AZ RU EN WEBMAIL
Dərc olunmuş elmi işlərin siyahısı

                                                                                                                                                                              Əlavə 1.18

adi, atasinin adi, soyadi _____Dərc olunmuş elmi işlərinin siyahısı

 

İşin adı

Işin növü

Nəşriyyat, jurnal və s. adı

İşin həcmi

Həmmüəllif

1.

2

3

4

5

6

 

 

Müəllif:                                                                                                                                     ___________________imza

                                                                                                                                                         (a.,a.a., soyadı)           

 

 Siyahı düzdür:

________________     Elmi katib:                                                                                          ___________________imza

                                    Təşkilatın adı                                                                                              (a.,a.a., soyadı)       

FAYDALI LİNKLƏR
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası Virtual Qarabağ
KLİNİKALAR
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyə Klinikası
Rektora Yazın Elektron Universitet Online Kitabxana Xarici tələbələr üçün Əlaqə Saytın xəritəsi Təbib qəzeti Tələbələr üçün test bankı