AZ RU EN WEBMAIL
ELMİ-TƏDQİQAT LABORATORİYALARI

Mövzu: Emosional gərginliyin sistem mexanizmlərində ilkin psixofizioloji dəyişikliklərin qiymətləndirilməsi və korreksiyası (Normal fiziologiya kafedrası və PETL, elmi rəhbər – prof.A.M.Məmmədov).

Məqsəd: Emosional gərginliyin sistem mexanizmlərində ilkin psixofizioloji  dəyşikliklərin qiyməti və korreksiyası zamanı stresli nevrotik pozulmalarda beyinin inteqrativ fəaliyyətinin klinik EEQ üsulla, əmək fəaliyyəti zamanı emosional gər­ginlikdən asılı olaraq insanlarda EKQ-ninseqmentlərarası kiçik amplitudlu dalğaların dəyişmə səciyyəsi və ekstremal əmək fəaliyyəti şəraitində və emosional stress vəziyyət­lərində dispetçerlərdə insan amilinin psixofizioloji cəhətlərinin öyrənilməsi mexanizm­lərinin sistem  tədqiqi.

Mövzu: Qalxanabənzər vəzinin funksional dəyişmələri zamanı aşkar olunan qaraciyər pozulmalarının biokimyəvi və genetik göstəricilərinin xüsusiyyətləri (Biokimya kafedrası üzrə elmi-tədqiqat laboratoriyası, elmi rəhbər –  prof.A.M.Əfəndiyev). 

Məqsəd: Qalxanabənzər vəzinin funksional dəyişiklikləri zamanı aşkar olu­nan qaraciyər pozulmalarının biokimyəvi və genetik göstəricilərinin xüsusiy­yətlərinin öyrənilməsi.

FAYDALI LİNKLƏR
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası Virtual Qarabağ
KLİNİKALAR
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyə Klinikası
Rektora Yazın Elektron Universitet Online Kitabxana Xarici tələbələr üçün Əlaqə Saytın xəritəsi Təbib qəzeti Tələbələr üçün test bankı