AZ EN
UNİVERSİTET / Virtual Test Mərkəzi / İmtahan cədvəlləri

 

29 dekabr

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

616a, 616b, 617a, 617b, 618a, 618b, 620

660a, 660b, 661a, 661b, 662a, 662b, 670

1130a, 1130b, 1131a, 1131b, 1132a, 1132b, 1132c,

1140a, 1140b, 1141a,1141b,1142a,1142b,1142c

1150a, 1150b, 1151a, 1151b , 1151c

MBT

Ictimai sağlamlıq

Hərbi epidemiologiya

Cərrahi xəstəliklər 1

Şüa diaqn. və terap 2

9.30-10.30

 

235a, 235b,236a,236b, 237a, 237b, 238a, 238b, 239a, 239b

600a, 600b, 601a, 601b, 602a, 602b,610

625a, 625b, 626a, 626b, 627a,627b,628.

630a, 630b, 631a, 631b, 632a, 632b,632c, 640

Patfiz 1

İstehsalat amil gig

Təməl mikrob

Yeniyetmələr dövr gig

10.30-11.30

 

208b,209a,209b210a,210b,211a,211b

245a, 245b, 255a, 255b, 256a, 256b,260

 280a, 280b, 281a,281b, 290a, 290b,290c, 295a, 295b, 295c

309a, 309b, 310a, 310b, 310c,  320a, 320b, 320c,

 880a, 880b, 881a, 881b, 882a, 882b,

Normal Fiziologiya 1

Patfiz 1

Fizoterapiya

MBT

Farmokoqnoziya-3

11.30-12.30

 

204b,205a,205b 206a,206b,207a,207b,208a

240a, 240b,241a,241b, 242a, 242b,243a 243b,244a,244b

300a, 300b, 301a, 301b, 302a, 302b 303a, 303b,

347a,347b,347c,350a, 350b, 350c, 380a, 380b

Normal Fiziologiya 1

Patfiz 1

MBT

Qastro diet

13.00-14.00

 

212a, 212b,220a,220b,221a,221b

270a,270b,271a,271b, 272a, 272b, 273a, 273b, 274a, 274b

304a, 304b, 305a, 305b, 306a, 306b, 307a, 307b, 308a, 308b,

335a, 335b, 336a, 336b, 337a, 337b, 338a, 338b, 339a

Normal Fiziologiya 1

Fizoterapiya

MBT

Qastro diet

14.00-15.00

 

201a,201b,202a,202b,203a,203b,204a

275a, 275b, 276a, 276b, 277a, 277b, 278a, 278b, 279a, 279b

339b, 340a, 340b, 341a, 341b, 342a, 342b, 343a,

724a,724b, 735,737a, 737b,

763a, 763b, 775, 770a, 770b

Normal Fiziologiya 1

Fizoterapiya

Qastro diet

Patoloji fiziologiya

Uşaq -stom

15.00-16.00

 

343b, 344a, 344b 345a, 345b, 345c, 346a,346b,346c

 700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b, 703a,

740a, 740b, 741a, 741b, 742a, 742b, 743a, 743b, 744a ,

882c, 885,887a, 887b, 887c

840a, 840b, 841a, 841b,842a,842b,845,850

Qastro diet

Gigiyena

Uşaq -stom Farmokoqnoziya-3

Üzvi kimya-1

16.00-17.00

 

703b, 704a, 704b, 710, 715a, 715b

720a, 720b, 721a, 721b, 722a, 722b, 723a, 723b,

744b, 753a, 753b, 758a, 758b

760a, 760b, 761a, 761b, 762a, 762b,

860a, 860b, 861a, 861b, 861c, 870, 875

Gigiyena

Patoloji fiziologiya

Uşaq –stom

Uşaq -stom Farmokoqnoziya-1

 

 

30 dekabr

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

8a,8b,9a,9b,10a,10b,11a,11b,12a,12b

40a ,40b, 41a , 41b, 42a, 42b, 43a, 43b,

74a, 74b, 75a,75b 76a, 76b, 77a, 77b

1110a, 1110b, 1111a, 1111b, 1112a, 1112b, 1112c

1115a, 1115b, 1116a, 1116b,1117a,1117b,1117c

Biofizika

Mikrobiologiya və immun

Endokrionoloq

TPP-1

Biofizika

9.30-10.30

 

5b,6a,6b 7a,7b,20a,20b,21a,21b

70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a, 73b,

107a, 107b,108a,108b, 109a, 109b, 110a, 110b, 120a, 120b, 120c, 125a

140a, 140b, 141a, 141b, 142a, 142b, 143a, 143b,

Biofizika

Endokrionoloq

 Epidemiologiya+Hərbi epid/

Onkologiya, DQOC və ya SCOC. UİQC

10.30-11.30

 

1a,1b,2a,2b,3a,3b,4a,4b,5a,

35a, 35b, 36a 36b, 37a, 37b, 38a, 38b, 39a, 39b

78a,78b,79a,79b  80a,80b,81a,81b, 90a,90b,90c, 95c,

144a, 144b,145a, 145b, 146a, 146b,147a

Biofizika

Mikrobiologiya və immun

Endokrionoloq

Onkologiya, DQOC və ya SCOC. UİQC

11.30-12.30

 

44a, 44b  45a, 45b, 46a, 46b,46c, 60

100a, 100b, 101a, 101b, 102a, 102b, 103a, 103b, 104a, 104b 105a,105b, 106a, 106b,

135a,135b,136a,136b,137a,137b,138a,138b,139a,139b,147b,148a,148b,150a,150b,150c

Mikrobiologiya və immun

Epidemiologiya+Hərbi epidem

Onkologiya, DQOC və ya SCOC.UİQC

13.00-14.00

360a, 360b, 361a, 361b,362a, 362b,363a, 363b, 364a,

1125a, 1125b,1126a,1126b,1127a, 1127b,1127c

Tibb tarixi

Azərb.dili və nitq mədən

14.00-15.00

364b,365a, 365b, 366a, 366b, 367a,367b, 368a,

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b ,804, 805

Tibb tarixi

Azərb.dili və nitq mədən

15.00-16.00

368b, 369a, 369b, 370a, 370b,390a, 390b, 391a,391b

780a, 780b, 781a, 781b, 782a,782b,783a,

Tibb tarixi

Tibbi biologiya

16.00-17.00

640a,640b, 641a,641b,642a,642b,650

783b,784a,784b, 787a,787b.788a,788b, 790,

Latın dili

Tibbi biologiya

 

 

 5  yanvar

  

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

240a, 240b,241a,241b, 242a, 242b,243a 243b,244a,244b

840a, 840b, 841a, 841b,842a,842b,845,850

860a, 860b, 861a, 861b, 861c, 870, 875 .

880a, 880b, 881a, 881b, 882a, 882b, 882c, 885,887a, 887b, 887c

Operativ 1

Analitik kimya-1

Əzzaçılıq texnol-1

Əczaçılıq iqtisadiyyatı

9.30-10.30

245a, 245b, 255a, 255b, 256a, 256b,260

280a, 280b, 281a,281b, 290a, 290b,290c 295a, 295b, 295c

309a, 309b, 310a, 310b, 310c,  320a, 320b, 320c,

600a, 600b, 601a, 601b, 602a, 602b,610

625a, 625b, 626a, 626b, 627a,627b,628.

Operativ 1

Nevrologiya 2

Kliniki Farm

Tibbi parazitologiya

Fəlsəfə və tibbi etika

10.30-11.30

270a,270b,271a,271b, 272a, 272b, 273a, 273b, 274a, 274b

300a, 300b, 301a, 301b, 302a, 302b 303a, 303b,

339b, 340a, 340b, 341a, 341b, 342a, 342b

630a, 630b, 631a, 631b, 632a, 632b,632c, 640

660a, 660b, 661a, 661b, 662a, 662b, 670

Nevrologiya 2

Kliniki Farm

Mamalıq

Oftalmologiya

Yoluxu xəstəliklər 1

11.30-12.30

235a, 235b,236a,236b, 237a, 237b, 238a, 238b, 239a, 239b

275a, 275b, 276a, 276b, 277a, 277b, 278a, 278b, 279a, 279b

304a, 304b, 305a, 305b, 306a, 306b, 307a, 307b, 308a, 308b,

335a, 335b, 336a, 336b, 337a, 337b, 338a, 338b, 339a

Operativ 1

Nevrologiya 2

Kliniki Farm

Mamalıq

13.00-14.00

343a, 343b, 344a, 344b, 380a, 380b.

616a, 616b, 617a, 617b, 618a, 618b, 620

700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b, 703a,

724a,724b, 735,737a, 737b,

740a, 740b, 741a, 741b, 742a, 742b,

762b, 763a, 763b, 775, 770a, 770b,

Mamalıq

Ümumi pat fiziologiya

Xarici dil

Şüa diaqnostikası

DZX

DX

14.00-15.00

345a, 345b, 346a,346b,347a ?347b,347c, 350a, 350b, 350c,

 703b, 704a, 704b, 710, 715a, 715b

720a, 720b, 721a, 721b, 722a, 722b, 723a, 723b,

743a, 743b, 744a ?744b, 753a, 753b, 758a, 758b

760a, 760b, 761a, 761b, 762a,

Mamalıq

Xarici dil

Şüa diaqnostikası

DZX

DX

15.00-16.00.

640a,640b, 641a,641b,642a,642b,650

780a, 780b, 781a, 781b, 782a,782b 783a,

Azərb dili və nitq məd

Azərb.dili və nitq məd.

16.00-17.00

783b,784a,784b,787a,787b,788a,788b,790

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b ,804, 805

Azərb.dili və nitq məd.

Ali riyaziyat  və informatika

 

 

6  yanvar

 

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

1110a, 1110b, 1111a, 1111b, 1112a, 1112b, 1112c

1115a,1115b,1116a,1116b,1117a,1117b,1117c

6a,6b, 7a,7b, 8a,8b,9a,9b,20a,20b,21a,21b

72b, 73a, 73b, 74a, 74b, 75a,75b 76a, 76b, 77a, 77b,

100a, 100b, 101a, 101b, 102a, 102b

Patoloji fiziologiya-1

Mikrobiologiya-1

Anatomiya 3

Nevrologiya

LOR

9.30-10.30

 

10a,10b,11a,11b,12a,12b

44a, 44b, 45a, 45b 46a, 46b,46c, 60

1130a, 1130b, 1131a, 1131b, 1132a, 1132b, 1132c,

1140a, 1140b, 1141a,1141b,1142a,1142b,1142c

1150a, 1150b, 1151a, 1151b , 1151c

145a, 145b, 146a, 146b, 147a,147b,148a,148b,150a, 150b, 150c

Anatomiya 3

Operativ 2

HNÜT

TXTT

Yolxucu xəstəliklər

DX+Rean+Kliniki biokim/CX+Trav

10.30-11.30

 

35a, 35b, 36a 36b, 37a, 37b, 38a, 38b, 39a, 39b

78a,78b,79a,79b  80a,80b,81a,81b, 90a,90b,90c,95c

103a, 103b, 104a, 104b 105a, 105b, 106a, 106b, 107a, 107b

135a, 135b, 136a, 136b, 137a, 137b, 138a, 138b, 139a, 139b

Operativ 2

Nevrologiya

LOR

DX+Rean+Kliniki biokim/CX+Trav

11.30-12.30

 

1a,1b,2a,2b,3a,3b,4a,4b,5a,5b

40a, 40b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b,

70a, 70b, 71a, 71b, 72a,

108a,108b, 109a, 109b, 110a, 110b, 120a, 120b, 120c, 125a

140a, 140b, 141a, 141b, 142a, 142b, 143a, 143b, 144a, 144b

Anatomiya 3

Operativ 2

Nevrologiya

LOR

DX+Rean+Kliniki biokim/CX+Trav

13.00-14.00

160a, 160b,161a, 161b,  162a, 162b, 163a,

360a, 360b 361a, 361b,362a, 362b, 363a, 363b

Latın dili

Nitq mədəniyyəti

14.00-15.00

168b, 169a,169b,170a,170b,171a,171b ,

364a, 364b ,365a, 365b, 366a, 366b, 367a, 367b,

Latın dili

Nitq mədəniyyəti 

15.00-16.00

163b,164a, 164b, 165a, 165b,166a, 166b,

368a,368b, 369a, 369b, 370a ,370b,390a,

Latın dili

Nitq mədəniyyəti

16.00-17.00

 

167a, 167b, 168a, 180a, 180b, 180c

390b, 391a,391b

1125a, 1125b,1126a,1126b,1127a, 1127b,1127c

Latın dili

Nitq mədəniyyəti

Kimya

 

 

9  yanvar

 

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

 

240a,240b, 241a, 241b, 242a, 242b, 243a, 243b, 244a, 244b,

270a,270b,271a,271b, 272a, 272b, 273a, 273b, 274a, 274b

339b, 340a, 340b, 341a, 341b, 342a, 342b,343a, 343b, 344a, 344b

880a, 880b, 881a, 881b, 882a, 882b,

Ümumi cərrahiyyə

CX/DX

Uşaq xəstəlikləri

Əczaçılıq biotexnologiyası

9.30-10.30

135a, 135b, 136a, 136b, 137a, 137b, 138a, 138b, 139a, 139b

235a, 235b, 236a, 236b, 237a, 237b, 238a, 238b, 239a, 239b,

630a, 630b, 631a, 631b, 632a, 632b,632c,640

660a, 660b, 661a, 661b, 662a, 662b, 670

860a, 860b, 861a, 861b, 861c, 870, 875

Mamaliq və Ginekolog.

Ümumi cərrahiyyə

Yaşayıs məs tikintisi və ist

Qidalanman fizioloji gig

Əczaçılıq işinin təşkili

10.30-11.30

145a, 145b, 146a, 146b, 147a,147b,148a,148b,150a, 150b, 150c

245a, 245b, 255a, 255b, 256a, 256b, 260

280a, 280b, 281a,281b, 290a, 290b,290c 295a, 295b, 295c

840a, 840b, 841a, 841b,842a,842b,845,850

882c, 885, 887a, 887b, 887c

Mamaliq və Ginekologiya

Ümumi cərrahiyyə

CX/DX

Həkimə qədər tibbi yardım

Əczaçılıq biotexnol.

11.30-12.30

 

 

 

 

 

140a, 140b, 141a, 141b, 142a, 142b, 143a, 143b, 144a, 144b

300a, 300b, 301a, 301b, 302a, 302b 303a, 303b,

335a, 335b, 336a, 336b, 337a, 337b, 338a, 338b, 339a

616a, 616b, 617a, 617b, 618a, 618b, 620

743b, 744a 744b, 753a, 753b, 758a, 758b

760a, 760b, 761a, 761b, 762a, 762b,

Mamaliq və Ginekolog.

Psixiatriya 2

Uşaq xəstəlikləri

Ümumi cərrah operativ 1

Psixiatriya

 Üz çənə

13.00-14.00

275a, 275b, 276a, 276b, 277a, 277b, 278a, 278b, 279a, 279b

309a, 309b, 310a, 310b, 310c,  320a, 320b, 320c,

700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b, 703a,

720a, 720b, 721a, 721b, 722a, 722b, 723a, 723b,

 740a, 740b, 741a, 741b, 742a, 742b, 743a,

 763a, 763b, 775, 770a, 770b,

CX/DX

Psixiatriya 2

Mikrobiologiya

Ter.stom

Psixiatriya

Üz çənə

14.00-15.00

304a, 304b, 305a, 305b, 306a, 306b, 307a, 307b, 308a, 308b

345a,345b,346a,346b,346c 350a, 350b, 350c, 380a, 380b

600a, 600b, 601a, 601b, 602a, 602b,610

625a, 625b, 626a, 626b, 627a,627b,628.

724a,724b, 735,737a, 737b,

703b, 704a, 704b, 710, 715a, 715b

Psixiatriya 2

Uşaq xəstəlikləri

Məkhəmə təbabəti

Ətraf mühitin gig

Ter.stom

Mikrobiologiya

15.00-16.00

 

 

640a,640b, 641a,641b,642a,642b,650

780a, 780b, 781a, 781b, 782a,782b 783a,

Xarici dil

Histologiya-1

 

16/00-17/00

 

783b,784a,784b, 787a,787b,788a,788b,790

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b ,804, 805

Histologiya-1

Latın dili

 

 

 10 yanvar

 

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

20a,20b,21a,21b

44a, 44b, 45a, 45b 46a, 46b,46c, 60

74a, 74b, 75a,75b 76a, 76b, ,

100a, 100b, 101a, 101b, 102a, 102b

Xarici dil 3

Patanat 1

CX/DX

Onkologiya/CX+ HSC

9.30-10.30

 

1a,1b,2a,2b,3a,3b,4a,

35a, 35b, 36a 36b, 37a, 37b, 38a

78a,78b,79a,79b  80a,80b

103a, 103b, 104a, 104b 105a, 105b,

210a,210b,211a,211b, 212a,220a,220b,221a,221b

Xarici dil 3

Patanat 1

CX/DX

Onkologiya CX+ HSC

Anatomiya 3

10.30-11.30

 

9a,9b,10a,10b11a,11b,12a,12b

 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b, ,

70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a, 73b,

 109b, 110a, 110b, 120a, 120b, 120c, 125a

201a,201b,202a,,202b,203a,203b,204a,204b,205a,205b

Xarici dil 3

Patanat 1

CX/DX

Onkologiya CX+ HSC

Anatomiya 3

11.30-12.30

 

4b,5a,5b 6a,6b 7a ,7b,8a,8b

38b, 39a, 39b,40a, 40b

77a, 77b 81a,81b, 90a,90b,90c,95c

106a, 106b, 107a, 107b 108a,108b, 109a

206a,206b,207a,207b,208a,208b,209a,209b

Xarici dil 3

Patanat 1

CX/DX

Onkologiya CX+ HSC

Anatomiya 3

 

 

 11 yanvar

  

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

167a, 167b, 168a, 180a, 180b, 180c

390b, 391a,391b

1125a, 1125b,1126a,1126b,1127a, 1127b,1127c

Xarici dil 1

Azərbaycan tarixi

Latın dili

9.30-10.30

168b, 169a,169b,170a,170b,171a,171b ,

 364a, 364b ,365a, 365b, 366a, 366b, 367a, 367b,

Xarici dil 1

Azərbaycan tarixi

10.30-11.30

163b,164a, 164b, 165a, 165b,166a, 166b,

368a,368b, 369a, 369b, 370a ,370b,390a,

Xarici dil 1

Azərbaycan tarixi

11.30-12.30

160a, 160b,161a, 161b,  162a, 162b, 163a,

360a, 360b 361a, 361b,362a, 362b, 363a, 363b

Xarici dil 1

Azərbaycan tarixi

 

 

 12  yanvar

 

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

600a, 600b, 601a, 601b, 602a, 602b,610

625a, 625b, 626a, 626b, 627a,627b,628

1130a, 1130b, 1131a, 1131b, 1132a, 1132b, 1132c,

1140a, 1140b, 1141a,1141b,1142a,1142b,1142c

1150a, 1150b, 1151a, 1151b , 1151c

Psixiatriya

Xarici dil

Hərbi səhra terapiyasi

Onkologiya 

DZX

9.30-10.30

 

616a, 616b, 617a, 617b, 618a, 618b, 620

630a, 630b, 631a, 631b, 632a, 632b, 632c, 640

660a, 660b, 661a, 661b, 662a, 662b, 670

1110a, 1110b, 1111a, 1111b, 1112a, 1112b, 1112c

1115a,1115b,1116a,1116b,1117a,1117b,1117c

Ümumi patoloji anat

İstehsalat toksiologiyası

Hərbi gig

Operativ cerrahiyyə-2

Statik biokimya

10.30-11.30

 

146a, 146b,147a,147b,148a,148b, 150a, 150b, 150c

270a,270b,271a,271b, 272a, 272b, 273a, 273b, 274a, 274b ,

 306a, 306b, 307a, 307b, 308a, 308b 309a, 309b

 342b, 343a, 343b, 344a, 344b, 370a, 370b, 380a, 380b

Qastroent / dietologiya/kardio,farm.

Neyrocərrahiyyə

Stomotologiya

Seçim fənn

11.30-12.30

 

143a, 143b, 144a, 144b 145a, 145b

275a, 275b,277a, 277b, 278a, 278b, 279a, 279b

135a, 135b, 136a, 136b, 137a, 137b, 138a, 138b

290a, 290b,290c 295a, 295b, 295c

303a, 303b 304a, 304b, 305a, 305b

Qastroent / dietologiya/kardio,farm.

Neyrocərrahiyyə

Qastroent / dietologiya/kardio,farm.

Neyrocərrahiyyə

Stomotologiya

13.00-14.00

 

139a, 139b 140a, 140b, 141a, 141b, 142a, 142b,

276a, 276b  280a, 280b, 281a,281b

300a, 300b, 301a, 301b, 302a, 302b,

338a, 338b, 339a , 339b, 340a, 340b,341a, 341b, 342a

Qastroent / dietologiya/kardio,farm.

Neyrocərrahiyyə

Stomotologiya

Seçim fənn

14.00-15.00

 

310a, 310b, 310c,  320a, 320b, 320c,

345a,345b,346a,346b,347a,347b,347c, 350a, 350b, 350c,

700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b, 703a,

720a, 720b, 721a, 721b, 722a, 722b

740a, 740b, 741a, 741b, 742a, 742b, 743a,

760a, 760b, 761a, 761b, 762a, 762b,

Stomotologiya

Seçim fənn

Biofizika

Ort.stom

UX

Ort.stom

15.00-16.00

 

335a, 335b, 336a, 336b, 337a, 337b,

703b, 704a, 704b, 710, 715a, 715b

723a, 723b,724a,724b, 735,737a, 737b,

743b, 744a 744b, 753a, 753b, 758a, 758b

763a, 763b, 775, 770a, 770b,

Seçim fənn

Biofizika

Ort.stom

UX

Ort.stom

 

 

 13  yanvar

  

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

78a,78b,79a,79b  80a,80b, 81a,81b, 90a,90b,90c,95c

110a, 110b 120a, 120b, 120c, 125a

201a,201b,202a,202b,203a

238a, 238b, 239a, 239b, 240a ,240b, 241a

Travmatologiya

Ailə təbabəti

Seçim fənn

Patan 1

9.30-10.30

74a, 74b, 75a,75b 76a, 76b, 77a, 77b,

100a, 100b, 101a, 101b, 102a, 102b

 203b,204a, 204b,205a,205b

241b, 242a, 242b, 243a, 243b, 244a, 244b,

860a, 860b, 861a, 861b, 861c, 870, 875

Travmatologiya

Ailə təbabəti

Seçim fənn

Patan 1

Əczaçılıq kimyası 1

10.30-11.30

 103a, 103b, 104a, 104b 105a, 105b, 106a,

206a,206b,207a,207b,208a,208b,209a,209b,

235a, 235b, 236a, 236b, 237a, 237b,

840a, 840b, 841a, 841b,842a,842b,845,850

880a, 880b, 881a, 881b, 882a, 882b,

Ailə təbabəti

Seçim fənn

Patan 1

Fizika Kimya 1

Əczaçılıq texnologiyası 3

11.30-12.30

 

 

 

 

70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a, 73b,

106b, 107a, 107b 108a,108b, 109a, 109b

210a,210b,211a,211b, 212a,212b, 220a,220b,221a,221b.

245a, 245b, 255a, 255b, 256a, 256b,260

882c, 885, 887a, 887b, 887c

Travmatologiya

Ailə təbabəti

Seçim fənn

Patan 1

Əczaçılıq texnologiyası 3

13.00-14.00

640a,640b, 641a,641b,642a,642b,650

780a, 780b, 781a, 781b, 782a,782b 783a,

Tibbi fizika

Azərbaycan tarixi

15.00-16.00

783b,784a 784b, 787a,787b,788a,788b,790

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b ,804, 805

Azərbaycan tarixi

İctimai fənnlər

16.00-17.00

 

 

 

 

16  yanvar

 

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

277a, 277b, 278a, 278b, 279a, 279b

290a, 290b,290c 295a, 295b, 295c

303a, 303b 304a, 304b, 305a, 305b

347a 347b 347c  350a, 350b, 350c,380a, 380b

Ağciyər xəst

Ağciyər xəst

UX 2

Dax xəst,Rean,Kb,Cx,Tr

9.30-10.30

 

78a,78b,79a,79b  80a,80b

103a, 103b, 104a, 104b 105a, 105b, 106a,

146a, 146b,147a,147b,148a,148b,  150a, 150b, 150c

270a,270b,271a,271b, 272a, 272b, 

344a, 344b 345a,345b,346a,346b,

Oftalmologiya

Daxili xəst+Rean

Uşaq xəstəlikləri

Ağciyər xəst

Dax xəst,Rean,Kb,Cx,Tr

10.30-11.30

 

74a, 74b, 75a,75b 76a, 76b, 77a, 77b,

100a, 100b, 101a, 101b, 102a, 102b

140b, 141a, 141b, 142a, 142b,

276a, 276b  280a, 280b, 281a,281b

300a, 300b, 301a, 301b, 302a, 302b,

335a, 335b, 336a, 336b, 337a, 337b, 338a,338b.

Oftalmologiya

Daxili xəst+Rean

Uşaq xəstəlikləri

Ağciyər xəst

UX 2

Dax xəst,Rean,Kb,Cx,Tr

11.30-12.30

 

81a,81b, 90a,90b,90c

110a, 110b 120a, 120b, 120c, 125a

 143a, 143b, 144a, 144b 145a, 145b

273a, 273b, 274a, 274b , 275a, 275b,

310a, 310b, 310c,  320a, 320b, 320c,

339a, 339b, 340a, 340b, 341a, 341b, 342a, 342b 343a, 343b,

Oftalmologiya

Daxili xəst+Rean

Uşaq xəstəlikləri

Ağciyər xəst

UX 2

Dax xəst,Rean,Kb,Cx,Tr

13.00-14.00

 

70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a, 73b,

106b, 107a, 107b 108a,108b, 109a, 109b

135a, 135b, 136a, 136b, 137a, 137b, 138a, 138b,139a, 139b 140a,

306a, 306b, 307a, 307b, 308a, 308b, 309a, 309b

Oftalmologiya

Daxili xəst+Rean

Uşaq xəstəlikləri

UX 2

14.00-15.00

 

78a,78b,79a,79b  80a,80b

103a, 103b, 104a, 104b 105a, 105b, 106a,

700a, 700b, 701a, 701b, 702a,

720a, 720b, 721a, 721b, 722a

740a, 740b, 741a, 741b, 742a,

760a, 760b, 761a, 761b, 762a, 762b,

Oftalmologiya

Daxili xəst+Rean

Normal fiziologiya

Patoloji anatomiya

Ter.stom

Ter.stom

15.00-16.00

 

702b, 703a, 703b, 704a, 704b, 710, 715a, 715b

722b, 723a, 723b 724a,724b, 735,737a, 737b,

742b, 743a, 743b, 744a ,744b, 753a, 753b, 758a, 758b

763a, 763b, 775, 770a, 770b,

Normal fiziologiya

Patoloji anatomiya

Ter.stom

Ter.stom

 

 

17  yanvar

 

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 1130a, 1130b, 1131a, 1131b, 1132a, 1132b, 1132c,

1140a, 1140b, 1141a,1141b,1142a,1142b,1142c

1150a, 1150b, 1151a, 1151b , 1151c

1110a, 1110b, 1111a, 1111b, 1112a, 1112b, 1112c

1115a,1115b,1116a,1116b,1117a,1117b,1117c

TXTT

MBT

Mamalıq

Patoloji anatomiya-1

Insan  anatomiyasi-3

9.30-10.30

1a,1b,2a,2b,3a,3b,4a,4b,5a,

35a, 35b, 36a 36b, 37a, 37b, 38a,38b, 39a,

860a, 860b, 861a, 861b, 861c, 870, 875

882c, 885, 887a, 887b, 887

840a, 840b, 841a, 841b,842a,842b,845,850

Xüsusi Histologiya

TPXP 1

Patoloji fiziologiya-1

Əczaçılıq menecmenti Botanika 1

 

10.30- 11.30

5b,6a,6b, 7a,7b,8a,8b,9a,9b,10a,

39b,40a, 40b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b

616a, 616b, 617a, 617b, 618a, 618b, 620

660a, 660b, 661a, 661b, 662a, 662b, 670

880a, 880b, 881a, 881b, 882a, 882b,

Xüsusi Histologiya

TPXP 1

Klinik mikrob və virus

Atm havası və torpaq gig Əczaçılıq menecmenti

11.30-12.30

10b,11a,11b,12a,12b, 20a,20b,21a,21b

44a, 44b, 45a, 45b, 46a, 46b,46c, 60

600a, 600b, 601a, 601b, 602a, 602b,610

625a, 625b, 626a, 626b, 627a,627b,628.

630a, 630b, 631a, 631b, 632a, 632b, 632c,640

Xüsusi Histologiya

TPXP 1

Dietologiya

Normal fiziologiya

Klinik biokimya 1

 

 

 18  yanvar

 

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

160a, 160b,161a, 161b,  162a, 162b, 163a, 163b, 164a,

1125a, 1125b,1126a,1126b,1127a, 1127b,1127c

Anatomiya 1

Tibbi biologiya-1

9.30-10.30

164b, 165a, 165b,166a, 166b, 167a, 167b, 168a,

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b ,804, 805

Anatomiya 1

Kimya

10.30-11.30

168b, 169a,169b,170a,170b, 171a,171b ,180a, 180b, 180c

640a,640b, 641a,641b,642a,642b,650

Anatomiya 1

Tibb tarixi

11.30-12.30

364a, 364b,365a, 365b, 366a, 366b, 367a, 367b,

784a,784b, 787a,787b,788a,788b,790

Anatomiya 1

Xarici dil

13.00-14.00

360a, 360b, 361a, 361b,362a, 362b,363a, 363b,

780a, 780b, 781a, 781b, 782a,782b,783a,783b,

Anatomiya 1

Xarici dil

14.00-15.00

368a, 368b ,369a, 369b, 370a ,370b,390a, 390b, 391a,391b

Anatomiya 1

 

 

 19  yanvar

  

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

106b, 107a, 107b 108a,108b, 109a, 109b

210a,210b,211a,211b, 212a,212b, 220a,220b,221a,221b.

243a, 243b, 244a, 244b, 245a, 245b, 255a, 255b, 256a, 256b, 260

Stomotologiya

Xüsusi Histologiya

Farmakologiya 1

9.30-10.30

74a, 74b, 75a,75b 76a, 76b, 77a, 77b,

100a, 100b, 101a, 101b, 102a, 102b

143a, 143b, 144a, 144b 145a, 145b,

201a,201b,202a,202b,203a,203b,204a,204b,205a,205b

240a,240b, 241a, 241b, 242a, 242b,

İctimai sağlamlıq

Stomotologiya

Klinik Allerqolog+Ailə təbabət

Xüsusi Histologiya

Farmakologiya 1

10.30-11..30

78a,78b,79a,79b  80a,80b,81a,81b, 90a,90b,90c

103a, 103b, 104a, 104b 105a, 105b, 106a,

135a, 135b, 136a, 136b, 137a, 137b, 138a, 138b, 139a, 139b

206a,206b,207a,207b,208a,208b,209a,209b,

İctimai sağlamlıq

Stomotologiya

Klinik Allerqolog+Ailə təbabət

Xüsusi Histologiya

11.30-12.30

70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a, 73b,

110a, 110b 120a, 120b, 120c, 125a

140a, 140b, 141a, 141b, 142a, 142b,

275a, 275b, 276a, 276b, 277a, 277b, 278a, 278b, 279a, 279b

300a, 300b, 301a, 301b, 302a, 302b 303a, 303b,

İctimai sağlamlıq

Stomotologiya

Klinik Allerqolog+Ailə təbabət

İctimai saölamlıq

Ginekologiya

13.00-14.00

235a, 235b, 236a, 236b, 237a, 237b, 238a, 238b, 239a, 239b,

270a,270b,271a,271b, 272a, 272b, 273a, 273b, 274a, 274b

304a, 304b, 305a, 305b, 306a, 306b, 307a,

339b, 340a, 340b, 341a, 341b, 342a, 342b 343a,

Farmakologiya 1

İctimai sağlamlıq

 Ginekologiya

Ailə təbab,Allerq

14.00-15.00

146a, 146b, 147a,147b, 148a,148b, 150a, 150b, 150c

 280a, 280b, 281a,281b, 290a, 290b,290c 295a, 295b, 295c

310a, 310b, 310c,  320a, 320b, 320c

346a,346b,347a  347b  347c  350a, 350b, 350c,

Klinik Allerqolog+Ailə təbabət

İctimai sağlamlıq

Ailə təbab,Allerq

Ginekologiya

15.00-16.00

335a, 335b, 336a, 336b, 337a, 337b, 338a, 338b, 339a

700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b, 703a,

720a, 720b, 721a, 721b, 722a, 722b, 723a, 723b,

740a, 740b, 741a, 741b, 742a, 742b, 743a, 743b,

760a, 760b, 761a, 761b, 762a, 762b,

Ailə təbab,Allerq

Tibb tarixi

Yolxucu xəst.

Cərrahi xəst.

Məhkəmə təbabəti

16.00-17.00

307b, 308a, 308b, 309a, 309b

343b 344a, 344b, 345a,345b, 380a, 380b

703b, 704a, 704b, 710, 715a, 715b

724a,724b, 735,737a, 737b,

744a ,744b, 753a, 753b, 758a, 758b

763a, 763b, 775, 770a, 770b,

Ginekologiya

Ailə təbab,Allerq

Tibb tarixi

Yolxucu xəst.

Cərrahi xəst.

 Məhkəmə təbabəti

 

 

 23  yanvar

 

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

74a, 74b, 75a,75b 76a, 76b, 77a, 77b,

100a, 100b, 101a, 101b, 102a, 102b

270a,270b,271a,271b, 272a, 272b,

300a, 300b, 301a, 301b, 302a, 302b

Mamalıq

Uşaq cərrahlığı

Mamalıq

Onkologiya Cx+HSC

9.30-10.30

 

78a,78b,79a,79b  80a,80b

103a, 103b, 104a, 104b 105a, 105b, 106a,

279a, 279b, 280a, 280b, 281a,281b, 290a

309a, 309b, 310a, 310b, 310c,  320a, 320b, 320c,

Mamalıq

Uşaq cərrahlığı

Mamalıq

Onkologiya Cx+HSC 

10.30-11.30

 

81a,81b, 90a,90b,90c,95c

110a, 110b 120a, 120b, 120c, 125a

273a, 273b, 274a, 274b 275a, 275b, 276a, 276b, 277a, 277b, 278a, 278b,

303a, 303b, 304a, 304b, 305a, 305b, 306a,

Mamalıq

Uşaq cərrahlığı

Mamalıq

Onkologiya Cx+HSC

11.30-12.30

 

70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a, 73b,

106b, 107a, 107b 108a,108b, 109a, 109b

 290b,290c 295a, 295b, 295c

306b, 307a, 307b, 308a, 308b

Mamalıq

Uşaq cərrahlığı

Mamalıq

Onkologiya Cx+HSC

 

 

 24  yanvar

  

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

1110a, 1110b, 1111a, 1111b, 1112a, 1112b, 1112c

1115a,1115b,1116a,1116b,1117a,1117b,1117c

1130a, 1130b, 1131a, 1131b, 1132a, 1132b, 1132c,

1140a, 1140b, 1141a,1141b,1142a,1142b,1142c

1150a, 1150b, 1151a, 1151b , 1151c

Ümumi cərrahiyyə

Xüsusi histologiya

Hərbi səhra cərrahiyyəsi

LOR

Nevrologiya 2

9.30-10.30

5b,6a,6b, 7a,7b,8a,8b,9a,9b,10a,

39b,40a, 40b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b

210a,210b,211a,211b, 212a,212b, ,220a,220b,221a,221b

245a, 245b, 255a, 255b, 256a, 256b, 260

Biokimya 1

Farmakologiya 1

Gigiyena

TPP 1

10.30-11.30

1a,1b,2a,2b,3a,3b,4a,4b,5a,

35a, 35b, 36a 36b, 37a, 37b, 38a,38b, 39a,

201a,201b,202a,202b,203a,203b,204a,204b,205a,205b

240b, 241a, 241b, 242a, 242b, 243a, 243b, 244a, 244b,

Biokimya 1

Farmakologiya 1

Gigiyena

TPP 1

11.30-12.30

206a,206b,207a,207b,208a,208b,209a,209b,

235a, 235b, 236a, 236b, 237a, 237b, 238a, 238b, 239a, 239b,

840a, 840b, 841a, 841b,842a,842b,845,850

860a, 860b, 861a, 861b, 861c, 870, 875

882c, 885, 887a, 887b, 887c

Gigiyena

TPP 1

Mikrobiologiya 2

Farmakologiya-1

Əczaçılıq kimyası 3

13.00-14.00

10b,11a,11b,12a,12b, 20a,20b,21a,21b

44a, 44b, 45a, 45b, 46a, 46b,46c, 60

616a, 616b, 617a, 617b, 618a, 618b, 620

660a, 660b, 661a, 661b, 662a, 662b, 670

880a, 880b, 881a, 881b, 882a, 882b,

Biokimya 1

Farmakologiya 1

Farmakologiya 1

Daxili xəstəliklər

Əczaçılıq kimyası 3

14.00-15.00

600a, 600b, 601a, 601b, 602a, 602b,610

625a, 625b, 626a, 626b, 627a,627b,628.

700a, 700b, 701a, 701b, 702a,

720a, 720b, 721a, 721b, 722a, 722b, ,

740a, 740b, 741a, 741b, 742a, 742b,

760a, 760b, 761a, 761b, 762a, 762b,

Nevrologiya

Xüsusi Histologiya

Operativ cərr.

Farmokologiya

Üz çənə

Kliniki farm

15.00-16.00

630a, 630b, 631a, 631b, 632a, 632b, 632c,640

702b, 703a, 703b, 704a, 704b, 710, 715a, 715b

723a, 723b ,724a,724b, 735,737a, 737b,

743a, 743b, 744a ,744b, 753a, 753b, 758a, 758b

763a, 763b, 775, 770a, 770b,

Vərəm xəstəliyi

Operativ cərr.

Farmokologiya

Üz çənə

Kliniki farm

 

 

 25  yanvar

 

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

364a, 364b, 365a, 365b, 366a, 366b, 367a,

780a, 780b, 781a, 781b, 782a,782b,783a,

Kimya

Anatomiya

9.30-10.30

360a, 360b 361a, 361b,362a, 362b, 363a, 363b,

783b,784a,784b, 787a,787b,788a,788b,790

Kimya

Anatomiya

10.30-11.30

160a, 160b,161a, 161b,  162a, 162b, 163a, 163b,

1125a, 1125b,1126a,1126b,1127a, 1127b,1127c

Biologiya

Xarici  dil-1

11.30-12.30

164a, 164b, 165a, 165b,166a, 166b, 167a,

 367b, 368a, 368b,369a, 369b, 370a ,370b,

Biologiya

Kimya

13.00-14.00

167b, 168a,168b, 169a,,169b,170a,170b ,171a,

 640a,640b, 641a,641b,642a,642b,650

Biologiya

Anatomiya

14.00-15.00

 

171b ,180a, 180b, 180c

390a, 390b, 391a,391b

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b ,804, 805

Biologiya

Kimya

Anatomiya

 

 

 26  yanvar

  

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a, 73b,

290b,290c 295a, 295b, 295c

306b, 307a, 307b, 308a, 308b

Yoluxucu xəst 1

Yoluxucu xəst 1

Urologiya

9.30-10.30

81a,81b, 90a,90b,90c,95c

275a, 275b, 276a, 276b, 277a, 277b, 278a, 278b,

304a, 304b, 305a, 305b, 306a,

Yoluxucu xəst 1

Yoluxucu xəst 1

Urologiya

10.30-11.30

74a, 74b, 75a,75b 76a, 76b, 77a, 77b

 279a, 279b, 280a, 280b, 281a,281b, 290a

309a, 309b, 310a, 310b, 310c,  320a, 320b, 320c,

Yoluxucu xəst 1

Yoluxucu xəst 1

Urologiya

11.30-12.30

 78a,78b,79a,79b  80a,80b

270a,270b,271a,271b, 272a, 272b, 273a, 273b, 274a, 274b

300a, 300b, 301a, 301b, 302a, 302b 303a, 303b,

Yoluxucu xəst 1

Yoluxucu xəst 1

Urologiya

 

 

 27  yanvar

 

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

1115a,1115b,1116a,1116b,1117a,1117b,1117c

1140a, 1140b, 1141a,1141b,1142a,1142b,1142c

660a, 660b, 661a, 661b, 662a, 662b, 670

600a, 600b, 601a, 601b, 602a, 602b,610

Normal fiziologiya-1

UC

Gigiyenik diaqnostika

Təhsil fəal gig

9.30-10.30

 

 1a,1b,2a,2b,3a,3b,4a,4b,5a,

35a, 35b, 36a 36b, 37a, 37b, 38a,38b, 39a,

105a, 105b, 106a,106b, 107a, 107b 108a,108b,

760a, 760b, 761a, 761b, 762a, 762b,

MMTX

Ümumi cərrah 1

Məhkəmə təbabəti

Neyrocərrahiyə

10.30-11.30

 

5b,6a,6b, 7a,7b,8a,8b

39b,40a, 40b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b

109a, 109b, 110a, 110b 120a, 120b, 120c, 125a

 630a, 630b, 631a, 631b, 632a, 632b, 632c,640

MMTX

Ümumi cərrah 1

Məhkəmə təbabəti

Mamalıq  və ginek

11.30-12.30

 

9a,9b,10a, 10b,11a,11b,

44a, 44b, 45a, 45b, 46a, 46b,46c, 60,

100a, 100b, 101a, 101b, 102a, 102b103a, 103b, 104a, 104b

720a, 720b, 721a, 721b, 722a, 722b, 723a, 723b,

740a, 740b, 741a, 741b, 742a, 742b, 743a, 743b,

MMTX

Ümumi cərrah 1

Məhkəmə təbabəti

Uşaq stom

Ort.stom

13.00-14.00

 

12a,12b, 20a,20b,21a,21b

724a,724b, 735,737a, 737b,

744a ,744b, 753a, 753b, 758a, 758b

763a, 763b, 775, 770a, 770b,

840a, 840b, 841a, 841b,842a,842b,845,850

MMTX

Uşaq stom

Ort.stom

Neyrocərrahiyə

Ümumi gigiyena

 

 

 30  yanvar

  

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

201a,201b,202a,202b,203a,

237b, 238a, 238b, 239a, 239b,

625a, 625b, 626a, 626b, 627a,627b,628.

616a, 616b, 617a, 617b, 618a, 618b, 620

Biokimya 1

Mikrobiologiya və immun

Statik Biokimya

DXP 1

9.30-10.30

76a, 76b, 77a, 77b,78a,78b,79a,79b  

210a,210b,211a,211b, 212a,212b,,220a,220b,221a,221b

235a, 235b, 236a, 236b, 237a

880a, 880b, 881a, 881b, 882a, 882b,882c,

Şüa terapiyası

Biokimya 1

Mikrobiologiya və immun

Toksikoloji kimya 2

10.30-11.30

203b,204a,204b,205a,205b

240a, 240b, 241a, 241b, 242a, 242b, 243a, 243b, 244a, 244b,

275a, 275b, 276a, 276b, 277a, 277b, 278a, 278b,

304a, 304b, 305a, 305b, 306a,

860a, 860b, 861a, 861b, 861c, 870, 875

Biokimya 1

Mikrobiologiya və immun

Şua terapiyası

Dx+HST

Biokimya 1

11.30-12.30

206a,206b,207a,207b,208a,208b,209a,209b,

245a, 245b, 255a, 255b, 256a, 256b, 260

290a, 290b,290c 295a, 295b, 295c

300a, 300b, 301a, 301b, 302a, 302b 303a, 303b,

Biokimya 1

Mikrobiologiya və immun

Şua terapiyası

Dx+HST

13.00-14.00

70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a, 73b, 74a, 74b, 75a,75b

270a,270b,271a,271b, 272a, 272b,273a, 273b, 274a, 274b

306b, 307a, 307b, 308a, 308b,320a, 320b, 320c

885, 887a, 887b, 887c

Şüa terapiyası

Şua terapiyası

Dx+HST

Toksikoloji kimya 2

14.00-15.00

279a, 279b, 280a, 280b, 281a,281b,

309a, 309b, 310a, 310b, 310c, ,

700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b,

720a, 720b, 721a, 721b, 722a, 722b, ,

740a, 740b, 741a, 741b, 742a, 742b,

760a, 760b, 761a, 761b, 762a, 762b,

Şua terapiyası

Dx+HST

Biokimya

TPXP

Oftalmologiya

Onkologiya

15.00-16.00

80a,80b, 81a,81b, 90a,90b,90c

703a,703b, 704a, 704b, 710, 715a, 715b

723a, 723b ,724a,724b, 735,737a, 737b,

743a, 743b, 744a ,744b, 753a, 753b, 758a, 758b

763a, 763b, 775, 770a, 770b,

Şüa terapiyası

Biokimya

TPXP

Oftalmologiya

Onkologiya

 

 

 31  yanvar

 

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

1110a, 1110b, 1111a, 1111b, 1112a, 1112b, 1112c

1115a,1115b,1116a,1116b,1117a,1117b,1117c

1130a, 1130b, 1131a, 1131b, 1132a, 1132b, 1132c,

1140a, 1140b, 1141a,1141b,1142a,1142b,1142c

1150a, 1150b, 1151a, 1151b , 1151c

Farmakologiya-1

Xarici dil-3

Ailə  təbabəti

UX-2

DX-2

9.30-10.30

 

160a, 160b,161a, 161b,  162a, 162b, 163a, 163b,

360a, 360b 361a, 361b,362a, 362b, 363a,

Fizika və AİS

Xarici dil

10.30-11.30

170a,170b,171a,171b ,180a, 180b, 180c

363b, 364a, 364b, 365a, 365b, 366a, 366b,  367a,

Fizika və AİS

Xarici dil

11.30-12.30

166b, 167a, 167b, 168a,168b, 169a,169b,

367b, 368a, 368b,369a, 369b, 370a ,370b,

Fizika və AİS

Xarici dil

13.00-14.00

 

164a, 164b, 165a, 165b,166a,

 390a, 390b, 391a,391b

780a, 780b, 781a, 781b, 782a,782b

Fizika və AİS

Xarici dil

Tibbi fizika

14.00-15.00

783a,783b,784a,784b, 787a,787b,788a,788b,790

1125a, 1125b,1126a,1126b,1127a, 1127b,1127c

Tibbi fizika

 İnsan anatomiyasi-1

15.00-16.00

640a,640b, 641a,641b,642a,642b,650

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b ,804, 805

Azərbaycan  tarixi

Xarici dil

 

 

01 fevral

 

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 10b,11a,11b,12a,12b, 20a,20b,21a,21b

44a, 44b, 45a, 45b, 46a, 46b,46c, 60

74a, 74b, 75a,75b 76a, 76b, 77a,

106b, 107a, 107b 108a,108b, 109a, 109b

Normal Fiziologiya 1

Patfiz 1

DZX

Psixiatriya

9.30-10.30

5b,6a,6b, 7a,7b,8a,8b,9a,9b,10a,

39b,40a, 40b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b

70a70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a, 73b,

110a, 110b 120a, 120b, 120c, 125a

270a,270b,271a,271b, 272a, 272b

Normal Fiziologiya 1

Patfiz 1

DZX

Psixiatriya

DZX 2

10.30-11.30

1a,1b,2a,2b,3a,3b,4a,4b,5a,

35a, 35b, 36a 36b, 37a, 37b, 38a,38b, 39a,

81a,81b, 90a,90b,90c,95c

103a, 103b, 104a, 104b 105a, 105b, 106a,

273a, 273b, 274a, 274b 275a, 275b

Normal Fiziologiya 1

Patfiz 1

DZX

Psixiatriya

DZX 2

11.30-12.30

100a, 100b, 101a, 101b, 102a, 102b

280a, 280b, 281a,281b, 290a 290b,290c 295a, 295b, 295c

630a, 630b, 631a, 631b, 632a, 632b, 632c,640

600a, 600b, 601a, 601b, 602a, 602b,610

Psixiatriya

DZX 2

Uşaq müəs gig

Xüsusi epidemioligiya

13:00-14:00

77b, 78a,78b,79a,79b  80a,80b

276a, 276b, 277a, 277b, 278a, 278b, 279a, 279b

660a, 660b, 661a, 661b, 662a, 662b, 670

840a, 840b, 841a, 841b,842a,842b,845,850

DZX

DZX 2

Əmək gig əsasları

Xarici dil 3

FAYDALI LİNKLƏR
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası Virtual Qarabağ
KLİNİKALAR
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyə Klinikası
Rektora Yazın Elektron Universitet Online Kitabxana International for students Əlaqə Saytın xəritəsi Təbib qəzeti Tələbələr üçün test bankı