AZ RU EN WEBMAIL
Kitablar, dərsliklər və monoqrafiyalar

•Sağlamlığın düşməni. Bakı, “Gənclik”, 1974, 47s.

Микроэлементы и здоровье.М.Знание.1979. 65с.

•Экология и здоровье. М.Знание.1985. 64с.

•Старая говая наука. М.Знание. 1989. 64с.

•Rusca-azərbaycanca tibbi patoloji terminlər lüğəti. Bakı "Təbib", 1996.
• Новые иммуномодуляторы растительного происхождения. Интер. Иммуно-реабил. -М.,1996
• Kütləvi Tibb Ensklopediyası ."Azərbaycan Ensiklopediyası"- Nəşriyyatı Poliqrafiya birliyi. Bakı, 2000
• El atası və varisi. Bakı 2003. 
• Patoloji fiziologiyadan təcrübi dərs vəsaiti. Bakı, 2004
Tibbi biliklərin əsasları. Bakı, 2004
Patoloji fiziologiyadan situasiya məsələləri. Bakı, 2004
• Patoloji fiziologiyadan tədris proqramı.Bakı 2005
• Patoloji fiziologiyadan atlas.Dərslik 3 dildə (azərbaycan, rus və ingilis), "Azərbaycan Neşriyyatı"Baki,  2008, 468 s.
• Patoloji fiziologiyadan testlər. Dərslik 3 dildə (azərbaycan, rus və ingilis),"Təbib Nəşriyyatı"Baki,  2011
• Tibbi biliklərin əsasları. Dərslik."Təbib Nəşriyyatı"Baki, 2013, 519s.
• Müasir tibb təhsilinin əsasları.Kitab, "Bilik Nəşriyyatı"Bakı,  2014

 

ə.e.x.,  prof. S.C.Əliyev.

2015-2016-cı illərdə nəşr etdirdiyi dərsliklər.

1.

Patoloji fizilogiya I (dərslik)

S.C.Əliyev, M.X. Əliyev

2015

2.

Patoloji fizilogiya II (dərslik)

S.C.Əliyev, M.X. Əliyev

2016

FAYDALI LİNKLƏR
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası Virtual Qarabağ
KLİNİKALAR
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyə Klinikası
Rektora Yazın Elektron Universitet Online Kitabxana Xarici tələbələr üçün Əlaqə Saytın xəritəsi Təbib qəzeti Tələbələr üçün test bankı