AZ RU EN WEBMAIL
ALINAN NƏTİCƏLƏRİN DÖVRÜ ƏDƏBİYYATDA NƏŞRİ VƏ TƏTBİQİ

2015-ci ildə elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri 13 monoqrafiya və kitabda, 16 dərslikdə, 41 dərs vəsaitində, 2 kitabça və sorğu ədəbiyyatında, 5 elmi əsərlər məcmuəsində,  399 elmi iş xaricdə, 810 Respublikada, 17 metodik tövsiyədə, 1 ixtiraya Azərbaycan Resublikasının patentində, 7 müsbət qərarda (xaricdə) öz əksini tapmışdır.

Başa atmış elmi-tədqiqat işləri üzrə 5 elmləri doktoru və 32 fəlsəfə doktoru müdafiə olunmuşdur. 

Son zamanlar elmin səviyyəsi dünyanın nüfuzlu elmi jurnallarında beynəlxalq məlumat bazalarına daxil olan SCİ (elmi istinad gətirmə) SSCİ, SCOPUS, Pubmed və sair çap olunmuş məqalələrin, bu məqalələrə başqa müəlliflər tərəfindən istinad olunması hallarının və dünyanın aparıcı elmi mərkəzlərində çıxış etmək üçün dəvətlərin sayından bəlli olur. 2015-ci ildə Universitetin əməkdaşları tərəfindən yuxarıda sadalanan mənbələrdə 60 məqalə dərc edilmişdir.

FAYDALI LİNKLƏR
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası Virtual Qarabağ
KLİNİKALAR
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyə Klinikası
Rektora Yazın Elektron Universitet Online Kitabxana Xarici tələbələr üçün Əlaqə Saytın xəritəsi Təbib qəzeti Tələbələr üçün test bankı