AZ RU EN WEBMAIL
ELMİ-TƏDQİQAT LABORATORİYALARI

Mövzu: Emosional gərgin şəraitdə yeniyetmələrin, tələbələrin, müəllim heyətinin və ekstremal peşə sahiblərinin yaş-cins xüsusiyyətlərindən asılı olaraq EEQ-krosskorrelyasiya və EKQ-dispersiya dəyişikliklərinin qarşılıqlı əla­qələri (Normal fiziologiya kafedrası və PETL, elmi rəhbər – AMEA-nın müxbir üzvü A.M.Məmmədov). İcra müddəti – 2016-2020-ci illər.

Məqsəd: Emosional gərginliyin sistem mexanizmlərində ilkin psixofizio­loji  dəyişikliklərin qiyməti və korreksiyası zamanı stresli nevrotik pozulmalarda beynin inteqrativ fəaliyyətinin klinik EEQ üsulla, əmək fəaliyyəti zamanı emosional gər­ginlik­dən asılı olaraq insanlarda EKQ-nin seqmentlərarası kiçik amplitudlu dalğaların dəyişmə səciyyəsi və ekstremal əmək fəaliyyəti şəraitində və emosional stress vəziyyət­lərində dis­petçerlərdə insan amilinin psixofizioloji cəhətlərinin öyrənilməsi mexanizm­lərinin sis­tem  tədqiqi.

Nəticə: Yeniyetmələrdə pubertat dövürdə somatometrik göstəricilərin və normadan kənar artmış bədən kütləsi ilə əlaqədar, arterial təzyiq, EKQ-nin dispersiya xarakteris­tikaları və kortizolun dəyişilməsi haqda alınan nəticələr həm fizioloji mexanizmləri (AT, EKQ dispersiyası) və onlarda olan pozuntuları aşkarlayır, həm də məktəblilərin fiziki inkişafı ilə bərabər onların fizioloji göstəricilərinə, qidalanma menyusuna və fiziki aktivliyinə nəzarət etməyə imkan yaradır.

Mövzu: β-talassemiyalar, fermentopatiyalar və struktur-anomal hemoqlobinlər zamanı dəmir mübadiləsinin pozulmalarının biokimyəvi xüsusiyyət­ləri (Biokimya kafedrası üzrə elmi-tədqiqat laboratoriyası, elmi rəhbər –  prof.A.M.Əfəndiyev). İcra müddəti – 2016-2020-ci illər.

Məqsəd: b-talassemiyalı homoziqot xəstələrdə dəmir mübadiləsinin pozulmaları­nın biokimyəvi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi.

Nəticə: Homoziqot b-talassemiyalı xəstələrin müayinəsi zamanı aşkar olunmuşdur ki, bu xəstələrdə misin səviyyəsi kontrola nisbətən 1,5 dəfə çox, seruloplazminin səviy­yəsi kontrola nisbətən 5,5 dəfə aşağı olmuşdur. Dərialtı dəmir yığımı homoziqot b-talassemiyalı xəstələrdə hetero­ziqot b-talassemiyalı xəstələrə nisbətən çox müşahidə olunur. Transferrinin  miq­darı kontrola nisbətən 2 dəfə az, ehtiyat dəmir 214 dəfə oduğu aşkar edil­mişdir. 

 

 

 

FAYDALI LİNKLƏR
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası Virtual Qarabağ
KLİNİKALAR
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyə Klinikası
Rektora Yazın Elektron Universitet Online Kitabxana Xarici tələbələr üçün Əlaqə Saytın xəritəsi Təbib qəzeti Tələbələr üçün test bankı