AZ RU EN WEBMAIL
382 saylı Ə M R

A Z Ə R B A Y C A N     T İ B B     U N İ V E R S İ T E T İ   üzrə

 

382 saylı     Ə M R

 

Bakı  şəhəri                                                                                                   “ 22 “ dekabr 2016-cı il

 

    “Azərbaycan Tibb Universitetində

    Fövqəladə Hallar komissiyasının

    2017-ci il üçün yaradilması haqqında”

 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 aprel 1992-ci il tarixli 239 saylı qərarının icrası ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Tibb Universitetinin ərazisində qəzaların, təbii fəlakətlərin, fövqəladə hadisələrin qarşısının alınması, onların nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə qəza-xilasetmə və digər təxirəsalınmaz işlərin təşkili məqsədi ilə

 

 

Ə M R     E D İ R Ə M:

 I. Azərbaycan Tibb Universitetində  aşağıdakı tərkibdə  fövqəladə hallar komissiyası yaradılsın:

   - Komissiyanın sədri                                            -prorektor Vəliyev Aydın Xəlil oğlu

   - Komissiya sədrinin I müavini                            -Təsərrüfat və təchizat şöbəsinin müdiri                     

                                                                                  Əlizadə Elçin Telman oğlu

   - Komissiya sədr müavini                                    -MMQ rəisi Məmmədov Firdovsi Ələsgər oğlu

 

   Komissiyanın üzvləri:

  1. Qəza-xilasetmə işlərinin təşkili üzrə,

       tikinti üzrə texniki nəzarətçi                                                 -Qazıyev Zaur Yunis oğlu

  2. Tibbi yardımın təşkili üzrə- Tədris  Terapevtik

      klinikanın baş həkimi                                                            - Nuriyev Adil Əjdər oğlu

  3. Elektrik enerjisi və rabitə  üzrə-mühəndis                             - Hacıyev Hüseyn Əmir oğlu

  4. Qaz və su üzrə,əməyin mühafizəsi üzrə-mühəndis               - Əbülhəsənov Malik Şahlar oğlu

  5. Maliyyə üzrə-baş mühasib                                                    - Mehrabov İlqar Abdulla oğlu

  6. Texniki təchizat üzrə-ekspeditor                                           - Kazımov Tahir Fərhad oğlu                                                  

  7. Fakultələrdən                                                                         - Dekanlar   

  8. Klinikalardan                                                                         - Direktorun təsərrüfat işləri üzrə          

                                                                                                       müavini                                                      

II. Fövqəladə hallar komissiyasının fəaliyyəti Nazirlər Kabinetinin 30 aprel 1992-ci il tarixli.

    239saylı qərarının tələblərinə uyğun təşkil olunsun.

III. Əmrin icrasına nəzarəti fövqəladə hallar komissiyasının sədrinə həvalə edirəm.

IV. Əmr aidiyyatı üzrə çatdırılsın.

 

            REKTOR                                          professor G.Ç.GƏRAYBƏYLİ

FAYDALI LİNKLƏR
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası Virtual Qarabağ
KLİNİKALAR
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyə Klinikası
Rektora Yazın Elektron Universitet Online Kitabxana Xarici tələbələr üçün Əlaqə Saytın xəritəsi Təbib qəzeti Tələbələr üçün test bankı