AZ RU EN
UNIVERSİTY / Public Organizations / Student Trade Union Committee / Maddələr

Təşkilatın əsas məqsədi Dövlət Gənclər Siyasətinin həyata keçirilməsi istiqamətində tələbələrin və ayrı-ayrılıqda hər bir tələbənin maraqlarını təmsil və müdafiə etmək respublikamızın ictimai mədəni sosial iqtisadi həyatında onların fəal iştrakını təmin etməkdir.

Təşkilatın əsas vəzifələri bunlardır.

1. Tələbələrin sosial problemlərinin həlli istiqamətində işin aparılması.

2. Tələbələr arasında maarifləndirmə işinin aparılması

3. Tələbələrin asudə vaxtının səmərəli təşkil edilməsi

4. Tələbələrin hüquqlarının təmin edilməsi

5. Respublika daxilində və xaricində keçirilən müsabiqələrdə, olimpiadalarda, sərgilərdə, festivallarda istedadlı və yaradıcı tələbələrin iştirakının təmin edilməsi;

6. Tələbələrin iştirakı ilə müsabiqələrin, seminarların, festivalların, forumların, toplantıların, sərgilərin, aksiyaların, dəyirmi masaların, elmi konfransların, təlim kurslarının, kütləvi təbliğat kompaniyalarının, disskusiya klublarının, müzakirələrin, simpoziumların, görkəmli şəxslərlə görüşlərin təşkil edilməsi;

7. Tələbə və gənclərlə bağlı həyata keçirilən tədbirlər, habelə respublikanın ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatında baş verən hadisələr barədə məlumatların çatdırılması məqsədi ilə qezet və dərgilərin nəşr olunması;

8. Tələbələrin maraq və meyllərini, intektual inkişafını təmin etmək üçün dərnəklərin, klubların, kursların, xidtəmlərin təşkil edilməsi;

9. Təhsil alan tələbələrin sayı, onların dərsə dəvamiyyəti, nizam-intizamı, yataqxana ilə təminatı barədə müvafiq kafedra və fakultələrdən məlumatların alınması;

lO. Qanunvericilikdə qadağan edilməyən digər vəzifələrin həyata keçirilməsi.

Təşkilat Azərbaycan Respublikasının Gənclər - İdman və Turizmi Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən 06.05.05. tarixində yaradılmışdır.

USEFUL LINKS
The Ministry of Healthcare of Azerbaijan Republic The Ministry of Education of Azerbaijan Republic The State Commission on Student Admissions Virtual Karabakh
CLINICS
Oncologic Clinic of Azerbaijan Medical University Educational-Therapeutic clinic of Azerbaijan Medical University Dental Clinic of Azerbaijan Medical University Educational-Surgical clinic of Azerbaijan Medical University
Addressing
Letter to the Rector
Virtual University Virtual Library For foreign students
Contact Us Site Map Newspaper Tabib Test banks for students