AZ RU EN
Böyük Elmi Şuranın üzvləri

Sıra

Soyadı, adı, atasının adı

Vəzifəsi

Telefonlar

1

prof. Gəraybəyli G.Ç. (Sədr)

Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru

+ 994 12-4981686, rector@amu.edu.az

2

prof. Əliyev S.C. (Sədr müavini)

Tədris və müalicə işləri üzrə prorektor

+ 994 12-597118

3

t.ü.e.d., dos. Pənahov N.A.

Elmi katib 

+ 994 12-597-10-08, elmi_katib@amu.edu.az

4

prof. Məmmədhəsənov R.M

Tərbiyə işləri üzrə prorektor

+ 994 12-5973716

5

dos. Bəylərov R.O.

Elmi işlər üzrə prorektor

 

6

dos. Zeynalov N.A.

Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor

+ 994 12-5973722, vice rector.ir@amu.edu.az

7

dos. Vəliyev A.X

İnzibati və təsərrüfat işləri üzrə prorektor

+ 994 12-5974260

8

dos. Xəlilov N.X

Ümumi işlər üzrə prorektor

+ 994 12-5970970

9

Akad. Ağayev B.A.

II cərrahi xəstəliklər kafedrasının müdiri

+99412-4305252; 4987244

10

Akad. Namazova A.Ə.

I uşaq xəstəlikləri kafevdrasının müdiri

+99412-4952058 

11

Akad. Əmiraslanov Ə.T

Onkologiya kafedrasının müdiri 

+ 994 12-597432

12

AMEA-nın müx.üzvü Bayramov N.Y.

I cərrahi xəstəliklər kafedrasınn müdiri

 

13

AMEA-nın müx.üzvü Əliyev N.N.

Yoluxucu xəstəliklər kafedrasının müdiri

+99412-4947345

14

AMEA-nın müx.üzvü İmamverdiyev S.B

Urologiya kafedrasının müdiri

+99412-4316067

15

AMEA-nın müx.üzvü Tağıyev D.B.

Bioüzvü və biofiziki kimya kafedrasını müdiri

+99412-4953952

16

Aslanova G.E.

Mətbuat xidmətinin rəhbəri

+99412-5974150

gaslanova.atu@cmail.com; mətbuat@amu.edu.az

17

Prof.Allahverdiyev M.Q.

Rektorun məsləhətcisi

+ 994 12-5974150 

allaxverdiyev2012@yandex.ru

18

Prof.Allahverdiyeva L.İ.

Allerqologiya və immunologiya kursunun müdiri

allahverdilala@rambler.ru

19

Prof.Ağayev İ.Ə.

Epidemiologiya kafedrasının müdiri

+99412-4311117 (050)3254096 amupid@mail.ru

20

Prof.Bağırova H.F.

II mamalıq və ginekologiya kafedrasının müdiri

+99412-4914250

21

Prof.Baxşəliyev A.B.

Kliniki farmakologiya kafedrasınn müdiri

 

22

Prof.Baxşıyev B.Ə.

Şüa terapiyası və şüa diaqnostikası kafedrasınn müdiri

 

23

Prof.Bünyatov M.O.

Məhkəmə təbabəti kafedrasının müdiri

 

24

Prof.Cəfərov Ç.M.

Ümumi cərrahiyyə və anesteziologiya kafedrasının müdiri  

+99412-4953083

 

25

Prof.Çobanov R.Ə.

İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrasınn müdiri

 

26

Prof.Əhmədzadə Ə.Y.

Travmatologiya və ortopediya kafedrasının müdiri

+99412-5979885

27

Prof.Əyyubova A.A.

II uşaq xəstəlikləri kafedrasınn müdiri

 

28

Prof.Əliyev Q.C.

İctimai fənlər kafedrasınn müdiri

 

29

Prof.Əliyeva R.Q.

Uşaq stomatologiyası kafedrasınn müdiri

azerbstom@yahoo.com

30

Prof.Əliyeva E.M.

I mamalıq və ginekologiya kafedrasının müdiri

+99412-4398150 

31

Prof.Əzizov V.Ə.

II daxili xəstəliklər kafedrasının müdiri

+99412-5645499

vasadatazizov@mail.com

32

Prof.Əfəndiyev A.M.

Bioloji kimya kafedrasının müdiri

 

33

Prof.Fərəcov Z.H.

Dəri və zöhrəvi xəstəlikləri kafedrasınn müdiri

+99412-4958478

34

Prof.Həsənov Ə.B.

Patoloji anatomiya kafedrasınn müdiri

 

35

Prof.Hüseynova N.M.

Yoluxucu uşaq xəstəlikləri kafedrasının müdiri

 

36

Prof.Hadıyev S.İ.

Tədris Cərrahiyyə Klinikasının direktoru

+99412-4326431

37

Prof.Hidayətov Ə.A.

Pediatriya fakültəsinin daxili xəstəliklər kafedrasının müdiri

hidayatovali@g.mail.ru

38

Prof.Hüseynova T.H.

stomatologiya kafedrasının müdiri

+99412-4401133

39

Prof.Həsənov S.Ş.

Neonatologiya kafedrasının müdiri

+99412-4947087

40

Prof.Xəlilova T.Ə.

Xarici dillər kafedrasının professoru

+99412-4953495

41

Prof. Qabulov H.H.

Tədris-terapevtik klinikasının direktoru

 

42

Prof.İsgəndərov Q.B.

Ümumi və toksikologiya kafedrasının müdiri

+99412-4945068

43

Prof.İsmayılov İ.S.

I daxili xəstəliklər və reanimatologiya kafedrasının müdiri

+99412-4402009

44

Prof.İbrahimli Ş.F.

III cərrahi xəstəliklər kafedrasının professoru

 

45

Prof.Kazımov M.A.

Ümumi gigiyena kafedrasının müdiri

+99412-5629312

46

Prof.Kəbirlinski K.Ə.

 

+99412-4498412

47

Prof.Kərimov E.E.

Ortopedik stomatologiya kafedrasının məsləhətçi pro-fessoru

 

48

Prof.Kərimov Y.B.

Farmakoqnoziya kafedrasının müdiri

+99412-4954931

49

Prof.Qarayev Z.Ö.

Mikrobiologiya kafedrasının müdiri

+99412-4954972

zakirqarayev@box.az

50

Prof.Qarayev Q.Ş.

Elmi Tədqiqat Mərkəzinin direktoru  

+99412-4953086 

51

Prof.Qarayev Z.İ.

Stomatologiya fakültəsinin dekanı

+ 99412-5973688 

52

Prof.Qazıyev A.Y.

I MPF-nin dekanı

+ 994 12-597370 

53

Prof.Qasımov M.S.

Qidalanma və kommunal gigiyenası kafedrasının pro-fessoru

+99412-4955437

54

Prof.Qəniyev M.M.

Farmakologiya kafedrasının müdiri

+99412-4954986

55

Prof.Quliyev N.C.

Uşaq xəstəlikləri kafedrasının müdiri

+99412-4953003

quliyevn@mail.ru

56

Prof.Qasımov E.K.

Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrasının müdiri

+99412-4952529

57

Prof.Quliyev Ç.B.

Uşaq cərrahlığı kafedrasının müdiri

+99412-4955422

58

Prof.Qurbanov Y.Z.

Terapevtik və pediatrika propedevtika kafedrasının professoru

+99412-4901215

59

Prof.Qurbanov A.İ.

Tədris-metodik və innovasiya şöbəsinin müdiri

+99412-5974224

60

Prof.Mahalov Ş.İ.

Nevrologiya və tibbi genetika kafedrasının müdiri

 

61

Prof.Məmmədova Z.Ş.

Xarici dillər kafedrasının müdiri

+99412-4952585

62

Prof.Məmmədov L.A.

Operativ cərrahlıq və topoqrafik anatomiya kafed-rasının müdiri

+99412-4954994

63

Prof.Məmmədov C.T.

Terapevtik və pediatrika propedevtika kafedrasının professoru

+99412-4904513

64

Prof.Məmmədov A.M.

Normal fiziologiya kafedrasının müdiri

+99412-4954989

65

Prof.Məmmədov F.N.

İctimai fənlər kafedrasının professoru

+99412-4954537

66

Prof.Musayev P.İ.

Oftalmologiya kafedrasının müdiri

+99412-4955509

67

Prof.Musayev Ə.V.

Fizioterapiya və idman təbabəti kafedrasının müdiri

+99412-4960740

68

Prof.Musayev S.K.

Pediatriya fakültəsinin daxili xəstəliklər kafedrasını professoru

+99412-4382080

 

69

Prof.Muradov H.K.

Doktorantura şöbəsinin müdiri

+99412-5973741

70

dos.Məmmədov R.M.

Rezidentura şöbəsinin müdiri

+99412-5974483 

71

Prof.Nəsirov M.Y.

III cərrahi xəstəliklər kafedrasının müdiri

+99412-5974520 3276867

72

Prof.Nəcəfov C.Ə.

Tibbi biologiya və genetika kafedrasının müdiri 

+99412-4955929

73

Prof.Nəsrullayeva G.M.

İmmunologiya kursunun rəhbəri

+99412-4952568 gnasrullayeva@hotmail.com

74

Prof.Paşayev A.Ç.

Terapevtik stomatologiya kafedrasının müdiri

 

75

Prof.Pənahov D.M.

III cərrahiyyə kafedrasının professoru

+99412-4382080

76

Prof.Rəhimov Ç.R.

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrasının müdiri

 

 

77

Prof. Isayev İ.İ

Terapevtik və pediatrik propedevtika kafedrasının müdiri

 

78

Prof.Süleymanov T.A.

Əczaçılıq fakültəsinin dekanı

+ 99412-5974557

79

Prof.Şadlinski V.B.

İnsan anatomiyası kafedrasının müdiri

+99412-4413838

şadlivaqif@mail.ru

80

Prof.Şəmsəddinskaya N.M.

II mamalıq və ginekologiya kafedrasının professoru  

+99412-4914250

81

Prof.Talışinski Ə.M.

Otorinolarinqologiya kafedrasının müdiri

+99412-4958926

82

Prof.Tağıyev Z.H.

Tibbi və bioloji fizika kafedrasının müdiri

+99412-4954982

83

Prof.Vəliyeva M.N.

Əczaçılığın təşkili və idarəçiliyi kafedrasının müdiri

+99412-4954316

84

Dos.Bayramov  R.İ.

Ağciyər xəstəlikləri kafedrasının müdiri

 

85

Dos.Bayramov Ş.Q.

Bioloji kimya kafedrasının dosenti

+99412- 5954911

E-mail:shahin_bay@mail.ru

86

Dos.Əfəndiyev İ.N.

Xarici tələbələr üzrə dekan

 +99412-4922818

87

Dos.Əliyev Ş.X.

İstehsalait təcrübəsi dekanı

+99412-5974567

88

Dos.Əhmədov İ.R.

Qidalanma və kommunal gigiyena kafedrasınn müdiri

+99412-4955437

89

Dos.Etibarlı S.Ə.

Neyrocərrahiyyə kursunun müdiri

+99412-4719830

90

Dos.Eminova Z.S.

Kitabxananın direktoru

 

91

Dos.Qasımov N.V.

Tədris hissə müdiri  

+ 994 12-5971156

92

Dos.Qasımov C.L.

Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri

+ 994 12-5974479

93

Dos.İsmayılov T.M.

II MPF-nin dekanı

+ 99412-5973669

94

Dos.Nağıyev N.İ.

Terapevtik və pediatrik propedevtikası

+ 99412-5974527

95

Dos.Məmmədov A.M.

Tibbi profilaktika fakültəsinin dekanı

+99412-4954989

96

Dos.Gürzəliyev S.A.

Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası, əmək gigiyenası ka-fedrasını müdiri

+99412-4953497

97

Dos.Həsənov A.B.

ATU-nun Cərrahiyyə Klinikasının baş həkimi

 

98

Dos.Hüseynov B.M.

Latın dili kafedrasının müdiri

+99412-4954598

99

Dos.Miriyev A.F.

Azərbaycan dili kafedrasının müdiri

+99412-4953968

100

Dos.Novruzov E.M.

Tələbə həmkarlar təşkilatının sədri

+99412-4954912

101

Dos.Salihov M.S.

Ailə təbabəti kafedrasının  müdiri

+99412-4944895

102

Dos.Vəliyev Y.X.

İctimai fənlər kafedrasının dosenti

+99412-4935593

103

Ağayev F.A.

Hərbi tibb fakültəsinin rəisi

 

104

Həsənov K.İ.

Hərbi Tibb Fakültəsinin dekan müavini

 

105

İsayev N.İ.

Hərbi tibb fakültəsinin hərbi cərrahiyyə kafedrasının rəisi - baş müəllim

 

106

Dos.Səfərov A.M.

Stomatoloji klinikanın direktoru

 + 994 12-4403333

107

Məmmədov S.Y.

Hərbi terapiya kafedrasının müdiri

 

108

Məmmədov  P.S.

Hərbi tibb fakültəsinin rəisinin elmi işlər üzrə müavini

 

109

Mürsəlov V.R.

Hərbi Tibb fakültəsinin tibb xidmətinin təşkili və taktikası kafedrasının müdiri

 

110

Meybəliyev F.T.

HTF-nin tbbi profilaktika kafedrasının rəisi

+99412-4953014

FAYDALI LİNKLƏR
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası Virtual Qarabağ
KLİNİKALAR
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyə Klinikası
Rektora Yazın Elektron Universitet Online Kitabxana Xarici tələbələr üçün Əlaqə Saytın xəritəsi Təbib qəzeti Tələbələr üçün test bankı