AZ RU EN WEBMAIL
Elmi hissə - 2015-ci il

2015-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetində “Əhalinin sağlamlığının qorunması” haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən təbabət və əczaçılıq sahəsində 3 istiqamət, 9 problem üzrə 64 elmi-tədqiqat işi yerinə yetirilmişdir. Onlardan 54 mövzu tamamlanıb, 10 mövzu üzrə elmi iş davam edir.

ELMİ İSTİQAMƏTLƏR
ELMİ PROBLEMLƏR
2015-Cİ İLDƏ TAMAMLANMIŞ ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİ HAQQINDA MƏLUMAT
AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİNDƏ 2015-Cİ İLDƏ APARILAN ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN MÜHÜM NƏTİCƏLƏRİ
ELMİ NƏTİCƏLƏRİN TƏCRÜBİ SƏHİYYƏDƏ TƏTBİQİ
2015-ci ildə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI STANDARTLAŞMA, METROLOGİYA VƏ PATENT KOMİTƏSİNDƏN ALINAN PATENTLƏRİN SİYAHISI
ALINAN NƏTİCƏLƏRİN DÖVRÜ ƏDƏBİYYATDA NƏŞRİ VƏ TƏTBİQİ
DƏRC OLUNMUŞ ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİ
KONFRANS, KONQRES VƏ SİMPOZIUMLARDA İŞTİRAK
2015-Cİ İLDƏ BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR
DİSSERTASİYA ŞURALARIN FƏALİYYƏTİ
ELMİ-TƏDQİQAT MƏRKƏZİ
DOKTORANTURA ŞÖBƏSİ
ELMİ-TƏDQİQAT LABORATORİYALARI
2015-Cİ İLDƏ UDULAN QRANTLAR
TƏLƏBƏ ELMİ CƏMİYYƏTİ
ƏSASLI KITABXANA
FAYDALI LİNKLƏR
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası Virtual Qarabağ
KLİNİKALAR
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyə Klinikası
Rektora Yazın Elektron Universitet Online Kitabxana Xarici tələbələr üçün Əlaqə Saytın xəritəsi Təbib qəzeti Tələbələr üçün test bankı