AZ RU EN WEBMAIL
2017-ci ildə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI STANDARTLAŞMA, METROLOGİYA VƏ PATENT KOMİTƏSİNDƏN ALINAN PATENTLƏRİN SİYAHISI

2017-ci ildə AVRASİYA PATENT KOMİTƏSİNDƏN

ALINAN PATENTLƏRİN SİYAHISI

026105

Способ получения мангиферина

Исаев Д.И.

026414

Способ получения суммы флаваноидных агликонов, обладающих биологической активностью

Юсифова Д.Ю.

Мовсумов И.С.

026863

Способ получения кавказосапонина из купены гладкой

Искендеров Г.Б.

Пашаева С.А.

026684

Средство для ухода за кожей головы и корнями волос на основе смеси солодки голой с хной бесцветной

Велиева М.Н.

Гейдарова Р.М.

 

026898

Способ получения суммы флаваноидных агликонов, обладающих гепатотропным действием

Юсифова Д.Ю.

Мовсумов И.С.

026930

Способ получения диосцинина из якорцев стелющихся

Искендеров Г.Б.

Гусейнгулиева К.Ф.

027001

Устройство для фиксации мелких лабораторных животных в эксперименте

Гасымова З.В.

Гашимов Р.Г.

027691

Средство для профилактики и лечения инфекционно-воспалительных заболеваний горла/глотки и ротовой полости на основе лекарственных растений

Гейдарова Р.М.

Велиева М.Н.

Велиев П.М.

Гасанов Г.Г.

028017

Способ получения средства из растительного сырья, обладающего противовоспалительной активностью

Велиева М.Н.

Велиев П.М.

 

2017-ci ildə AZƏRBAYCANRESPUBLİKASIPATENTVƏ ƏMTƏƏ NİŞANLARIMƏRKƏSİNDƏN ALINMIŞ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PATENTLƏRİNİN  SİYAHISI

İ 2017 0019

Saçların boyanması üçün vasitə

Vəliyeva M.N.

Musayeva A.E.

İ 2017 0021

Triterpen qlikozidlərin alınma üsulu

İskəndərov Q.B. Musayeva S.Ş.

İ 2017 0024

Sürünən dəmirtikan Tribulus Terrestris bitki­sin­dən steroid sapogeninlərin alınma üsulu

İskəndərov Q.B.

Hüseynquliyeva K.F.

FAYDALI LİNKLƏR
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası Virtual Qarabağ
KLİNİKALAR
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyə Klinikası
Rektora Yazın Elektron Universitet Online Kitabxana Xarici tələbələr üçün Əlaqə Saytın xəritəsi Təbib qəzeti Tələbələr üçün test bankı