AZ RU EN WEBMAIL
ELMİ-TƏDQİQAT MƏRKƏZİ

Mövzu: Qaraciyərin köçürülməsində reperfuzion sindromun nəticələri və ona uyğunlaşma reaksiyasının tənzimlənməsi (Elmi-Tədqiqat Mərkəzi, elmi rəhbər – prof.Q.Ş.Qarayev). 

Məqsəd: Reperfuzion sindrom zamanı yaranmış metabolitlərin hepositlərə təsirini  müəyyənləşdirmək və onun zədələyici təsirini neytrallaşdırmaq yollarının araşdırılması.

Mövzu: Təcrübə heyvanlarının orqanizminə ozonun təsirinin farmakotoksikoloji öyrənilməsi, hipoksik  sindromun modelləşdirilməsi, dərman preparatlarının ozonlaşdırılması, onların aktivliyinin öyrənilməsi. Azərbaycan florası əsasında hazırlanmış orijinal fitokompozisiyanın farmako-adaptogen xüsusiyyətlərinin aşkarlanması. 3,5-diəvəzolunmuş izoksazolların sintezi və bioloji fəallığının öyrənilməsi (Elmi-Tədqiqat Mərkəzi, elmi rəhbər – prof.R.A.Axundov). 

Məqsəd: Heyvanlar üzərində ozonun müxtəlif konsentrasiyalarda təsirini  öyrənmək. Ozonun təsiri altında qan formalı elementlərinin sərbəst və peroksid oksidləşmə lipidlərin dəyişilməsinin öyrənilməsi, Azərbaycan florası əsasında adaptoqen aktivliyə malik fitokompozisiya təqdim etmək, β,γ-dixlorprenilketonların yeni izoksazol törəmələrinə çevrilməsi üçün effektiv sintez üsullarının işlənib hazırlanması, sintez olunmuş birləşmələrin bioloji fəallığının öyrənilməsi.

FAYDALI LİNKLƏR
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası Virtual Qarabağ
KLİNİKALAR
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyə Klinikası
Rektora Yazın Elektron Universitet Online Kitabxana Xarici tələbələr üçün Əlaqə Saytın xəritəsi Təbib qəzeti Tələbələr üçün test bankı