AZ RU EN WEBMAIL
Dərs cədvəli

2019-cu tədris ili üçün rəhbər heyətin

mülki müdafiəyə hazırlanması üzrə

DƏRS CƏDVƏLİ № 1

s/s

Tarix

Mövzular

Saatların miqdarı

Dərs keçirmə metodu

Qeyd

1

2

3

4

5

6

1.

18.01.19

Obyektdə rəhbər şəxslərin MM üzrə xidməti vəzifələri. Fövqəladə hallarda əhaliyyə təcili tibbi yardımın təşkilində obyektin rolu və vəzifələri.

2 saat

Mühazirə

 

2.

15.02.19

Obyektin MM planı. Planın dəqiq-ləşdirilməsi və hazırki vəziyyətə uyğunlaşdırılması.

 

2 saat

 

Mühazirə

 

3.

15.03.19

Obyektdə yaradılmış səhiyyə xidmətinin dəstə, briqada və digər qrumların təşkili və fəaliyyəti. Qrumları hazır vəziyyətə gətir-məkdə rəhbər heyətin rolu və vəzifələri.

2 saat

Mühazirə

 

4.

19.04.19

Təbii fəlakətlər və qəzalar zamanı obyektdə yarana biləcək vəziyyətin qiymətləndirilməsi. Xidmət etdiyi ərazidə yaranmış qəza və fəlakətlərin nəticələrini aradan qaldırmaqda obyektin rolu və yeri.

2 saat

Mühazirə

 

5.

17.05.19

İnsan orqanizminə təsir edən zəhərləyici və güclü-təsirli zəhərli maddələrin xarakteristikası, yol verilən ən yüksək və məhv edici konsentrasiyalar. Mühafizə tədbirlər. Kimyəvi kəşfiyyat və nəzarət cihazları.

2 saat

 

Mühazirə

 

6.

20.06.19

Xəstələrin, fəhlə və qulluqçuların, onların ailə üzvlərinin köçürül-məsinin təşkili. Təcili köçürül-mənin yerinə yetirilməsi qaydası.

 

1 saat

Mühazirə

 

7.

05.07.19

Xilasetmə və digər təcili işlər aparılarkən yaralanma, yanıq və zəhərlənmə hallarında özünə yardım və qarşılıqlı yardım göstərilməsi.

1 saat

Müharizə

 

8.

20.09.19

Obyektdəki mülki müdafiə qurğu-ları, onların avadanlığı, saxlanma-sı, istifadə olunması və istismarı.

1 saat

Müharizə

 

9.

28.10.19

Obyektdəki MM məqsədi ilə rabitənin  təşkili, MM xəbərdarlıq siqnalları və davranış qaydaları.

1 saat

Mühazirə

 

10.

15.11.19

Obyektdə MM üzrə komandir qərargah təliminin, kompleks və obyekt təlimlərin keçirilməsi metodikası və təşkili.

1 saat

Mühazirə

 

   
   

          Cəmi:                                                                    15 saat

     

                                            

                                                     

2019-cu tədris ili üçün  MM qüvvələrinin

tərkibinə daxil olmayan pedaqoji və köməkçi heyətin, qulluqçuların və fəhlələrin mülki müdafiəyə hazırlanması üzrə

DƏRS CƏDVƏLİ № 3

S/s

Tövsiyə

olunan

tarix

Mövzular

Saatların miqdarı

Dərs keçirmə metodu

Qeyd

1

2

3

4

5

6

1.

25.01.19

MM sahəsində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının vəzifələri. MM sahəsində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquqları (MM haqqında 8,9)

 

 1 saat

 

 Mühazirə

 

2.

22.02.19

Təbii  fəlakətlər və qəzalar zamanı idarənin fəhlə və qulluqçularının fəaliyyəti və vəzifələri.

 1 saat

 Mühazirə

 

3.

29.03.19

Zəhərləyici maddələr və güclü təsiredici maddələrin insan orqanizminə təsiri. Güclü təsiredici zəhərləyici maddələrdən qorunma qaydaları. Fərdi mühafizə vasitələri.

 

2 saat

 

Mühazirə

 

4.

26.04.19

Fövqəladə hallar barədə xəbərdarlıq qaydası, “Hamının diqqətinə” xəbərdarlıq siqnalı. MM orqanlarının şifahi xəbərləri verilərkən əhalinin davranışı. Obyektdə verilən şifahi siqnallar zamanı fəhlə və qulluqçuların davranış qaydaları.

 

1 saat

 

Mühazirə

 

5.

24.05.19

Fərdi tibbi mühafizə vasitələri və onlardan istifadə qaydaları. nəzarət cihazları.

 1 saat 

 Mühazirə

 

6.

21.06.19

Yaralılanma və zəhərlənmələr zamanı özünə yardım və qarşılıqlı yardım göstərilməsi qaydaları.

 2 saat

 Mühazirə

 

7.

27.09.19

Ev heyvanlarının, ərzaq məhsullarının, yemlərinin və suyun zəhərlənmədən mühafizə edilməsi qaydaları.

 2 saat

 Müharizə

 

8.

25.10.19

Obyektdəki mülki müdafiə üzrə normativlərin yerinə yetirilməsi və qəbulunun təşkili.

 2 saat 

 Müharizə

 

Cəmi:                                                                    12 saat

 

              

                                                     

2019-cu tədris ili üçün  MM qüvvələrinin

mülki müdafiəyə hazırlanması üzrə

DƏRS CƏDVƏLİ № 2

s/s

Tövsiyyə

olunan

tarix

Mövzular

Saatların miqdarı

Dərs keçirmə metodu

Qeyd

1

2

3

4

5

6

1.

24.01.19

Obyektdə təşkil edilmiş səhiyyə xidmətinin dəstə, briqada və digər qurumların tərkibi, işin təşkili və ştat strukturu. Şəxsi heyətin vəzifələri.

 

 2 saat

 

 Mühazirə

 

2.

21.02.19

Dəstə, briqada və digər qurumların hazır vəziyyətə gətirilməsində şəxsi heyətin fəaliyyəti. Qurumların tabel üzrə təchizatı.

 2 saat

 Mühazirə

 

3.

28.03.19

Əhaliyə təcili tibbi yardımın təşkilində tibbi, sanitariya epidemioloji xidməti dəstə, briqada və digər qurumların yeri və vəzifələri.

 

2 saat

 

Mühazirə

 

4.

25.04.19

Təbii fəlakətlər və qəzaların nəticələrini aradan qaldırmaq üçün xilasetmə işləri və digər təcili işlər aparılarkən təhlükəsizlik tədbirləri.

 

1 saat

 

Mühazirə

 

5.

23.05.19

İnsan orqanizminə təsir edən zəhərləyici və güclü-təsirli zəhərli maddələrin xarakteristikası, yol verilən ən yüksək və məhv edici konsentrasiyalar. Mühafizə tədbirləri. Kimyəvi kəşfiyyat və nəzarət cihazları.

 

2 saat

 

 

Mühazirə

 

6.

20.06.19

Radiaktiv, kimyəvi və bakterioloji maddələrlə zəhərlənmələr baş verdikdə, dəstə xüsusi təmizləmə işlərinin təşkili

 2 saat

 Mühazirə

 

7.

26.09.19

Xilasetmə və digər təcili işlər aparılarkən yaralanma, yanıq və zəhərlənmə hallarında özünə yardım və qarşılıqlı yardım göstərilməsi.

 2 saat

 Müharizə

 

8.

24.10.19

Obyektdəki mülki müdafiə üzrə normativlərin yerinə yetirilməsi və qəbulunun təşkili.

 2 saat 

 Müharizə

 

            Cəmi:                                                                    15 saat

          

                                          

2019-cu tədris ili üçün həkimlərin

“Təbii fəlakətlər və digər fövqəladə hallarda təcili tibbi yardımın təşkili” üzrə

mülki müdafiəyə hazırlanmasının 

DƏRS CƏDVƏLİ № 4

s/s

Tarix

Mövzular

Saatların miqdarı

Dərs keçirmə metodu

Qeyd

1

2

3

4

5

6

1.

11.01.19

Fövqəladə şəraitin tibbi-taktiki xarakteristikası, təbii, texnogen qəzaların və fəlakətli subasmanın tibbi-taktiki xarakteristikası.

2 saat

Mühazirə

 

2.

18.01.19

Kimyəvi və yanğın-partlayış təhlükəli obyektlərdə fəlakət ocaqlarının tibbi-taktiki xarakteristikası. Güclü-təsiredici zəhərli maddələrin zədə ocağının tibbi-taktiki xarakteristikası.

2 saat

 

Mühazirə

 

 

3.

08.02.19

Dəmiryolu nəqliyyatında fəlakət və iri istehsal qəzalarının tibbi-sanitar nəticələri.

1 saat

1 saat

Mühazirə

Seminar

 

4.

15.02.19

Fəlakət zonalarında yoluxucu xəstəliklərin nəticəsində əmələ gələn epidemik ocaqların tibbi-taktiki xarakteristikası.

1 saat

Mühazirə

 

5.

11.03.19

Kombinasiya olunmuş (birləşmiş) zədələnmə ocaqlıarının tibbi-taktiki xarakteri, kombinasiya olunmuş zədələnmə ocaq anlayışı, belə zədələnmə ocaqlarında sanitar itkilərin xüsusiyyətləri.

1 saat

 1 saat

 

Mühazirə

  Seminar

 

6.

18.03.19

 

Fövqəladə hallarda əhaliyə tibbi yardımın təşkilinin məqsəd və əsasları. Belə hallarda təcili tibbi yardımın təşkili və vəzifələri.

Fövqəladə hallarda zədələnənlərə tibbi yardımın və müəlicənin təşkili sisteminin əsasları

1 saat

 

 2 saat

Mühazirə

 

 Seminar

 

7.

12.04.19

Qəzalar nəticəsində zədələnənlərə həkimə qədər və ilkin həkim yardımının təşkili qaydaları. Həkimə qədər tibbi yardım göstərən briqadalar (HQYTYB). Həkim-tibb bacıları briqadaları (HTBB). Briqadaların təşkili qaydaları, vəzifələri və funksiyaları, briqada rəhbərinin və üzvlərinin vəzifələri.

2 saat

Seminar

 

8.

19.04.19

 

 

10.05.19

Zərərçəkənlərə təkmilləşdirilmiş və ixtisaslaşdırılmış tibbi yardımın təşkili. Fövqəladə hallarda uşaqlara fərdi tibbi yardımın təşkili. İxtisas-laşdırılmış tibbi yardım briqadaları (İTYB). Briqadaların təşkili qaydaları, ştat və təchizat cədvəli. Briqada rəhbərinin və üzvlərinin vəzifələri

2 saat

 

 2 saat

Praktiki

məşğələ

Praktiki

məşğələ

 

9.

17.05.19

 

 

 

 10.06.19

Fövqəladə hallarda zədələnənlərin tibbi rejimi seçimi, tibbi seçmənin növləri, seçmənin əsas əlamətləri.

Hospitala qədər mərhələdə tibbi seçmə.

Qəzalar zamanı tibbi təxliyyənin təşkili. İlkin həkim yardımın dəstəsi (İHYD). Dəstənin təşkili qaydaları, ştat və təminat tabeli. Dəstə rəhbərinin və üzvlərin vəzifələri.

2 saat

 

 

 

 1 saat

Seminar

 

 

 

 Seminar

 

10.

17.06.19

Fəlakət ocaqlarında sanitariya-gigiyena və əksepidemik tədbirlərin təşkili. Fövqəladə hallarda sanitariya-gigiyena tədbirlərin təşkili.

2 saat

Mühazirə

 

11.

13.09.19

Fövqəladə hallarda tibbi təxliyyə mərhələlərində cərrahi diaqnostika və müalicənin xüsusiyyətləri. Qəzalarda cərrahi profilli zədələrin xüsusiyyətləri. Qanaxma və kəskin qan itirmə. Müalicə taktikası və trasfuzion terapiya. 

1 saat

 

 1 saat

Mühazirə

 

 Seminar

 

12.

20.09.19

Travmatik şokun diaqnostikası və mərhələ müalicəsinin prinsipləri. Uzun müddətli təzyiq olunma sindromunun patogenez, diaqnostika və mərhələ müalicəsi. Yanıq xəstəliklərinin diaqnostika və mərhələ müalicəsi.

1 saat

Mühazirə

 

13.

20.09.19

Müxtəlif növlü kombinasiyalı zədələnmələrin müalicə və cərrahi taktiki xüsusiyyətləri. Zədələnənlərin mərhələ müalicəsi. Terminal vəziyyət.

1 saat

Mühazirə

 

14.

11.10.19

Fövqəladə şəraitdə terapiya yönlü zədələnmələrin ümumi xarakteristikası. Radiasiya zədələrinin patogenez, klinik diaqnostika və müalicəsi.

 

 1 saat

 

 Mühazirə

 

15.

11.10.19

Zəhərli və güclü təsiredici maddələrdən zəhərlənmələrin xüsusiyyətləri və zərərçəkənlərə tibbi yardımın təşkili.

 

1 saat

 

Mühazirə

 

16.

17.10.19

Fəlakət mənbələrində yoluxucu xəstələrin diaqnostika və müali-cəsinin təşkilinin xüsusiyyətləri.

1 saat

Mühazirə

 

17.

17.10.19

Fəlakətli subasma zonasında ziyan çəkənlərin müalicə və tibbi yardımın təşkili.

 1 saat

 Mühazirə

 

18.

15.11.19

Sülh dövründə fövqəladə hallarda əhalinin mühafizəsinin təşkili.

Mülki müdafiə mühafizə qurğuları, fərdi mühafizə vasitələri. Tibbi mühafizə vasitələri. Fərdi və tibbi mühafizə vasitələrinin təminatı qaydaları.

1 saat

 

  1 saat

Praktiki

məşğələ

  seminar

 

19.

22.11.19

Fövqəladə şəraitdə səhiyyə müəs-sisələrinin təchizatı, ixtisas-laşdırılmış briqadaların təchizat-tabeli. Briqadalara avadanlıqların verilməsi üzrə məşq.

2 saat

Praktiki

məşğələ

 

 

        Cəmi:                                                                     35 saat

 

 

                                          

2019-cu tədris ili üçün orta tibb işçilərinin

“Təbii fəlakətlər zamanı və digər fövqəladə hallarda təcili tibbi yardımın təşkili” üzrə

mülki müdafiəyə hazırlığının 

DƏRS CƏDVƏLİ № 5

s/s

Tarix

Mövzular

Saatların miqdarı

Dərs keçirmə metodu

Qeyd

1

2

3

4

5

6

1.

11.01.19

Fövqəladə şəraitin tibbi-taktiki xarakteristikası, təbii, texnogen qəzaların və fəlakətli subasmanın tibbi-taktiki xarakteristikası.

2 saat

Mühazirə

 

2.

18.01.19

Kimyəvi və yanğın-partlayış təhlükəli obyektlərdə fəlakət ocaqlarının tibbi-taktiki xarakteristikası. Güclü-təsiredici zəhərli maddələrin zədə ocağının tibbi-taktiki xarakteristikası.

2 saat

Mühazirə

 

3.

08.02.19

Dəmiryolu nəqliyyatında fəlakət və iri istehsal qəzalarının tibbi-sanitar nəticələri.

1 saat

Mühazirə

 

4.

08.02.19

Fəlakət zonalarında yoluxucu xəstəliklərin nəticəsində əmələ gələn epidemik ocaqların tibbi-taktiki xarakteristikası.

1 saat

Mühazirə

 

5.

15.02.19

Kombinasiya olunmuş (birləşmiş) zədələnmə ocaqlıarının tibbi-taktiki xarakteri, kombinasiya olunmuş zədələnmə ocaqlarında sanitar itkilərin xüsusiyyətləri.

1 saat

 

Mühazirə

 

6.

15.02.19

 

 11.03.19

Fövqəladə hallarda əhaliyə tibbi yardımın təşkilinin məqsəd və əsasları. Belə hallarda təcili tibbi yardımın təşkili və vəzifələri.

Fövqəladə hallarda zədələnənlərə tibbi yardımın və müəlicənin təşkili sisteminin əsasları

1 saat

 

2 saat

Mühazirə

 

Seminar

 

7.

18.03.19

Qəzalar nəticəsində zədələnənlərə həkimə qədər və ilkin həkim yardımının təşkili qaydaları. Həkimə qədər tibbi yardım göstərən briqadalar (HQYTYB). Həkim-tibb bacıları briqadaları (HTBB). Briqadaların təşkili qaydaları, vəzifələri və funksiyaları, briqada rəhbərinin və üzvlərinin vəzifələri.

2 saat

Seminar

 

8.

12.04.19

 

 19.04.19

Zərərçəkənlərə təkmilləşdirilmiş və ixtisaslaşdırılmış tibbi yardımın təşkili. Fövqəladə hallarda uşaqlara fərdi tibbi yardımın təşkili. İxtisas-laşdırılmış tibbi yardım briqadaları (İTYB). Briqadaların təşkili qaydaları, ştat və təchizat cədvəli. Briqada rəhbərinin və üzvlərinin vəzifələri.

2 saat

 

2 saat

 

Praktiki

məşğələ

 Praktiki məşğələ

 

9.

10.05.19

 

 

 

 17.05.19

Fövqəladə hallarda zədələnənlərin tibbi rejimi seçimi, tibbi seçmənin növləri, seçmənin əsas əlamətləri.

Hospitala qədər mərhələdə tibbi seçmə.

Qəzalar zamanı tibbi təxliyyənin təşkili. İlkin həkim yardımın dəstəsi (İHYD). Dəstənin təşkili qaydaları, ştat və təminat tabeli. Dəstə rəhbərinin və üzvlərin vəzifələri.

2 saat

 

 

 

 1 saat

Seminar

 

 

 

 Seminar

 

10.

10.06.19

Fəlakət ocaqlarında sanitariya-gigiyena və əksepidemik tədbirlərin təşkili. Fövqəladə hallarda sanitariya-gigiyena tədbirlərin təşkili.

2 saat

Mühazirə

 

11.

17.06.19

Fövqəladə hallarda tibbi təxliyyə mərhələlərində cərrahi diaqnostika və müalicənin xüsusiyyətləri. Qəzalarda cərrahi profilli zədələrin xüsusiyyətləri. Qanaxma və kəskin qan itirmə. Müalicə taktikası və trasfuzion terapiya.                                                          

1 saat

Mühazirə

 

12.

13.09.19

Travmatik şokun diaqnostikası və mərhələ müalicəsinin prinsipləri. Uzun müddətli təzyiq olunma sindromunun patogenez, diaqnostika və mərhələ müalicəsi. Yanıq xəstəliklərinin diaqnostika və mərhələ müalicəsi.

1 saat

Mühazirə

 

13.

13.09.19

Müxtəlif növlü kombinasiyalı zədələnmələrin müalicə və cərrahi taktiki xüsusiyyətləri. Zədələnənlərin mərhələ müalicəsi. Terminal vəziyyət.

1 saat

Mühazirə

 

14.

20.09.19

Fövqəladə şəraitdə terapiya yönlü zədələnmələrin ümumi xarakteristikası. Radiasiya zədələrinin patogenez, klinik diaqnostika və müalicəsi.

1 saat

Mühazirə

 

15.

20.09.19

Zəhərli və güclü təsiredici maddələrdən zəhərlənmələrin xüsusiyyətləri və zərərçəkənlərə tibbi yardımın təşkili.

1 saat

Mühazirə

 

16.

11.10.19

Fəlakət mənbələrində yoluxucu xəstələrin diaqnostika və müali-cəsinin təşkilinin xüsusiyyətləri.

1 saat

Mühazirə

 

17.

11.10.19

Fəlakətli subasma zonasında ziyan çəkənlərin müalicə və tibbi yardımın təşkili.

1 saat

Mühazirə

 

18.

17.10.19

 

 15.11.19

Sülh dövründə fövqəladə hallarda əhalinin mühafizəsinin təşkili.

Mülki müdafiə mühafizə qurğuları, fərdi mühafizə vasitələri. Tibbi mühafizə vasitələri. Fərdi və tibbi mühafizə vasitələrinin təminatı qaydaları.

3 saat

 

  2 saat

Praktiki

məşğələ

  seminar

 

19.

22.11.19

Fövqəladə şəraitdə səhiyyə müəs-sisələrinin təchizatı, ixtisas-laşdırılmış briqadaların təchizat-tabeli. Briqadalara avadanlıqların verilməsi üzrə məşq.

2 saat

Praktiki

məşğələ

 

      

       Cəmi:                                                           35 saat

       

FAYDALI LİNKLƏR
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası Virtual Qarabağ
KLİNİKALAR
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyə Klinikası
Rektora Yazın Elektron Universitet Online Kitabxana Xarici tələbələr üçün Əlaqə Saytın xəritəsi Təbib qəzeti Tələbələr üçün test bankı