AZ RU EN WEBMAIL
DƏRC OLUNMUŞ ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİ

Əsas və təşəbbüs mövzuları üzrə ETİ-nin 2018-ci ildə yerinə yetirilməsi haqqında

 müqayisəli məlumatlar

Məlumatlar

Cəmi

Əsas mövzular

Təşəbbüs

mövzular

Plan

Fakt

Plan

Fakt

Plan

Fakt

Cəmi yerinə yetirilən mövzular

 61

 61

 9

 9

 52

 52

ETМ və PETL-lər

4

4

4

4

-

-

Qrant üzrə ETİ

14

14

4

4

10

10

Xarici kompleksləşdirmə əsasında

 5

 5

 5

 5

 -

 -

Daxili kompleksləşdirmə əsasında

 

Müdafiə qabiliyyətli

mövzuların sayı

 21

 

 

48

 21

 

 

48

 1

 

 

6

 1

 

 

6

 20

 

 

42

 20

 

 

42

Yerinə yetirilməsi başa çatan ETİ-i

5 ildə

4 ildə

3 ildə

 

 

59

1

 

 

59

1

1

 

 

9

-

-

 

 

9

-

-

 

 

52

1

1

 

 

52

1

1

 

Cədvəl 2

2018-ci ildə ETİ-nin problem üzrə paylanması

Mövzular

İşlənilən mövzular

Cərrahlıq

Terapiya

Pediatriya

Nevrologiya,

Psixiatriya

Gigiyena

Nəzəri fənlər

Epid., mikrob.,

yolux. xəst.

Stomatologiya

Əczaçılıq, kimya

İctimai,

dilçilik

Cəmi

1.Əsas mövzular:

Cəmi

O cümlədən,

 

3

 

-

 

1

 

-

 

-

 

3

 

-

 

-

 

2

 

-

 

9

Xarici kompleksləşdirmə

 

2

 

-

 

1

 

-

 

-

 

1

 

-

 

-

 

1

 

-

 

5

2.Müdafiə olunmuş dissertasiyalar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktorluq

2

1

-

-

1

1

-

1

-

-

6

Fəlsəfə doktoru

11

6

2

4

-

3

2

4

2

2

36

3.Təşəbbüs mövzular,

11

12

3

3

5

6

2

5

5

-

52

Cəmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daxili kompleksləşdirmə

 4

 -

 3

 -

 5

 -

 -

 4

 5

 -

 21

Müdafiə qabiliyyətli

11

11

5

4

-

5

2

5

5

-

48

                                                 

Cədvəl 3

ETİ-nin yerinə yetirən kadrları

Kadrlar

Müəssisədə cəmi

ETM

PETL

ETB

Elmi-pedaqoji kadrların ümumi sayı

1274

40

9

1

Onlardan:

Elmlər doktorları

 

174

 

5

 

3

 

-

Fəlsəfə doktoru

846

18

4

1


 

Cədvəl 4

2018-ci ildə ETİ-nin maliyyə təminatı

01/01/2019-cu il tarixə

Xərclər

Universitet üzrə

(min manat)

Elmi-Tədqiqat

Laboratoriyaları üzrə

(min manat)

Büdcə xərcləri (azərbaycan yeni manatı)

8458,9

445,1

1 bənd (əmək haqqı)

5178,2

270,0

2 bənd (dövlət sosial fonduna ayrılıq)

1142,3

57,7

3 bənd (təsərrüfat məqsədləri üçün xərclər)

2021,4

53,7

Sair digər xərclər

117,0

63,7


                                                                                                      

          Cədvəl 5

Nəşriyyat planın yerinə yetirilməsi

Xərclər

Müəssisələr üzrə cəmi

Respublikada nəşr edilən monoqrafiya, kitablar

7 Respublikada

4 xaricdə

Kitabça və sorğu ədəbiyyat

4

Elmi əsərlərin məcmuəsi

4

Dərsliklər

15

Dərs vəsaitləri

30

Metodik ədəbiyat

25

Elmi işlər (tezis/məqalə): xaricdə

566 (294/272)

                                           respublikada 

1074(640/434)

 

                                                                                                                       Cədvəl 6

Elmi nəticələrin tətbiqi

Tətbiqin növləri

Cəmi

Metodik sənədlər (tövsiyələr, göstərişlər, rəhbərlik və s.)

25

 

Alınan patentlər

4 Avrasiya patenti

Rəsmi bülletendə dərc olunan patentlərin sayı

7

İlkin ekspertizanın müsbət nəticələri haqqında bildiriş

4

İxtiraya ərizə

3

  

Cədvəl 7

2017-2018-ci illərdə kadr hazırlanması

(müqayisəli məlumat)

Kadrlar

2017

2018

Elmlər doktorları

178

174

Fəlsəfə doktoru

837

846

FAYDALI LİNKLƏR
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası Virtual Qarabağ
KLİNİKALAR
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyə Klinikası
Rektora Yazın Elektron Universitet Online Kitabxana Xarici tələbələr üçün Əlaqə Saytın xəritəsi Təbib qəzeti Tələbələr üçün test bankı