AZ RU EN WEBMAIL
ALİMLİK DƏRƏCƏSİ ALMAQ ÜÇÜN DİSSERTASİYA ŞURASINA TƏQDİM EDİLƏN SƏNƏDLƏRİN SİYAHISI

1. İddiaçının ərizəsi (rektorun adına)

2. Kadrların şəxsi uçot vərəqəsi (2 nüsxə)

3. Elmlər namizədi alimlik dərəcəsi iddiaçısının ali məktəb bitirməyi barədə di plomunun sürəti (2 nüsxə)

4. Namizədlik minimumlarının verilməsi barədə vəsiqə (3 imtahan)

5. Dissertasiyanın 2 nüsxəsi (cildlənmiş şəkildə)

6. Avtoreferat - əlyazma formada (2 nüsxə)

7. İlkin müzakirənin (aprobasiyasının) protokolu və yekun rəyi

9. Resenzentlərin rəyi (2 nüsxə)

10. Elmi rəhbərin iddiaçısı barədə rəyi (2 nüsxə)

11. Mövzunun təsdiqi  barədə EŞ qərarı (protokoldan  çıxarış)  (kafedra, problem komissiyası və EŞ)

ll. İşlədiyi müəssisədən xasiyyətnamə (2 nüsxə) (müdafiə üzrə Dissertasiya Şuraya təqdim etmək üçün verilir)

12. İlkin materialın yoxlanılması bardə akt

13. Çap olunmuş elmi işlərin siyahısı və sürətləri (2 nüsxə)

14. Avtobioqrafıya

15. Tətbiq aktı

FAYDALI LİNKLƏR
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası Virtual Qarabağ
KLİNİKALAR
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyə Klinikası
Rektora Yazın Elektron Universitet Online Kitabxana Xarici tələbələr üçün Əlaqə Saytın xəritəsi Təbib qəzeti Tələbələr üçün test bankı