar ( müəllif : D.Manizadə.)
4. Praktiki travmatologiya ( Avropa standartları L Ankin.)

 

Uşaq cərrahiyyəsi
1.С.Ф.Исаков. Национальное руководство 2009 стр.1040
2.Quliyev Ç.B. Uşaq cərrahlığı dərslik , 2008,səh.654

 

Urologiya
1. Оперативнaя урология Н.А.Лопаткина 2004, 3 tom. стр.430

 

Otorinolarinqologiya
1.В.Т.Палчун, həmmüəllif, Ə.M. Talışinskiy “Otorinolarinqologiya” Ali məktəblər üçün dərslik, 2016, əlyazma, 650 səh.
2.Y.Ə.Qasımov “Burun, boğaz və qulaq xəstəlikləri”. Tibb Universiteti üçün dərslik. Bakı, 1980, 340 səh.
3.Ə.M. Talışinskiy “Qulaq mənşəli kəllədaxili fğırlaşmalar və sepsis”. Tələbələrüçüç dərs vəsaiti. Bakı-Təbib- 1998, 67 səh.

 

Kardiologiya
1.Kalp hastalıkları. (A textbook of cardiovascular medicine) 2008. Nobel Tip Kitapevlen Lid. Sti. İSBN 978-975-420-592.3
2.Bertram G.Katzung. Susan B. Masters. Anthony J.Trevor. TemelveKlinikiFarmakoloji 2014. Nobel Tip Kitapevlen Lid. Sti.İSBN 978-0-07-176401-8.

 

Oftalmologiya
1.Jack j. Kanski brad bowling (7 baski) türkçe. Kanski klinik oftalmoloji sistematik yaklaşim 
2. Gerhard k. Lang- göz hastaliklari el kitabi-atlas
3. The wills eye manual (5 baski) türkçesi. Göz hastaliklarinin klinik və acil poliklinigində tani və tedavisi
4.Vaughan və asbury (17 baski) – genel oftalmoloji

 

Qastroenterologiya 
1.Дементьев А.С. и др. Гастроэнтерология. Стандарты медицинской помощи. Издательство ГЭОТАР- Медиа. 2017 г.
2.RicardG.Long. Gastroenterolojivə karaciyərhastalıkları (UzmanEğitimi), 2008, turkçə (ingilis dilindən tərcümə)

 

Stomatologiya 
1.Əliyeva R.Q., Ulitovski S.V. Stomatoloji xəstəliklərin profilaktikası. Bakı 2009, səh.368 
2.Z.İ.Qarayev Ortopedik stomatologiya.Dərslik Bakı 2008, səh.360
3.R.M.Məmmədov, B.M. Həmzəyev Paradont xəstəlikləri Bakı 2012, səh 137
4.Е.В.Боровски Терапевтическая стоматология ,2011. С.736.

 

Üz-çənə cərrahiyyəsi
1.Yusubov Y.Ə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Dərslik.Bakı 2005.347 səh.
2.Робостова Т.Г. Хирургическая стоматология 2003. 699 ст.
Yoluxucu Xəstəliklər
1.Ə.H.Vəliyev İnfeksion xəstəliklər, 2013-cü il 680 səh.
2.N.N.Əliyev İnfektologiya, dərslik

 

Hematologiya
1.Qanyaradıcı sistem xəstəlikləri. A.Ə.Kərimov , S.N. Alimetov, T.Ə. Məmmədova, 
Bakı – 2010. 
2.Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И. Воробьева, Москва–2007.Том 1-3.

 

Ginekologiya
1.Bağırova Hicran, Ginekologiya, Bakı-2013, səh.515.
2.Bağırova Hicran, Mamalıq, Bakı-2008, səh.315.

 

Psixiatriya
1.İsmayılov Nadir Tibbi psixologiya və psixoterapiya, Bakı-2013.
Fizioterapiya
Ə.V.Musayev, P.S.Mediyev . Ümumi fizioterapiya. Dərslik Bakı , 《Təhsil》NMP, 2010, səh. 368
Laboratoriya işi
1. Bioloji və kliniki biokimya dərslik 2007. 382 s.
2. Bioloji kimyadan laboratoriya məşğələləri A.Əfəndiyev lərslik 2015 379 s. 2007. 382 s.

FAYDALI LİNKLƏR
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası Virtual Qarabağ
KLİNİKALAR
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyə Klinikası
Rektora Yazın Elektron Universitet Online Kitabxana Xarici tələbələr üçün Əlaqə Saytın xəritəsi Təbib qəzeti Tələbələr üçün test bankı