Azərbaycanca | Русский | English 24.05.2015 - ci il
2012-Cİ İLDƏ TAMAMLANMIŞ ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİ
Mövzu: Onurğa kanalının müxtəlif mənşəli daralmasının klinikası, diaqnostikası və müasir cərrahi müalicə üsulları (Neyrocərrahlıq kursu, elmi rəhbər - tibb e.n., dos. S.A.Etibarlı). İcra müddəti - 2009-2012-ci illər.

Məqsəd: Degenerativ dar onurğa kanalı və fəqərə sütunun qeyri-sabitliyi olan xəstələrdə diferensial diaqnostika və cərrahi müalicə üsullarının işlənməsi.
Nəticələr: İlk dəfə olaraq fəqərəarası sentral və parasentral stenozlar zamanı bel-oma nahiyədə fiksasiyalı və ya fiksasiyasız laminektomiya ehtiyac olduğu halda - korporodez əməliyyatları icra olunur. Onurğa kanalının stenozları zamanı cərrahi taktikanın seçilməsi üçün əməliyyatdan əvvəl stenozun forması dəqiqləşdirilməlidir. Lateral (sağ və ya sol yan) stenozlar rast gəldikdə - bel fəqərələrinin hemilaminektomiyası məsləhətdir. Spinal stenoz və yanaşı spondilolistezi və ya fəqərəarası diskinin yırtığı olan xəstələrdə - laminektomiya və transpedikulyar fiksasiyanın aparılması məqsədəuyğundur.
Hesabat dövründə 1 doktorluq və 1 tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işləri müdafiə edilmişdir.
Hesabatın mövzusuna aid 5 jurnal məqaləsi və 1 tezis (xaricdə) dərc olunmuşdur.

Mövzu: Azərbaycanda bronxial astma xəstəliyinin yayılmasının regional xüsusiyyətləri, diaqnostika və müalicə üsullarının optimallaşdırılması, kombinasiyalı inhalyasion terapiyanın effektliyi (Klinik allerqologiya və immunologiya kursu, elmi rəhbər - tibb e.d., prof. L.İ.Allahverdiyeva). İcra müddəti - 2010-2012-ci illər.

Məqsəd: Azərbaycan Respublikasının müxtəlif regionlarında bronxial astmanın yayılmasının öyrənilməsi, onun inkişafında bəzi immunoloji və funksional göstəricilərin öyrənilməsi və rasional müalicə taktikasınn işlənməsi.
Nəticə: Bronxial astmanın Azərbaycan Respublikasının müxtəlif coğrafi və iqlimi zonalarda (Bakı şəhərinin müxtəlif rayonları, Gəncə şəhəri) yayılması öyrənildi və uşaqlar arasında 10%, böyüklər arasında - 8% təşkil etməsi təyin olundu. Bu kontingent xəstələrdə xəstəliyin əsasən yüngül və orta ağır gedişatı müəyyən edildi. Aşkar edilmiş xəstələrdə hüceyrə və humoral immunitetin göstəricilərin dəyişməsi, sitokin sisteminin həm qanda, həm induksiya olunmuş bəlğəmdə disbalansı, xarici tənəffüs funksiyasının xüsusiyyətləri barəsində məlumatlar əldə edildi və alınan nəticələr əsasında xəstəliyin nəzarəti və inhalyasion terapiyasının optimallaşdırılması yolları işlənib hazırlandı.
Hesabatın mövzusuna aid 2 dərslik, 10 jurnal məqaləsi (onlardan 5-i xaricdə) və 22 tezis (onlardan 3-ü xaricdə) dərc olunmuşdur.

Mövzu: ATU tələbələrinin sağlamlıq vəziyyətinə həyat tərzinin təsiri (Fizioterapiya və idman təbabəti kafedrası, elmi rəhbər - tibb e.n., dos. S.Q.Quliyeva). İcra müddəti - 2011-2012-ci illər.

Məqsəd: ATU-nun I kurs tələbələri arasında siqaret çəkməyin yayılmasının təyin edilməsi və siqaret çəkən tələbələrin tənəffüs sisteminin funksional vəziyyətinin qiymətləndirilməsi.
Nəticə: İlk dəfə olaraq siqaret cəkmək vərdişinin ATU-nun I kurs tələbələri arasında yayılması öyrənilmişdir və siqaret çəkən və çəkməyən tələbələrin tənəffüs sisteminin funksional vəziyyətinin müqayisəli müayinəsi aparılmışdır. Tələbələrə sağlam həyat tərzi və tütünsüz həyatın təbliğı qaydaları öyrədilmişdir. Tələbələr üçün "Sağlam həyat tərzi" mövzusunda mühazirələr "İdman təbabəti və müalicəvi bədən tərbiyəsi" fənninin tədris proqramına daxil edilmişdir.
Hesabatın mövzusuna aid 1 jurnal məqaləsi və 2 tezis dərc olunmuşdur.

Mövzu: Hərbi qulluqçularda ürəyin işemik xəstəliyinin yayılma tendensiyası, etiopatogenetik aspektləri, klinik gedişatı və erkən müalicə xüsusiyyətləri (Hərbi-səhra terapiyası kafedrası, elmi rəhbər - prof.R.İ.Quliyev). İcra müddəti - 2009-2012-ci illər.
Məqsəd: Stenokardiya və miokard infarktının cavan hərbi qulluqçular arasında fərqli klinik gedişatı xüsusiyyətlərinin - androgen hormon çatışmazlığının, xronik stress və digər risk amillərinin təsirinin öyrənilməsi və erkən müalicə prinsiplərinin işlənib hazırlanması.

Nəticə: İlk dəfə olaraq Azərbaycan ordusunda müxtəlif yaş qrupundan olan hərbi qulluqçular arasında rast gəlinən stenokardiya və miokard infarktının fərqli kliniki gedişatı xüsusiyyətləri müxtəlif aspektlərdən (endokrin, nevrogen) yanaşılmaqla öyrənilmişdir. Qazanılmış androgen hormon catışmazlığının stenokardiya və miokard infarktının kliniki gedişatına əhəmiyyətli təsiri müəyyən edilmışdir. Androgen hormon və bioloji preparatların ÜİX -nin bazis müalicəsinə əlavə edilməsi xəstəliyin remissiya müddətini artırır.
Hesabat dövründə tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün kafedranın 1 əməkdaşının dissertasiya işi aprobasiyasa edilmişdir.
Hesabatın mövzusuna aid 7 jurnal məqaləsi (onlardan 3-ü xaricdə) dərc olunmuşdur.


SON ELANLAR

www.amu.edu.az saytı istifadəçilərinin nəzərinə!

Sayta yeni və ya yenilənmiş məlumatları daxil etmək üçün həmin məlumatların...

daha ətraflı...
Elektron kitabxana istifadəçilərinin nəzərinə!
2013-cü il yanvar ayının 13-dən Springer nəşriyyatının elektron resursları Azərbaycan Tibb...
daha ətraflı...
Oxucuların nəzərinə!

Azərbaycan Tibb Universitetinin Əsaslı Kitabxanası Universitetin saytında kitabxana linkinə daha bir...

daha ətraflı...
İstifadəçilərinin nəzərinə!

www.amu.edu.az saytındakı son xəbərlər bölməsinə məlumat yerləşdirmək...

daha ətraflı...
FAYDALI LİNKLƏR
VIDEOALBOM
Tədris Terapevtik Klilnikanın açılış mərasimi - 1ci hissə
Klilnikanın açılış mərasimi - 2ci hissə
Klilnikanın açılış mərasimi - 3cü hissə
Klilnikanın Təməl qoyma mərasimi - 1 ci hissə
Klilnikanın Təməl qoyma mərasimi - 2 ci hissə
Klilnikanın Təməl qoyma mərasimi - 3 cü hissə
Copyright © 2013-2014. Azərbaycan Tibb Universiteti ! Bütün hüquqlar qorunur. Sayt  Lider veb studiyası  tərəfindən hazırlanmışdır