AZ RU EN WEBMAIL
UNİVERSİTET / İmtahan mərkəzi / İmtahan cədvəlləri

 

11 yanvar

12 yanvar

 

 

Qrup

Fənn

Qrup

Fənn

 

830– 930

117A-1, 117A-2, 117A-3, 117A-4, 117A-5, 117A-6, 117A-7, 117A-8,  117A-9, 117A-10, 117A-11, 117A-12, 117A-13, 117A-14, 117A-15,  117A-16, 117A-17 

Urologiya

360a, 360b, 361a, 361b, 362a, 362b, 363a, 363b, 364a, 364b, 365a, 365b

Daxili xəst-2 .+HST ilə

 

717R-1,  717R-2

Ağız və üz- çənə cərrah.(Üz-çənə nah.odont.ilt.xəst.)

 

 

 

930– 1030

117A-18, 117A-19, 117A-20,  117A-21,  117A-22,  117A-23,  117A-24,  117A-25,  117A-26

Urologiya

366a, 366b, 367a, 367b, 368a, 368b, 369a, 369b, 370a, 370b, 371a, 371b, 372a, 372b, 373a, 373b, 373c

Daxili xəst-2 .+HST ilə

 

418R-1a, 418R-1b

Patoloji fiziologiya (xüsusi)

 

 

 

117I-1, 117I-2, 117I-3, 117I-4, 117I-5, 117I-6

Urologiya

390a, 390b,  391a, 391b, 391c 

Daxili xəst-2 .+HST ilə

 

1030– 1130

117R-1, 117R-2, 117R-3, 117R-4, 117R-5

Urologiya

119A-1a, 119A-1b, 119A-2a, 119A-2b, 119A-3a, 119A-3b, 119A-4a, 119A-4b, 119A-5a, 119A-5b, 119A-6a, 119A-6b,  119A-7a, 119A-7b, 119A-8a, 119A-8b

İnsan anatomiyası -3

 

317A-18, 317A-19, 317A-20, 317A-21, 317A-22, 317A-23, 317A-24, 317A-25, 317A-26, 317A-27, 317A-28, 317A-29, 317A-30

Daxili xəstəliklər-1 + Endokrinologiya

 

 

 

1130–1230

317A-1, 317A-2, 317A-3, 317A-4, 317A-5, 317A-6, 317A-7, 317A-8, 317A-9, 317A-10, 317A-11, 317A-12, 317A-13, 317A-14, 317A-15,  317A-16, 317A-17

Daxili xəstəliklər-1 + Endokrinologiya

119A-9a, 119A-9b, 119A-10a, 119A-10b

İnsan anatomiyası -3

 

650

Təhsil  fəaliyyətin gigiyenası

119I-1a, 119I-1b, 119I-2a, 119I-2b, 119I-3a, 119I-3b, 119I-4a, 119I-4b, 119I-5a, 119I-5b

İnsan anatomiyası -3

 

628

Uşaq müəssis gigiyena.

118I-1a, 118I-1b, 118I-2a, 118I-2b, 118I-2c 

Patoloji fiziologiya -1

 

1230 – 1330

418A-3b,  419A-1a, 419A-1b, 419A-2a, 419A-2b, 419A-3a, 419A-3b, 419A-4a, 419A-4b, 419A-5a, 419A-5b, 419A-6a, 419A-6b, 419A-6c,  619S-1a

Operativ cərrahlıq və topoqrafik  anatomiya

118A-1a, 118A-1b, 118A-2a, 118A-2b, 118A-3a, 118A-3b, 118A-4a, 118A-4b, 118A-5a, 118A-5b, 118A-6a, 118A-6b, 118A-7a, 118A-7b, 118A-8a, 118A-8b

Patoloji fiziologiya -1

 

 

 

320R-1a, 320R-1b

Azərbaycan  tarixi

 

317I-1, 317I-2, 317I-3, 317I-4, 317I-5

Daxili xəstəliklər-1 + Endokrinologiya

319R-1a 

Statik biokimya

 

 

 

 

 

 

1330 – 1430

419I-1a, 419I-1b, 419I-2a, 419I-2b, 419I-3a, 419I-3b

Operativ cərrahlıq və topoqrafik  anatomiya

118A-9a, 118A-9b, 118A-10a, 118A-10b, 118A-11a, 118A-11b, 118A-12a, 118A-12b, 118A-13a, 118A-13b

Patoloji fiziologiya -1

 

418A-1a, 418A-1b, 418A-2a, 418A-2b, 418A-3a, 418A-4a, 418A-4b, 418A-5a, 418A-5b, 418A-6a, 418A-6b

Patoloji fiziologiya (xüsusi)

219A-1a, 219A-1b, 219A-2a, 219A-2b, 219A-3a, 219A-3b

İnsan anatomiyası -3

 

790

Onkologiya

 

 

 

1430 – 1530

419R-1a, 419R-1b

Operativ cərrahlıq və topoqrafik  anatomiya

219A-4a, 219A-4b, 219A-5a, 219A-5b, 219A-6a, 219A-6b, 219A-7a, 219A-7b, 219A-8a, 219A-8b, 219A-9a, 219A-9b, 219A-10a, 219A-10b, 219A-11a, 219A-11b, 219A-11c

İnsan anatomiyası -3

 

717I-1, 717I-2, 717I-3, 717I-4, 717I-5, 717I-6, 717I-7, 717I-8

Ağız və üz- çənə cərrah.(Üz-çənə nah.odont.ilt.xəst.)

318R-1a 

Patfiziologiya-1

 

418I-1a, 418I-1b, 418I-2a, 418I-2b, 418I-3a, 418I-3b, 418I-3c

Patoloji fiziologiya (xüsusi)

 

 

 

1530 – 1630

717a-1, 717a-2, 717a-3, 717a-4, 717a-5, 717a-6, 717a-7, 717a-8, 717a-9, 717a-10, 717a-11, 717a-12, 717a-13, 717a-14, 717a-15, 717a-16, 717a-17, 717a-18

Ağız və üz- çənə cərrah.(Üz-çənə nah.odont.ilt.xəst.)

218A-1a, 218A-1b, 218A-2a, 218A-2b, 218A-3a, 218A-3b, 218A-4a, 218A-4b, 218A-5a, 218A-5b, 218A-6a, 218A-6b

Patoloji fiziologiya -1

 

 

 

218I-1a, 218I-1b, 218I-2a, 218I-2b, 218I-2c 

Patoloji fiziologiya -1

 

1630 – 1730

160a, 160b, 161a, 161b, 162a, 162b, 163a, 163b, 164a, 164b, 165a, 165b, 166a, 166b, 167a, 167b, 168a, 168b,  169a, 169b,  180a, 180b, 180c

Daxili xəst.+ Reanimatologiya

218A-7a, 218A-7b, 218A-8a, 218A-8b, 218A-9a, 218A-9b, 218A-10a, 218A-10b, 218A-11a, 218A-11b, 218A-11c

Patoloji fiziologiya -1

 

 

 

218R-1a, 218R-1b, 218R-2a, 218R-2b 

Patoloji fiziologiya -1

 

 

 

219R-1a, 219R-1b, 219R-2a, 219R-2b, 219R-2c

İnsan anatomiyası -3

 

1730 – 1830

170a, 170b, 171a, 171b, 172a, 172b, 173a, 173b, 174a, 174b

Daxili xəst.+ Reanimatologiya

320A-1a, 320A-1b, 320A-2a, 320A-2b, 320A-2c 

Azərbaycan  tarixi

 

620F-1

Feldşer işi

319A-1a, 319A-1b, 319A-1c 

Statik biokimya

 

619F-1a, 619F-1b

Hərbi epidemiologiya

318A-1a, 318A-1b, 318A-1c 

Patfiziologiya-1

 

787a, 787b, 788a, 788b, 788c 

Onkologiya

220a, 220b, 221a, 221b,  209a, 209b, 210a, 210b, 211a, 211b, 212a, 212b, 213a, 213b, 214a, 214b, 215a, 215b, 216a, 216b

Seçim fənni: 
Döş və qarın boşluğu orqan.cər.xəst. 
Sidik   cinsiyyət orqan.cər.xəst. və ya uşaqlarda inkişaf qüsurlarının cərrahiyyəsi

 

1830 – 1930

640a, 640b, 641a,  641b, 642a, 642b, 642c 

Təhsil  fəaliyyətin gigiyenası

520A-1a, 520A-1b, 520A-2a, 520A-2b, 520A-3a, 520A-3b, 520A-4a, 520A-4b, 520A-5a, 520A-5b 

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiyası-1

 

625a, 625b, 626a, 626b, 627a, 627b, 627c

Uşaq müəssisələrinin gigiyenası

520I-1

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiyası-1

 

817A-1, 817A-2, 817A-3, 817A-4, 817A-5, 817A-6, 817R-1, 817R-2  817I-1, 817I-2, 817I-3, 817I-4 

Əczaçılıq texnologiyası -3

520R-1a, 520R-1b 

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiyası-1

 

780a, 780b,  781a, 781b, 782a, 782b, 783a, 783b, 784a, 784b, 784c

Onkologiya

201a, 201b, 202a, 202b, 203a, 203b, 204a, 204b, 205a, 205b, 206a, 206b, 207a, 207b, 208a, 208b

Seçim fənni: 
Döş və qarın boşluğu orqan.cər.xəst. 
Sidik   cinsiyyət orqan.cər.xəst. və ya uşaqlarda inkişaf qüsurlarının cərrahiyyəsi

 

 

 

13 yanvar

14 yanvar

 

 

Qrup

Fənn

Qrup

Fənn

 

830– 930

518A-1a, 518A-1b, 518A-2a, 518A-2b, 518A-3a, 518A-3b, 518A-3c 

Statik biokimya

117A-1, 117A-2, 117A-3, 117A-4, 117A-5, 117A-6, 117A-7, 117A-8, 117A-9, 117A-10, 117A-11, 117A-12, 117A-13, 117A-14, 117A-15, 117A-16, 117A-17

Cərrahi xəstəliklər – 1

 

518R-1a, 518R-1b  

Statik biokimya

 

 

 

518I-1a, 518I-1b, 518I-2a, 518I-2b  

Statik biokimya

717R-1,  717R-2

Terapevtik stom.(Periodont xəstəlikləri)

 

20a, 20b, 21a, 21b, 21c 

Daxili xəst-4.+ Rean + Klinik biokimya

 

 

 

930– 1030

619A-1a, 619A-1b, 619A-2a, 619A-2b, 619A-2c 

Seçmə fənn (Fəlsəfə)

117A-18, 117A-19, 117A-20,  117A-21,  117A-22,  117A-23,  117A-24,  117A-25,  117A-26

Cərrahi xəstəliklər – 1

 

618A-1a, 618A-1b, 618A-2a, 618A-2b

Patoloji fiziologiya -1

418R-1a, 418R-1b

Patoloji anatomiya -2

 

1125a, 1125b, 1126a, 1126b, 1127a, 1127b, 1127c 

Fizioterapiya və idman təbabəti

117I-1, 117I-2, 117I-3, 117I-4, 117I-5, 117I-6

Cərrahi xəstəliklər – 1

 

1030– 1130

320F-1a, 320F-1b, 320F-2a, 320F-2b 

Azərbaycan dili

117R-1, 117R-2, 117R-3, 117R-4, 117R-5

Cərrahi xəstəliklər – 1

 

120A-1a, 120A-1b, 120A-2a, 120A-2b, 120A-3a, 120A-3b, 120A-4a, 120A-4b, 120A-5a, 120A-5b, 120A-6a, 120A-6b, 120A-7a, 120A-7b

Sitologiya, embriologiya və histologiya

317A-18, 317A-19, 317A-20, 317A-21, 317A-22, 317A-23, 317A-24, 317A-25, 317A-26, 317A-27, 317A-28, 317A-29, 317A-30

Şüa terapiyası

 

 

 

 

 

 

1130–1230

120A-8a, 120A-8b, 120A-9a, 120A-9b, 120A-10a, 120A-10b, 120A-11a, 120A-11b, 120A-12a, 120A-12b, 120A-13a, 120A-13b, 120A-14a, 120A-14b, 120A-14c

Sitologiya, embriologiya və histologiya

317A-1, 317A-2, 317A-3, 317A-4, 317A-5, 317A-6, 317A-7, 317A-8, 317A-9, 317A-10, 317A-11, 317A-12, 317A-13, 317A-14, 317A-15,  317A-16, 317A-17

Şüa terapiyası

 

 

 

650

İstehsalat amillərinin gigiyenası

 

120R-1a, 120R-1b, 120R-2a, 120R-2b, 120R-2c

Sitologiya, embriologiya və histologiya

628

Klinik biokimya

 

1230 – 1330

220a-1a, 220a-1b, 220a-2a, 220a-2b, 220a-3a, 220a-3b, 220a-4a, 220a-4b, 220a-5a, 220a-5b, 220a-6a, 220a-6b, 220a-7a, 220a-7b, 220a-8a, 220a-8b

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

419A-1a, 419A-1b, 419A-2a, 419A-2b, 419A-3a, 419A-3b, 419A-4a, 419A-4b, 419A-5a, 419A-5b, 419A-6a, 419A-6b, 419A-6c

Normal fiziologiya – 2

 

 

 

317I-1, 317I-2, 317I-3, 317I-4, 317I-5

Şüa terapiyası

 

1330 – 1430

220I-1a, 220I-1b, 220I-2a, 220I-2b, 220I-3a, 220I-3b, 220I-4a, 220I-4b, 220I-5a, 220I-5b, 220I-6a, 220I-6b, 220I-7a, 220I-7b, 220I-8a, 220I-8b

Azərbaycan dili

419I-1a, 419I-1b, 419I-2a, 419I-2b, 419I-3a, 419I-3b

Normal fiziologiy– 2

 

 

 

418A-1a, 418A-1b, 418A-2a, 418A-2b, 418A-3a, 418A-3b, 418A-4a, 418A-4b, 418A-5a, 418A-5b, 418A-6a, 418A-6b

Patoloji anatomiya -2

 

220a-9a, 220a-9b, 220a-10a, 220a-10b, 220a-10c

Azərbaycan dili

790

Daxili xəstəliklər və intensiv terapiya - 2

 

1430 – 1530

320T-1a, 320T-1b, 320T-1c 

Azərbaycan tarixi

419R-1a, 419R-1b

Normal fiziologiya – 2

 

420I-1a, 420I-1b, 420I-2a, 420I-2b, 420I-3a, 420I-3b, 420I-4a, 420I-4b 

Azərbaycan dili

717I-1, 717I-2, 717I-3, 717I-4, 717I-5, 717I-6, 717I-7, 717I-8

Terapevtik stom

 

420A-1a, 420A-1b, 420A-2a, 420A-2b, 420A-3a, 420A-3b

Azərbaycan dili

418I-1a, 418I-1b, 418I-2a, 418I-2b, 418I-3a, 418I-3b, 418I-3c

Patoloji anatomiya -2

 

1530 – 1630

420A-4a, 420A-4b, 420A-5a, 420A-5b, 420A-6a, 420A-6b, 420A-7a, 420A-7b, 420A-8a, 420A-8b, 420A-9a, 420A-9b,  620S-1a 

Azərbaycan dili

717a-1, 717a-2, 717a-3, 717a-4, 717a-5, 717a-6, 717a-7, 717a-8, 717a-9, 717a-10, 717a-11, 717a-12, 717a-13, 717a-14, 717a-15, 717a-16, 717a-17, 717a-18

Terapevtik stom.(Periodont xəstəlikləri)

 

420R-1a, 420R-1b

Azərbaycan dili

 

 

 

 

 

 

 

 

1630 – 1730

519-1a, 519-1b, 519-2a, 519-2b, 519-3a, 519-3b, 519-4a, 519-4b 

Analitik kimya -1

160a, 160b, 161a, 161b, 162a, 162b, 163a, 163b, 164a, 164b, 165a, 165b, 166a, 166b, 167a, 167b, 168a, 168b,  169a, 169b,  180a, 180b, 180c,

Ailə təbabəti 

 

519R-1a, 519R-1b 

Analitik kimya -1

 

 

 

519İ-1a, 519İ-1b

Analitik kimya -1

 

 

 

620A-1a, 620A-1b, 620A-1c

Ümumi histologiya

 

 

 

1730 – 1830

517A-1, 517A-2, 517A-3, 517A-4 

Daxili xəstəliklər – 1

170a, 170b, 171a, 171b, 172a, 172b, 173a, 173b, 174a, 174b

Ailə təbabəti

 

1115A, 1115B,  1116A, 1116B,  1117A, 1117B, 1117C 

TXTT-1 (müharibə dövrü),  Hərbi informatika və hərbi statistika

620F-1

Hərbi gigiyena

 

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

Daxili xəst-4.+ Daxili xəst.+ Rean + Klinik biokimya

619F-1a, 619F-1b

Yoluxucu xəstəliklər

 

 

 

787a, 787b, 788a, 788b, 788c 

Daxili xəstəliklər və intensiv terapiya - 2

 

1830 – 1930

4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, 11a, 11b, 12a, 12b, 13a, 13b, 14a, 14b

Daxili xəst-4.+ Rean + Klinik biokimya

640a, 640b, 641a,  641b, 642a, 642b, 642c 

İstehsalat amillərinin gigiyenası

 

617A-1, 617A-2, 617A-3, 617A-4, 617A-5, 617A-6,   617R-1

Daxili xəstəliklər

625a, 625b, 626a, 626b, 627a, 627b, 627c 

Klinik biokimya

 

 

 

817A-1, 817A-2, 817A-3, 817A-4, 817A-5, 817A-6, 817R-1,  817R-2, 817I-1, 817I-2, 817I-3, 817I-4  

Əczaçılıq kimyası -3

 

 

 

780a, 780b,  781a, 781b, 782a, 782b, 783a, 783b, 784a, 784b, 784c

Daxili xəstəliklər və intensiv terapiya - 2

 

 

   

 

15 yanvar

16 yanvar

 

 

Qrup

Fənn

Qrup

Fənn

 

830– 930

360a, 360b, 361a, 361b, 362a, 362b, 363a, 363b, 364a, 364b, 365a, 365b

Onkologiya

518A-1a, 518A-1b, 518A-2a, 518A-2b, 518A-3a, 518A-3b, 518A-3c 

Əczaçılıq texnolog -1

 

 

 

518R-1a, 518R-1b  

Əczaçılıq texnolog -1

 

 

 

518I-1a, 518I-1b, 518I-2a, 518I-2b  

Əczaçılıq texnolog -1

 

 

 

20a, 20b, 21a, 21b, 21c 

Klinik allaerqologiya

 

930– 1030

366a, 366b, 367a, 367b, 368a, 368b, 369a, 369b, 370a, 370b, 371a, 371b, 372a, 372b, 373a, 373b, 373c

Onkologiya

619A-1a, 619A-1b, 619A-2a, 619A-2b, 619A-2c 

Mikrobiologiya və immunologiya (ümumi mikrobiologiya)

 

 

 

618A-1a, 618A-1b, 618A-2a, 618A-2b

Operativ cərrahiyyə və topoqrafik anatomiya (Operativ cərrahiyyə)

 

390a, 390b,  391a, 391b, 391c 

Onkologiya

1125a, 1125b, 1126a, 1126b, 1127a, 1127b, 1127c 

Uşaq cərrahlığı

 

1030– 1130

119A-1a, 119A-1b, 119A-2a, 119A-2b, 119A-3a, 119A-3b, 119A-4a, 119A-4b, 119A-5a, 119A-5b, 119A-6a, 119A-6b,  119A-7a, 119A-7b, 119A-8a, 119A-8b

ММХТ

320F-1a, 320F-1b, 320F-2a, 320F-2b 

Xarici dildə işgüzar  və akademik  komunikasiya-1

 

 

 

120A-1a, 120A-1b, 120A-2a, 120A-2b, 120A-3a, 120A-3b, 120A-4a, 120A-4b, 120A-5a, 120A-5b, 120A-6a, 120A-6b, 120A-7a, 120A-7b

Xarici dildə işgüzar  və akademik  komunikasiya-1

 

1130–1230

119A-9a, 119A-9b, 119A-10a, 119A-10b

ММХТ

120A-8a, 120A-8b, 120A-9a, 120A-9b, 120A-10a, 120A-10b, 120A-11a, 120A-11b, 120A-12a, 120A-12b, 120A-13a, 120A-13b, 120A-14a, 120A-14b, 120A-14c

Xarici dildə işgüzar  və akademik  komunikasiya-1

 

 

 

 

 

 

118I-1a, 118I-1b, 118I-2a, 118I-2b, 118I-2c 

Farmakologiya  -1

120R-1a, 120R-1b, 120R-2a, 120R-2b, 120R-2c

Xarici dildə işgüzar  və akademik  komunikasiya-1

 

1230 – 1330

118A-1a, 118A-1b, 118A-2a, 118A-2b, 118A-3a, 118A-3b, 118A-4a, 118A-4b, 118A-5a, 118A-5b, 118A-6a, 118A-6b, 118A-7a, 118A-7b, 118A-8a, 118A-8b

Farmakologiya  -1

220a-1a, 220a-1b, 220a-2a, 220a-2b, 220a-3a, 220a-3b, 220a-4a, 220a-4b, 220a-5a, 220a-5b, 220a-6a, 220a-6b, 220a-7a, 220a-7b, 220a-8a, 220a-8b

Xarici dildə işgüzar  və akademik  komunikasiya-1

 

320R-1a, 320R-1b

Azərbaycan dili

 

 

 

319R-1a 

Normal fiziologiya -1

 

 

 

1330 – 1430

118A-9a, 118A-9b, 118A-10a, 118A-10b, 118A-11a, 118A-11b, 118A-12a, 118A-12b, 118A-13a, 118A-13b

Farmakologiya  -1

220I-1a, 220I-1b, 220I-2a, 220I-2b, 220I-3a, 220I-3b, 220I-4a, 220I-4b, 220I-5a, 220I-5b, 220I-6a, 220I-6b, 220I-7a, 220I-7b, 220I-8a, 220I-8b

Xarici dildə işgüzar  və akademik  komunikasiya-1

 

 

 

 

 

 

219A-1a, 219A-1b, 219A-2a, 219A-2b, 219A-3a, 219A-3b

Xüsusi histologiya

220a-9a, 220a-9b, 220a-10a, 220a-10b, 220a-10c

Xarici dildə işgüzar  və akademik  komunikasiya-1

 

1430 – 1530

219A-4a, 219A-4b, 219A-5a, 219A-5b, 219A-6a, 219A-6b, 219A-7a, 219A-7b, 219A-8a, 219A-8b, 219A-9a, 219A-9b, 219A-10a, 219A-10b, 219A-11a, 219A-11b, 219A-11c

Xüsusi histologiya

320T-1a, 320T-1b, 320T-1c 

Xarici dildə işgüzar  və akademik  komunikasiya-1

 

318R-1a 

Patanatomiya-1

420I-1a, 420I-1b, 420I-2a, 420I-2b, 420I-3a, 420I-3b, 420I-4a, 420I-4b 

Xarici dildə işgüzar  və akademik  komunikasiya-1

 

 

 

420A-1a, 420A-1b, 420A-2a, 420A-2b, 420A-3a, 420A-3b

Xarici dildə işgüzar  və akademik  komunikasiya-1

 

1530 – 1630

218A-1a, 218A-1b, 218A-2a, 218A-2b, 218A-3a, 218A-3b, 218A-4a, 218A-4b, 218A-5a, 218A-5b, 218A-6a, 218A-6b

Farmakologiya- 1

420A-4a, 420A-4b, 420A-5a, 420A-5b, 420A-6a, 420A-6b, 420A-7a, 420A-7b, 420A-8a, 420A-8b, 420A-9a, 420A-9b,  620S-1a 

Xarici dildə işgüzar  və akademik  komunikasiya-1

 

218I-1a, 218I-1b, 218I-2a, 218I-2b, 218I-2c 

Farmakologiya- 1

619F-1a, 619F-1b

Oftalmologiya

 

 

 

420R-1a, 420R-1b

Xarici dildə işgüzar  və akademik  komunikasiya-1

 

1630 – 1730

218A-7a, 218A-7b, 218A-8a, 218A-8b, 218A-9a, 218A-9b, 218A-10a, 218A-10b, 218A-11a, 218A-11b, 218A-11c

Farmakologiya- 1

519-1a, 519-1b, 519-2a, 519-2b, 519-3a, 519-3b, 519-4a, 519-4b 

Botanika -1

 

218R-1a, 218R-1b, 218R-2a, 218R-2b 

Farmakologiya- 1

519R-1a, 519R-1b 

Botanika -1

 

219R-1a, 219R-1b, 219R-2a, 219R-2b, 219R-2c

Xüsusi histologiya

519İ-1a, 519İ-1b

Botanika -1

 

 

 

620A-1a, 620A-1b, 620A-1c

Xarici dildə işgüzar  və akademik  komunikasiya-1

 

1730 – 1830

320A-1a, 320A-1b, 320A-2a, 320A-2b, 320A-2c 

Azərbaycan dili

517A-1, 517A-2, 517A-3, 517A-4 

Şüa diaqnostikası və terapiyası-2

 

319A-1a, 319A-1b, 319A-1c 

Normal fiziologiya -1

1115A, 1115B,  1116A, 1116B,  1117A, 1117B, 1117C 

Ümumhərbi hazırlıq,  ümumqoşun nizamnaməsi və ümumi taktika

 

318A-1a, 318A-1b, 318A-1c 

Patanatomiya-1

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

Klinik allaerqologiya

 

 

 

 

 

 

1830 – 1930

520A-1a, 520A-1b, 520A-2a, 520A-2b, 520A-3a, 520A-3b, 520A-4a, 520A-4b, 520A-5a, 520A-5b 

Əczaçılıq botanikası-1

4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, 11a, 11b, 12a, 12b, 13a, 13b, 14a, 14b

Klinik allaerqologiya

 

520I-1

Əczaçılıq botanikası-1

617A-1, 617A-2, 617A-3, 617A-4, 617A-5, 617A-6,   617R-1

Qidalanmanin fizioloji gig.əsasları

 

520R-1a, 520R-1b 

Əczaçılıq botanikası-1

 

 

 

 

 

18 yanvar

19 yanvar

 

 

Qrup

Fənn

Qrup

Fənn

 

830– 930

117A-1, 117A-2, 117A-3, 117A-4, 117A-5, 117A-6, 117A-7, 117A-8, 117A-9, 117A-10, 117A-11, 117A-12, 117A-13, 117A-14, 117A-15, 117A-16, 117A-17

Şüa terapiyası

360a, 360b, 361a, 361b, 362a, 362b, 363a, 363b, 364a, 364b, 365a, 365b

Uşaq xəstəlikləri – 2

 

717R-1,  717R-2

Ortopedik stom (Hissəvi çıxan protezlər)

 

 

 

930– 1030

117A-18, 117A-19, 117A-20,  117A-21,  117A-22,  117A-23,  117A-24,  117A-25,  117A-26

Şüa terapiyası

366a, 366b, 367a, 367b, 368a, 368b, 369a, 369b, 370a, 370b, 371a, 371b, 372a, 372b, 373a, 373b, 373c

Uşaq xəstəlikləri – 2

 

418R-1a, 418R-1b

Farmakologiya

 

 

 

117I-1, 117I-2, 117I-3, 117I-4, 117I-5, 117I-6

Şüa terapiyası

390a, 390b,  391a, 391b, 391c 

Uşaq xəstəlikləri – 2

 

1030– 1130

117R-1, 117R-2, 117R-3, 117R-4, 117R-5

Şüa terapiyası

119A-1a, 119A-1b, 119A-2a, 119A-2b, 119A-3a, 119A-3b, 119A-4a, 119A-4b, 119A-5a, 119A-5b, 119A-6a, 119A-6b,  119A-7a, 119A-7b, 119A-8a, 119A-8b

Normal fiziologiya - 1

 

 

 

 

 

 

317A-18, 317A-19, 317A-20, 317A-21, 317A-22, 317A-23, 317A-24, 317A-25, 317A-26, 317A-27, 317A-28, 317A-29, 317A-30

Dəri-zöhrəvi xəstəlik - 2

 

 

 

1130–1230

317A-1, 317A-2, 317A-3, 317A-4, 317A-5, 317A-6, 317A-7, 317A-8, 317A-9, 317A-10, 317A-11, 317A-12, 317A-13, 317A-14, 317A-15,  317A-16, 317A-17

Dəri-zöhrəvi xəstəlik– 2

119A-9a, 119A-9b, 119A-10a, 119A-10b

Normal fiziologiya – 1

 

650

Epidemiologiya-2

119I-1a, 119I-1b, 119I-2a, 119I-2b, 119I-3a, 119I-3b, 119I-4a, 119I-4b, 119I-5a, 119I-5b

Normal fiziologiya – 1

 

628

Vərəm xəstəliyi

118I-1a, 118I-1b, 118I-2a, 118I-2b, 118I-2c 

Mikrobiologiya  -2  və immunologiya

 

1230 – 1330

418A-3b,  419A-1a, 419A-1b, 419A-2a, 419A-2b, 419A-3a, 419A-3b, 419A-4a, 419A-4b, 419A-5a, 419A-5b, 419A-6a, 419A-6b, 419A-6c

Ümumi gigiyena və hərbi gigiyena

118A-1a, 118A-1b, 118A-2a, 118A-2b, 118A-3a, 118A-3b, 118A-4a, 118A-4b, 118A-5a, 118A-5b, 118A-6a, 118A-6b, 118A-7a, 118A-7b, 118A-8a, 118A-8b

Mikrobiologiya -2  imm

 

 

 

320R-1a, 320R-1b

Xarici dildə i kommu-1

 

317I-1, 317I-2, 317I-3, 317I-4, 317I-5

Dəri-zöhrəvi xəstəlik - 2

319R-1a 

Ətraf mühitin gig -1

 

1330 – 1430

419R-1a, 419R-1b

Ümumi gigiyena və hərbi gigiyena

118A-9a, 118A-9b, 118A-10a, 118A-10b, 118A-11a, 118A-11b, 118A-12a, 118A-12b, 118A-13a, 118A-13b

Mikrobiologiya -2  imm

 

717I-1, 717I-2, 717I-3, 717I-4, 717I-5, 717I-6, 717I-7, 717I-8

Ortopedik stom(His c. pr)

 

 

 

418I-1a, 418I-1b, 418I-2a, 418I-2b, 418I-3a, 418I-3b, 418I-3c

Farmakologiya

219A-1a, 219A-1b, 219A-2a, 219A-2b, 219A-3a, 219A-3b

Normal fiziologiya -1

 

790

Neyrocərrahiyyə

 

 

 

1430 – 1530

717a-1, 717a-2, 717a-3, 717a-4, 717a-5, 717a-6, 717a-7, 717a-8, 717a-9, 717a-10, 717a-11, 717a-12, 717a-13, 717a-14, 717a-15, 717a-16, 717a-17, 717a-18

Ortopedik stom(His c. pr)

219A-4a, 219A-4b, 219A-5a, 219A-5b, 219A-6a, 219A-6b, 219A-7a, 219A-7b, 219A-8a, 219A-8b, 219A-9a, 219A-9b, 219A-10a, 219A-10b, 219A-11a, 219A-11b, 219A-11c

Normal fiziologiya -1

 

 

 

318R-1a 

Kliniki mikrobiologiya və virusologiya

 

1530 – 1630

160a, 160b, 161a, 161b, 162a, 162b, 163a, 163b, 164a, 164b, 165a, 165b, 166a, 166b, 167a, 167b, 168a, 168b,  169a, 169b,  180a, 180b, 180c

Cərrahi xəstəliklər-2 + HSC

218A-1a, 218A-1b, 218A-2a, 218A-2b, 218A-3a, 218A-3b, 218A-4a, 218A-4b, 218A-5a, 218A-5b, 218A-6a, 218A-6b

Mikrobiologiya-2  imm

 

 

218I-1a, 218I-1b, 218I-2a, 218I-2b, 218I-2c 

Mikrobiologiya-2  imm

 

1630 – 1730

170a, 170b, 171a, 171b, 172a, 172b, 173a, 173b, 174a, 174b

Cərrahi xəstəliklər-2 + HSC

218A-7a, 218A-7b, 218A-8a, 218A-8b, 218A-9a, 218A-9b, 218A-10a, 218A-10b, 218A-11a, 218A-11b, 218A-11c

Mikrobiologiya-2  imm

 

620F-1

Azərbaycan tarixi

218R-1a, 218R-1b, 218R-2a, 218R-2b 

Mikrobiologiya-2  imm

 

619F-1a, 619F-1b

Hərbi qanunvericilik və hərbi psixologiya

219R-1a, 219R-1b, 219R-2a, 219R-2b, 219R-2c

Normal fiziologiya -1

 

787a, 787b, 788a, 788b, 788c 

Neyrocərrahiyyə

220a, b, 221a, b

Cərrahi xəstəliklər 2

 

1730 – 1830

419I-1a, 419I-1b, 419I-2a, 419I-2b, 419I-3a, 419I-3b

Ümumi gigiyena və hərbi gigiyena

320A-1a, 320A-1b, 320A-2a, 320A-2b, 320A-2c 

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

 

418A-1a, 418A-1b, 418A-2a, 418A-2b, 418A-3a, 418A-4a, 418A-4b, 418A-5a, 418A-5b, 418A-6a, 418A-6b

Farmakologiya

319A-1a, 319A-1b, 319A-1c 

Ətraf mühitin gigiyenası -1

 

780a, 780b,  781a, 781b, 782a, 782b, 783a, 783b, 784a, 784b, 784c

Neyrocərrahiyyə

318A-1a, 318A-1b, 318A-1c 

Kliniki mikrobio və virusologiya

 

 

 

201a, 201b, 202a, 202b, 203a, 203b, 204a, 204b, 205a, 205b, 206a, 206b, 207a, 207b, 208a, 208b

Ailə təbabəti

 

1830 – 1930

640a, 640b, 641a,  641b, 642a, 642b, 642c 

Epidemiologiya-2

520A-1a, 520A-1b, 520A-2a, 520A-2b, 520A-3a, 520A-3b, 520A-4a, 520A-4b, 520A-5a, 520A-5b 

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

 

625a, 625b, 626a, 626b, 627a, 627b, 627c 

Vərəm xəstəliyi

520I-1

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

 

 

 

209a, 209b, 210a, 210b, 211a, 211b, 212a, 212b, 213a, 213b, 214a, 214b, 215a, 215b, 216a, 216b

Ailə təbabəti

 

817A-1, 817A-2, 817A-3, 817A-4, 817A-5, 817A-6, 817R-1,  817R-2, 817I-1, 817I-2, 817I-3, 817I-4  

Kliniki farmakologiya

520R-1a, 520R-1b 

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

 

 

 

21 yanvar

22 yanvar

 
 

Qrup

Fənn

Qrup

Fənn

 

830– 930

518A-1a, 518A-1b, 518A-2a, 518A-2b, 518A-3a, 518A-3b, 518A-3c 

Əczaçılıq kimyası -1

117A-1, 117A-2, 117A-3, 117A-4, 117A-5, 117A-6, 117A-7, 117A-8, 117A-9, 117A-10, 117A-11, 117A-12, 117A-13, 117A-14, 117A-15, 117A-16, 117A-17

Dəri-zöhrəvi xəstə- 2

 

518R-1a, 518R-1b  

Əczaçılıq kimyası -1

 

 

 

518I-1a, 518I-1b, 518I-2a, 518I-2b  

Əczaçılıq kimyası -1

717R-1,  717R-2

Uşaq stomatologiyası (Uşaqlarda per və selikli qışa xəstəlik)

 

20a, 20b, 21a, 21b, 21c 

Uşaq xəstəlikləri

 

 

 

930– 1030

619A-1a, 619A-1b, 619A-2a, 619A-2b, 619A-2c 

Statik biokimya

117A-18, 117A-19, 117A-20,  117A-21,  117A-22,  117A-23,  117A-24,  117A-25,  117A-26

Dəri-zöhrəvi xəstə- 2

 

618A-1a, 618A-1b, 618A-2a, 618A-2b

Farmokologiya-1

418R-1a, 418R-1b

Daxili xəstəliklərin propedevtikası

 

1125a, 1125b, 1126a, 1126b, 1127a, 1127b, 1127c 

Uşaq xəstəlikləri-2

117I-1, 117I-2, 117I-3, 117I-4, 117I-5, 117I-6

Dəri-zöhrəvi xəstə- 2

 

1030– 1130

320F-1a, 320F-1b, 320F-2a, 320F-2b 

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya-1

117R-1, 117R-2, 117R-3, 117R-4, 117R-5

Dəri-zöhrəvi xəstə- 2

 

 

 

 

 

 

120A-1a, 120A-1b, 120A-2a, 120A-2b, 120A-3a, 120A-3b, 120A-4a, 120A-4b, 120A-5a, 120A-5b, 120A-6a, 120A-6b, 120A-7a, 120A-7b

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya-1

317A-18, 317A-19, 317A-20, 317A-21, 317A-22, 317A-23, 317A-24, 317A-25, 317A-26, 317A-27, 317A-28, 317A-29, 317A-30

Nevrologiya - 2

 

1130–1230

120A-8a, 120A-8b, 120A-9a, 120A-9b, 120A-10a, 120A-10b, 120A-11a, 120A-11b, 120A-12a, 120A-12b, 120A-13a, 120A-13b, 120A-14a, 120A-14b, 120A-14c

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya-1

317A-1, 317A-2, 317A-3, 317A-4, 317A-5, 317A-6, 317A-7, 317A-8, 317A-9, 317A-10, 317A-11, 317A-12, 317A-13, 317A-14, 317A-15,  317A-16, 317A-17

Nevrologiya – 2

 

 

 

650

Nevrologiya

 

120R-1a, 120R-1b, 120R-2a, 120R-2b, 120R-2c

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya-1

628

Yaşayış məsk.tiki və ist gig

 

1230 – 1330

220a-1a, 220a-1b, 220a-2a, 220a-2b, 220a-3a, 220a-3b, 220a-4a, 220a-4b, 220a-5a, 220a-5b, 220a-6a, 220a-6b, 220a-7a, 220a-7b, 220a-8a, 220a-8b

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya-1

419A-1a, 419A-1b, 419A-2a, 419A-2b, 419A-3a, 419A-3b, 419A-4a, 419A-4b, 419A-5a, 419A-5b, 419A-6a, 419A-6b, 419A-6c

Terapevtik stom proped-1

 

 

 

317I-1, 317I-2, 317I-3, 317I-4, 317I-5

Nevrologiya - 2

 

1330 – 1430

220İ-1a, 220İ-1b, 220İ-2a, 220İ-2b, 220İ-3a, 220İ-3b, 220İ-4a, 220İ-4b, 220İ-5a, 220İ-5b, 220İ-6a, 220İ-6b, 220İ-7a, 220İ-7b, 220İ-8a, 220İ-8b

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya-1

419R-1a, 419R-1b

Terapevtik stomproped-1

 

 

 

717I-1, 717I-2, 717I-3, 717I-4, 717I-5, 717I-6, 717I-7, 717I-8

Uşaq stomatologiyası (Uşaqlarda periodont və selikli qışa xəstəlikləri) 

 

220a-9a, 220a-9b, 220a-10a, 220a-10b, 220a-10c

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya-1

418I-1a, 418I-1b, 418I-2a, 418I-2b, 418I-3a, 418I-3b, 418I-3c

Daxili xəstəliklərin proped

 

 

 

787a, 787b, 788a, 788b, 788c 

Klinik farmakologiya

 

1430 – 1530

320T-1a, 1b, 1c

Mülkü müdafiə

717a-1, 717a-2, 717a-3, 717a-4, 717a-5, 717a-6, 717a-7, 717a-8, 717a-9, 717a-10, 717a-11, 717a-12, 717a-13, 717a-14, 717a-15, 717a-16, 717a-17, 717a-18

Uşaq stomatologiyası (Uşaqlarda periodont və selikli qışa xəstəlikləri) 

 

420I-1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya-1

 

 

 

420A-1a, 420A-1b, 420A-2a, 420A-2b, 420A-3a, 420A-3b

 

 

 

1530 – 1630

420A- 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b,  620S-1a

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya-1

160a, b, 161a, b, 162a, b, 163a, b, 164a, b, 165a, b, 166a, b, 167a, b, 168a, b,  168a, b, 169a, b, 180a, b, c

Psixiatriya - 2.

 

 

 

 

 

 

420R-1a, 420R-1b

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya-1

790

Klinik farmakologiya

 

1630 – 1730

519-1a, 519-1b, 519-2a, 519-2b, 519-3a, 519-3b, 519-4a, 519-4b 

Fiziki kimya -1

170a, 170b, 171a, 171b, 172a, 172b, 173a, 173b, 174a, 174b

Psixiatriya - 2.

 

519R-1a, 519R-1b 

Fiziki kimya -1

620F-1

Tibbi biologiya və genetika

 

519İ-1a, 519İ-1b

Fiziki kimya -1

619F-1a, 619F-1b

Ümumi terapiya

 

620A-1a, 1b, 1c

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya-1

 

 

 

1730 – 1830

517A-1, 517A-2, 517A-3, 517A-4 

Dəri-zöhrəvi xəstəlikləri

419I-1a, 419I-1b, 419I-2a, 419I-2b, 419I-3a, 419I-3b

Terapevtik stomproped-1

 

 

 

 

 

 

1115A, 1115B,  1116A, 1116B,  1117A, 1117B, 1117C 

Hərbi epidemiologiya

418A-1a, 418A-1b, 418A-2a, 418A-2b, 418A-3a, 418A-3b, 418A-4a, 418A-4b, 418A-5a, 418A-5b, 418A-6a, 418A-6b

Daxili xəstəliklərin proped

 

 

 

 

 

 

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

Uşaq xəstəlikləri

780a, 780b,  781a, 781b, 782a, 782b, 783a, 783b, 784a, 784b, 784c

Klinik farmakologiya

 

1830 – 1930

4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, 11a, 11b, 12a, 12b, 13a, 13b, 14a, 14b

Uşaq xəstəlikləri

640a, 640b, 641a,  641b, 642a, 642b, 642c 

Nevrologiya

 

617A-1, 617A-2, 617A-3, 617A-4, 617A-5, 617A-6,   617R-1

Əmək gigiyenasının əsasları

625a, 625b, 626a, 626b, 627a, 627b, 627c 

Yaşayış məsk.tiki və ist gig

 

 

 

817A-1, 817A-2, 817A-3, 817A-4, 817A-5, 817A-6, 817R-1,  817R-2, 817I-1, 817I-2, 817I-3, 817I-4  

Farmakoqnoziya -3

 

 

 

 

23 yanvar

25 yanvar

 
 

Qrup

Fənn

Qrup

Fənn

 

830– 930

360a, 360b, 361a, 361b, 362a, 362b, 363a, 363b, 364a, 364b, 365a, 365b

Psixiatriya – 2

518A-1a, 518A-1b, 518A-2a, 518A-2b, 518A-3a, 518A-3b, 518A-3c 

Farmakologiya -1

 

 

 

518R-1a, 518R-1b  

Farmakologiya -1

 

 

 

518I-1a, 518I-1b, 518I-2a, 518I-2b  

Farmakologiya -1

 

 

 

20a, 20b, 21a, 21b, 21c 

Mamalıq və ginekolog

 

930– 1030

366a, 366b, 367a, 367b, 368a, 368b, 369a, 369b, 370a, 370b, 371a, 371b, 372a, 372b, 373a, 373b, 373c

Psixiatriya – 2

619A-1a, 619A-1b, 619A-2a, 619A-2b, 619A-2c 

İnsan anatomiyası-3

 

 

Psixiatriya – 2

618A-1a, 618A-1b, 618A-2a, 618A-2b

Ümumi cərrahiyyə

 

390a, 390b,  391a, 391b, 391c 

 

1125a, 1125b, 1126a, 1126b, 1127a, 1127b, 1127c 

Cərrahi xəstəliklər-1

 

1030– 1130

119A-1a, 119A-1b, 119A-2a, 119A-2b, 119A-3a, 119A-3b, 119A-4a, 119A-4b, 119A-5a, 119A-5b, 119A-6a, 119A-6b,  119A-7a, 119A-7b, 119A-8a, 119A-8b

Biofizika

320F-1a, 320F-1b, 320F-2a, 320F-2b 

Tibbi fizika

 

 

 

 

 

 

 

 

120A-1a, 120A-1b, 120A-2a, 120A-2b, 120A-3a, 120A-3b, 120A-4a, 120A-4b, 120A-5a, 120A-5b, 120A-6a, 120A-6b, 120A-7a, 120A-7b

Azərbaycan tarixi

 

1130–1230

119A-9a, 119A-9b, 119A-10a, 119A-10b

Biofizika

120A-8a, 120A-8b, 120A-9a, 120A-9b, 120A-10a, 120A-10b, 120A-11a, 120A-11b, 120A-12a, 120A-12b, 120A-13a, 120A-13b, 120A-14a, 120A-14b, 120A-14c

Azərbaycan tarixi

 

 

 

 

 

 

119I-1a, 119I-1b, 119I-2a, 119I-2b, 119I-3a, 119I-3b, 119I-4a, 119I-4b, 119I-5a, 119I-5b

Biofizika

120R-1a, 120R-1b, 120R-2a, 120R-2b, 120R-2c

Azərbaycan tarixi

 

118I-1a, 118I-1b, 118I-2a, 118I-2b, 118I-2c 

Operativ cərrahlıq

 

 

 

1230 – 1330

118A-1a, 118A-1b, 118A-2a, 118A-2b, 118A-3a, 118A-3b, 118A-4a, 118A-4b, 118A-5a, 118A-5b, 118A-6a, 118A-6b, 118A-7a, 118A-7b, 118A-8a, 118A-8b

Operativ cərrahlıq

220a-1a, 220a-1b, 220a-2a, 220a-2b, 220a-3a, 220a-3b, 220a-4a, 220a-4b, 220a-5a, 220a-5b, 220a-6a, 220a-6b, 220a-7a, 220a-7b, 220a-8a, 220a-8b

Sitologiya, embriologiya və histologiya-1

 

 

 

 

 

 

320R-1a, 320R-1b

Ali riyaziyyat

 

 

 

319R-1a 

Təməl mikrobiologiya

 

 

 

1330 – 1430

118A-9a, 118A-9b, 118A-10a, 118A-10b, 118A-11a, 118A-11b, 118A-12a, 118A-12b, 118A-13a, 118A-13b

Operativ cərrahlıq

220İ-1a, 220İ-1b, 220İ-2a, 220İ-2b, 220İ-3a, 220İ-3b, 220İ-4a, 220İ-4b, 220İ-5a, 220İ-5b, 220İ-6a, 220İ-6b, 220İ-7a, 220İ-7b, 220İ-8a, 220İ-8b

Sitologiya, embriologiya və histologiya-1

 

 

 

 

 

 

219A-1a, 219A-1b, 219A-2a, 219A-2b, 219A-3a, 219A-3b

Statik biokimya

220a-9a, 220a-9b, 220a-10a, 220a-10b, 220a-10c

Sitologiya, embriologiya və histologiya-1

 

1430 – 1530

219A-4a, 219A-4b, 219A-5a, 219A-5b, 219A-6a, 219A-6b, 219A-7a, 219A-7b, 219A-8a, 219A-8b, 219A-9a, 219A-9b, 219A-10a, 219A-10b, 219A-11a, 219A-11b, 219A-11c

Statik biokimya

320T-1a, 320T-1b, 320T-1c 

İnsan anatomiyası və tibb terminologiya

 

318R-1a 

Daxili xəst. propedevt -1

420I-1a, 420I-1b, 420I-2a, 420I-2b, 420I-3a, 420I-3b, 420I-4a, 420I-4b 

Tibbi biologiya və genetika

 

 

 

420A-1a, 420A-1b, 420A-2a, 420A-2b, 420A-3a, 420A-3b

Tibbi biologiya və genetika

 

1530 – 1630

218A-1a, 218A-1b, 218A-2a, 218A-2b, 218A-3a, 218A-3b, 218A-4a, 218A-4b, 218A-5a, 218A-5b, 218A-6a, 218A-6b

Operativ cərrahlıq

420A-4a, 420A-4b, 420A-5a, 420A-5b, 420A-6a, 420A-6b, 420A-7a, 420A-7b, 420A-8a, 420A-8b, 420A-9a, 420A-9b ,  620S-1a

Tibbi biologiya və genetika

 

218I-1a, 218I-1b, 218I-2a, 218I-2b, 218I-2c 

Operativ cərrahlıq

420R-1a, 420R-1b

Tibbi biologiya və genetika

 

1630 – 1730

218A-7a, 218A-7b, 218A-8a, 218A-8b, 218A-9a, 218A-9b, 218A-10a, 218A-10b, 218A-11a, 218A-11b, 218A-11c

Operativ cərrahlıq

519-1a, 519-1b, 519-2a, 519-2b, 519-3a, 519-3b, 519-4a, 519-4b 

Üzvi kimya -1

 

218R-1a, 218R-1b, 218R-2a, 218R-2b 

Operativ cərrahlıq

519R-1a, 519R-1b 

Üzvi kimya -1

 

219R-1a, 219R-1b, 219R-2a, 219R-2b, 219R-2c

Statik biokimya

519İ-1a, 519İ-1b

Üzvi kimya -1

 

 

 

620A-1a, 620A-1b, 620A-1c

Seçmə fənn (Bioetika)

 

1730 – 1830

320A-1a, 320A-1b, 320A-2a, 320A-2b, 320A-2c 

Ali riyaziyyat

517A-1, 517A-2, 517A-3, 517A-4 

Nevrologiya və tibbi genetika-2

 

319A-1a, 319A-1b, 319A-1c 

Təməl mikrobiologiya

1115A, 1115B,  1116A, 1116B,  1117A, 1117B, 1117C 

Hərbi səhra terapiyas-1

 

318A-1a, 318A-1b, 318A-1c 

Daxili xəst.propedev-1

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

Mamalıq və ginekologiya

 

 

 

 

 

 

1830 – 1930

520A-1a, 520A-1b, 520A-2a, 520A-2b, 520A-3a, 520A-3b, 520A-4a, 520A-4b, 520A-5a, 520A-5b 

Ümumi kimya

4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 11b, 12a, 12b, 13a, 14b

Mamalıq və ginekologiya

 

520I-1

Ümumi kimya

617A-1, 617A-2, 617A-3, 617A-4, 617A-5, 617A-6,   617R-1

İctimai sağlamlıq və tibbi statistika

 

520R-1a, 520R-1b 

Ümumi kimya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26  yanvar

27 yanvar

 
 

Qrup

Fənn

Qrup

Fənn

 

830– 930

117A-1, 117A-2, 117A-3, 117A-4, 117A-5, 117A-6, 117A-7, 117A-8, 117A-9, 117A-10, 117A-11, 117A-12, 117A-13, 117A-14, 117A-15, 117A-16, 117A-17

Nevrologiya – 2

360a, 360b, 361a, 361b, 362a, 362b, 363a, 363b, 364a, 364b, 365a, 365b

Stomatologiya

 

 

 

 

 

 

717R-1,  717R-2

Cərrahi xəs h səhra cərr-1

 

 

 

 

 

 

 

 

930– 1030

117A-18, 117A-19, 117A-20,  117A-21,  117A-22,  117A-23,  117A-24,  117A-25,  117A-26

Nevrologiya – 2

366a, 366b, 367a, 367b, 368a, 368b, 369a, 369b, 370a, 370b, 371a, 371b, 372a, 372b, 373a, 373b, 373c

Stomatologiya

 

418R-1a, 418R-1b

Şüa diaqnostikası və şüa terapiya

 

 

 

117I-1, 117I-2, 117I-3, 117I-4, 117I-5, 117I-6

Nevrologiya – 2

390a,390b,391a,391b,391c 

Stomatologiya

 

1030– 1130

117R-1, 117R-2, 117R-3, 117R-4, 117R-5

Nevrologiya – 2

119A-1a, 119A-1b, 119A, 2a, 119A-2b, 119A-3a, 119A-3b, 119A-4a, 119A-4b, 119A-5a, 119A-5b, 119A-6a, 119A-6b,  119A-7a, 119A-7b, 119A-8a, 119A-8b

Statik biokimya

 

 

 

 

 

 

317A-18, 317A-19, 317A-20, 317A-21, 317A-22, 317A-23, 317A-24, 317A-25, 317A-26, 317A-27, 317A-28, 317A-29, 317A-30

Oftalmologiya

 

 

 

1130–1230

317A-1, 317A-2, 317A-3, 317A-4, 317A-5, 317A-6, 317A-7, 317A-8, 317A-9, 317A-10, 317A-11, 317A-12, 317A-13, 317A-14, 317A-15,  317A-16, 317A-17

Oftalmologiya

119A-9a, 119A-9b, 119A 10a,119A-10b

Statik biokimya

 

650

Tibbi parazitologiya

119I-1a, 119I-1b, 119I-2a, 119I-2b, 119I-3a, 119I-3b, 119I-4a, 119I-4b, 119I-5a, 119I-5b

Statik biokimya

 

628

Oftalmologiya

118I-1a, 118I-1b, 118I-2a, 118I-2b, 118I-2c 

Ümumi cərrahiyyə-1

 

 

 

 

 

 

1230 – 1330

419A-1a, 419A-1b, 419A-2a, 419A-2b, 419A-3a, 419A-3b, 419A-4a, 419A-4b, 419A-5a, 419A-5b, 419A-6a, 419A-6b, 419A-6c

Ortoped stom(Diş m.)

118A-1a, 118A-1b, 118A-2a, 118A-2b, 118A-3a, 118A-3b, 118A-4a, 118A-4b, 118A-5a, 118A-5b, 118A-6a, 118A-6b, 118A-7a, 118A-7b, 118A-8a, 118A-8b

Ümumi cərrahiyyə-1

 

317I-1, 317I-2, 317I-3, 317I-4, 317I-5

Oftalmologiya

320R-1a, 320R-1b

Orqanizmlər və ekosist

 

790

Uşaq stom (Seçim:                             1. diş-çənə anom.müa.                      2 ortontiya

319R-1a 

Histologiya-2

 

 

 

 

 

 

1330 – 1430

419R-1a, 419R-1b

Ortoped stom(Diş m.)

118A-9a, 118A-9b, 118A-10a, 118A-10b, 118A-11a, 118A-11b, 118A-12a, 118A-12b, 118A-13a, 118A-13b

Ümumi cərrahiyyə  -1

 

717I-1, 717I-2, 717I-3, 717I-4, 717I-5, 717I-6, 717I-7, 717I-8

Cərrahi xəstəliklər hərbi səhra cərrahiyyəsi -1

 

 

 

418I-1a, 418I-1b, 418I-2a, 418I-2b, 418I-3a, 418I-3b, 418I-3c

Şüa diaq və şüa terap

219A-1a, 219A-1b, 219A-2a, 219A-2b, 219A-3a, 219A-3b

Ümumi gigiyena hərbi gigiyena

 

787a, 787b, 788a, 788b, 788c 

Uşaq stom (Seçim:

1. diş-çənə anom.müa.

2 ortontiya

 

 

 

1430 – 1530

717a-1, 717a-2, 717a-3, 717a-4, 717a-5, 717a-6, 717a-7, 717a-8, 717a-9, 717a-10,717a-11, 717a-12, 717a-13, 717a-14, 717a-15, 717a-16, 717a-17, 717a-18

Cərrahi xəstəliklər hərbi səhra cərrahiyyəsi -1

219A-4a, 219A-4b, 219A-5a, 219A-5b, 219A-6a, 219A-6b, 219A-7a, 219A-7b, 219A-8a, 219A-8b, 219A-9a, 219A-9b, 219A-10a, 219A-10b, 219A-11a, 219A-11b, 219A-11c

Ümumi gigiyena hərbi gigiyena

 

 

 

318R-1a 

Ümumi cərrahiyyə və oper.cərrahiyyə -1

 

1530 – 1630

160a, 160b, 161a, 161b, 162a, 162b, 163a, 163b, 164a, 164b, 165a, 165b, 166a, 166b, 167a, 167b, 168a, 168b,  169a, 169b,  180a, 180b, 180c

Stomatologiya

218A-1a, 218A-1b, 218A-2a, 218A-2b, 218A-3a, 218A-3b, 218A-4a, 218A-4b, 218A-5a, 218A-5b, 218A-6a, 218A-6b

Ümumi cərrahiyyə - 1

 

 

 

218I-1a, 218I-1b, 218I-2a, 218I-2b, 218I-2c 

Ümumi cərrahiyyə - 1

 

1630 – 1730

170a, 170b, 171a, 171b, 172a, 172b, 173a, 173b, 174a, 174b

Stomatologiya

218A-7a, 218A-7b, 218A-8a, 218A-8b, 218A-9a, 218A-9b, 218A-10a, 218A-10b, 218A-11a, 218A-11b, 218A-11c

Ümumi cərrahiyyə - 1

 

620F-1

İnsan anatomiyası və terminologiya

218R-1a, 218R-1b, 218R-2a, 218R-2b 

Ümumi cərrahiyyə - 1

 

619F-1a, 619F-1b

Dəri-zöhrəvi xəstəlikləri

219R-1a, 219R-1b, 219R-2a, 219R-2b, 219R-2c

Ümumi gigiyena hərbi gigiyena

 

 

 

 

 

 

1730 – 1830

418A-1a, 418A-1b, 418A-2a, 418A-2b, 418A-3a, 418A-3b, 418A-4a, 418A-4b,418A-5a, 418A-5b, 418A-6a, 418A-6b

Şüa diaqnostikası və şüa terapiya

320A-1a, 320A-1b, 320A-2a, 320A-2b, 320A-2c 

Orqanizmlər və ekosist

 

780a, 780b,  781a, 781b, 782a, 782b, 783a, 783b, 784a, 784b, 784c

Uşaq stom (Seçim:

1. diş-çənə anom.müa.

2 ortontiya

319A-1a, 319A-1b, 319A-1c 

Histologiya-2

 

640a, 640b, 641a,  641b, 642a, 642b, 642c 

Tibbi parazitologiya

318A-1a, 318A-1b, 318A-1c 

Ümumi cərrahiyyə və oper.cərrahiyyə -1

 

1830 – 1930

419I-1a, 419I-1b, 419I-2a, 419I-2b, 419I-3a, 419I-3b

Ortopedik stom(Diş morf.)

520A-1a, 520A-1b, 520A-2a, 520A-2b, 520A-3a, 520A-3b, 520A-4a, 520A-4b, 520A-5a, 520A-5b 

Azərbaycan tarixi

 

625a, 625b, 626a, 626b, 627a, 627b, 627c 

Oftalmologiya

520I-1

Azərbaycan tarixi

 

817A-1, 817A-2, 817A-3, 817A-4, 817A-5, 817A-6, 817R-1,817R-2, 817I-1, 817I-2, 817I-3, 817I-4  

Toksikoloji kimya -2

520R-1a, 520R-1b 

Azərbaycan tarixi

 

 

 

 

 

 

 

 

28 yanvar

29 yanvar

 

 

 

 

Qrup

Fənn

Qrup

Fənn

 

830– 930

518A-1a, 518A-1b, 518A-2a, 518A-2b, 518A-3a, 518A-3b, 518A-3c 

Patoloji  fiziologiya-1

117A-1, 117A-2, 117A-3, 117A-4, 117A-5, 117A-6, 117A-7, 117A-8, 117A-9, 117A-10, 117A-11, 117A-12, 117A-13, 117A-14, 117A-15, 117A-16, 117A-17

Ağciyər xəstəlikləri

 

 

518R-1a, 518R-1b  

Patoloji  fiziologiya-1

 

 

 

 

518I-1a, 518I-1b, 518I-2a, 518I-2b  

Patoloji  fiziologiya-1

717R-1,  717R-2

Uşaq xəstəlikləri

 

 

20a, 20b, 21a, 21b, 21c 

Seçim: Bədxassəli şişlərin kimyəvi dərman.terap. və ya Onkohematologiya

 

 

 

 

930– 1030

619A-1a, 619A-1b, 619A-2a, 619A-2b, 619A-2c 

Biofizika

117A-18, 117A-19, 117A-20,  117A-21,  117A-22,  117A-23,  117A-24,  117A-25,  117A-26

Ağciyər xəstəlikləri

 

 

618A-1a, 618A-1b, 618A-2a, 618A-2b

Daxili xəstəliklərin propadevtikası -1

418R-1a, 418R-1b

Ağız və üz cənə cərrahiyyəsinin əsasları

 

 

1125a, 1125b, 1126a, 1126b, 1127a, 1127b, 1127c 

Qulaq,  burun,  boğaz xəstəlikləri

117I-1, 117I-2, 117I-3, 117I-4, 117I-5, 117I-6

Ağciyər xəstəlikləri

 

 

 

 

 

 

 

 

1030– 1130

320F-1a, 320F-1b, 320F-2a, 320F-2b 

Fizioterapiya və realib ter

117R-1, 117R-2, 117R-3, 117R-4, 117R-5

Ağciyər xəstəlikləri

 

 

 

 

 

 

 

 

120A-1a, 120A-1b, 120A-2a, 120A-2b, 120A-3a, 120A-3b, 120A-4a, 120A-4b, 120A-5a, 120A-5b, 120A-6a, 120A-6b, 120A-7a, 120A-7b

Tibbi biologiya və genetika

317A-18, 317A-19, 317A-20, 317A-21, 317A-22, 317A-23, 317A-24, 317A-25, 317A-26, 317A-27, 317A-28, 317A-29, 317A-30

Mamaliq - 1

 

 

1130–1230

120A-8a, 120A-8b, 120A-9a, 120A-9b, 120A-10a, 120A-10b, 120A-11a, 120A-11b, 120A-12a, 120A-12b, 120A-13a, 120A-13b, 120A-14a, 120A-14b, 120A-14c

Tibbi biologiya və genetika

317A-1, 317A-2, 317A-3, 317A-4, 317A-5, 317A-6, 317A-7, 317A-8, 317A-9, 317A-10, 317A-11, 317A-12, 317A-13, 317A-14, 317A-15,  317A-16, 317A-17

Mamaliq – 1

 

 

 

 

650

Dietologiya

 

 

120R-1a, 120R-1b, 120R-2a, 120R-2b, 120R-2c

Tibbi biologiya və genetika

628

Mama ginekologiya

 

 

 

 

 

 

 

 

1230 – 1330

220a-1a, 220a-1b, 220a-2a, 220a-2b, 220a-3a, 220a-3b, 220a-4a, 220a-4b, 220a-5a, 220a-5b, 220a-6a, 220a-6b, 220a-7a, 220a-7b, 220a-8a, 220a-8b

Mülkü müdafiə

419A-1a, 419A-1b, 419A-2a, 419A-2b, 419A-3a, 419A-3b, 419A-4a, 419A-4b, 419A-5a, 419A-5b, 419A-6a, 419A-6b, 419A-6c

Uşaq stomatologiyası (Stomotoloji xəstəliklərin profilaktikası-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

317I-1, 317I-2, 317I-3, 317I-4, 317I-5

Mamaliq - 1

 

 

1330 – 1430

220İ-1a, 220İ-1b, 220İ-2a, 220İ-2b, 220İ-3a, 220İ-3b, 220İ-4a, 220İ-4b, 220İ-5a, 220İ-5b, 220İ-6a, 220İ-6b, 220İ-7a, 220İ-7b, 220İ-8a, 220İ-8b

Mülkü müdafiə

419R-1a, 419R-1b

Uşaq stomatologiyası (Stomotoloji xəstəliklərin profilaktikası-1)

 

 

 

 

717I-1, 717I-2, 717I-3, 717I-4, 717I-5, 717I-6, 717I-7, 717I-8

Uşaq xəstəlikləri

 

 

220a-9a, 220a-9b, 220a-10a, 220a-10b, 220a-10c

Mülkü müdafiə

418I-1a, 418I-1b, 418I-2a, 418I-2b, 418I-3a, 418I-3b, 418I-3c

Ağız və üz cənə cərrahiyyəsinin əsaslar

 

 

1430 – 1530

320T-1a, 320T-1b, 320T-1c 

Normal fiziologiya

717a-1, 717a-2, 717a-3, 717a-4, 717a-5, 717a-6, 717a-7, 717a-8, 717a-9, 717a-10, 717a-11, 717a-12, 717a-13, 717a-14, 717a-15, 717a-16, 717a-17, 717a-18

Uşaq xəstəlikləri

 

 

420I-1a, 420I-1b, 420I-2a, 420I-2b, 420I-3a, 420I-3b, 420I-4a, 420I-4b 

Sitologiya, embriol və histologiya

 

 

 

 

420A-1a, 420A-1b, 420A-2a, 420A-2b, 420A-3a, 420A-3b

Sitologiya, embriol və histologiya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1530 – 1630

420A- 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b,  620S-1a

Sitologiya, embriol və histologiya

160a, 160b, 161a, 161b, 162a, 162b, 163a, 163b, 164a, 164b, 165a, 165b, 166a, 166b, 167a, 167b, 168a, 168b,  169a, 169b,  180a, 180b, 180c

Qulaq-burun-boğaz  xəstəlikləri

 

 

420R-1a, 420R-1b

Sitologiya, embriol və histologiya

 

 

 

 

201a, 201b, 202a, 202b, 203a, 203b, 204a, 204b, 205a, 205b, 206a, 206b, 207a, 207b, 208a, 208b

Uşaq xəstəlikləri-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1630 – 1730

519-1a, 519-1b, 519-2a, 519-2b, 519-3a, 519-3b, 519-4a, 519-4b 

Mikrobiologiya

170a, 170b, 171a, 171b, 172a, 172b, 173a, 173b, 174a, 174b

Qulaq-burun-boğaz  xəstəlikləri

 

 

519R-1a, 519R-1b 

Mikrobiologiya

620F-1

Xarici dil

 

 

519İ-1a, 519İ-1b

Mikrobiologiya

619F-1a, 619F-1b

Mama ginekologiya

 

 

620A-1a, 620A-1b, 620A-1c

Azərbaycan tarixi

787a, 787b, 788a, 788b, 788c 

Terapapevtik stomatologiya ( Seçim: 1 Endodontiya,  2 Periodontologiya)

 

 

1730 – 1830

517A-1, 517A-2, 517A-3, 517A-4 

Mamalıq və ginekologiya (Mamalıq)

419I-1a, 419I-1b, 419I-2a, 419I-2b, 419I-3a, 419I-3b

Uşaq stomatologiyası (Stomotoloji xəstəliklərin profilaktikası-1)

 

 

1115A, 1115B,  1116A, 1116B,  1117A, 1117B, 1117C 

Hərbi səhra cərrahiyyəsi

 

 

 

 

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

Seçim: Bədxassəli şişlərin kimyəvi dərman.terap. və Onkohematologiya

418A-1a, 418A-1b, 418A-2a, 418A-2b, 418A-3a, 418A-3b, 418A-4a, 418A-4b, 418A-5a, 418A-5b, 418A-6a, 418A-6b

Ağız və üz cənə cərrahiyyəsinin əsaslar

 

 

220a, 220b, 221a, 221b 

Uşaq xəstəlikləri-3

 

 

 

 

209a, 209b, 210a, 210b, 211a, 211b, 212a, 212b, 213a, 213b, 214a, 214b, 215a, 215b, 216a, 216b

Uşaq xəstəlikləri-3

790

Terapapevtik stom( Seçim: 1 Endodontiya,  2 Periodontologiya)

 

 

1830 – 1930

4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, 11a, 11b, 12a, 12b, 13a, 13b, 14a, 14b

Seçim: Bədxassəli şişlərin kimyəvi dərman.terap. və Onkohematologiya

640a, 640b, 641a,  641b, 642a, 642b, 642c 

Dietologiya

 

 

617A-1, 617A-2, 617A-3, 617A-4, 617A-5, 617A-6,   617R-1

Yoluxucu xəstəliklər -1

625a, 625b, 626a, 626b, 627a, 627b, 627c 

Mama ginekologiya

 

 

 

 

817A-1, 817A-2, 817A-3, 817A-4, 817A-5, 817A-6, 817R-1,  817R-2, 817I-1, 817I-2, 817I-3, 817I-4  

Fitoterapiya

 

 

 

 

780a, 780b,  781a, 781b, 782a, 782b, 783a, 783b, 784a, 784b, 784c

Terapapevtik stomatologiyası ( Seçim: 1 Endodontiya,  2 Periodontologiya)

 

 

 

 

30 yanvar

1 fevral

 
 

Qrup

Fənn

Qrup

Fənn

 

830– 930

360a, 360b, 361a, 361b, 362a, 362b, 363a, 363b, 364a, 364b, 365a, 365b

Uşaq cərrahiyyəsi

518A-1a, 518A-1b, 518A-2a, 518A-2b, 518A-3a, 518A-3b, 518A-3c 

Əczaçılıq işinin təşkili

 

 

 

518R-1a, 518R-1b  

Əczaçılıq işinin təşkili

 

 

 

518I-1a, 518I-1b, 518I-2a, 518I-2b  

Əczaçılıq işinin təşkili

 

930– 1030

366a, 366b, 367a, 367b, 368a, 368b, 369a, 369b, 370a, 370b, 371a, 371b, 372a, 372b, 373a, 373b, 373c

Uşaq cərrahiyyəsi

619A-1a, 619A-1b, 619A-2a, 619A-2b, 619A-2c 

Xüsusi histologiya

 

 

 

618A-1a, 618A-1b, 618A-2a, 618A-2b

Patoloji anatomiya-1

 

390a, 390b,  391a, 391b, 391c 

Uşaq cərrahiyyəsi

1125a, 1125b, 1126a, 1126b, 1127a, 1127b, 1127c 

Onkologiya

 

1030– 1130

119A-1a, 119A-1b, 119A-2a, 119A-2b, 119A-3a, 119A-3b, 119A-4a, 119A-4b, 119A-5a, 119A-5b, 119A-6a, 119A-6b,  119A-7a, 119A-7b, 119A-8a, 119A-8b

Fəlsəfə

320F-1a, 320F-1b, 320F-2a, 320F-2b 

Psixologiya

 

 

 

120A-1a, 120A-1b, 120A-2a, 120A-2b, 120A-3a, 120A-3b, 120A-4a, 120A-4b, 120A-5a, 120A-5b, 120A-6a, 120A-6b, 120A-7a, 120A-7b

Seçmə fənlər:
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları
Fəlsəfə
Bioetika
Multikulturalizmə giriş

 

 

 

 

 

 

1130–1230

119A-9a, 119A-9b, 119A-10a, 119A-10b

Fəlsəfə

120A-8a, 120A-8b, 120A-9a, 120A-9b, 120A-10a, 120A-10b, 120A-11a, 120A-11b, 120A-12a, 120A-12b, 120A-13a, 120A-13b, 120A-14a, 120A-14b, 120A-14c

Seçmə fənlər:
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları
Fəlsəfə
Bioetika
Multikulturalizmə giriş

 

119I-1a, 119I-1b, 119I-2a, 119I-2b, 119I-3a, 119I-3b, 119I-4a, 119I-4b, 119I-5a, 119I-5b

Fəlsəfə

120R-1a, 120R-1b, 120R-2a, 120R-2b, 120R-2c

 

118I-1a, 118I-1b, 118I-2a, 118I-2b, 118I-2c 

Terap.və pediat.propedevtika  -1

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230 – 1330

118A-1a, 118A-1b, 118A-2a, 118A-2b, 118A-3a, 118A-3b, 118A-4a, 118A-4b, 118A-5a, 118A-5b, 118A-6a, 118A-6b, 118A-7a, 118A-7b, 118A-8a, 118A-8b

Terap.və pediat. proped -1

220a-1a, 220a-1b, 220a-2a, 220a-2b, 220a-3a, 220a-3b, 220a-4a, 220a-4b, 220a-5a, 220a-5b, 220a-6a, 220a-6b, 220a-7a, 220a-7b, 220a-8a, 220a-8b

Seçmə fənlər:
 İnformasiya  texnologiyaları
İnformasiyanın idarə edilməsi

 

320R-1a, 320R-1b

Mülkü müdafiə

 

 

 

319R-1a 

Multikulturalizm

 

 

 

1330 – 1430

118A-9a, 118A-9b, 118A-10a, 118A-10b, 118A-11a, 118A-11b, 118A-12a, 118A-12b, 118A-13a, 118A-13b

Terap.və pediat. proped -1

220İ-1a, 220İ-1b, 220İ-2a, 220İ-2b, 220İ-3a, 220İ-3b, 220İ-4a, 220İ-4b, 220İ-5a, 220İ-5b, 220İ-6a, 220İ-6b, 220İ-7a, 220İ-7b, 220İ-8a, 220İ-8b
220a-9a, 220a-9b, 220a-10a, 220a-10b, 220a-10c

Seçmə fənlər:
 İnformasiya  texnologiyaları
İnformasiyanın idarə edilməsi

 

 

 

 

 

 

219A-1a, 219A-1b, 219A-2a, 219A-2b, 219A-3a, 219A-3b

Multikulturalizm

 

 

 

1430 – 1530

219A-4a, 219A-4b, 219A-5a, 219A-5b, 219A-6a, 219A-6b, 219A-7a, 219A-7b, 219A-8a, 219A-8b, 219A-9a, 219A-9b, 219A-10a, 219A-10b, 219A-11a, 219A-11b, 219A-11c

Multikulturalizm

320T-1a, 320T-1b, 320T-1c 
420A-1a, 420A-1b, 420A-2a, 420A-2b, 420A-3a, 420A-3b
420I-1a, 420I-1b, 420I-2a, 420I-2b, 420I-3a, 420I-3b, 420I-4a, 420I-4b 

Seçmə fənlər:
 İnformasiya  texnologiyaları
İnformasiyanın idarə edilməsi

 

318R-1a 

Farmakologiya -1

 

 

 

 

 

 

 

 

1530 – 1630

218A-1a, 218A-1b, 218A-2a, 218A-2b, 218A-3a, 218A-3b, 218A-4a, 218A-4b, 218A-5a, 218A-5b, 218A-6a, 218A-6b

Terap.və pediat.proped-1

420A- 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b (132),  620S-1a 
420R-1a, 420R-1b

Seçmə fənlər:
 İnformasiya  texnologiyaları
İnformasiyanın idarə edilməsi

 

218I-1a, 218I-1b, 218I-2a, 218I-2b, 218I-2c 

Terap.və pediat..proped-1

 

 

 

 

 

 

 

 

1630 – 1730

218A-7a, 218A-7b, 218A-8a, 218A-8b, 218A-9a, 218A-9b, 218A-10a, 218A-10b, 218A-11a, 218A-11b, 218A-11c

Terap.və pediat..proped-1

519-1a, 519-1b, 519-2a, 519-2b, 519-3a, 519-3b, 519-4a, 519-4b 

Ümumi gigiyena

 

218R-1a, 218R-1b, 218R-2a, 218R-2b 

Terap.və pediat..proped-1

519R-1a, 519R-1b 

Ümumi gigiyena

 

219R-1a, 219R-1b, 219R-2a, 219R-2b, 219R-2c

Multikulturalizm

519İ-1a, 519İ-1b

Ümumi gigiyena

 

 

 

620A-1a, 1b, 1c

Tibbi biologiya və genetika

 

 

 

617A-1, 617A-2, 617A-3, 617A-4, 617A-5, 617A-6,   617R-1

Atmosfer havası və torpaq gigiyenası

 

1730 – 1830

320A-1a, 320A-1b, 320A-2a, 320A-2b, 320A-2c 

Mülkü müdafiə

209a, 209b, 210a, 210b, 211a, 211b, 212a, 212b, 213a, 213b, 214a, 214b.215a, 215b, 216a, 216b

Cərrahi xəst-3.+ Travmatolog-2

 

319A-1a, 319A-1b, 319A-1c 

Multikulturalizm

517A-1, 517A-2, 517A-3, 517A-4 

Yoluxucu xəstəliklər

 

318A-1a, 318A-1b, 318A-1c 

Farmakologiya -1

1115A, 1115B,  1116A, 1116B,  1117A, 1117B, 1117C 

Ailə təbabəti

 

1830 – 1930

520A-1a, 520A-1b, 520A-2a, 520A-2b, 520A-3a, 520A-3b, 520A-4a, 520A-4b, 520A-5a, 520A-5b 

Ali riyaziyyat

220a, 220b, 221a, 221b 

Cərrahi xəst-3.+ Travmatolog-2

 

520I-1

Ali riyaziyyat

201a, 201b, 202a, 202b, 203a, 203b, 204a, 204b, 205a, 205b, 206a, 206b, 207a, 207b, 208a, 208b

Cərrahi xəst-3.+ Travmatologiya-2

 

520R-1a, 520R-1b 

Ali riyaziyyat

 

 

 

 

 

2fevral

3 fevral

 
 

Qrup

Fənn

Qrup

Fənn

 

830– 930

117A-1, 117A-2, 117A-3, 117A-4, 117A-5, 117A-6, 117A-7, 117A-8, 117A-9, 117A-10, 117A-11, 117A-12, 117A-13, 117A-14, 117A-15, 117A-16, 117A-17

Mamaliq – 1

360a, 360b, 361a, 361b, 362a, 362b, 363a, 363b, 364a, 364b, 365a, 365b

Fizioterapiya+İdman  təbabəti

 

717R-1,  717R-2

Oftalmologiya

 

 

 

930– 1030

117A-18, 117A-19, 117A-20,  117A-21,  117A-22,  117A-23,  117A-24,  117A-25,  117A-26

Mamaliq – 1

366a, 366b, 367a, 367b, 368a, 368b, 369a, 369b, 370a, 370b, 371a, 371b, 372a, 372b, 373a, 373b, 373c

Fizioterapiya+İdman  təbabəti

 

418R-1a, 418R-1b

Terap stom  (Diş.s t.xt.)

 

 

 

117I-1, 117I-2, 117I-3, 117I-4, 117I-5, 117I-6

Mamaliq – 1

390a, 390b,  391a, 391b, 391c 

Fizioterapiya+İdman  təbabəti

 

1030– 1130

117R-1, 117R-2, 117R-3, 117R-4, 117R-5

Mamaliq – 1

119A-1a, 119A-1b, 119A-2a, 119A-2b, 119A-3a, 119A-3b, 119A-4a, 119A-4b, 119A-5a, 119A-5b, 119A-6a, 119A-6b,  119A-7a, 119A-7b, 119A-8a, 119A-8b

Xüsusi  histologiya

 

317A-18, 317A-19, 317A-20, 317A-21, 317A-22, 317A-23, 317A-24, 317A-25, 317A-26, 317A-27, 317A-28, 317A-29, 317A-30

Yoluxucu xəstəliklər – 1

 

 

 

1130–1230

317A-1, 317A-2, 317A-3, 317A-4, 317A-5, 317A-6, 317A-7, 317A-8, 317A-9, 317A-10, 317A-11, 317A-12, 317A-13, 317A-14, 317A-15,  317A-16, 317A-17

Yoluxucu xəstəliklər – 1

119A-9a, 119A-9b, 119A-10a, 119A-10b

Xüsusi  histologiya

 

650

Seçim f blok: Psixiatriya

119I-1a, 119I-1b, 119I-2a, 119I-2b, 119I-3a, 119I-3b, 119I-4a, 119I-4b, 119I-5a, 119I-5b

Xüsusi  histologiya

 

628

Seçim:

118I-1a, 118I-1b, 118I-2a, 118I-2b, 118I-2c 

Patoloji anatomiya - 1

 

 

Yeniyetməlik dövr gig

 

 

 

 

 

 

 

 

1230 – 1330

419A-1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 6c

Biokimya.Biofizika(statik biokimya)

118A-1a, 118A-1b, 118A-2a, 118A-2b, 118A-3a, 118A-3b, 118A-4a, 118A-4b, 118A-5a, 118A-5b, 118A-6a, 118A-6b, 118A-7a, 118A-7b, 118A-8a, 118A-8b

Patoloji anatomiya – 1

 

317I-1, 317I-2, 317I-3, 317I-4, 317I-5

Yoluxucu xəstəliklər – 1

319R-1a 

Seçim: Fəlsəfə.İqtisadiyyat

 

 

 

320R-1a, 320R-1b

Seçmə fənlər:
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları
Fəlsəfə
Bioetika
Multikulturalizmə giriş

 

1330 – 1430

419R-1a, 419R-1b

Biokimya.Biofizika(statik biokimya)

118A-9a, 118A-9b, 118A-10a, 118A-10b, 118A-11a, 118A-11b, 118A-12a, 118A-12b, 118A-13a, 118A-13b

Patoloji anatomiya – 1

 

717I-1, 717I-2, 717I-3, 717I-4, 717I-5, 717I-6, 717I-7, 717I-8

Oftalmologiya

 

 

 

418I-1a, 418I-1b, 418I-2a, 418I-2b, 418I-3a, 418I-3b, 418I-3c

Terapevtik stom  (Diş.sərt tox.xəst.)

219A-1a, 219A-1b, 219A-2a, 219A-2b, 219A-3a, 219A-3b

Reseptura

 

790

Ortopedik stom Seçim: 1 İmplant üstü protezlər.
2.üz çənə ortopediyası

 

 

 

 

 

 

 

 

1430 – 1530

717a-1, 717a-2, 717a-3, 717a-4, 717a-5, 717a-6, 717a-7, 717a-8, 717a-9, 717a-10, 717a-11, 717a-12, 717a-13, 717a-14, 717a-15, 717a-16, 717a-17, 717a-18

Oftalmologiya

219A-4a, 219A-4b, 219A-5a, 219A-5b, 219A-6a, 219A-6b, 219A-7a, 219A-7b, 219A-8a, 219A-8b, 219A-9a, 219A-9b, 219A-10a, 219A-10b, 219A-11a, 219A-11b, 219A-11c

Reseptura

 

 

 

318R-1a 

Seçim fənn: MBT

 

 

 

 

 

 

1530 – 1630

160a, 160b, 161a, 161b, 162a, 162b, 163a, 163b, 164a, 164b, 165a, 165b, 166a, 166b, 167a, 167b, 168a, 168b,  169a, 169b,  180a, 180b, 180c,

Məhkəmə təbabəti

218A-1a, 218A-1b, 218A-2a, 218A-2b, 218A-3a, 218A-3b, 218A-4a, 218A-4b, 218A-5a, 218A-5b, 218A-6a, 218A-6b

Patoloji anatomiya -1

 

169a, b

218I-1a, 218I-1b, 218I-2a, 218I-2b, 218I-2c 

Patoloji anatomiya -1

 

 

 

 

 

 

1630 – 1730

170a, 170b, 171a, 171b, 172a, 172b, 173a, 173b, 174a, 174b

Məhkəmə təbabəti

218A-7a, 218A-7b, 218A-8a, 218A-8b, 218A-9a, 218A-9b, 218A-10a, 218A-10b, 218A-11a, 218A-11b, 218A-11c

Patoloji anatomiya -1

 

620F-1

Farmakologiya və reseptura

218R-1a, 218R-1b, 218R-2a, 218R-2b 

Patoloji anatomiya -1

 

619F-1a, 619F-1b

Sinir xəstəlikləri

219R-1a, 219R-1b, 219R-2a, 219R-2b, 219R-2c

Reseptura

 

 

 

 

 

 

1730 – 1830

419I-1a, 419I-1b, 419I-2a, 419I-2b, 419I-3a, 419I-3b

Biokimya.Biofizika(statik biokimya)

318A-1a, 318A-1b, 318A-1c 

Seçim fənn: MBT

 

418A-1a, 418A-1b, 418A-2a, 418A-2b, 418A-3a, 418A-3b, 418A-4a, 418A-4b, 418A-5a, 418A-5b, 418A-6a, 418A-6b

Terapevtik stom  (Diş.sərt tox.xəst.)

319A-1a, 319A-1b, 319A-1c 

Seçim: Fəlsəfə.İqtisadiyyat

 

787a, 787b, 788a, 788b, 788c 

Ortopedik stomatologiyası ( Seçim:
1 İmplant üstü protezlər.
2 üz çənə ortopediyası )

320A-1a, 320A-1b, 320A-2a, 320A-2b, 320A-2c 

Seçmə fənlər:
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları
Fəlsəfə
Bioetika
Multikulturalizmə giriş

 

 

 

 

 

 

1830 – 1930

640a, 640b, 641a,  641b, 642a, 642b, 642c 

Seçim fənn b: Psixiatriya

520A-1a, 520A-1b, 520A-2a, 520A-2b, 520A-3a, 520A-3b, 520A-4a, 520A-4b, 520A-5a, 520A-5b 

Seçim fənnləri:
İnformasiya texnologiya İnformasiyanın idarə edilməsi

 

817A-1, 817A-2, 817A-3, 817A-4, 817A-5, 817A-6, 817R-1,  817R-2, 817I-1, 817I-2, 817I-3, 817I-4  

Seçim: Əczaçılıq menecmenti

520I-1

Seçim fənnləri:
İnformasiya texnologiya İnformasiyanın idarə edilməsi

 

625a, 625b, 626a, 626b, 627a, 627b, 627c 

Seçim fənn bloku:
Yeniyetməlik dövrünün gigiyenası

520R-1a, 520R-1b 

 

780a, 780b,  781a, 781b, 782a, 782b, 783a, 783b, 784a, 784b, 784c

Ortopedik stomatologiyası (Seçim:
1 İmplant üstü protezlər.
2 üz çənə ortopediyası )

 

 

 

 

 

4 fevral

5 fevral

 
 

Qrup

Fənn

Qrup

Fənn

 

830– 930

518A-1a, 518A-1b, 518A-2a, 518A-2b, 518A-3a, 518A-3b, 518A-3c 

Farmakoqnoziya -1

117A-1, 117A-2, 117A-3, 117A-4, 117A-5, 117A-6, 117A-7, 117A-8, 117A-9, 117A-10, 117A-11, 117A-12, 117A-13, 117A-14, 117A-15, 117A-16, 117A-17

Yoluxucu xəstəliklər -1

 

518R-1a, 518R-1b  

Farmakoqnoziya -1

 

 

 

518I-1a, 518I-1b, 518I-2a, 518I-2b  

Farmakoqnoziya -1

717R-1,  717R-2

Dəri-zöhrəvi xəstəlikləri

 

930– 1030

619A-1a, 619A-1b, 619A-2a, 619A-2b, 619A-2c 

Normal fiziologiya-1

117A-18, 117A-19, 117A-20,  117A-21,  117A-22,  117A-23,  117A-24,  117A-25,  117A-26

Yoluxucu xəstəliklər -1

 

618A-1a, 618A-1b, 618A-2a, 618A-2b

İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili

418R-1a, 418R-1b

Ortopedik stom (Diş tacının protezləri)

 

1125a, 1125b, 1126a, 1126b, 1127a, 1127b, 1127c 

TXTT-1 .( dinc dövrü üçün TXTT)

117I-1, 117I-2, 117I-3, 117I-4, 117I-5, 117I-6

Yoluxucu xəstəliklər -1

 

1030– 1130

320F-1a, 320F-1b, 320F-2a, 320F-2b 

Seçim fənnləri:
İnformasiya texnologiya İnformasiyanın idarə edilməsi

117R-1, 117R-2, 117R-3, 117R-4, 117R-5

Yoluxucu xəstəliklər -1

 

 

 

 

 

 

 

 

317A-18, 317A-19, 317A-20, 317A-21, 317A-22, 317A-23, 317A-24, 317A-25, 317A-26, 317A-27, 317A-28, 317A-29, 317A-30

Neyrocərrahiyyə

 

1130–1230

209a, 209b, 210a, 210b, 211a, 211b, 212a, 212b, 213a, 213b, 214a, 214b, 215a, 215b, 216a, 216b

Mamalıq və ginekologiya-1

317A-1, 317A-2, 317A-3, 317A-4, 317A-5, 317A-6, 317A-7, 317A-8, 317A-9, 317A-10, 317A-11, 317A-12, 317A-13, 317A-14, 317A-15,  317A-16, 317A-17

Neyrocərrahiyyə

 

 

 

650

Məhkəmə təbabəti

 

220a, 220b, 221a, 221b 

Mamalıq və ginekologiya-1

 

 

 

 

 

 

 

 

1230 – 1330

201a, 201b, 202a, 202b, 203a, 203b, 204a, 204b, 205a, 205b, 206a, 206b, 207a, 207b, 208a, 208b

Mamalıq və ginekologiya-1

419A-1a, 419A-1b, 419A-2a, 419A-2b, 419A-3a, 419A-3b, 419A-4a, 419A-4b, 419A-5a, 419A-5b, 419A-6a, 419A-6b, 419A-6c

Mikrobiologiya və immun

 

 

 

317I-1, 317I-2, 317I-3, 317I-4, 317I-5

Neyrocərrahiyyə

 

1330 – 1430

617A-1, 617A-2, 617A-3, 617A-4, 617A-5, 617A-6,  617R-1

Seçmə fənn
Hərbi gigiyena

419R-1a, 419R-1b

Mikrobiologiya və immun

 

 

 

717I-1, 717I-2, 717I-3, 717I-4, 717I-5, 717I-6, 717I-7, 717I-8

Dəri-zöhrəvi xəstəlikləri

 

 

 

418I-1a, 418I-1b, 418I-2a, 418I-2b, 418I-3a, 418I-3b, 418I-3c

Ortopedik stomotologiya (Diş tacının protezləri)

 

 

 

787a, 787b, 788a, 788b, 788c 

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi ( Seçim: 1 Üz-çənə nah.onk.nevr,  və atroloji xəst.
2 implantalogiya)

 

1430 – 1530

 

 

717a-1, 717a-2, 717a-3, 717a-4, 717a-5, 717a-6, 717a-7, 717a-8, 717a-9, 717a-10, 717a-11, 717a-12, 717a-13, 717a-14, 717a-15, 717a-16, 717a-17, 717a-18

Dəri-zöhrəvi xəstəlikləri

 

1530 – 1630

 

 

160a, 160b, 161a, 161b, 162a, 162b, 163a, 163b, 164a, 164b, 165a, 165b, 166a, 166b, 167a, 167b, 168a, 168b,  169a, 169b,  180a, 180b, 180c,

Epidemiologiya Hərbi epidemiologiya ilə

 

 

 

 

 

1630 – 1730

 

 

170a, 170b, 171a, 171b, 172a, 172b, 173a, 173b, 174a, 174b

Epidemiologiya Hərbi epidemiologiya ilə

 

 

 

620F-1

Mikrobiologiya

 

 

 

619F-1a, 619F-1b

Ruhi xəstəliklər

 

 

 

790

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi ( Seçim: 1 Üz-çənə nah.onk.nevr,  və atroloji xəst.
2 implantalogiya)

 

1730 – 1830

 

 

419I-1a, 419I-1b, 419I-2a, 419I-2b, 419I-3a, 419I-3b

Mikrobiologiya və immun

 

 

 

 

 

 

 

 

418A-1a, 418A-1b, 418A-2a, 418A-2b, 418A-3a, 418A-3b, 418A-4a, 418A-4b, 418A-5a, 418A-5b, 418A-6a, 418A-6b

Ortopedik stomotologiya (Diş tacının protezləri)

 

1830 – 1930

 

 

640a, 640b, 641a,  641b, 642a, 642b, 642c 

Məhkəmə təbabəti

 

 

 

817A-1, 817A-2, 817A-3, 817A-4, 817A-5, 817A-6, 817R-1,  817R-2, 817I-1, 817I-2, 817I-3, 817I-4  

Seçim fənni: Əczaçılıq biotexnologiyası

 

 

 

780a, 780b,  781a, 781b, 782a, 782b, 783a, 783b, 784a, 784b, 784c

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi ( Seçim: 1 Üz-çənə nah.onk.nevr,  və atroloji xəst. 2 implantalogiya)

 

 

 

6  fevral

8 fevral

 
 

Qrup

Fənn

Qrup

Fənn

 

830– 930

360a, 360b, 361a, 361b, 362a, 362b, 363a, 363b, 364a, 364b, 365a, 365b

Kliniki farmakologiya

117A-1, 117A-2, 117A-3, 117A-4, 117A-5, 117A-6, 117A-7, 117A-8, 117A-9, 117A-10, 117A-11, 117A-12, 117A-13, 117A-14, 117A-15, 117A-16, 117A-17

İctimai sağıamlıq və Səhiyyənin təşkili – 2

 

 

 

717R-1,  717R-2

Psixiatriya

 

930– 1030

366a, 366b, 367a, 367b, 368a, 368b, 369a, 369b, 370a, 370b, 371a, 371b, 372a, 372b, 373a, 373b, 373c

Kliniki farmakologiya

117A-18, 117A-19, 117A-20,  117A-21,  117A-22,  117A-23,  117A-24,  117A-25,  117A-26

İctimai sağıamlıq və Səhiyyənin təşkili – 2

 

 

 

418R-1a, 418R-1b

Uşaq stom  propedevtik

 

 

 

117I-1, 117I-2, 117I-3, 117I-4, 117I-5, 117I-6

İctimai sağıamlıq və Səhiyyənin təşkili – 2

 

1030– 1130

390a, 390b,  391a, 391b, 391c 

Kliniki farmakologiya

117R-1, 117R-2, 117R-3, 117R-4, 117R-5

İctimai sağıamlıq və Səhiyyənin təşkili – 2

 

 

 

317A-18, 317A-19, 317A-20, 317A-21, 317A-22, 317A-23, 317A-24, 317A-25, 317A-26, 317A-27, 317A-28, 317A-29, 317A-30

İctimai sağıamlıq və Səhiyyənin təşkili – 2

 

1130–1230

20a, 20b, 21a, 21b, 21c 

Seçim fənni: Qastroenterologiya  və ya Dietologiya

317A-1, 317A-2, 317A-3, 317A-4, 317A-5, 317A-6, 317A-7, 317A-8, 317A-9, 317A-10, 317A-11, 317A-12, 317A-13, 317A-14, 317A-15,  317A-16, 317A-17

İctimai sağıamlıq və Səhiyyənin təşkili – 2

 

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

Seçim fənni: Qastroenterologiya  və ya Dietologiya

 

 

 

1230 – 1330

4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, 11a, 11b, 12a, 12b, 13a, 13b, 14a, 14b

Seçim fənni: Qastroenterologiya  və ya Dietologiya

419A-1a, 419A-1b, 419A-2a, 419A-2b, 419A-3a, 419A-3b, 419A-4a, 419A-4b, 419A-5a, 419A-5b, 419A-6a, 419A-6b, 419A-6c

Biofizika

 

 

 

 

 

 

 

 

317I-1, 317I-2, 317I-3, 317I-4, 317I-5

İctimai sağıamlıq və Səhiyyənin təşkili – 2

 

1330 – 1430

625a, 625b, 626a, 626b, 627a, 627b, 627c 

İstehsalat toksikologiyası

419R-1a, 419R-1b

Biofizika

 

628

İstehsalat toksikologiyası

717I-1, 717I-2, 717I-3, 717I-4, 717I-5, 717I-6, 717I-7, 717I-8

Psixiatriya

 

 

 

418I-1a, 418I-1b, 418I-2a, 418I-2b, 418I-3a, 418I-3b, 418I-3c

Uşaq stom  propedevtik

 

1430 – 1530

 

 

717a-1, 717a-2, 717a-3, 717a-4, 717a-5, 717a-6, 717a-7, 717a-8, 717a-9, 717a-10, 717a-11, 717a-12, 717a-13, 717a-14, 717a-15, 717a-16, 717a-17, 717a-18

Psixiatriya

 

 

 

617A-1, 617A-2, 617A-3, 617A-4, 617A-5, 617A-6,  617R-1

Gigiyenik diaqnostika

 

1530 – 1630

 

 

619F-1a, 619F-1b

Reanimasiyanın əsasları

 

 

 

418A-1a, 418A-1b, 418A-2a, 418A-2b, 418A-3a, 418A-3b, 418A-4a, 418A-4b, 418A-5a, 418A-5b, 418A-6a, 418A-6b

Uşaq stom  propedevtik

 

1630 – 1730

 

 

419I-1a, 419I-1b, 419I-2a, 419I-2b, 419I-3a, 419I-3b

Biofizika

 

 

 

780a, 780b,  781a, 781b, 782a, 782b, 783a, 783b, 784a, 784b, 784c

Məhkəmə təbabəti

 

 

 

220a, 220b, 221a, 221b 

Seçim fənni:
Kardiologiya və ya Farmako

 

1730 – 1830

 

 

787a, 787b, 788a, 788b, 788c 

Məhkəmə təbabəti

 

 

 

790

Məhkəmə təbabəti

 

 

 

209a, 209b, 210a, 210b, 211a, 211b, 212a, 212b, 213a, 213b, 214a, 214b, 215a, 215b, 216a, 216b

Seçim fənni:
Kardiologiya və ya Farmakoterapiya

 

1830 – 1930

 

 

201a, 201b, 202a, 202b, 203a, 203b, 204a, 204b, 205a, 205b, 206a, 206b, 207a, 207b, 208a, 208b

Seçim fənni:
Kardiologiya və ya Farmakoterapiya

 
FAYDALI LİNKLƏR
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası Virtual Qarabağ
KLİNİKALAR
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyə Klinikası
Rektora Yazın Elektron Universitet Online Kitabxana Xarici tələbələr üçün Əlaqə Saytın xəritəsi Təbib qəzeti Tələbələr üçün test bankı