AZ RU EN WEBMAIL
UNİVERSİTET / Elm / Elmi hissə / Aprobasiya Şurası
1. 02.03.2021 -ci il saat 12:00 - da -  Azim Ahdab Əli qızının -  t.ü.f.d alimlik dərəcəsi almaq üçün ED 2.06 dissertasiya şurasının nəzdində 3215.01 - "Mamalıq və ginekologiya" ixtisası üzrə "Послеоперационные изменения в брюшной полости и малом тазу у женщин после операции кесарева сечения и их влияния на качество жизни" mövzusunda ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikasında elmi seminarı keçiriləcək.

2. 05.03.2021 -ci il saat 16:00-da - Ləman İsmayıl qızı Əliyevanın - 1-ci mamalıq-ginekologiya kafedrasının baş laborantı T.ü.f.d elmi adı almaq üçün "Azsululuqla müşahidə olunan hamiləliyin, doğuşun xüsusiyyətləri, dölə, yenidoğulmuşa təsiri, müasir korreksiya metodlarının effektifliyi"mövzusunda elmi seminar keçiriləcək.

3. 09.03.2021 -ci il tarixində saat 10:00-da ED 2.06 dissertasiya şurasının nəzdində - 3234.01-"Urologiya" ixtisası üzrə  Tədris Terapevtik Klinikasında elmi seminar keçiriləcək.

4.10.03.2021-ci il saat 14:00-da Yasmin Kamran qızı Rüstəmovanın -  tibb elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün "Дисфункционирующий миокард ишемической этиологии: проблемы диагностики и пути их решения" mövzusunda ED 2.27 dissertasiya şurasının nəzdində 3218 .01 - "Kardiologiya " ixtisası üzrə  ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikasında elmi seminar keçiriləcək.

5. 11.03.2021- ci il saat 12:00 -da - Sain Səttar qızı Səfərovanın -  t.e.d alimlik dərəcəsi almaq üçün " Клинико-патогенетические особенности ремоделирования костной ткани при сахарном диабете " BED 2.27/2 dissertasiya şurasının nəzdində 3216.01 - "Endokrinologiya" ixtisası üzrə  ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikasında elmi seminar keçiriləcək. 

6. Elza Yusif qızı Binnətovanın- tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almaq üçün " Yatrogen veziko-vaginal fistulaların cərrahi müalicəsi və nəticələrin yaxşılaşdırma yolları"

7. 12.03.2021-ci il 2021 Saat 12.00-da - Nigar Abbasova Valeh qızının - 1 -ci mama-ginekologiya kafedrası baş laborantı  "Yüngül preeklampsiya olan qadınlarda doğuş prosesinin klinik diaqnostik xüzusiyyetleri" mövzusunda elmi seminarı keçiriləcək.

8. 15.03. 2021-ci il saat 12:00-da-  İsmayılova Günay Əliheydər qızı - t.ü.f.d alimlik dərəcəsi almaq üçün  BED 2.27/2 dissertasiya şurasının nəzdində 3205.01-“Daxili xəstəliklər” və 3216.01 - "Endokrinologiya" ixtisası üzrə Влияние глиптинов на показатели углеводного обмена и сердечно-сосудистую систему у больных сахарным диабетом 2-го типа с метаболическим синдромом "  mövzusunda ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikasında elmi seminarı keçiriləcək.

9. 16.03.2021 -ci il saat 12:00-da - Vüsalə Vidadi qızı Rəhimovanın- 1-ci mama-ginekologiya kafedrasınn baş lobarantı t.ü.f.d. elmi adını almaq üçün "Postmenapauzal dövrdə olan qadınlarda hiperandrogeniyanın klinik-diaqnostik xüsusiyyətləri" mövzusunda elmi seminarı keçiriləcək.

10. 18.03.2021-ci il saat 11:00-da - Fuad Ədalət oğlu Quliyevin -  tibb elmləri doktoru elmi adını almaq üçün 3224.01 onkologiya, 3234.01 urologiya ixtisasları üzrə Yerli-yayılmış prostat vəzi xərçənginin kompleks müalicə taktikasının təkmilləşdirilməsi mövzusunda  elmi seminarı keçiriləcək.

11. 1.04.2021 -ci il saat 12:00-da - Rzayeva Aynur Vasif qizinın -  T.ü.f.d. elmi adı almaq üçün  1-ci Mama-ginekologiya kafedrasinın baş laborantı  "Hiperprolaktinemiya olan qadınlarda reproduktiv sistemin patologiyasının xüsusiyyətləri, diaqnostikası və müasir medikamentoz korreksiya metodlarının effektivliyi" mövzusunda elmi seminarı keçiriləcək. 

12. 2.04.2021 -ci il saat 14:00-da - Həsənov Yaşar Məmmədağa oğlunun - tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almaq üçün"Reproduktiv yaşda olan qadınlarda uşaqlığın fibromiomasının müasir müalicə aspektləri. mövzusunda elmi seminarı keçiriləcək.

13. 05.04.2021-ci il saat 12:00-da - Hüseynov Valeh Tarıverdi oğlu - T.ü.f.d alimlik dərəcəsi almaq üçün: BED 2.27/4 dissertasiya şurasının nəzdində 3232.01- “Hematologiya və qanköçürmə” ixtisası üzrə Mielomanın gedişinin, müalicəsinin və yanaşı gedən xəstəliklərin periferik kök hüceyrə toplanmasına təsirinin öyrənilməsi“ mövzusunda ATU Tədris Terapevtik Klinikasında elmi seminarı keçiriləcək.

14. 7.04.2021-ci il saat 14:00-da - Ağahəsən Rəsulov - 1 saylı Respublika Psixiatriya Xəstəxanasının baş həkimi psixiatriya ixtisası üzrə "Организационные аспекты совершенствования психиатрической помощи в Азербайджане" mövzusunda elmi seminarı keçiriləcək.

15. 08.04.2021 -ci il Sədrəddin Atakişiyevin - "Cərrahi klinikalarda xstəxanadaxili infeksiyaların etioloji strukturu və risk amilləri" mövzusunda elmi seminarı keçiriləcək.

16. 9.04.2021- ci il saat 12.00-da - Xelilova Gunay Mirzecan qızının -  mama-ginekologiya ixtisası üzrə "Piylenme olan yeniyetme qizlarda reproduktiv sistemin formalasmasinin xususiyyetleri" mövzusunda  elmi seminarı keçiriləcək.

17. 14.04.2021-ci il saat 14:30-da Sarıyeva könül Hesen qızının - Qaraciyər sirrozu olan xestelerde kalkulyoz xolesistitin cerrahi müalicəsinə müasir yanaşmalar üsulları mövzusunda Tədris Terapevtik klinikada elmi seminarı keçiriləcək.

18.  15.04.2021-ci il saat 11:00-da - Abbasova Məryəm Rauf qızının - Tibb üzrə fəlsəfə doktoru adını almaq üçün "Состояние магистральных сосудов артериального русла у больных СД-2 типа, пргнозирование возможных осложнений и методы их корекции" mövzusunda  elmi seminarı keçiriləcək.

FAYDALI LİNKLƏR
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası Virtual Qarabağ
KLİNİKALAR
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyə Klinikası
Rektora Yazın Elektron Universitet Online Kitabxana Xarici tələbələr üçün Əlaqə Saytın xəritəsi Təbib qəzeti Tələbələr üçün test bankı