AZ RU EN WEBMAIL
Ədəbiyyat siyahısı

ÜRƏK – DAMAR CƏRRAHİYYƏSİ İXTİSASI ÜZRƏ REZİDENTURA TƏHSİLİ ÜÇÜN ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

Əsas ədəbiyyat

1.  Kirklin Barrat Boyes – “ Cardiac Surgery “ , 4th edition , 2013

2.  Lawrence – “Adult Cardiac Surgery “, 2011

3.  M.Bojar “Perioperative care in cardiac surgery” ,2011

4. Rutherford's Vascular Surgery,2013

5. Haimovici`sVascular Surgery, 2012

6. Braunwalds“ HeartDisease “ , tərcüməedənprof.dr Murat Sezer ,uzm.dr. Emre Aslanger,2015

7. K.K.Musayev. «Ürəyin işemik Xəstəliyinin cərrahi müalicəsi», 2016

8. В.В.Мурашко , Г.Е. Ройтберг « Електрокардиография», 2011

9. L.Goldberger “Clinical Electrocardiography” tərcümə edən : prof.dr.Aytaç Öncül,2014

10. Feigenbaum s “Echocardiography” tərcümə edən : prof.dr.Çetin Erol,2011

 

Əlavə ədəbiyyat

1.  Prof. Dr. Ənvər Duran “Kalp ve damar cerrahisi “ 2 cild

2.  Prof. Dr.  Mustafa Paç “Kalp ve damar cerrahisi “    2 cild

 

Tibbi jurnallar

  1. “Circulation” - Amerika Ürək Cəmiyyətinin rəsmi jurnalı
  2. The Annals of Thoracic Surgery” -  Amerika Ürək və Döş qəfəsi Cərrahiyyəsi Cəmiyyətinin jurnalı.
  3. “European Journal of Cardiothoracic Surgery” -  Avropa Ürək və Döş qəfəsi Cərrahiyyəsi Cəmiyyətinin jurnalı
  4. Asian Cardiovascular and Thoracic Annals” -  Asiya Ürək-Damar və Döş qəfəsi Cərrahiyyəsi Cəmiyyətinin jurnalı
  5. “İnteractive cardiovascular and thoracic surgery” - official journal of the Europian Assocation for Cardio – thoracic surgery and the European Board of Cardiovascular Perfusion
  6. “World Journal for Pediatric and Congenital heart surgery” -  official publication of the World society for Pediatric and Congenital Heart surgery
  7. Operative techniques in thoracic  and cardiovascular surgery

 

Internet resurslar

1. www.audcc.org.az

2. www.ctsnet.org

3. www.eacts.org

FAYDALI LİNKLƏR
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası Virtual Qarabağ
KLİNİKALAR
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyə Klinikası
Rektora Yazın Elektron Universitet Online Kitabxana Xarici tələbələr üçün Əlaqə Saytın xəritəsi Təbib qəzeti Tələbələr üçün test bankı