AZ RU EN WEBMAIL
UNİVERSİTET / İmtahan mərkəzi / İmtahan cədvəlləri

 

 

28 dekabr

Qrup

Fənn

830 - 920

700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b

780a, 780b, 781a, 781b, 782a, 782b, 783a,783b,784a              

1125a, 1125b, 1126a,1126b,1127a,1127b,1127c   

Uşaq stomatologiyası-6

Psixatriya

Dəri zöhrəvi xəstəliklər

 

920 - 1010

703a, 703b , 704a,704b, 710, 715a, 715b

784b, 784c, 790, 787a, 787b, 788a, 788b, 788c       

1110 a, 1110 b, 1111 a, 1111 b, 1112 a, 1112 b, 1112 c ,1113a,1113b

Uşaq stomatologiyası-6

Psixatriya

TXTT-1, Hərbi informatika və hərbi statistika

 

1010 - 1100

235a, 235b, 236a, 236b, 237a, 237b, 238a, 238b

360a, 360b, 361a, 361b, 362a, 362b, 363a,  363b, 364a

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b, 802c,804,805

Seçim fənni (DQBOC, SCOCX, UİQC)

Ictimai sağlamlıq-2

Kliniki farmakologiya

 

1100 -  1150

239a, 239b, 240a, 240b, 241a, 241b, 242a, 242b

 364b, 365a, 365b, 366a, 366b, 367a, 367b, 368a, 368b

817A 1, 817A 2, 817A 3, 817A 4, 817A5, 817A 6  

Seçim fənni (DQBOC, SCOCX, UİQC)

Ictimai sağlamlıq

Patoloji fiziologiya-1

 

1150 - 1240

 

243a, 243b, 244a, 244b, 245a, 245b, 246a, 246b

369a, 369b, 370a, 370b, 371a, 371b, 372a, 372b

817R 1, 817İ 1, 817İ 2, 817İ 3, 817İ 4    

Seçim fənni (DQBOC, SCOCX, UİQC)

Ictimai sağlamlıq

Patoloji fiziologiya-1

 

1240 - 1330

247a,247b,248a,248b, 255a, 255b, 256a, 256b, 260

373a, 373b,373c, 390a, 390b, 391a, 391b, 391c 

518A1a, 518A1b, 518A2a, 518A2b, 518A3a,518A3b

Seçim fənni (DQBOC, SCOCX, UİQC)

Ictimai sağlamlıq

Mikrobiologiya-2

1330 - 1420

35a, 35b, 36a, 36b, 37a, 37b, 38a, 38b 

160a,160b,161a,161b,162a,162b,163a,163b,164a  

518A3c, 518R1a, 518R1b, 518İ1a, 518İ1b, 518İ2a, 518İ2b 

Qastroenterologiya və dietologiya

Ictimai sağlamlıq-2

Mikrobiologiya-2

1420 - 1510

39a, 39b,40a, 40b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b

164b,165a 165b,166a, 166b, 167a, 167b 168b,169a

519A1a, 519A1b, 519A2a,519A2b, 519A3a, 519A3b

Qastroenterologiya və dietologiya

Ictimai sağlamlıq-2

İnformatika

1510 - 1600

44a, 44b, 45a, 45b, 46a, 46b, 47a,

169b,170a,170b171a,171b172a,172b

519A3c, 519R1a , 519R1b, 519İ1a, 519İ1b

616A, 616B, 617A, 617B, 618A, 618B, 618C,  620

Qastroenterologiya və dietologiya

Ictimai sağlamlıq-2

İnformatika

Vərəm xəstəliyi

1600-1650

47b, 48a, 48b, 49a,49b,50a,50b,60 

173a,173b,174a,174b,180a,180b,180c             

625A, 625B, 626A, 626B, 627A, 627B, 627C, 628               

Qastroenterologiya və dietologiya

Ictimai sağlamlıq-2

Epidemiologiya-2

 

 

29 dekabr

Qrup

Fənn

830 - 920

1a,1b,2a,2b,3a,3b,4a,4b,5a   

117a1, 117a2, 117a3, 117a4, 117a5, 117a6, 117a7, 117a8

Qulaq, burun, boğaz xəstəlikləri

Ümumi cərrahiyyə-1

 

920 - 1010

5b, 6a,6b,7a,7b,8a,8b,9a, 9b, 10a, 10b, 11a

117a9, 117a10, 117a11, 117a12, 117a13, 117a14, 117a15, 117a16

Qulaq, burun, boğaz xəstəlikləri

Ümumi cərrahiyyə-1

 

1010 - 1100

11b, 12a, 12b, 13a,13b,13c,20a, 20b, 21a, 21b,21c        

117a17, 117a18, 117a19, 117a20 117a21, 117a22, 117a23, 117a24

Qulaq, burun, boğaz xəstəlikləri

Ümumi cərrahiyyə-1

 

1100 -  1150

117r1,117r2 ,117r3, 117r4, 117r5, 117i1,  117i2, 117i3, 117i4, 117i5, 117i6   

 617A1, 617A2, 617A3, 617A4, 617A5, 617R1  

 640A, 640B, 641A, 641B, 642A, 642B, 642c, 650  

Ümumi cərrahiyyə-1

Patoloji fiziologiya-1

Hərbi gigiyena

 

1150 - 1240

 

201 a, 201 b, 202 a, 202 b, 203 a, 203 b, 204 a, 204 b

317a1, 317a2, 317a3, 317a4, 317a5, 317a6, 317a7, 317a8 , 317a9

517A1, 517A2, 517A3, 517A4

Onkologiya

Ümumi cərrahiyyə-1

İctimai sağlamlıq

 

1240 - 1330

205a, 205b, 206a, 206b,207a, 207b, 208a, 208b, 209a,

317a10, 317a11, 317a12, 317a13, 317a14, 317a15, 317a16, 317a17, 317a18

Onkologiya

Ümumi cərrahiyyə-1

1330 - 1420

209 b, 210a, 210b, 211a, 211 b, 212 a, 212 b

 317a19, 317a20, 317a21, 317a22,317a23, 317a24, 317a25, 317a26, 317a27

418İ1b, 418İ2a, 418İ2b, 418İ3a, 418İ3b, 418İ3c    

Onkologiya

Ümumi cərrahiyyə-1

Normal fiziologiya-2

1420 - 1510

213 a, 213 b, 214a,214b,214c,220 a, 220 b, 221 a, 221 b 

317a28, 317a29, 317a30, 317i1, 317i2, 317i3, 317i4, 317i5

418A4a, 418A4b, 418A5a, 418A5b

419A1a, 419A1b, 419A2a, 419A2b

Onkologiya

Ümumi cərrahiyyə-1

Normal fiziologiya-2

Azərbaycan tarixi

1510 - 1600

418A1a, 418A1b, 418A2a, 418A2b, 418A3a, 418A3b, 418a3c

419A3a, 419A3b,419A4a, 419A4b, 419A5a, 419A5b, 419A6a, 419A6b

1115a, 1115b, 1116a, 1116b, 1117a, 1117b, 1117c

Normal fiziologiya-2

Azərbaycan tarixi

Uşaq xəstəlikləri-2

1600-1650

418A5c, 418R1a, 418R1b, 418İ1a

419R1a, 419R1b, 419İ1a, 419İ1b, 419İ2a, 419İ2b, 419İ3a, 419İ3b

Normal fiziologiya-2

Azərbaycan tarixi

 

 

 

30 dekabr

Qrup

Fənn

830 - 920

118A1a,118A1b,118A2a,118A2b,118A3a,118A3b,118A4a,118A4b

119A1a,119A1b,119A2a,119A2b,119A3a,119A3b,119A4a, 119A4b

Biofizika

İnformatika

 

920 - 1010

118A5a, 118A5b,118A6a, 118A6b,118A7a,118A7b,118A8a,118A8b, 118A9a

119A5a,119A5b,119A6a,119A6b,119A7a,119A7b,119A8a,119A8b

717a8, 717a9, 717a10, 717a11, 717a12, 717a13, 717a14

Biofizika

İnformatika

Uşaq stomatologiyası-3

 

1010 - 1100

118A9b,118A10a,118A10b,118A11a,118A11b,118A12a

119A9a,119A9b, 119A9c,119İ1a,119İ1b,119İ2a,119İ2b

717a15, 717a16, 717a17, 717a18,717r1, 717i1, 717i2, 717i3

Biofizika

İnformatika

Uşaq stomatologiyası-3

 

1100 -  1150

118A12b,118A12c, 118İ1a,118İ1b,118İ2a,118İ2b,118İ2c

119İ3a, 119İ3b,119İ4a,119İ4b,119İ5a,119İ5b  

717i4, 717i5, 717i6, 717i7,717İ8

618F1a, 618F1b

619F1a,619F1b

Biofizika

İnformatika

Uşaq stomatologiyası-3

Hərbi qanunvericilik

Feldşer işi

 

1150 - 1240

218A1a, 218A1b, 218A2a, 218A2b, 218A3a, 218A3b, 218A4a

219A1a, 219A1b, 219A2a, 219A2b, 219A3a, 218A3b, 219A4a

717a1, 717a2, 717a3, 717a4, 717a5, 717a6, 717a7

Multikulturalizm

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Uşaq stomatologiyası-3

 

1240 - 1330

218A4b,218A5a, 218A5b, 218A6a, 218A6b, 218A7a, 218A7b

219A4b,219A5a, 219A5b, 219A6a, 219A6b, 219A7a, 219A7b

618A1a, 618A1b, 618A1c

Multikulturalizm

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Fəlsəfə/İqtisadiyyat

1330 - 1420

218A8a, 218A8b,218A9a,218A9b, 218A10a, 218A10b,218A10c

219A8a,219A8b,219A9a, 219A9b, 219A10a, 219A10b

Multikulturalizm

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

1420 - 1510

218R1a, 218R1b, 218R1c,218İ1a, 218İ1b, 218İ2a, 218İ2b, 218İ2c

219A11a, 219A11b, 219R1a, 219R1b, 219R2a, 219R2b

Multikulturalizm

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

1510 - 1600

318A1a, 318A1b, 318A1c, 318R1a   

319A1a, 319A1b, 319A1c, 319R1a   

619A1a, 619A1b, 619A2a, 619A2b

Multikulturalizm

İnformatika

Azərbaycan dili

 

 

7 yanvar

Qrup

Fənn

830 - 920

 

35a, 35b, 36a, 36b, 37a, 37b, 38a, 38b,  39a, 39b,40a, 40b

160a,160b,161a,161b,162a,162b,163a,163b,164a  

DX, kliniki biokimya və reanimat.

Ağciyər xəstəlikləri

 

920 - 1010

41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b, 44a, 44b, 45a, 45b, 46a, 46b, 47a

164b,165a, 165b, 166a, 166b,167a,167b,168a

DX, kliniki biokimya və reanimat.

Ağciyər xəstəlikləri

 

1010 - 1100

47b, 48a, 48b, 49a,49b,50a,50b,60 168b,169a,169b,170a,170b,171a,171b172a,172b

519A1a, 519A1b, 519A2a,519A2b, 519A3a, 519A3b

DX, kliniki biokimya və reanimat.

Ağciyər xəstəlikləri

İnsan anatomiyası

 

1100 -  1150

246a, 246b, 247a,247b, 248a,248b,255a, 255b, 256a, 256b, 260

173a,173b,174a,174b,180a,180b,180c      

519A3c, 519R1a , 519R1b, 519İ1a, 519İ1b

Cərrahi xəstəliklər+travmatologiya

Ağciyər xəstəlikləri

İnsan anatomiyası

 

1150 - 1240

 

243a, 243b, 244a, 244b, 245a, 245b,

373a, 373b,373c, 390a, 390b, 391a, 391b, 391c 

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b, 802c,804,805

Cərrahi xəstəliklər+travmatologiya

DX/Endokrinologiya

Toksikoloji kimya-2

 

1240 - 1330

239a, 239b, 240a, 240b, 241a, 241b, 242a, 242b

369a, 369b, 370a, 370b, 371a, 371b, 372a, 372b

518R 1a, 518R 1b, 518İ 1a, 518İ 1b, 518İ 2a, 518İ 2b

Cərrahi xəstəliklər+travmatologiya

DX/Endokrinologiya

Analitik kimya-1

1330 - 1420

235a, 235b, 236a, 236b, 237a, 237b, 238a, 238b

364b, 365a, 365b, 366a, 366b, 367a, 367b, 368a, 368b

518A1a, 518A1b, 518A2a, 518A2b, 518A3a,518A3b, 518A3c

Cərrahi xəstəliklər+travmatologiya

DX/Endokrinologiya

Analitik kimya-1

1420 - 1510

360a, 360b, 361a, 361b, 362a, 362b, 363a,   363b, 364a

418A1a, 418A1b, 418A2a, 418A2b, 418A3a, 418A3b, 418a3c

419A1a, 419A1b, 419A2a, 419A2b, 419A3a, 419A3b,419A4a, 419A4b

DX/Endokrinologiya

Mikrobiologiya-1

Tibbi biologiya və genetika

1510 - 1600

418A4a, 418A4b, 418A5a, 418A5b, 418A5c, 418R1a, 418R1b, 418İ1a

419A5a, 419A5b, 419A6a, 419A6b,419R1a, 419R1b, 419İ1a, 419İ1b, 419İ2a, 419İ2b, 419İ3a, 419İ3b

Mikrobiologiya-1

Tibbi biologiya və genetika

1600-1650

418İ1b, 418İ2a, 418İ2b, 418İ3a, 418İ3b, 418İ3c    

1110 a, 1110 b, 1111 a, 1111 b, 1112 a, 1112 b, 1112 c ,1113a,1113b

1125a, 1125b, 1126a,1126b,1127a,1127b,1127c   

618F-1a,618F-1b

Mikrobiologiya-1

Ailə təbabəyi

Daxili xəstəliklər-1

Oftalmologiya

 

 

8 yanvar

 

 

Fənn

 

830 - 920

 

616A, 616B, 617A, 617B, 618A, 618B, 618C, 620

625A, 625B, 626A, 626B, 627A, 627B, 627C, 628                                

640A, 640B, 641A, 641B, 642A, 642B, 642c, 650        

Klinik biokimya

Tibbi parazitologiya

Atmosfer havası və torpaq gigiyenası

 

 

920 - 1010

201 a, 201 b, 202 a, 202 b, 203 a, 203 b, 204 a, 204 b

317a1, 317a2, 317a3, 317a4, 317a5, 317a6, 317a7, 317a8, 317a9          

619F1a,619F1b

Daxili xəstəliklər-2+HST

Farmakologiya-1

Azərbaycan tarixi

 

 

1010 - 1100

 

 

205a, 205b, 206a, 206b,207a, 207b, 208a, 208b, 209a

317a10, 317a11, 317a12, 317a13, 317a14, 317a15, 317a16, 317a17, 317a18

703a, 703b , 704a,704b, 710, 715a, 715b                                                          

Daxili xəstəliklər-2+HST

Farmakologiya-1

Ağız və üz çənə cərrahiyyəsi-4

 

 

1100 -  1150

209 b, 210a, 210b, 211a, 211 b, 212 a, 212 b                                                

317a19, 317a20, 317a21, 317a22,317a23, 317a24, 317a25, 317a26, 317a27

700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b

Daxili xəstəliklər-2+HST

Farmakologiya-1

Ağız və üz çənə cərrahiyyəsi-4

 

1150 - 1240

 

 213a, 213b, 214a,214b,214c,220a, 220b, 221a, 221b 

317a28, 317a29, 317a30, 317i1, 317i2, 317i3, 317i4, 317i5                     

784b, 784c, 790, 787a, 787b, 788a, 788b, 788c  

 

Daxili xəstəliklər-2+HST

Farmakologiya-1

Ağız və üz çənə cərrahiyyəsi-3

 

 
 

1240 - 1330

717a1, 717a2, 717a3, 717a4, 717a5, 717a6, 717a7, 717a8, 717a9 

780a, 780b, 781a, 781b, 782a, 782b, 783a,783b,784a  

1115a, 1115b, 1116a, 1116b, 1117a, 1117b, 1117c                                

Farmakologiya

Ağız və üz çənə cərrahiyyəsi-3

Uşaq cərrahlığı

 
 

1330 - 1420

117a1, 117a2, 117a3, 117a4, 117a5, 117a6, 117a7, 117a8                           

717a10, 717a11, 717a12, 717a13, 717a14, 717a15, 717a16, 717a17

Farmakologiya-1

Farmakologiya

 

1420 - 1510

 12b, 13a,13b,13c,20a, 20b, 21a, 21b, 21c        

117a9, 117a10, 117a11, 117a12, 117a13, 117a14, 117a15, 117a16                  

 717a18,717r1, 717i1, 717i2, 717i3, 717i4, 717i5, 717i6, 717i7, 717İ8

Cərrahi xəstəliklər-2 və HSC

Farmakologiya-1

Farmakologiya

 

1510 - 1600

1a,1b,2a,2b,3a,3b,4a,4b,5a, 5b, 6a,6b,7a                                                                           

117a17,117a18, 117a19, 117a20 117a21, 117a22, 117a23, 117a24,

517A1, 517A2, 517A3, 517A4

817R1, 817İ1, 817İ2, 817İ3, 817İ4.

Cərrahi xəstəliklər-2 və HSC Farmakologiya-1

Farmakologiya-1

Farmakologiya-1

 

1600-1650

7b,8a,8b,9a, 9b, 10a, 10b, 11a, 11b, 12a                                                         

117r1,117r2 ,117r3, 117r4, 117r5, 117i1,  117i2, 117i3, 117i4, 117i5, 117i6

817A1, 817A2, 817A3, 817A4, 817A5, 817A6     

Cərrahi xəstəliklər-2 və HSC

Farmakologiya-1

Farmakologiya-1

 

 

 

9 yanvar

 

Qrup

Fənn

 

830 - 920

 

318A1a, 318A1b, 318A1c, 318R1a   

319A1a, 319A1b, 319A1c, 319R1a   

617A1, 617A2, 617A3, 617A4, 617A5, 617R1

Təməl  mikrobiologiya

Tibbi fizika

Farmakologiya-1

 

 920 - 1010

118A1a,118A1b,118A2a,118A2b,118A3a,118A3b,118A4a,118A4b,118A5a

119A1a,119A1b,119A2a,119A2b,119A3a,119A3b,119A4a, 119A4b

İnsan anatomiyası-3

Tibbi biologiya və genetika

 

 

1010 - 1100

118A5b,118A6a, 118A6b,118A7a,118A7b,118A8a,118A8b, 118A9a

119A5a, 119A5b,119A6a,119A6b,119A7a,119A7b,119A8a,119A8b

İnsan anatomiyası-3

Tibbi biologiya və genetika

 

 

1100 -  1150

118A9b,118A10a,118A10b,118A11a,118A11b,118A12a

119A9a,119A9b, 119A9c, 119İ1a, 119İ1b, 119İ2a, 119İ2b

İnsan anatomiyası-3

Tibbi biologiya və genetika

 

1150 - 1240

 

118A12b,118A12c, 118İ1a,118İ1b,118İ2a,118İ2b,118İ2c

119İ3a, 119İ3b,119İ4a,119İ4b,119İ5a,119İ5b  

619A1a, 619A1b, 619A2a, 619A2b

İnsan anatomiyası-3

Tibbi biologiya və genetika

Biofiziki və bioüzvi kimya

 
 

1240 - 1330

218A1a, 218A1b, 218A2a, 218A2b, 218A3a, 218A3b, 218A4a

219A1a, 219A1b, 219A2a, 219A2b, 219A3a, 218A3b, 219A4a

İnsan anatomiyası-3

Biofiziki və bioüzvi kimya

 
 

1330 - 1420

218A4b,218A5a, 218A5b, 218A6a, 218A6b, 218A7a, 218A7b

219A4b,219A5a, 219A5b, 219A6a, 219A6b, 219A7a, 219A7b

İnsan anatomiyası-3

Biofiziki və bioüzvi kimya

 

1420 - 1510

218A8a, 218A8b,218A9a,218A9b, 218A10a, 218A10b,218A10c

219A8a,219A8b,219A9a, 219A9b, 219A10a, 219A10b

İnsan anatomiyası-3

Biofiziki və bioüzvi kimya

 

1510 - 1600

218R1a, 218R1b, 218R1c,218İ1a, 218İ1b, 218İ2a, 218İ2b, 218İ2c219A11a, 219A11b, 219R1a, 219R1b, 219R2a, 219R2b

618A1a, 618A1b, 618A1c

İnsan anatomiyası-3

Biofiziki və bioüzvi kimya

İnsan anatomiyası-3

 

 

 

10 yanvar

Qrup

Fənn

 

 830 - 920

235a, 235b, 236a, 236b, 237a, 237b, 238a, 238b

373a, 373b,373c, 390a, 390b, 391a, 391b, 391c 

Ailə təbabəti

Dermatovenerologiya-2

 

920 - 1010

239a, 239b, 240a, 240b, 241a, 241b, 242a, 242b

369a, 369b, 370a, 370b, 371a, 371b, 372a, 372b

Ailə təbabəti

Dermatovenerologiya-2

 

1010 - 1100

243a, 243b, 244a, 244b, 245a, 245b, 246a, 246b

364b, 365a, 365b, 366a, 366b, 367a, 367b, 368a, 368b

519A1a, 519A1b, 519A2a,519A2b, 519A3a, 519A3b

Ailə təbabəti

Dermatovenerologiya-2

Multikulturalizm

 

1100 -  1150

247a,247b,248a,248b, 255a, 255b, 256a, 256b, 260

360a, 360b, 361a, 361b, 362a, 362b, 363a , 363b, 364a

519A3c, 519R1a , 519R1b, 519İ1a, 519İ1b

Ailə təbabəti

Dermatovenerologiya-2

Multikulturalizm

 

1150 - 1240

 

44a, 44b, 45a, 45b, 46a, 46b, 47a

173a,173b,174a,174b,180a,180b,180c      

1110a, 1110b, 1111a, 1111b, 1112a, 1112b, 1112c,1113a,1113b

Onkologiya-2

Dermatovenerologiya-2

Ümumqoşun nizamnaməsi

 

1240 - 1330

39a, 39b,40a, 40b,  41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b

169b,170a,170b,171a,171b,172a,172b

618F-1a, 618F-1b

1125a, 1125b, 1126a,1126b,1127a,1127b,1127c   

Onkologiya-2

Dermatovenerologiya-2

Hərbi epidemiologiya

Şüa diaqnostikası və terapiyası-2

1330 - 1420

35a, 35b, 36a, 36b, 37a, 37b, 38a, 38b

164b,165a, 165b, 166a, 166b, 167a, 167b,168a, 168b,169a

418İ1a, 418İ1b, 418İ2a , 418İ2b, 418İ3a, 418İ3b, 418İ3c 

Onkologiya-2

Dermatovenerologiya-2

Biofizika

1420 - 1510

47b, 48a, 48b, 49a,49b,50a,50b,60  

160a,160b,161a,161b,162a,162b,163a,163b,164a

419A4b, 419A5a, 419A5b, 419A6a,4196b

Onkologiya-2

Dermatovenerologiya-2

Xarici dil-1

1510 - 1600

418A1a, 418A1b, 418A2a, 418A2b, 418A3a, 418A3b

419A1a, 419A1b, 419A2a, 419A2b, 419A3a, 419A3b, 419A4a

Biofizika

Xarici dil-1

1600-1650

418A4a, 418A4b, 418A5a, 418A5b, 418A5c, 418R1a, 418R1b

419R1a, 419R1b, 419İ1a, 419İ1b, 419İ2a , 419İ2b, 419İ3a, 419İ3b

Biofizika

Xarici dil-1

 

 

13 yanvar

Qrup

Fənn

 

 

830 - 920

 

1a,1b,2a,2b,3a,3b,4a,4b,5a, 5b, 6a,6b   

117a1, 117a2, 117a3, 117a4, 117a5, 117a6, 117a7, 117a8

517A1, 517A2, 517A3, 517A4

619F1a, 619F1b

Daxili xəstəliklər və reanimat

Patoloji anatomiya-1

Patoloji anatomiya-1

İnsan anatomiyası

 

920 - 1010

 

12b, 13a,13b,13c,20a, 20b, 21a, 21b, 21c

117a9, 117a10, 117a11, 117a12, 117a13, 117a14, 117a15, 117a16

616A, 616B, 617A, 617B, 618A, 618B, 618C, 620

518A1a, 518A1b, 518A2a, 518A2b, 518A3a,518A3b, 518A3c

Daxili xəstəliklər və reanimat

Patoloji anatomiya-1

Yaşayış məskən tikintisi

Fiziki kolloidal kimya-1

 

1010 - 1100

7a,7b,8a,8b,9a, 9b, 10a,10b, 11a, 11b, 12a

117a17 , 117a18, 117a19, 117a20 117a21, 117a22, 117a23, 117a24

318A1a, 318A1b, 318A1c, 318R1a   

518R 1a, 518R 1b, 518İ 1a, 518İ 1b, 518İ 2a, 518İ 2b

Daxili xəstəliklər və reanimat

Patoloji anatomiya-1

Normal fiziologiya-1

Fiziki kolloidal kimya-1

 

1100 -  1150

117r1,117r2 ,117r3, 117r4, 117r5, 117i1,  117i2, 117i3, 117i4, 117i5, 117i6  

213a, 213b, 214a,214b,214c,220a, 220b, 221a, 221b 

519A1a, 519A1b, 519A2a,519A2b, 519A3a, 519A3b

1115a, 1115b, 1116a, 1116b, 1117a, 1117b, 1117c

Patoloji anatomiya-1

Kliniki farmakologiya

Iqtisadiyyat

Cərrahi xəstəliklər-1

 

1150 - 1240

 

201a, 201b, 202a, 202 b, 203a, 203b, 204 a, 204b

317a1, 317a2, 317a3, 317a4, 317a5, 317a6, 317a7, 317a8, 317a9  

519A3c, 519R1a , 519R1b, 519İ1a, 519İ1b

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b, 802c,804,805

Kliniki farmakologiya

Patoloji anatomiya-1

Iqtisadiyyat

Əczaçılıq  kimyası-3

 

1240 - 1330

205a, 205b, 206a, 206b,207a, 207b,

317a10, 317a11, 317a12, 317a13, 317a14, 317a15, 317a16,  317a17, 317a18

640A, 640B, 641A, 641B, 642A, 642B, 642c, 650  

817R 1, 817İ 1, 817İ 2, 817İ 3, 817İ 4   

Kliniki farmakologiya

Patoloji anatomiya-1

Əmək gigiyenasının əsasları

Əczaçılığın texnologiyası-1

1330 - 1420

208a, 208b, 209a, 209 b, 210a, 210b, 211a, 211 b, 212 a, 212 b

317a19, 317a20, 317a21, 317a22,317a23, 317a24, 317a25, 317a26, 317a27

817A1, 817A2, 817A3, 817A4, 817A5, 817A6  

Kliniki farmakologiya

Patoloji anatomiya-1

Əczaçılığın texnologiyası-1

1420 - 1510

317a28, 317a29, 317a30,317i1, 317i2, 317i3, 317i4, 317i5

617A1, 617A2, 617A3, 617A4, 617A5, 617R1 

625A, 625B, 626A, 626B, 627A, 627B, 627C, 628

717a10, 717a11, 717a12, 717a13, 717a14, 717a15, 717a16, 717a17

Patoloji anatomiya-1

MBT

İstehsalat amillərinin gigiyenası

Patoloji anatomiya-2

1510 - 1600

703a, 703b , 704a,704b, 710, 715a, 715b

784b, 784c, 790, 787a, 787b, 788a, 788b, 788c  

717a18,717r1, 717i1, 717i2, 717i3, 717i4, 717i5, 717i6, 717i7, 717İ8

Daxili xəstəliklər -2

Terapevtik stomatologiya-4

Patoloji anatomiya-2

1600-1650

717a1, 717a2, 717a3, 717a4, 717a5, 717a6, 717a7, 717a8, 717a9 

700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b

780a, 780b, 781a, 781b, 782a, 782b, 783a,783b,784a

Patoloji anatomiya-2

Daxili xəstəliklər -2

Terapevtik stomatologiya-4

 

 

14 yanvar

 

 

Qrup

Fənn

 

 

 

830 - 920

 

118A12b,118A12c, 118İ1a,118İ1b,118İ2a,118İ2b,118İ2c

119İ3a, 119İ3b,119İ4a,119İ4b,119İ5a,119İ5b  

618A1a, 618A1b, 618A1c

618F1a, 618F1b

Normal fiziologiya-1

Xarici dil-1

Normal fiziologiya-1

Ümumi cərrahiyyə

 

 

920 - 1010

 

 

118A9b,118A10a,118A10b,118A11a,118A11b,118A12a   

119A9a,119A9b, 119A9c, 119İ1a, 119İ1b, 119İ2a, 119İ2b

235a, 235b, 236a, 236b, 237a, 237b, 238a, 238b

619A1a, 619A1b, 619A2a, 619A2b

Normal fiziologiya-1

Xarici dil-1

Mamalıq və ginekologiya-1

Xarici dil-1

 

 

1010 - 1100

 

118A5b,118A6a, 118A6b,118A7a,118A7b,118A8a,118A8b, 118A9a

119A5a, 119A5b,119A6a,119A6b,119A7a,119A7b,119A8a,119A8b

239a, 239b, 240a, 240b, 241a, 241b, 242a, 242b

Normal fiziologiya-1

Xarici dil-1

Mamalıq və ginekologiya-1

 

 

 1100 -  1150

118A1a,118A1b,118A2a,118A2b,118A3a,118A3b,118A4a,118A4b,118A5a

119A1a,119A1b,119A2a,119A2b,119A3a,119A3b,119A4a, 119A4b

243a, 243b, 244a, 244b, 245a, 245b,246a, 246b, 247a,247b

Normal fiziologiya-1

Xarici dil-1

Mamalıq və ginekologiya-1

 

1150 - 1240

 

218R1a, 218R1b, 218R1c,218İ1a, 218İ1b, 218İ2a, 218İ2b, 218İ2c

219A1a, 219A1b, 219A2a, 219A2b, 219A3a, 219A3b, 219A4a

248a,248b, 255a, 255b, 256a, 256b, 260

319A1a, 319A1b, 319A1c, 319R1a   

Normal fiziologiya-1

Azərbaycan tarixi

Mamalıq və ginekologiya-1

Xarici dil-1

 
 

1240 - 1330

35a, 35b, 36a, 36b, 37a, 37b, 38a, 38b, 39a, 39b,40a, 40b

218A8a, 218A8b,218A9a,218A9b, 218A10a, 218A10b,218A10c

219A4b,219A5a, 219A5b, 219A6a, 219A6b, 219A7a, 219A7b

Uşaq xəstəlikləri

Normal fiziologiya-1

Azərbaycan tarixi

 
 

1330 - 1420

41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b, 44a, 44b, 45a

218A4b,218A5a, 218A5b, 218A6a, 218A6b, 218A7a, 218A7b

219A8a,219A8b,219A9a, 219A9b, 219A10a, 219A10b

Uşaq xəstəlikləri

Normal fiziologiya-1

Azərbaycan tarixi

 

1420 - 1510

45b, 46a, 46b, 47a, 47b, 48a, 48b, 49a,49b,50a,50b,60   

218A1a, 218A1b, 218A2a, 218A2b, 218A3a, 218A3b, 218A4a

 219A11a, 219A11b, 219R1a, 219R1b, 219R2a, 219R2b

Uşaq xəstəlikləri

Normal fiziologiya-1

Azərbaycan tarixi

 

 

 

15 yanvar

Qrup

Fənn

 

830 - 920

1110a, 1110b, 1111a, 1111b, 1112a, 1112b, 1112c ,1113a,1113b

1125a, 1125b, 1126a,1126b,1127a,1127b,1127c   

Hərbi səhra terapiyası-1

 Mamalıq

 920 - 1010

165b, 166a, 166b, 167a, 167b,168a, 168b,169a, 169b,170a

371b,372a,372b, 373a,373b,373c,390a,390b,391a, 391b,391c 

Cərrahi xəstəliklər-1

Oftalmologiya

1010 - 1100

170b,171a,171b172a,172b,173a,173b,174a,174b,180a,180b,180c      

366a,366b, 367a 367b, 368a, 368b,  369a, 369b, 370a, 370b,371a

Cərrahi xəstəliklər-1

Oftalmologiya

1100 - 1150

160a,160b,161a,161b,162a,162b,163a,163b,164a, 164b,165a

360a, 360b, 361a, 361b, 362a, 362b, 363a,363b, 364a, 364b,365a, 365b

Cərrahi xəstəliklər-1

Oftalmologiya

 

 

16  yanvar

Qrup

Fənn

 

830 - 920

 

519A1a, 519A1b, 519A2a,519A2b, 519A3a, 519A3b

518A 1a, 518A 1b, 518A 2a, 518A 2b, 518A 3a, 518A3b

817A 1, 817A 2, 817A 3, 817A 4, 817A 5

Əczaçılıq  terminologiyası

Ümumi gigiyena

Biokimya-1

 

920 - 1010

519A3c, 519R1a , 519R1b, 519İ1a, 519İ1b

518A3c, 518R1a, 518R1b, 518İ1a, 518İ1b, 518İ2a, 518İ2b 

817A6,817R1, 817İ1, 817İ2, 817İ3, 817İ4

Əczaçılıq  terminologiyası

Ümumi gigiyena

Biokimya-1

 

1010 - 1100

780a, 780b, 781a, 781b, 782a, 782b, 783a,783b

700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b, 703a, 703b

800a, 800b, 801a, 801b

Oftalmologiya

Onkologiya

Biotexnologiya

 

1100 -  1150

784a,784b, 784c, 790, 787a, 787b, 788a, 788b, 788c                

704a,704b, 710, 715a, 715b

717a1, 717a2, 717a3, 717a4, 717a5

802a, 802b, 802c,804,805

Oftalmologiya

Onkologiya

Ortopedik stomatologiya-3

Biotexnologiya

 

1150 - 1240

 

717a6, 717a7, 717a8, 717a9, 717a10, 717a11, 717a12

418A1a, 418A1b, 418A2a, 418A2b, 418A3a, 418A3b

419A1a, 419A1b, 419A2a, 419A2b

Ortopedik stomatologiya-3

Biokimya-1

İnsan anatomiyası-1

 

1240 - 1330

717a13, 717a14, 717a15, 717a16, 717a17, 717a18, 717r1

418A4a, 418A4b, 418A5a, 418A5b, 418A5c, 418R1a, 418R1b

419A3a, 419A3b, 419A4a

Ortopedik stomatologiya-3

Biokimya-1

İnsan anatomiyası-1

1330 - 1420

717i1, 717i2, 717i3, 717i4, 717i5, 717i6, 717i7, 717i8

418İ1a, 418İ1b, 418İ2a , 418İ2b, 418İ3a, 418İ3b, 418İ3c 

419A4b, 419A5a, 419A5b, 419A6a,4196b

Ortopedik stomatologiya-3

Biokimya-1

İnsan anatomiyası-1

1420 - 1510

419R1a, 419R1b, 419İ1a, 419İ1b, 419İ2a , 419İ2b, 419İ3a, 419İ3b

619F1a, 619F1b

İnsan anatomiyası-1

Hərbi epidemiologiya

 

 

17  yanvar

Qrup

Fənn

 

830 - 920

 

 

318A1a, 318A1b, 318A1c, 318R1a   

617A1, 617A2, 617A3, 617A4, 617A5, 617R1                        

640A, 640B, 641A, 641B, 642A, 642B,642C, 650  

618A1a, 618A1b, 618A1c

Seçim(Fəlsəfə/İqtisadiyyat)

Daxili xəstəliklər-1

Gigiyenik diaqnostika

Biofizika

 

920 - 1010

616A, 616B, 617A, 617B, 618A, 618B, 6118C, 620

625A, 625B, 626A, 626B, 627A, 627B, 627C, 628                     

1115 a, 1115 b, 1116 a, 1116 b, 1117 a, 1117 b, 1117 c  

517A1, 517A2, 517A3, 517A4

618F1a, 618F1b

Yeniyetməlik dövrünün gigiyenası

Nevrologiya

Onkologiya

Operativ cərrahiyyə

Reanimasiya

 

1010 - 1100

35a, 35b, 36a, 36b, 37a, 37b, 38a, 38b,  39a, 39b,40a, 40b

235a, 235b, 236a, 236b, 237a, 237b, 238a, 238b                         

317a1, 317a2, 317a3, 317a4, 317a5, 317a6, 317a7, 317a8,  317a9

Kliniki allerqologiya

Kardiologiya/Farmakoterapiya

Operativ cərrahlı-2

 

1100 -  1150

41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b, 44a, 44b, 45a,45b

239a, 239b, 240a, 240b, 241a, 241b, 242a, 242b                        

317a10, 317a11, 317a12, 317a13, 317a14, 317a15, 317a16, 317a17, 317a18

Kliniki allerqologiya

Kardiologiya/ Farmakoterapiya

Operativ cərrahlıq-2

 

1150 - 1240

 

46a, 46b, 47a, 47b, 48a, 48b, 50a, 50b, 60

12b,13a,13b,13c, 20a,21b,21a,21b,21c

243a, 243b, 244a, 244b, 245a, 245b,246a, 246b, 247a,247b

317a19, 317a20, 317a21, 317a22, 317a23, 317a24, 317a25, 317a26, 317a27

Kliniki allerqologiya

Epidemiologiya  və hərbi epidemiol

Kardiologiya/ Farmakoterapiya

Operativ cərrahlıq-2

 

1240 - 1330

1a,1b,2a,2b,3a,3b,4a,4b,5a, 5b, 6a,6b  

248a,248b, 255a, 255b, 256a, 256b, 260

317a28, 317a29, 317a30, 317i1, 317i2, 317i3, 317i4, 317i5

Epidemiologiya  və hərbi epidemiol

Kardiologiya/ Farmakoterapiya

Operativ cərrahlıq-2

1330 - 1420

7a,7b,8a,8b,9a, 9b, 10a, 10b, 11a, 11b, 12a,

117a1, 117a2, 117a3, 117a4, 117a5, 117a6, 117a7, 117a8

218A1a, 218A1b, 218A2a, 218A2b, 218A3a                      

Epidemiologiya  və hərbi epidemiol

Operativ cərrahlıq

Seçim

1420 - 1510

117a9, 117a10, 117a11, 117a12, 117a13, 117a14, 117a15, 117a16

218A3b, 218A4a, 218A4b, 218A5a, 218A5b , 218A6a, 218A6b, 218A7a

201 a, 201 b, 202 a, 202 b, 203 a, 203 b, 204 a, 204 b, 205a, 205b, 206a,

Operativ cərrahlıq

Seçim

Uşaq xəstəlikləri-2

1510 - 1600

117a17,117a18, 117a19, 117a20, 117a21, 117a22, 117a23, 117a24

218A7b, 218A8a, 218A8b, 218A9a, 218A9b , 218A10a, 218A10b,218A10c

206b,207a, 207b, 208a, 208b, 209a , 209 b, 210a, 210b, 211a 

Operativ cərrahlıq

Seçim

Uşaq xəstəlikləri-2

1600-1650

117r1, 117r2, 117r3, 117r4, 117r5, 117i1,  117i2, 117i3, 117i4, 117i5, 117i6 

218R1a, 218R1b, 218R1c,218İ1a, 218İ1b, 218İ2a, 218İ2b, 218İ2c

211 b, 212 a, 212 b, 213a, 213b, 214a,214b,214c,220a, 220b, 221a, 221b 

Operativ cərrahlıq

Seçim

Uşaq xəstəlikləri-2

 

 

21 yanvar

 

Qrup

Fənn

 

 

830 - 920

 

616A, 616B, 617A, 617B, 618A, 618B,618C,  620

625A, 625B, 626A, 626B, 627A, 627B, 627C, 628

640A, 640B, 641A, 641B, 642A, 642B, 642C, 650  

Uşaq müəssələrinin gigiyenası

Təhsil fəaliyyətinin gigiyası

İctimai sağlamlıq

 

920 - 1010

 

 

1a,1b,2a,2b,3a,3b,4a,4b,5a, 5b, 6a,6b

373a, 373b,373c, 390a, 390b, 391a, 391b, 391c 

618 F1a, 618 F1b 

619 F1a, 619 F1b 

Məhkəmə təbabəti

Nevrologiya-2

Ümumi terapiya

Farmakologiya və reseptura

 

1010 - 1100

 

7a,7b,8a,8b,9a, 9b, 10a, 10b, 11a

369a, 369b, 370a, 370b, 371a,371b, 372a, 372b

519A1a, 519A1b, 519A2a,519A2b, 519A3a, 519A3b

Məhkəmə təbabəti

Nevrologiya-2

Ümumi kimya

 

 

1100 -  1150

 

11b, 12a, 12b, 13a,13b,13c,20a, 20b, 21a, 21b,21c

364b, 365a, 365b, 366a, 366b, 367a, 367b, 368a, 368b

519A3c, 519R1a, 519R1b, 519İ1a, 519İ1b

Məhkəmə təbabəti

Nevrologiya-2

Ümumi kimya

 

1150 - 1240

360a, 360b, 361a, 361b, 362a, 362b, 363a, 363b, 364a

201a,201b,202 a,202b,203a,203b,204 a,204b, 205a,205b,206a,206b,207a, 207b

Nevrologiya-2

Uşaq cərrahlığı

 
 

1240 - 1330

160a,160b,161a,161b,162a,162b,163a,163b,164a

208a,208b,209a, 209b, 210a, 210b, 211a, 211b, 212a, 212b

703a,703b, 704a,704b, 710, 715a, 715b

Nevrologiya-2

Uşaq cərrahlığı

Ortopedik stomatologiya-6

 
 

1330 - 1420

164b, 165a, 165b, 166a, 166b, 167a, 167b, 168a, 168b169a

213 a, 213 b, 214a,214b,214c,220 a, 220 b, 221a, 221b

700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b

Nevrologiya-2

Uşaq cərrahlığı

Ortopedik stomatologiya-6

 

1420 - 1510

169b,170a, 170b,171a,171b, 172a,172b

418A1a, 418A1b, 418A2a, 418A2b, 418A3a, 418A3b, 418A3c

717a1, 717a2, 717a3, 717a4, 717a5, 717a6, 717a7, 717a8, 717a9

Nevrologiya-2

İnsan anatomiyası-3

Terapevtik stomatologiya-3

 

1510 - 1600

173a,173b,174a,174b,180a,180b,180c

418A4a, 418A4b, 418A5a, 418A5b, 418A5c, 418R1a, 418R1b

717a10, 717a11, 717a12, 717a13, 717a14, 717a15, 717a16

780a, 780b, 781a, 781b, 782a, 782b, 783a,783b,784a

Nevrologiya-2

İnsan anatomiyası-3

Terapevtik stomatologiya-3

Ortopedik  stomatologiya-4

 

1600-1650

418İ1a, 418İ1b, 418İ2a , 418İ2b, 418İ3a, 418İ3b, 418İ3c 

717a17, 717a18, 717r1, 717i1, 717i2, 717i3, 717i4, 717i5, 717i6, 717i7, 717i8

784b, 784c, 790, 787a, 787b, 788a, 788b, 788c 

İnsan anatomiyası-3

Terapevtik stomatologiya-3

Ortopedik  stomatologiya-4

 

 

 

22 yanvar

 

Qrup

Fənn

 

 

830 - 920

 

1110 a, 1110 b, 1111 a, 1111 b, 1112 a, 1112 b, 1112 c ,1113a,1113b 

1115 a, 1115 b, 1116 a, 1116 b, 1117 a, 1117 b, 1117 c

1125 a, 1125 b, 1126 a, 1126 b, 1127 a, 1127 b, 1127 c

Hərbi epidemiologiya

Fizioterapiya və idman təbab.

Nevrologiya-2

 

920 - 1010

 

 

518A 1a, 518A 1b, 518A 2a, 518A 2b, 518A 3a, 518A3b

817A 1, 817A 2, 817A 3, 817A 4, 817A 5

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b, 802c,804,805

Üzvi kimya-1

Əczaçılıq kimyası-1

Farmakoqnoziya-3

 

1010 - 1100

 

117r1, 117r2, 117r3, 117r4, 117r5, 117i1,  117i2, 117i3, 117i4, 117i5, 117i6  

518A3c, 518R1a, 518R1b, 518İ1a, 518İ1b, 518İ2a, 518İ2b 

817A6,817R1, 817İ1, 817İ2, 817İ3, 817İ4

Mikrobiologiya-2 + İmmun.

Üzvi kimya-1

Əczaçılıq kimyası-1

 

 

1100 -  1150

117a1, 117a2, 117a3, 117a4, 117a5, 117a6, 117a7, 117a8

35a, 35b, 36a, 36b, 37a, 37b, 38a, 38b,  39a, 39b,40a

Mikrobiologiya-2 + İmmun.

Mamalıq və ginekologiya

 

1150 - 1240

 

117a9, 117a10,117a11,117a12,117a13,117a14,117a15,117a16

40b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b, 44a, 44b, 45a,45b

517a1, 517a2, 517a3, 517a4

Mikrobiologiya-2 + İmmun.

Mamalıq və ginekologiya

Ümumi cərrahiyyə

 
 

1240 - 1330

117a7, 117a18, 117a19, 117a20, 117a21, 117a22, 117a23, 117a24

46a, 46b, 47a, 47b, 48a, 48b, 49a,49b, 50a, 50b, 60

Mikrobiologiya-2 + İmmun.

Mamalıq və ginekologiya

 
 

1330 - 1420

235a, 235b, 236a, 236b, 237a, 237b, 238a, 238b,239a,239b

317a28, 317a29, 317a30, 317i1, 317i2, 317i3, 317i4, 317i5

Uşaq xəstəlikləri-3

Mikrobiologiya-2 + İmmun.

 

1420 - 1510

240a, 240b, 241a, 241b, 242a, 242b, 243a, 243b, 244a, 244b, 245a, 245b

317a1, 317a2, 317a3, 317a4, 317a5, 317a6, 317a7, 317a8, 317a9

419A1a, 419A1b, 419A2a, 419A2b, 419A3a, 419A3b

Uşaq xəstəlikləri-3

Mikrobiologiya-2 + İmmun.

Ümumi histologiya

 

1510 - 1600

246a, 246b, 247a, 247b, 248a, 248b, 255a, 255b, 256a, 256b, 260

317a10, 317a11,317a12,317a13,317a14,317a15, 317a16,317a17, 317a18

419A4a, 419A4b, 419A5a, 419A5b, 419A6a,4196b

Uşaq xəstəlikləri-3

Mikrobiologiya-2 + İmmun.

Ümumi histologiya

 

1600-1650

317a19, 317a20, 317a21, 317a22, 317a23, 317a24, 317a25, 317a26, 317a27

419R1a, 419R1b, 419İ1a, 419İ1b, 419İ2a , 419İ2b, 419İ3a, 419İ3b

Mikrobiologiya-2 + İmmun.

Ümumi histologiya

 

 

 

23 yanvar

Qrup

Fənn

 830 - 920

118A1a,118A1b,118A2a,118A2b,118A3a,118A3b,118A4a,118A4b 219A1a, 219A1b, 219A2a, 219A2b, 219A3a, 218A3b219A4a,219A4b,

Histologiya-2

İnsan anatomiyası-1

920 - 1010

118A5a, 118A5b,118A6a,118A6b,118A7a,118A7b,118A8a,118A8b

219A5a,219A5b,219A6a,219A6b,219A7a,219A7b

Histologiya-2

İnsan anatomiyası-1

1010 - 1100

118A9a,118A9b, 118A10a, 118A10b, 118A11a,118A11b 218R1a

219A8a,219A8b,219A9a, 219A9b, 219A10a, 219A10b

Histologiya-2

İnsan anatomiyası-1

1100 -  1150

118A12a,118A12b,118A12c,118İ1a,118İ1b,118İ2a,118İ2b,118İ2c

219A11a, 219A11b, 219R1a, 219R1b, 219R2a, 219R2b

619A1a, 619A1b, 619A2a, 619A2b

Histologiya-2

İnsan anatomiyası-1

İnsan anatomiyası

 1150 - 1240

119A1a,119A1b,119A2a,119A2b,119A3a,119A3b,119A4a, 119A4b

218A1a,218A1b,218A2a,218A2b,218A3a,218A3b,218A4a  

İnsan anatomiyası-1

Histologiya-2

 1240 - 1330

119A5a, 119A5b,119A6a,119A6b,119A7a,119A7b,119A8a,119A8b

218A4b,218A5a,218A5b,218A6a,218A6b,218A7a,218A7b

618A1a, 618A1b, 618A1c 

İnsan anatomiyası-1

Histologiya-2

Xüsusi histologiya

1330 - 1420

119A9a,119A9b, 119A9c, 119İ1a, 119İ1b, 119İ2a, 119İ2b

218A8a, 218A8b, 218A9a, 218A9b, 218A10a, 218A10b,218A10c

İnsan anatomiyası-1

Histologiya-2

1420 - 1510

119İ3a,119İ3b,119İ4a,119İ4b,119İ5a,119İ5b

218R1b,218R1c, 218İ1a, 218İ1b, 218İ2a, 218İ2b, 218İ2c

319A1a, 319A1b, 319A1c, 319R1a 

318A1a, 318A1b, 318A1c, 318R1a

617A1, 617A2, 617A3, 617A4, 617A5, 617R1  

İnsan anatomiyası-1

Histologiya-2

İnsan anatomiyası-1

Histologiya-2

Kliniki mikrobiologiya

 

 

24 yanvar

Qrup

Fənn

 

 

830 - 920

 

1a,1b,2a,2b,3a,3b,4a,4b,5a, 5b, 6a,6b

173a,173b,174a,174b,180a,180b,180c

618 F1a, 618 F1b 

619 F1a, 619 F1b 

Ailə təbabəti

Urologiya

Mamalıq və ginekologiya

Hərbi gigiyena

 

920 - 1010

7a,7b,8a,8b,9a, 9b, 10a, 10b, 11a

168b,169a,169b,170a170b,171a,171b, 172a,172b

519A1a, 519A1b, 519A2a,519A2b, 519A3a, 519A3b

Ailə təbabəti

Urologiya

Ali riyaziyyat

 

1010 - 1100

11b, 12a, 12b, 13a,13b,13c,20a, 20b, 21a, 21b,21c

164b, 165a, 165b, 166a, 166b, 167a, 167b, 168a

519A3c, 519R1a , 519R1b, 519İ1a, 519İ1b

Ailə təbabəti

Urologiya

Ali riyaziyyat

 1100 -  1150

160a,160b,161a,161b,162a,162b,163a,163b,164a

201a,201b,202 a,202b,203a,203b,204 a,204b, 205a,205b,206a,206b

Urologiya

Fizioterapiya+ İdman təbabəti

 

1150 - 1240

212b, 213 a, 213 b, 214a,214b,214c,220 a, 220 b, 221a, 221b

373a, 373b,373c, 390a, 390b, 391a, 391b, 391c 

Fizioterapiya+ İdman təbabəti

Neyrocərrahiyyə

 

1240 - 1330

207a, 207b, 208a,208b,209a, 209b, 210a, 210b, 211a, 211b, 212a,

369a, 369b, 370a, 370b371a,371b, 372a, 372b

700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b

Fizioterapiya+ İdman təbabəti

Neyrocərrahiyyə

Kliniki farmakologiya

1330 - 1420

364b, 365a, 365b, 366a, 366b, 367a, 367b, 368a, 368b

703a,703b, 704a,704b, 710, 715a, 715b

Neyrocərrahiyyə

Kliniki farmakologiya

1420 - 1510

360a, 360b, 361a, 361b, 362a, 362b, 363a, 363b, 364a

418A4a, 418A4b, 418A5a, 418A5b, 418A5c, 418R1a, 418R1b

717a10, 717a11, 717a12, 717a13, 717a14, 717a15, 717a16, 717a17, 717a18

Neyrocərrahiytyə

Uşaq stomatologiyası-1

TPXP

1510 - 1600

418A1a, 418A1b, 418A2a, 418A2b, 418A3a, 418A3b, 418A3c

717a1, 717a2, 717a3, 717a4, 717a5, 717a6, 717a7, 717a8, 717a9

784b, 784c, 790, 787a, 787b, 788a, 788b, 788c

Uşaq stomatologiyası-1

TPXP

Dəri-zöhrəvi xəstəlikləri

1600-1650

418İ1a, 418İ1b, 418İ2a , 418İ2b, 418İ3a, 418İ3b, 418İ3c 

717r1, 717i1, 717i2, 717i3, 717i4, 717i5, 717i6, 717i7, 717i8

780a, 780b, 781a, 781b, 782a, 782b, 783a,783b,784a

Uşaq stomatologiyası-1

TPXP

Dəri-zöhrəvi xəstəlikləri

 

 

27  yanvar

 

Qrup

Fənn

 

 

 830 - 920

1115 a, 1115 b, 1116 a, 1116 b, 1117 a, 1117 b, 1117 c

1125 a, 1125 b, 1126 a, 1126 b, 1127 a, 1127 b, 1127 c

517a1, 517a2, 517a3, 517a4

TXTT-1

Yoluxucu xəstəliklər

Patoloji fiziologiya-1

 

 

920 - 1010

 

519A1a, 519A1b, 519A2a,519A2b, 519A3a, 519A3b

518A 1a, 518A 1b, 518A 2a, 518A 2b, 518A 3a, 518A3b

817A 1, 817A 2, 817A 3, 817A 4, 817A 5

Xarici dil-1

Botanika-1

Farmakoqnoziya-1

 

 

1010 - 1100

 

519A3c, 519R1a , 519R1b, 519İ1a, 519İ1b

518A3c, 518R1a, 518R1b, 518İ1a, 518İ1b, 518İ2a, 518İ2b 

817A6,817R1, 817İ1, 817İ2, 817İ3, 817İ4

Xarici dil-1

Botanika-1

Farmakoqnoziya-1

 

 

 

1100 -  1150

317a1, 317a2, 317a3, 317a4, 317a5, 317a6, 317a7, 317a8, 317a9

616A, 616B, 617A, 617B, 618A, 618B, 618C, 620

800a, 800b, 801a, 801b

Patoloji fiziologiya-1

İstehsalat toksikologiyası Əczaçılıq  texnologiyası-3

 

1150 - 1240

 

317a10, 317a11,317a12,317a13,317a14,317a15, 317a16,317a17, 317a18

625A, 625B, 626A, 626B, 627A, 627B, 627C, 628

802a, 802b, 802c,804,805

Patoloji fiziologiya-1

Dietologiya

Əczaçılıq  texnologiyası-3

 
 

1240 - 1330

317a19, 317a20, 317a21, 317a22, 317a23, 317a24, 317a25, 317a26, 317a27

640A, 640B, 641A, 641B, 642A, 642B, 642C, 650   

619S-1

Patoloji fiziologiya-1

Yoluxucu xəstəliklər-1

Tibbi fizika

 
 

1330 - 1420

117a1, 117a2, 117a3, 117a4, 117a5, 117a6, 117a7, 117a8

317a28, 317a29, 317a30, 317i1, 317i2, 317i3, 317i4, 317i5

419A6a,4196b, 419R1a, 419R1b

Patoloji fiziologiya-1

Patoloji fiziologiya-1

Tibbi fizika

 

1420 - 1510

117r1, 117r2, 117r3, 117r4, 117r5, 117i1,  117i2, 117i3, 117i4, 117i5, 117i6  

419İ1a, 419İ1b, 419İ2a , 419İ2b, 419İ3a, 419İ3b

Patoloji fiziologiya-1

Tibbi fizika

 

1510 - 1600

117a17, 117a18, 117a19, 117a20, 117a21, 117a22, 117a23, 117a24

419A1a, 419A1b, 419A2a, 419A2b, 419A3a, 419A3b

1110 a, 1110 b, 1111 a, 1111 b, 1112 a, 1112 b, 1112 c ,1113a,1113b 

Patoloji fiziologiya-1

Tibbi fizika

Hərbi səhra cərrahiyyəsi-1

 

1600-1650

117a9,117a10, 117a11,117a12,117a13,117a14,117a15,117a16

419A4a, 419A4b, 419A5a, 419A5b

Patoloji fiziologiya-1

Tibbi fizika

 

 

 

28  yanvar

 

Qrup

Fənn

 

 830 - 920

1a,1b,2a,2b,3a,3b,4a,4b,5a, 5b, 6a,6b

160a,160b,161a,161b,162a,162b,163a,163b,164a

Psixatriya-2

Yoluxucu xəstəliklər-1

 

 920 - 1010

7a,7b,8a,8b,9a, 9b, 10a, 10b, 11a

164b, 165a, 165b, 166a, 166b, 167a, 167b 168a,168b,169a,

Psixatriya-2

Yoluxucu xəstəliklər-1

 

 

1010 - 1100

 

 

11b, 12a, 12b, 13a,13b,13c,20a, 20b, 21a, 21b,21c

169b,170a170b,171a,171b,172a,172b

618 F1a, 618 F1b 

619 F1a, 619 F1b 

Psixatriya-2

Yoluxucu xəstəliklər-1

Yoluxucu xəstəliklər

Mikrobiologiya

 

 

 1100 -  1150

 

201a,201b,202 a,202b,203a,203b,204 a,204b, 205a,205b,206a,206b,207a

173a,173b,174a,174b,180a,180b,180c

700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b

Psixatriya-2

Yoluxucu xəstəliklər-1

Neyrocərrahiyyə

 

1150 - 1240

 

207b, 208a,208b,209a, 209b, 210a, 210b, 211a, 211b, 212a, 212b

360a, 360b, 361a, 361b, 362a, 362b, 363a, 363b, 364a

703a,703b, 704a, 704b, 710, 715a, 715b

Psixatriya-2

Yoluxucu xəstəliklər-1

Neyrocərrahiyyə

 
 

1240 - 1330

213a, 213b, 214a, 214b, 214c, 220 a, 220 b, 221a, 221b

364b, 365a, 365b 366a, 366b, 367a, 367b, 368a, 368b

780a, 780b, 781a, 781b, 782a, 782b, 783a,783b,784a

Psixatriya-2

Yoluxucu xəstəliklər-1

Uşaq xəstəlikləri

 
 

1330 - 1420

369a, 369b, 370a, 370b 371a,371b, 372a, 372b,

418A1a, 418A1b, 418A2a, 418A2b, 418A3a, 418A3b,418A3c

717a1, 717a2, 717a3, 717a4, 717a5, 717a6, 717a7, 717a8, 717a9,717a10

784b, 784c, 790, 787a, 787b, 788a, 788b, 788c 

Yoluxucu xəstəliklər-1

Terapevtik stomatologiya-1

Patoloji fiziologiya-2

Uşaq xəstəlikləri

 

1420 - 1510

373a, 373b,373c, 390a, 390b, 391a, 391b, 391c

418A4a, 418A4b, 418A5a, 418A5b, 418A5c,

717a11, 717a12, 717a13, 717a14, 717a15, 717a16,

Yoluxucu xəstəliklər-1

Terapevtik stomatologiya-1

Patoloji fiziologiya-2

 

1510 - 1600

418R1a, 418R1b, 418İ1a, 418İ1b, 418İ2a , 418İ2b, 418İ3a, 418İ3b, 418İ3c 

717a17, 717a18, 717r1,717i1,717i2,717i3,717i4, 717i5, 717i6, 717i7, 717i8

Terapevtik stomatologiya-1

Patoloji fiziologiya-2

 

 

 

29  yanvar

Qrup

Fənn

 830 - 920

218A1a,218A1b,218A2a,218A2b,218A3a,218A3b,218A4a,218A4b

Biokimya-1

 920 - 1010

218A5a,218A5b,218A6a,218A6b,218A7a,218A7b, 218A8a, 218A8b  

Biokimya-1

 1010 - 1100

218A9a,218A9b, 218A10a, 218A10b,218A10c,218R1a

Biokimya-1

 1100 -  1150

218R1b,218R1c, 218İ1a, 218İ1b, 218İ2a, 218İ2b, 218İ2c

618A1a, 618A1b, 618A1c 

Biokimya-1

Biokimya-1

 1150 - 1240

 

118A1a,118A1b,118A2a,118A2b,118A3a,118A3b,118A4a,118A4b

617A1, 617A2, 617A3, 617A4, 617A5, 617R1  

Biokimya-1

Patoloji anatomiya-1

 1240 - 1330

118A5a, 118A5b, 118A6a,118A6b,118A7a,118A7b,118A8a,118A8b

Biokimya-1

1330 - 1420

118A9a,118A9b, 118A10a, 118A10b, 118A11a,118A11b,118A12a

Biokimya-1

1420 - 1510

118A12b,118A12c, 118İ1a,118İ1b,118İ2a,118İ2b,118İ2c

318A1a, 318A1b, 318A1c, 318R1a

Biokimya-1

Biokimya-1

 

 

30  yanvar

Qrup

Fənn

 830 - 920

 

119A1a,119A1b,119A2a,119A2b,119A3a,119A3b,119A4a, 119A4b

219A1a, 219A1b, 219A2a, 219A2b, 219A3a, 218A3b, 219A4a

Tibbi fizika

Xarici dil-1

 920 - 1010

 

119A5a, 119A5b,119A6a,119A6b,119A7a,119A7b,119A8a,119A8b

219A4b,219A5a,219A5b,219A6a,219A6b,219A7a,219A7b, 219A8a

Tibbi fizika

Xarici dil-1

 1010 - 1100

119A9a,119A9b, 119A9c, 119İ1a, 119İ1b, 119İ2a, 119İ2b

219A8b,219A9a,219A9b,219A10a,219A10b,219A10c

419A4a, 419A4b, 419A5a, 419A5b

Tibbi fizika

Xarici dil-1

İnformatika

 

1100 -  1150

119İ3a,119İ3b,119İ4a,119İ4b,119İ5a,119İ5b

219A11a, 219A11b, 219R1a, 219R1b, 219R2a, 219R2b

419A6a,4196b, 419R1a, 419R1b

Tibbi fizika

Xarici dil-1

İnformatika

 

1150 - 1240

 

419A1a, 419A1b, 419A2a, 419A2b, 419A3a, 419A3b

319A1a, 319A1b, 319A1c, 319R1a   

1115 a, 1115 b, 1116 a, 1116 b, 1117 a, 1117 b, 1117 c

İnformatika

Azərbaycan tarixi

Qulaq, burun, boğaz xəstə.

 1240 - 1330

419İ1a, 419İ1b, 419İ2a , 419İ2b, 419İ3a, 419İ3b

619A1a, 619A1b, 619A2a, 619A2b

İnformatika

Tibbi biologiya və genetika

 

 

31 yanvar 

 

Qrup

Fənn

 

 

830 - 920

 

1a,1b,2a,2b,3a,3b,4a,4b,5a, 5b, 6a,6b

373a, 373b,373c, 390a, 390b, 391a, 391b, 391c

618 F1a, 618 F1b 

619 F1a, 619 F1b 

Stomatologiya

Şüa terapiyası

Ruhi xəstəliklər

Xarici dil

 

 

920 - 1010

 

7a,7b,8a,8b,9a, 9b, 10a, 10b, 11a

368b, 369a, 369b, 370a, 370b 371a,371b, 372a, 372b

817A 1, 817A 2, 817A 3, 817A 4, 817A 5

Stomatologiya

Şüa terapiyası

Əczaçılıq işinin təşkili

 

 

1010 - 1100

 

11b, 12a, 12b, 13a,13b,13c,20a, 20b, 21a, 21b,21c

364b, 365a, 365b, 366a, 366b, 367a, 367b, 368a

817A6,817R1, 817İ1, 817İ2, 817İ3, 817İ4

Stomatologiya

Şüa terapiyası

Əczaçılıq işinin təşkili

 

1100 -  1150

201a,201b,202 a,202b,203a,203b,204 a,204b, 205a,205b,206a,206b,207a

360a, 360b, 361a, 361b, 362a, 362b, 363a, 363b, 364a

Stomatologiya

Şüa terapiyası

 

1150 - 1240

 

173a,173b,174a,174b,180a,180b,180c

207b, 208a,208b,209a, 209b, 210a, 210b, 211a, 211b, 212a, 212b

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b, 802c,804,805

Şüa terapiyası

Stomatologiya

Menecment

 
 

1240 - 1330

169b,170a ,170b,171a,171b, 172a,172b

213a, 213b, 214a, 214b, 214c, 220 a, 220 b, 221a, 221b

700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b

Şüa terapiyası

Stomatologiya

Məhkəmə təbabəti

 
 

1330 - 1420

164b,165a, 165b, 166a, 166b, 167a, 167b, 168a, 168b,169a

418A1a, 418A1b, 418A2a, 418A2b, 418A3a, 418A3b,418A3c

717a1, 717a2, 717a3, 717a4, 717a5, 717a6, 717a7, 717a8, 717a9,717a10

703a,703b, 704a, 704b, 710, 715a, 715b

Şüa terapiyası

Ortopedik stomatologiya-1

Şüa diaqnostikası və şüa terapiyası

Məhkəmə təbabəti

 

1420 - 1510

160a,160b,161a,161b,162a,162b,163a,163b,164a

418A4a, 418A4b, 418A5a, 418A5b, 418A5c, 418R1a, 418R1b

717a11, 717a12, 717a13, 717a14, 717a15, 717a16, 717a17, 717a18

780a, 780b, 781a, 781b, 782a, 782b, 783a,783b,784a

Şüa terapiyası

Ortopedik stomatologiya-1

Şüa diaqnostikası və şüa terapiyası

Cərrahi xəstəliklər-1

 

1510 - 1600

418İ1a, 418İ1b, 418İ2a , 418İ2b, 418İ3a, 418İ3b, 418İ3c 

717r1, 717i1, 717i2, 717i3, 717i4, 717i5, 717i6, 717i7, 717i8

784b, 784c, 790, 787a, 787b, 788a, 788b, 788c 

Ortopedik stomatologiya-1

Şüa diaqnostikası və şüa terapiyası

Cərrahi xəstəliklər-1

 

1600-1650

616A, 616B, 617A, 617B, 618A, 618B., 618C, 620

625A, 625B, 626A, 626B, 627A, 627B, 627C, 628

640A, 640B, 641A, 641B, 642A, 642B, 642C, 650  

Oftalmologiya

Psixatriya

Daxili xəstəliklər

 

 

 

3  fevral

 

Qrup

Fənn

 

 830 - 920

 

117a1, 117a2, 117a3, 117a4, 117a5, 117a6, 117a7, 117a8

618A1a, 618A1b, 618A1c 

Terapevtik və pediatrik proped-1

Mikrobiologiya-1

 

 920 - 1010

117a9,117a10, 117a11,117a12,117a13,117a14,117a15,117a16

Terapevtik və pediatrik proped-1

 

1010 - 1100

117a17, 117a18, 117a19, 117a20, 117a21, 117a22, 117a23, 117a24

218R1b,218R1c, 218İ1a, 218İ1b, 218İ2a, 218İ2b, 218İ2c

Terapevtik və pediatrik proped-1

Ümumi gigiyena və hərbi gigiy.

 

1100 -  1150

117r1, 117r2, 117r3, 117r4, 117r5, 117i1,  117i2, 117i3, 117i4, 117i5,117i6  

218A9a,218A9b, 218A10a, 218A10b,218A10c,218R1a

517a1, 517a2, 517a3, 517a4

Terapevtik və pediatrik proped-1

Ümumi gigiyena və hərbi gigiy

Terapevtik və pediatrik proped-1

 

1150 - 1240

 

317a1, 317a2, 317a3, 317a4, 317a5, 317a6, 317a7, 317a8, 317a9

218A5a,218A5b,218A6a,218A6b,218A7a,218A7b, 218A8a, 218A8b  

Terapevtik və pediatrik proped-1

Ümumi gigiyena və hərbi gigiy.

 
 

1240 - 1330

317a10, 317a11,317a12,317a13,317a14,317a15, 317a16,317a17, 317a18

218A1a,218A1b,218A2a,218A2b,218A3a,218A3b,218A4a,218A4b

Terapevtik və pediatrik proped-1

Ümumi gigiyena və hərbi gigiy.

 
 

1330 - 1420

317a19, 317a20, 317a21, 317a22, 317a23, 317a24, 317a25, 317a26

118A1a,118A1b,118A2a,118A2b,118A3a,118A3b,118A4a,118A4b

Terapevtik və pediatrik proped-1

MMTX

 

1420 - 1510

317a27, 317a28, 317a29, 317a30, 317i1, 317i2, 317i3, 317i4, 317i5

118A5a, 118A5b, 118A6a,118A6b,118A7a,118A7b,118A8a,118A8b

Terapevtik və pediatrik proped-1

MMTX

 

1510 - 1600

118A9a,118A9b, 118A10a, 118A10b, 118A11a,118A11b,118A12a,

118A12b,118A12c,

MMTX

 

 

 

4 fevral

Qrup

Fənn

 

830 - 920

360a, 360b, 361a, 361b, 362a, 362b, 363a

418A1a, 4198A1b, 418A2a, 418A2b, 418A3a

Mamalıq-1

Ümumi və hərbi gigiyena

 

920 - 1010

363b, 364a, 364b, 365a, 365b, 366a, 366b, 367a

418A3b, 418A3c,  418A4a, 418A4b, 418A5a

Mamalıq-1

Ümumi və hərbi gigiyena

 1010 - 1100

367b, 368a, 368b, 369a, 369b, 370a, 370b 371a,371b

418A5b, 418A5c 418R1a, 418R1b, 418İ1a, 418İ1b, 418İ2a

Mamalıq-1

Ümumi və hərbi gigiyena

 1100 -  1150

372a, 372b,c373a, 373b,373c, 390a, 390b, 391a, 391b, 391c 

418İ2b, 418İ3a, 418İ3b, 418İ3c 

Mamalıq-1

Ümumi və hərbi gigiyena

 1150 - 1240

160a,160b,161a,161b,162a,162b,163a,163b,164a, 164b,165a

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b, 802c,804,805

Mamalıq-1

Fitoterapiya

1240 - 1330

165b, 166a, 166b, 167a, 167b, 168a, 168b,169a, 169b,170a ,170b

319A1a, 319A1b, 319A1c, 319R1a

Mamalıq-1

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

1330 - 1420

171a,171b, 172a,172b, 173a,173b,174a,174b,180a,180b,180c

Mamalıq-1

 

 

5 fevral

Qrup

Fənn

 830 - 920

 

616A, 616B, 617A, 617B, 618A, 618B., 618C, 620

625A, 625B, 626A, 626B, 627A, 627B, 627C, 628

Mamalıq və ginekologiya

Məhkəmə təbabəti

 

920 - 1010

 

318A1a, 318A1b, 318A1c, 318R1a

617A1, 617A2, 617A3, 617A4, 617A5, 617R1  

618 F1a, 618 F1b 

619 F1a, 619 F1b 

Ətraf mühitin gigiyenası

Ümumi cər.və operativ-1

Sinir xəstəlikləri

Tibbi parazitologiya

 

1010 - 1100

700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b

717a1, 717a2, 717a3, 717a4, 717a5, 717a6, 717a7, 717a8

780a, 780b, 781a, 781b, 782a, 782b, 783a,783b

Terapevtik stomatologiya-6

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi

Uşaq stomatologiyası-4

 

1100 -  1150

703a,703b, 704a, 704b, 710, 715a, 715b

717a9,717a10, 717a11, 717a12, 717a13, 717a14, 717a15, 717a16, 717a17

784a, 784b, 784c, 790, 787a, 787b, 788a, 788b, 788c 

Terapevtik stomatologiya-6

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi

Uşaq stomatologiyası-4

 1150 - 1240

 

640A, 640B, 641A, 641B, 642A, 642B, 642C, 650  

717a18, 717r1, 717i1, 717i2, 717i3, 717i4, 717i5, 717i6, 717i7, 717i8

Qidalanmanın fizioloji-gig.əsas.

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi

FAYDALI LİNKLƏR
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası Virtual Qarabağ
KLİNİKALAR
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyə Klinikası
Rektora Yazın Elektron Universitet Online Kitabxana Xarici tələbələr üçün Əlaqə Saytın xəritəsi Təbib qəzeti Tələbələr üçün test bankı