AZ RU EN WEBMAIL
ELMİ ADLARIN TƏSDİQİ ÜÇÜN TƏLƏB OLUNAN İŞLƏRIN SİYAHISI
  1. Rektorun adına ərizə (forması)
  2. Kadrların qeydiyyat haqqında şəxsi vərəqə (şəkildə birlikdə 6x4) (2 nüsxə)
  3. Əlyazma şəklində tərcümeyi-hal (1 nüs.xə)
  4. Elmi və pedaqoji vəzifələrdə işləməsi haqqında əmək kitabçasından çıxarış (2 nüsxə)
  5. Xasiyyətnamə

a) rektorun və universitetin Həmkar İttifaqı Komitəsi sədrinin imzası ilə (gerbli möhür) sonunda yazılır.

Xasiyyətnamə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasına təqdim etmək üçün verilir (2 nüsxə)

b) kafedradan xasiyyətnamə (1 nüsxə) v) dekanlıqdan xasiyyətnamə (1 nüsxə)

6. Ali təhsil haqqındakı diplomun sürəti (2nüsxə)

1. Müvafıq elmi dərəcəsi olmasma aid diplom un sürəti (2 nüsxə)

2. Elmi və tədris-metodik işlərin siyahısı (əlavə 2.4) (2 nüsxə)

3. Sınaq müddətində işlərin hesabatı haqqmda kafedra və fakültə elmi şurasmm protokolundan çıxarış (1 nüsxə)

10. Açıq mühazirənin və ya praktik məşğələnin kafedra iclasında mühazirənin protokolunadan çıxarış (1 nüsxə)

11. Çap olmuş işlərin ottisikləri (2 nüsxə)

12. Aftoreferatlar (namizədlik və doktorluq dissertasiyası haqqında) (2 nüsxə)

13. Nəşriyyatda çap olunmuş dərs vəsait (tələbələr üçün) (2 nüsxə) (Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi metodik Şurasında təsdiq olunmuş və icazə alınmış) (lnüsxə).

14. Dərslik, dərs vəsaiti və digər tədris - metodiki işlərin çap olunması üçün qrif verilməsinə dair Təhsil Nazirliyinin müvafıq əmrinin təsdiq olunmuş surəti.

15. CD məqalələr

 

 

FAYDALI LİNKLƏR
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası Virtual Qarabağ
KLİNİKALAR
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyə Klinikası
Rektora Yazın Elektron Universitet Online Kitabxana Xarici tələbələr üçün Əlaqə Saytın xəritəsi Təbib qəzeti Tələbələr üçün test bankı