Azərbaycan Tibb Universitetində ingilis dilində tədris aparan müəllimlərin nəzərinə.
Azərbaycan Tibb Universitetində ingilis dilində tədris aparan müəllimlərin dil biliyinin qiymətləndirilməsinin ikinci mərhələsi 22 iyun - 02 iyul tarixlərində keçiriləcəkdir.
Ətraflı məlumat
Bağla
AZ RU EN WEBMAIL
UNİVERSİTET / İmtahan mərkəzi / İmtahan cədvəlləri

 

1 iyun

2 iyun

Qrup    1140a 1140b

Fənn    CX bacarıq

Qrup

Fənn

 

 

830 - 920

 

 

100a, 100b, 101a, 101b, 102a, 102b, 103a

300a, 300b, 301a, 301b, 302a, 302b, 303a

700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b

720a, 720b, 721a, 721b,722a, 722b

780a, 780b, 781a, 781b, 782a, 782b

1150a, 1150b, 1151a, 1151b, 1151c

CX-Bacarıq  DA

Mama-ginek.(bacarıq) DA

Ter stom 3

Mamaginekologiya

Patoloji fiziologiya 1

Urologiya

103b, 104a, 104b, 105a, 105b, 106a, 106b

303b, 304a, 304b, 305a, 305b, 306a, 306b

1141a 1141b

CX-Bacarıq   DA

Mama-ginek.(bacarıq)  DA

CX-Bacarıq  DA

 

 

920 - 1010

 

703a, 703b, 704a, 704b, 710,715a, 715b

723a, 723b, 724a, 724b, 735, 737a, 737b

783a, 783b, 784a, 784b, 790, 787a, 787b, 788a, 788b

817a1,817a2,817a3,817a4,817a5,817a6

Ter stom 3

Mamaginekologiya

Patoloji fiziologiya 1

Azərbaycan tarixi

 

 

 

1010 - 1100

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b,

35a, 35b, 36a, 36b, 37a, 37b, 38a,

817r1,817i1,817i2,817i3

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b, 804, 805

840a, 840b, 841a, 841b, 842a, 842b, 845, 850

Patoloji fiziologiya 2

Endokrinologiya

Azərbaycan tarixi

Fiziki kol kimya

Farmakoqnoziya-2

 

 

 

1100 -  1150

5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a,

38b, 39a, 39b,40a, 40b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a

270a, 270b, 271a, 271b, 272a, 272b, 273a, 273b

625a, 625b, 626a, 626b, 627a, 627b, 628

Patoloji fiziologiya 2

Endokrinologiya

Ailə təbabəti                        Patoloji fiziologiya-2

 

 

 

1150 - 1240

 

9b, 10a, 10b ,11a, 11b, 12a, 12b, 20a, 20b, 21a, 21b

43b, 44a, 44b, 45a, 45b, 46a, 46b, 47a, 47b, 47c, 60

274a, 274b, 275a, 275b, 276a, 276b, 277a, 277b

616a, 616b, 617a, 617b, 618a, 618b, 620

Patoloji fiziologiya 2

Endokrinologiya

Ailə təbabəti                        Cərrahi xəstəliklər

 

 

 

1240 - 1330

201a, 201b, 202a, 202b, 203a, 203b

235a, 235b, 236a, 236b, 237a, 237b

282a, 282b, 290a, 290b, 290c, 295a, 295b, 295c

660a, 660b, 661a, 661b, 662a, 662b, 670

Patoloji anatomiya-2

Psixiatriya-1  

Ailə təbabəti                        Radiasiya gigiyenası

 

 

1330 - 1420

70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a, 73b

204a, 204b, 205a, 205b, 206a, 206b, 207a

238a, 238b, 239a, 239b, 240a, 240b, 241a, 241b

278a, 278b, 279a, 279b, 280a, 280b, 281a, 281b

DX+HST

Patoloji anatomiya-2

Psixiatriya-1

Ailə təbabəti

 

 

1420 - 1510

74a, 74b, 75a, 75b, 76a, 76b, 77a, 77b, 78a, 78b

207b, 208a, 208b, 209a, 209b, 210a, 210b

242a, 242b, 243a, 243b, 244a, 244b

DX+HST

Patoloji anatomiya-2

Psixiatriya-1

 

 

1510 - 1600

79a, 79b, 80a, 80b, 81a, 81b, 90a, 90b, 90c, 95

211a, 211b, 212a, 212b, 220a, 220b, 221a, 221b

245a, 245b, 246a, 246b, 255a, 255b, 256a, 256b, 260

DX+HST

Patoloji anatomiya-2

Psixiatriya-1

 

 

 

 

4 iyun

5 iyun

 

Qrup    1142a.1142b

Fənn   CX-Bacarıq                   

 

Qrup1142c

Fənn  CX-Bacarı

 

 

 

830 - 920

 

 

107a, 107b, 108a, 108b, 109a, 109b, 110a

307a, 307b, 308a, 308b, 309a, 309b, 310a-

600a,600b,601a,601b

740a,740b,741a,741b,742a,753a,758a

517a1, 517a2, 513a3, 517a4

1110a, 1110b,1111a, 1111b,1112a, 1112b,1112c

1115a, 1115b, 1116a, 1116b, 1117a, 1117b, 1117c

1150a, 1150b, 1151a, 1151b, 1151c

CX-Bacarıq                    DA

Mama-ginek.(bacar)        DA

Gigiyena (Bacarıq)         DA

Ter.stom. (Bacarıq)        DA

Xarici dil-2

Endokrinologiya

Ictimai sağlamlıq s/təşk.

Stomatologiya

110b, 111a, 111b, 120a, 120b, 120c, 125

310b, 311a, 311b, 312a, 312b, 320a, 320b, 320c

602a,602b,602c,610

742b,743a,743b,744a,744b,753b,758b

617a1, 617a2, 617a3, 617a4, 617a5, 617r1

640a, 640b, 641a, 641b, 642a, 642b,650

717a1. 717a2, 717a3, 717a4, 717a5, 717a6, 717a7, 717a8

1125a, 1125b, 1126a, 1126b, 1127a, 1127b, 1127c

CX-Bacarıq  DA

Mama-ginek(bacarıq)DA

Gigiyena (Bacarıq)    DA

Ter.stom. (Bacarıq)   DA

Tibbi biologiya Laboratoriya işinin əsasları

Xarici dil 2

Normal fiziologiya 2

 

 

920 - 1010

 

 

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b

35a, 35b, 36a, 36b, 37a, 37b, 38a,

70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a, 73b

201a, 201b, 202a, 202b, 203a, 203b

235a, 235b, 236a, 236b, 237a, 237b

Nevrologiya 1

Mamalıq 2

Ginekologiya

Ümumi cərrahiyyə-2

Travmatologiya

117r1, 117r2, 117r3,117r4, 117r5,117i1, 117i2, 117i3, 117i4, 117i5

317a1,317a2, 317a3, 317a4, 317a5,317a6,317a7, 317a8

360a,360b,361a,361b,362a,362b,363a,363b,364a,364b

717a9, 717a10, 717a11, 717a12, 717a13, 717a14,717a15,717a16

 

Azərbaycan tarixi

Tibbi biologiya

Normal fiziologiya 2

Xarici dil 2

 

 

 

1010 - 1100

 

 

6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b,

38b, 39a, 39b,40a, 40b, 41a, 41b,

74a, 74b, 75a, 75b, 76a, 76b, 77a, 77b,

204a, 204b, 205a, 205b, 206a, 206b, 207a

238a, 238b, 239a, 239b, 240a, 240b,

Nevrologiya 1

Mamalıq 2

Ginekologiya

Ümumi cərrahiyyə-2

Travmatologiya

117a11,117a12, 117a13, 117a14,

160a, 160b, 161a, 161b, 162a, 162b

317a9, 317a10, 317a11, 317a12, 317a13, 317a14,

365a,365b,366a,366b,367a,367b,368a,368b,369a,

717r1, 717i1, 717i2, 717i3, 717i4, 717i5,717i6

Azərbaycan tarixi

Normal fiziologiya 2

Tibbi biologiya

Normal fiziologiya 2      Xarici dil 2

 

 

 

 

1100 -  1150

 

10a, 10b, 11a, 11b, 12a, 12b, 20a, 20b, 21a, 21b

42a, 42b, 43a,43b, 44a, 44b ,45a,

78a, 78b, 79a, 79b, 80a, 80b,

207b, 208a, 208b, 209a, 209b, 210a, 210b

241a, 241b ,242a, 242b, 243a, 243b,

Nevrologiya 1

Mamalıq 2

Ginekologiya

Ümumi cərrahiyyə-2

Travmatologiya

117a15,117a16,117a17,117a18, 117a19, 117a20, 117a21,

169a,169b, 170a, 170b, 171a, 171b, 180a, 180b, 180c

317a15, 317a16,317a17,317a18, 317a19, 317a20,

369b,370a,370b,370c ,390a,390b,391a,391b

Azərbaycan tarixi

Normal fiziologiya 2

Tibbi biologiya

Normal fiziologiya 2

 

 

1150 - 1240

 

45b, 46a, 46b, 47a, 47b, 47c, 60

81a, 81b, 90a, 90b, 90c, 95

244a, 244b, 245a, 245b, 246a, 246b,

723a, 723b, 724a, 724b, 735, 737a, 737b

784a, 784b, 790, 787a, 787b, 788a, 788b

Mamalıq 2

Ginekologiya

Travmatologiya

Ağciyər xəstəlikləri

MBT

117a1, 117a2, 117a3, 117a4,117a5,117a6,117a7,117a8 117a9, 117a10 

163a, 163b, 164a, 164b, 165a, 165b,166a,166b,167a,167b,168a, 168b,

317a21,317a22,317a23,317a24,317a25,317a26,317i1,317i2,317i3,317i4

Azərbaycan tarixi

Normal fiziologiya 2

Tibbi biologiya

 

 

 
 

1240 - 1330

211a, 211b, 212a, 212b, 220a, 220b, 221a, 221b

255a, 255b, 256a, 256b,260

720a, 720b, 721a, 721b,722a, 722b

780a, 780b, 781a, 781b, 782a, 782b,783a, 783b,

Ümumi cərrahiyyə-2

Travmatologiya

Ağciyər xəstəlikləri

MBT

 

 

 
 

 

 

6 iyun

7 iyun

Qrup

Fənn

Qrup

Fənn

 

830 - 920

 

100a, 100b, 101a, 101b, 102a, 102b, 103a

300a, 300b, 301a, 301b, 302a, 302b, 303a

1140a, 1140b, 1141a, 1141b

 

CX-Test DA

Mama-ginek. (test) DA

CX-Hərbi səhra cərrahiy. DA

100a, 100b, 101a, 101b, 102a, 102b, 103a

300a, 300b, 301a, 301b, 302a, 302b, 303a

740a,740b,741a,741b,742a,753a,758a

Mama-ginekol (bacarıq)DA

DX (bacarıq)DA

Ter.stom (test)DA

 

920 - 1010

 

 

103b, 104a, 104b, 105a, 105b, 106a, 106b

303b, 304a, 304b, 305a, 305b, 306a, 306b

1142a, 1142b , 1142c

CX-Test DA

Mama-ginekol. (test) DA

CX-Hərbi səhra cərrah.DA

742b,743a,743b,744a,744b,753b,758b

1110a,1110b,1111a, 1111b,1112a,1112b,1112c

1115a,1115b,1116a,1116b,1117a,1117b,1117c

1150a, 1150b, 1151a, 1151b, 1151c

Ter.stom (test) DA

Neyro-cərrahlıq

Şua diaq.və terapiyası-1

Uşaq yoluxucu xəstəlikləri

 

1010 -1100

 

 

107a, 107b, 108a, 108b, 109a, 109b, 110a

307a, 307b, 308a, 308b, 309a, 309b, 310a-

CX-Test DA

Mama-ginekol. (test) DA

11a, 11b, 12a, 12b, 20a, 20b, 21a, 21b

40a, 40b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a,

207b, 208a, 208b, 209a, 209b,

720a, 720b, 721a, 721b,722a, 722b

780a,780b,781a,781b,782a,782b,783a,783b

Dəri zöh xəs 1

Oftalmologiya

İç.sağlamlıq-1

Uşaqstom

Terstom

 

1100 -1150

 

110b, 111a, 111b, 120a, 120b, 120c, 125

310b, 311a, 311b, 312a, 312b, 320a, 320b, 320c

270a, 270b, 271a, 271b, 272a, 272b, 273a, 273b

700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b

 

CX-Test DA

Mama-ginekol. (test) DA

CX-2/Onkologiya

Ümumi cərrahlıq

43b, 44a, 44b ,45a, 45b,

70a,70b,71a,71b,72a,72b,73a,73b,74a,74b,75a,

201a, 201b, 202a, 202b, 203a, 203b

723a, 723b, 724a, 724b, 735, 737a, 737b

784a, 784b, 790, 787a, 787b, 788a, 788b

Oftalmologiya

Yol.xəstəliklər-3

İç sağlamlıq-1

Uşaqstom

Terstom

 

 

1150 -1240

 

274a, 274b, 275a, 275b, 276a, 276b, 277a, 277b

817a1,817a2,817a3,817a4,817a5,817a6,817r1,817i1,817i2,817i3

703a, 703b, 704a, 704b, 710,715a, 715b

CX-2/Onkologiya

Əczaçılıq tarixi

Ümumi cərrahlıq

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b ,6a,

35a, 35b, 36a, 36b, 37a, 37b, 38a, 38b, 39a, 39b

80b, 81a, 81b, 90a, 90b, 90c, 95

204a, 204b, 205a, 205b, 206a, 206b, 207a

Dəri zöh xəs 1

Oftalmologiya

Yol.xəstəliklər-3

İç.sağlamlıq-1

1240 -1330

282a, 282b, 290a, 290b, 290c, 295a, 295b, 295c

660a, 660b, 661a, 661b, 662a, 662b, 670

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b, 804, 805

840a, 840b, 841a, 841b, 842a, 842b, 845, 850

CX-2/Onkologiya

Otorinolarinqologiya

Botanika-2

Əczaçılıq kimyası-2

6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b

46a, 46b, 47a, 47b, 47c, 60

75b,76a,76b,77a,77b,78a,78b,79a,79b,80a

210a,210b,211a,211b,212a, 212b, 220a, 220b, 221a, 221b

Dəri zöh xəs 1

Oftalmologiya

Yol.xəstəliklər-3

İç.sağlamlıq-1

1330 -1420

278a, 278b, 279a, 279b, 280a, 280b, 281a, 281b

625a, 625b, 626a, 626b, 627a, 627b, 628

616a, 616b, 617a, 617b, 618a, 618b, 620

CX-2/Onkologiya

Patoloji anatomiya-2 Səhiyyənin təşkili

 

 

 

 

8 iyun

9iyun

Qrup              

Fənn

Qrup

Fənn

 

830 - 920

 

103b, 104a, 104b, 105a, 105b, 106a, 106b

303b, 304a, 304b, 305a, 305b, 306a, 306b

1141a.1141b

600a,600b,601a,601b, 602a,602b,602c,610

517a1, 517a2, 513a3, 517a4

1125a, 1125b, 1126a, 1126b, 1127a, 1127b, 1127c

360a,360b,361a,361b,362a,362b,363a,363b,364a,364b

 

Mama-ginekol.(bacarıq)   DA

DX(bacarıq)  DA

DX(bacarıq)  DA

Gigiyena (Test)  DA

Tibbi və biol.fizika/İnform.

Fəlsəfə / İqtisadiyyat

Biofizika

107a, 107b, 108a, 108b, 109a, 109b, 110a

307a, 307b, 308a, 308b, 309a, 309b, 310a-

1142a.1142b

Mama-ginekol.(bacarıq)  DA

DX(bacarıq)  DA

DX(bacarıq)  DA

 

 

920 - 1010

 

160a, 160b, 161a, 161b, 162a, 162b,163a, 163b,

317a1,317a2, 317a3, 317a4, 317a5,317a6,317a7, 317a8

717a1. 717a2, 717a3, 717a4, 717a5, 717a6, 717a7, 717a8

365a,365b,366a,366b,367a,367b,368a,368b,369a

Seçim fənni

Xarici dil 2

Fəlsəfə

Biofizika

 

 

 

1010 -1100

 

 

117a9, 117a10, 117a11, 117a12, 117a13, 117a14,

164a, 164b, 165a, 165b,

317a9, 317a10, 317a11, 317a12, 317a13, 317a14, 317a15,

242a, 242b, 243a, 243b, 244a, 244b

717a9, 717a10, 717a11, 717a12, 717a13,

369b,370a,370b,370c ,390a,390b,391a,391b

 Az. dili  və nitq mədən.

Seçim fənni

Xarici dil 2

UX-1

Fəlsəfə

Biofizika

 

 

 

 

1100 - 1150

 

117a15,117a16,117a17,117a18, 117a19, 117a20, 117a21,

166a,166b,167a, 167b,,168a, 168b, 169a,

317a16,317a17,317a18, 317a19, 317a20, 317a21, 317a22, 317a23,

245a, 245b, 246a, 246b, 255a, 255b, 256a, 256b,260

717a14,717a15,717a16,

Az. dili və nitq mədən.

Seçim fənni

Xarici dil 2

UX-1

Fəlsəfə

 

 

 

 

1150 -1240

 

117a1, 117a2, 117a3, 117a4, 117a5, 117a6, 117a7, 117a8

169b, 170a, 170b, 171a, 171b, 180a, 180b, 180c

317a24, 317a25, 317a26,317i1, 317i2, 317i3, 317i4

235a, 235b, 236a, 236b, 237a, 237b

717r1, 717i1, 717i2, 717i3, 717i4, 717i5,717i6

Az. dili və nitq mədən.

Seçim fənni

Xarici dil 2

UX-1

Fəlsəfə

 

 

1240 -1330

117r1, 117r2,117r3, 117r4, 117r5,117i1,117i2,117i3,117i4, 117i5

238a, 238b, 239a, 239b, 240a, 240b, 241a, 241b

617a1, 617a2, 617a3, 617a4, 617a5, 617r1

640a, 640b, 641a, 641b, 642a, 642b,650

 

Az. dili və nitq mədən.

UX-1                                   Tibb tarixi                    Biometriya

 

 

 

 

11  iyun

12 iyun

Qrup

Fənn

Qrup

Fənn

 

830 - 920

 

110b, 111a, 111b, 120a, 120b, 120c, 125

310b, 311a, 311b, 312a, 312b, 320a, 320b, 320c

740a,740b,741a,741b,742a,753a,758a

1110a, 1110b,1111a, 1111b,1112a, 1112b,1112c

1115a, 1115b, 1116a, 1116b, 1117a, 1117b, 1117c

1150a, 1150b, 1151a, 1151b, 1151c

Mama-ginekol.(bacarıq)DA

DX(bacarıq)DA

Ağız və üz çən. cərr.(bacarıq) DA

Oftalmologiya

Nevrologiya-1

Məhkəmə təbabəti

742b,743a,743b,744a,744b,753b,758b

100a,100b,101a,101b,102a,102b,103a

300a,300b,301a,301b,302a,302b,303a

1140a, 1140b, 1141a, 1141b

Ağız və üz çənə cərr.(bacarıq) DA

Mama-gin(test)DA

DX(test) DA

Terapiya və hərbi səhra terapiyası

920 - 1010

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b,

35a, 35b, 36a, 36b, 37a, 37b, 38a, 38b,

70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a, 73b

204a, 204b, 205a, 205b, 206a, 206b, 207a

238a, 238b, 239a, 239b, 240a,

Patoloji anatomiya 2

CX/DX

UX                                         

Patoloji fiziologiya-2

Urologiya

103b,104a,104b,105a,105b,106a,106b

303b,304a,304b,305a,305b,306a,306b

1142a, 1142b , 1142c

Mama-gin(test)DA

DX(test) DA

Terap.və hərbi səhra ter. DA

 

1010 - 1100

 

 

4a, 4b, 5a, 5b ,6a, 6b,

39a, 39b ,40a, 40b, 41a, 41b,

74a, 74b, 75a, 75b, 76a, 76b, 77a, 77b,

207b, 208a, 208b, 209a, 209b, 210a, 210b

240b, 241a, 241b ,242a, 242b, 243a, 243b,

Patoloji anatomiya 2

CX/DX

UX                                         

Patoloji fiziologiya-2

Urologiya

107a,107b,108a,108b,109a,109b,110a

307a,307b,308a,308b,309a,309b,310a-

 

Mama-gin(test) DA

DX(test) DA

 

 

1100 -  1150

 

7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b , 11a, 11b

42a, 42b,,43a, 43b, 44a, 44b,45a,

78a, 78b ,79a, 79b, 80a, 80b, 81a, 81b

244a, 244b ,245a, 245b, 246a, 246b,

817r1,817i1,817i2,817i3

Patoloji anatomiya 2

CX/DX

UX

Urologiya

Qeyri/üzvi kimya

110b, 111a, 111b, 120a, 120b, 120c, 125

310b,311a,311b,312a,312b,320a,320b,320c

Mama-gin(test) DA

DX(test)

 

 

1150 - 1240

 

12a, 12b, 20a, 20b, 21a, 21b

45b, 46a, 46b, 47a, 47b, 47c, 60

90a, 90b, 90c, 95

201a, 201b, 202a, 202b, 203a, 203b

235a, 235b, 236a, 236b, 237a, 237b     

270a, 270b, 271a, 271b, 272a, 272b,

Patoloji anatomiya 2

CX/DX

UX                                     

Patoloji fiziologiya-2

Urologiya                                             Uşaq cərrahlığı

 

 

 

 

1240 - 1330

211a, 211b, 212a, 212b, 220a, 220b, 221a, 221b

255a, 255b, 256a, 256b,260

273a, 273b ,274a, 274b,

817a1,817a2,817a3,817a4,817a5,817a6

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b, 804, 805

Patoloji fiziologiya-2 

Urologiya

Uşaq cərrahlığı

Qeyri/üzvi kimya

Analitik kimya-2

 

 

1330 - 1420

275a, 275b, 276a, 276b, 277a, 277b ,

700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b

720a, 720b, 721a, 721b,722a, 722b

780a, 780b, 781a, 781b, 782a, 782b

840a, 840b, 841a, 841b, 842a, 842b, 845, 850

Uşaq cərrahlığı

Ağız və üz çənə cərrahiyyəsi

Otorinolarinqologiya

Patoloji anatomiya

Tosikoloji kimya-1

 

 

1420 - 1510

281a,281b,282a,282b,290a,290b,290c,295a,295b,295c

703a, 703b, 704a, 704b, 710,715a, 715b

723a, 723b, 724a, 724b, 735, 737a, 737b

783a,783b,784a,784b,790,787a,787b,788a,788b

Uşaq cərrahlığı

Ağız və üz çənə cərrahiyyəsi

Otorinolarinqologiya

Patoloji anatomiya

 

 

1510 - 1600

278a, 278b, 279a, 279b, 280a, 280b,

625a, 625b, 626a, 626b, 627a, 627b, 628

616a, 616b, 617a, 617b, 618a, 618b, 620

660a, 660b, 661a, 661b, 662a, 662b, 670 

Uşaq cərrahlığı

Su və su təchizatı gigiyenası

Uşaq xəstəlikləri   

Əmək gigiyenası

 

 

 

 

 

 

13 iyun

14 iyun

Qrup                   1140a.1140b

Fənn    TXTT bacarıq)       

Qrup                                    1141a.1141b 

Fənn   TXTT bacarıq)       

 

830 - 920

 

100a, 100b, 101a, 101b, 102a, 102b, 103a

300a, 300b, 301a, 301b, 302a, 302b, 303a

600a,600b,601a,601b

517a1, 517a2, 513a3, 517a4

1125a, 1125b, 1126a, 1126b, 1127a, 1127b, 1127c

317a1,317a2, 317a3, 317a4, 317a5,317a6,317a7, 317a8, 317a9,

360a,360b,361a,361b,362a,362b,363a,363b,364a,364b

DX (bacarıq)   DA

CX (bacarıq)   DA

Epidemologiya(Bacarıq)DA

Azərb.tarixi

Ümumi gigiyena

Fizika+AİS

 

Operativ cərrahiyyə-1

103b, 104a, 104b, 105a, 105b, 106a, 106b

303b, 304a, 304b, 305a, 305b, 306a, 306b

602a,602b,602c,610

740a,740b,741a,741b,742a,753a,758a

720a, 720b, 721a, 721b,722a, 722b

780a, 780b, 781a, 781b, 782a, 782b

700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b

DX (bacarıq)  DA

CX (bacarıq) DA

Epidemologiya (bacarıq)DA

Ağız və çənə cərr.(test)  DA

Ortopedik stomatologiya 5

Ortopedik stomatologiya

Epidemiologiya

920 - 1010

 

117a1, 117a2, 117a3, 117a4, 117a5, 117a6, 117a7, 117a8

160a, 160b, 161a, 161b, 162a, 162b,163a, 163b, 164a, 164b,

717a1. 717a2, 717a3, 717a4, 717a5, 717a6, 717a7, 717a8

365a,365b,366a,366b,367a,367b,368a,368b,369a

Kimya

Operativ cərrahiyyə-1

Normal fiziologiya 1

Operativ cərrahiyyə

742b,743a,743b,744a,744b,753b,758b

703a, 703b, 704a, 704b, 710,715a, 715b

723a, 723b, 724a, 724b, 735, 737a, 737b

783a,783b,784a, 784b, 790, 787a, 787b, 788a, 788b

Ağız və çənə cərr.(test)  DA

Epidemiologiya

Ortopedik stomatologiya 5

Ortopedik stomatologiya

 

1010 - 1100

 

 

117a9, 117a10, 117a11, 117a12, 117a13, 117a14,

165a, 165b, 166a, 166b, 167a, 167b, 168a, 168b,

317a10,317a11, 317a12, 317a13, 317a14,

717a9, 717a10, 717a11, 717a12, 717a13, 717a14,

369b,370a,370b,370c ,390a,390b,391a,391b

Kimya

Operativ cərrahiyyə-1

Fizika+AİS

Normal fiziologiya 1

Operativ cərrahiyyə

11a, 11b, 12a, 12b, 20a, 20b, 21a, 21b

44b, 45a, 45b, 46a, 46b, 47a, 47b, 47c, 60

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b, 804, 805

840a, 840b, 841a, 841b, 842a, 842b, 845, 850

1110a, 1110b,1111a, 1111b,1112a, 1112b,1112c

Ictimai sağlamlıq-1

Psixiatriya-1

MMTX 

Patoloji fiziologiya-2

Ginekologiya

 

 

1100 -  1150

 

117a15,117a16,117a17,117a18, 117a19, 117a20, 117a21,

169a, 169b, 170a, 170b, 171a, 171b, 180a, 180b, 180c

317a15, 317a,16317a17,317a18, 317a19, 317a20, 317a21, 317a22,

717a15,717a16, 717r1, 717i1, 717i2, 717i3, 717i4, 717i5,717i6

Kimya

Operativ cərrahiyyə-1

Fizika+AİS

 

Normal fiziologiya 1

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b

35a, 35b, 36a, 36b, 37a, 37b, 38a, 38b, 39a, 39b

245a, 245b, 246a, 246b, 255a, 255b, 256a, 256b, 260

817a1,817a2,817a3,817a4,817a5,817a6,817r1,817i1,817i2,817i3   

Ictimai sağlamlıq-1

Psixiatriya-1

Mamalıq-2

Latın dili-2

 

 

1150 - 1240

 

117r1, 117r2, 117r3, 117r4, 117r5,117i1, 117i2, 117i3, 117i4, 117i5

317a23,317a24,317a25, 317a26,317i1, 317i2, 317i3, 317i4

617a1, 617a2, 617a3, 617a4, 617a5, 617r1

640a, 640b, 641a, 641b, 642a, 642b,650

Kimya

 

Fizika+AİS                    Kimya                   

Ətraf mühitin gigiyenası

6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b ,

40a, 40b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b, 44a,

211a, 211b, 212a, 212b, 220a, 220b, 221a, 221b

270a, 270b, 271a, 271b, 272a, 272b, 273a, 273b

Ictimai sağlamlıq-1

Psixiatriya-1

DZX-1     

Yoluxucu xəstəliklər-3

1240 - 1330

 

 

201a, 201b, 202a, 202b, 203a, 203b

235a, 235b, 236a, 236b, 237a, 237b

274a, 274b, 275a, 275b, 276a, 276b, 277a, 277b

1115a, 1115b, 1116a, 1116b, 1117a, 1117b, 1117c

1150a, 1150b, 1151a, 1151b, 1151c

DZX-1

Mamalıq-2  Yoluxucu xəstəliklər-3 İmmunologiya

Hərbi gigiyena

1330 - 1420

 

 

70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a, 73b, 74a, 74b, 75a,

204a, 204b, 205a, 205b, 206a, 206b, 207a

238a, 238b, 239a, 239b, 240a, 240b, 241a, 241b

278a, 278b, 279a, 279b, 280a, 280b, 281a, 281b

Urologiya

DZX-1    

Mamalıq-2          

Yoluxucu xəstəliklər-3

1420 –1510

 

 

75b, 76a, 76b, 77a, 77b, 78a, 78b

207b, 208a, 208b, 209a, 209b, 210a, 210b

242a, 242b, 243a, 243b, 244a, 244b

282a, 282b, 290a, 290b, 290c, 295a, 295b, 295c

Urologiya

DZX-1

Mamalıq-2      

Yoluxucu xəstəliklər-3

1510 - 1600

 

 

79a, 79b, 80a, 80b, 81a, 81b, 90a, 90b, 90c, 95

625a, 625b, 626a, 626b, 627a, 627b, 628

616a, 616b, 617a, 617b, 618a, 618b, 620

660a, 660b, 661a, 661b, 662a, 662b, 670

Urologiya

Stomatoloji xəstəliklər            Travmatologiya                      Şua diaqnost. və terapiyası

 

 

20 iyun

21 iyun

Qrup                               1142a.1142b 

Fənn  TXTT bacarıq)       

Qrup                   1142c

Fənn   TXTT bacarıq

 

830 - 920

 

107a, 107b, 108a, 108b, 109a, 109b, 110a

307a, 307b, 308a, 308b, 309a, 309b, 310a-

740a,740b,741a,741b,742a,753a,758a

600a,600b,601a,601b, 602a,602b,602c,610

625a, 625b, 626a, 626b, 627a, 627b, 628

616a, 616b, 617a, 617b, 618a, 618b, 620

660a, 660b, 661a, 661b, 662a, 662b, 670

DX (bacarıq) DA

CX (bacarıq) DA

Ort.stom.(bacarıq) DA

Epidomolog. (test) DA

Farmakologiya-2

Ərzaq məhs.gig

Ərzaq məhs.istehs.gig

110b, 111a, 111b, 120a, 120b, 120c, 125

310b, 311a, 311b, 312a, 312b, 320a, 320b, 320c

742b,743a,743b,744a,744b,753b,758b

517a1, 517a2, 513a3, 517a4

117a1, 117a2, 117a3, 117a4, 117a5, 117a6, 117a7, 117a8

160a, 160b, 161a, 161b, 162a, 162b,163a, 163b

1125a, 1125b, 1126a, 1126b, 1127a, 1127b, 1127c

DX (bacarıq) DA

CX (bacarıq)  DA

Ort.stom. (bacarıq) DA

Histologiya 1

Histologiya 1

Biokimya 2              Biokimya 2       

920 - 1010

 

817a1,817a2,817a3,817a4,817a5,817a6

1110a, 1110b,1111a, 1111b,1112a, 1112b,1112c

1115a, 1115b, 1116a, 1116b, 1117a, 1117b, 1117c

1150a, 1150b, 1151a, 1151b, 1151c

Normal fiziologiya

Ftiziatriya

Farmakologiya-2

Klinik farmakologiya

117a9, 117a10, 117a11, 117a12, 117a13, 117a14,

164a, 164b, 165a, 165b, 166a, 166b, 167a, 167b, 168a, 168b,

274a, 274b, 275a, 275b, 276a, 276b, 277a, 277b

 

Histologiya 1

Biokimya 2

DX-3+reanimotologiya 32

1010 - 1100

 

6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b

40a, 40b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b, 44a, 44b

74a, 74b, 75a, 75b, 76a, 76b, 77a, 77b, 78a, 78b79a, 79b,

817r1,817i1,817i2,817i3

Farmakologiya 2

UX-1

CX/Onkologiya       Normal fiziologiya

117a15,117a16,117a17,117a18, 117a19, 117a20, 117a21,

169a, 169b, 170a, 170b, 171a, 171b, 180a, 180b, 180c

270a, 270b, 271a, 271b, 272a, 272b, 273a, 273b

 

Histologiya 1

Biokimya 2

DX-3+reanimotologiya

32

 

1100 -1150

 

11a, 11b, 12a, 12b, 20a, 20b, 21a, 21b

45a, 45b, 46a, 46b, 47a, 47b, 47c, 60

80a, 80b, 81a, 81b, 90a, 90b, 90c, 95

245a, 245b, 246a, 246b, 255a, 255b, 256a, 256b, 260

Farmakologiya 2

UX-1

CX/Onkologiya

Ağciyər xəstəlikləri

117r1, 117r2, 117r3, 117r4, 117r5,117i1, 117i2, 117i3, 117i4, 117i5

282a, 282b, 290a, 290b, 290c, 295a, 295b, 295c

717r1, 717i1, 717i2, 717i3, 717i4, 717i5,717i6

Histologiya 1

DX-3+reanimotologiya

Insan anatomiyası 2 

1150 - 1240

 

 

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b

35a, 35b, 36a, 36b, 37a, 37b, 38a, 38b, 39a, 39b

70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a, 73b

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b, 804, 805

Farmakologiya 2

UX-1

CX/Onkologiya

Üzvi kimya-2

278a, 278b, 279a, 279b, 280a, 280b, 281a, 281b

365a,365b,366a,366b,367a,367b,368a,368b,369a

700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b

717a12, 717a13, 717a14,717a15,717a16

 

DX-3+reanimotologiya

Biokimya 2

Ictimai sağlamlıq 

Insan anatomiyası 2

 

1240 - 1330

235a, 235b, 236a, 236b, 237a, 237b, 238a, 238b

720a, 720b, 721a, 721b,722a, 722b

783a,783b,784a, 784b, 790, 787a, 787b, 788a, 788b

840a, 840b, 841a, 841b, 842a, 842b, 845, 850

Ağciyər xəstəlikləri

Ter.stomatologiya 5 Stomatoloji xəstəliklər

Farmakologiya-2

317a17,317a18, 317a19, 317a20, 317a21, 317a22, 317a23,

360a,360b,361a,361b,362a,362b,363a,363b,364a,364b

703a, 703b, 704a, 704b, 710,715a, 715b

717a1. 717a2, 717a3, 717a4, 717a5,

Histologiya 1

Biokimya 2

Ictimai sağlamlıq 

Insan anatomiyası 2

1330-1420

239a, 239b, 240a, 240b, 241a, 241b, 242a, 242b, 243a, 243b, 244a, 244b

723a, 723b, 724a, 724b, 735, 737a, 737b

780a, 780b, 781a, 781b, 782a, 782b

Ağciyər xəstəlikləri

 

Terapevtik stom5

Stomatoloji xəstəliklər

205a, 205b, 206a, 206b, 207a, 207b, 208a, 208b, 209a,

317a1,317a2, 317a3, 317a4, 317a5,317a6,317a7, 317a8,317a9,

369b,370a,370b,370c ,390a,390b,391a,391b

Farmakologiya-2 Histologiya 1

Biokimya 2       

1420-1510

 

 

 

201a, 201b, 202a, 202b, 203a, 203b, 204a, 204b

317a10, 317a11,317a12,317a13,317a14,317a15,317a16

617a1, 617a2, 617a3, 617a4, 617a5, 617r1

717a6, 717a7, 717a8, 717a9, 717a10, 717a11

Farmakologiya-2        Histologiya 1     Histologiya 1  

Insan anatomiyası 2

1510 - 1600

 

 

209b, 210a, 210b ,211a, 211b, 212a, 212b, 220a, 220b, 221a, 221b

317a24,317a25, 317a26,317i1, 317i2, 317i3, 317i4

640a, 640b, 641a, 641b, 642a, 642b,650

Farmakologiya-2      Histologiya 1     Biokimya-2

 

 

22 iyun

25 iyun

Qrup

Fənn

Qrup

Fənn

830 - 920

100a, 100b, 101a, 101b, 102a, 102b, 103a

300a, 300b, 301a, 301b, 302a, 302b, 303a

1140a, 1140b, 1141a, 1141b

740a,740b,741a,741b,742a,753a,758a

DX (test) DA

CX (test) DA

TXTT DA

Ort.stom(test) DA

1110a, 1110b,1111a, 1111b,1112a, 1112b,1112c

1115a, 1115b, 1116a, 1116b, 1117a, 1117b, 1117c

1150a, 1150b, 1151a, 1151b, 1151c

720a, 720b, 721a, 721b,722a, 722b

780a, 780b, 781a, 781b, 782a, 782b

UX 1

Patoloji fiziologiya 2

Cərrahi xəstəliklər 2

Ağız və üz çənə cərrahlığı

Biokimya 2

920 - 1010

 

103b, 104a, 104b, 105a, 105b, 106a, 106b

303b, 304a, 304b, 305a, 305b, 306a, 306b

1142a, 1142b , 1142c

742b,743a,743b,744a,744b,753b,758b

DX (test)DA

CX (test) DA

TXTT DA

Ort.stom(test) DA

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b

35a, 35b, 36a, 36b, 37a, 37b, 38a, 38b, 39a, 39b

700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b

723a, 723b, 724a, 724b, 735, 737a, 737b

TPXP-2

Travmatologiya

Nevrologiya

Ağız və üz çənə cərrahlığı

1010 - 1100

 

107a, 107b, 108a, 108b, 109a, 109b, 110a

307a, 307b, 308a, 308b, 309a, 309b, 310a-

 

DX (test) DA

CX (test) DA

 

6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b

40a, 40b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b,

703a, 703b, 704a, 704b, 710,715a, 715b

783a,783b,784a, 784b, 790, 787a, 787b, 788a, 788b

TPXP-2

Travmatologiya

Nevrologiya

Biokimya 2

1100 -  1150

110b, 111a, 111b, 120a, 120b, 120c, 125

310b, 311a, 311b, 312a,

312b, 320a, 320b, 320c

DX (test) DA

CX (test) DA

 

11a, 11b, 12a, 12b, 20a, 20b, 21a, 21b

44a, 44b,45a, 45b, 46a, 46b, 47a, 47b, 47c, 60

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b, 804, 805

840a, 840b, 841a, 841b, 842a, 842b, 845, 850

TPXP-2

Travmatologiya

Biofizika                         Biokimya-2

1150 - 1240

 

 

,

 

 

79a, 79b, 80a, 80b, 81a, 81b, 90a, 90b, 90c, 95

211a, 211b, 212a, 212b, 220a, 220b, 221a, 221b

282a, 282b, 290a, 290b, 290c, 295a, 295b, 295c

817a1,817a2,817a3,817a4,817a5,817a6

Klinik farmakologiya

Nevrologiya-1

Məhkəmə təbabəti

Tibbi fizika

1240 - 1330

 

 

 

74a, 74b, 75a, 75b, 76a, 76b, 77a, 77b, 78a, 78b

245a, 245b, 246a, 246b, 255a, 255b, 256a, 256b, 260

616a, 616b, 617a, 617b, 618a, 618b, 620

817r1,817i1,817i2,817i3

Klinik farmakologiya

DX-1/CX-1

Epidemiologiya-1

Tibbi fizika

1330 - 1420

 

 

201a, 201b, 202a, 202b, 203a, 203b,

235a, 235b, 236a, 236b, 237a, 237b

270a, 270b, 271a, 271b, 272a, 272b, 273a, 273b

70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a, 73b

625a, 625b, 626a, 626b, 627a, 627b, 628

Nevrologiya-1                    DX-1/CX-1

Məhkəmə təbabəti

Klinik farmakologiya

DX-2

1420-1510

 

 

204a, 204b, 205a, 205b,206a, 206b,

238a, 238b, 239a, 239b, 240a, 240b,

274a, 274b, 275a, 275b, 276a, 276b,

660a, 660b, 661a, 661b, 662a, 662b, 670

Nevrologiya-1                   DX-1/CX-1

Məhkəmə təbabəti

İmunoprof. və dezinfekt.

1510 - 1600

 

 

207a, 207b, 208a, 208b, 209a, 209b, 210a, 210b

241a, 241b,242a, 242b, 243a, 243b, 244a, 244b

277a,277b,278a,278b,279a,279b,280a,280b,281a,281b

Nevrologiya-1                   DX-1/CX-1

Məhkəmə təbabəti

 

 

27 iyun

28 iyun

 

Qrup

Fənn

Qrup

Fənn

830 - 920

117a9, 117a10, 117a11, 117a12, 117a13, 117a14,

517a1, 517a2, 513a3, 517a4

1125a, 1125b, 1126a, 1126b, 1127a, 1127b, 1127c

Insan anat 2

Insan anat 2

Mikrobiologiya 2

70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a, 73b

235a, 235b, 236a, 236b, 237a, 237b

700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b

MBT

Yol Xəs-2

Ort stom 3

920 - 1010

 

117a1, 117a2, 117a3, 117a4, 117a5, 117a6, 117a7, 117a8

160a, 160b, 161a, 161b, 162a, 162b,163a, 163b

Insan anato 2

Mikrobiologiya 1

 

35a, 35b, 36a, 36b, 37a, 37b, 38a, 38b, 39a, 39b

79a, 79b, 80a, 80b, 81a,

238a, 238b, 239a, 239b, 240a, 240b, 241a, 241b

703a, 703b, 704a, 704b, 710,715a, 715b

Yol Xəs-2

MBT

Yoluxucu Xəstəliklər-2

Ortopedik stomatologiya 3

1010 - 1100

 

117a15,117a16,117a17,117a18, 117a19, 117a20, 117a21,

169a, 169b, 170a, 170b, 171a, 171b, 180a, 180b, 180c

 

Insan anat 2

Mikrobiologiya 1

 

40a, 40b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b, 44a, 44b

81b, 82a, 82b, 90a, 90b, 90c, 95

242a, 242b, 243a, 243b, 244a, 244b

Yoluxucu Xəstəliklər-2

MBT

Yoluxucu Xəstəliklər-2

1100 -  1150

 

117r1,117r2,117r3,117r4,117r5,117i1,117i2,117i3,117i4,117i5

164a, 164b, 165a, 165b, 166a, 166b, 167a, 167b, 168a, 168b,

717a1. 717a2, 717a3, 717a4, 717a5, 717a6, 717a7, 717a8

Insan anat 2

Mikrobiologiya 1

Histologiya 2

45a, 45b, 46a, 46b, 47a, 47b, 47c, 60

74a, 74b, 75a, 75b, 76a, 76b, 77a, 77b, 78a, 78b

245a, 245b, 246a, 246b, 255a, 255b, 256a, 256b, 260

Yoluxucu Xəstəliklər-2

MBT

Yoluxucu Xəstəliklər-2

1150 - 1240

 

317a1,317a2,317a3,317a4,,317a5,317a6,317a7,317a8,317a9,

360a,360b,361a,361b,362a,362b,363a,363b,364a,364b

717r1, 717i1, 717i2, 717i3, 717i4, 717i5,717i6

Insan anat 2

Mikrobiologiya 1

Histologiya 2

 

 

 

 

1240 - 1330

717a9,717a10,717a11,717a12,717a13,717a14,717a15,717a16

317a10,317a11,317a12,317a13,317a14,317a15,317a16

Histologiya 2

Insan anat 2

 

 

1330 - 1420

317a24,317a25, 317a26,317i1, 317i2, 317i3, 317i4

365a,365b,366a,366b,367a,367b,368a,368b,369a

617a1, 617a2, 617a3, 617a4, 617a5, 617r1

Insan anat 2

Mikrobiologiya 1 Insan anat 2

 

 

1420-1510

317a17,317a18, 317a19, 317a20, 317a21, 317a22, 317a23,

369b,370a,370b,370c ,390a,390b,391a,391b

640a, 640b, 641a, 641b, 642a, 642b,650

Insan anat 2

Mikrobiologiya 1 Mikrob. və immunol.

 

 

 

 

29 iyun

02 iyul

Qrup

Fənn

Qrup

Fənn

830 - 920

1110a,1110b,1111a,1111b,1112a,1112b,1112c

1115a,1115b,1116a,1116b,1117a,1117b,1117c

1150a, 1150b, 1151a, 1151b, 1151c

 

DX-2

Patoloji anatomiya 1

Travmatologiya

517a1, 517a2, 513a3, 517a4

1125a,1125b,1126a,1126b,1127a,1127b,1127c

1150a, 1150b, 1151a, 1151b, 1151c

717a1.717a2,717a3,717a4,717a5,717a6,717a7,717a8

Tibb tarixi

Operativ cərrahiyyə 1

TXTT-2

Kimya

920 - 1010

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b

204a, 204b, 205a, 205b, 206a, 206b, 207a

270a,270b,271a,271b,272a,272b,273a,273b

723a, 723b, 724a, 724b, 735, 737a, 737b

Şüa diaqnostikası

Şüa diaqnostikası

Otorinolaringologiya

Daxili xəstəliklər 1

117a1,117a2,117a3,117a4,117a5,117a6,117a7,117a8

365a,365b,366a,366b,367a,367b,368a,368b,369a

717a9,717a10,717a11,717a12,717a13,717a14,717a15,717a16

 

Xarici dil 2

Xarici dil 3

Kimya

1010 - 1100

 

6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b

207b, 208a, 208b, 209a, 209b, 210a, 210b

274a,274b,275a,275b,276a,276b,277a,277b

720a, 720b, 721a, 721b,722a, 722b

783a,783b,784a,784b,790,787a,787b,788a,788b

Şüa diaqnostikası

Şüa diaqnostikası

Otorinolaringologiya

Daxili xəstəliklər 1

Mikrobiologiya 2

117a9, 117a10, 117a11, 117a12, 117a13, 117a14,

164a, 164b, 165a, 165b, 166a, 166b, 167a, 167b, 168a, 168b,

369b,370a,370b,370c ,390a,390b,391a,391b

717r1, 717i1, 717i2, 717i3, 717i4, 717i5,717i6

Xarici dil 2

Ümumi gigiyena

Xarici dil 3

Kimya

1100 -  1150

 

11a, 11b, 12a, 12b, 20a, 20b, 21a, 21b

201a, 201b, 202a, 202b, 203a, 203b

282a, 282b, 290a, 290b, 290c, 295a, 295b, 295c

780a, 780b, 781a, 781b, 782a, 782b

Şüa diaqnostikası

Şüa diaqnostikası

Otorinolaringologiya

Mikrobiologiya 2

117r1,117r2,117r3,117r4,117r5,117i1,117i2,117i3,117i4,117i5

160a, 160b, 161a, 161b, 162a, 162b,163a, 163b

360a,360b,361a,361b,362a,362b,363a,363b,364a,364b

 

Xarici dil 2

Ümumi gigiyena

Xarici dil 3

 

1150 - 1240

 

 

211a,211b,212a,212b,220a,220b,221a,221b

278a,278b,279a,279b,280a,280b,281a,281b

625a, 625b, 626a, 626b, 627a, 627b, 628

817a1,817a2,817a3,817a4,817a5,817a6

Şüa diaqnostikası

Otorinolaringologiya

Cərrahiyyə

Mikrobiologiya-1

117a15,117a16,117a17,117a18,117a19,117a20,117a21

169a,169b,170a,170b,171a,171b,180a,180b,180c

617a1, 617a2, 617a3, 617a4, 617a5, 617r1

640a, 640b, 641a, 641b, 642a, 642b,650

Xarici dil 2

Ümumi gigiyena  MMTX                                 Normal fiziologiya-2

1240 - 1330

616a, 616b, 617a, 617b, 618a, 618b, 620

660a, 660b, 661a, 661b, 662a, 662b, 670

817r1,817i1,817i2,817i3

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b, 804, 805

840a, 840b, 841a, 841b, 842a, 842b, 845, 850

Uş. və yen. gig. əsas  Dəri-zöhrəvi xəst

Mikrobiologiya-1 Əmtəəşünaslıq     Əczaçılıq texnolog.-2

 

 

 

 

03 iyul 

04 iyul

Qrup

Fənn

Qrup

Fənn

830 - 920

625a, 625b, 626a, 626b, 627a, 627b, 628

616a, 616b, 617a, 617b, 618a, 618b, 620

660a, 660b, 661a, 661b, 662a, 662b, 670

Biotexnologiya          Yoluxucu xəstəlikl.-2   Peşə xəstəlikləri

1110a, 1110b,1111a, 1111b,1112a, 1112b,1112c

1115a, 1115b, 1116a, 1116b, 1117a, 1117b, 1117c

 

Psixiatriya

TPXP 2

920 - 1010

 

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b

35a, 35b, 36a, 36b, 37a, 37b, 38a, 38b, 39a, 39b

274a, 274b, 275a, 275b, 276a, 276b, 277a, 277b

703a, 703b, 704a, 704b, 710,715a, 715b

Ümumi cərrahiyyə 2

Neyrocərrahiyyə Epidemiologiya Uşaq.stom-3

723a, 723b, 724a, 724b, 735, 737a, 737b

783a,783b,784a, 784b, 790, 787a, 787b, 788a, 788b

 

CX-2                        MMTX  

1010 - 1100

 

6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b

40a, 40b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b, 44a, 44b

270a, 270b, 271a, 271b, 272a, 272b, 273a, 273b

700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b

Ümumi cərrahiyyə 2

Neyrocərrahiyyə Epidemiologiya      Uşaq.stom-3

720a, 720b, 721a, 721b,722a, 722b

780a, 780b, 781a, 781b, 782a, 782b

CX-2                            MMTX

1100 -  1150

 

11a, 11b, 12a, 12b, 20a, 20b, 21a, 21b

45a, 45b, 46a, 46b, 47a, 47b, 47c, 60

282a, 282b, 290a, 290b, 290c, 295a, 295b, 295c

Ümumi cərrahiyyə 2

Neyrocərrahiyyə Epidemiologiya

 

 

1150 - 1240

 

278a, 278b, 279a, 279b, 280a, 280b, 281a, 281b

817a1,817a2,817a3,817a4,817a5,817a6,817r1,817i1,817i2,817i3

840a, 840b, 841a, 841b, 842a, 842b, 845, 850

Epidemiologiya

Xarici dil-2

Əczaçılıq iqtisadiyyatı

 

 

 

 

 

 

 

 

05 iyul

 

Qrup

Fənn

Qrup

Fənn

830 - 920

1150a, 1150b, 1151a, 1151b, 1151c

117a9, 117a10, 117a11, 117a12, 117a13, 117a14,

360a,360b,361a,361b,362a,362b,363a,363b,364a,364b      

Reanimasiya və intensiv terapiya

Tibb tarixi            

MMTX

 

 

920 - 1010

 

117a1, 117a2, 117a3, 117a4, 117a5, 117a6, 117a7, 117a8

201a, 201b, 202a, 202b, 203a, 203b,

365a,365b,366a,366b,367a,367b,368a,368b,369a

717a1. 717a2, 717a3, 717a4, 717a5, 717a6, 717a7, 717a8

Tibb tarixi

TPXP-2

MMTX                

Az.dili və nitq mədəniyyəti

 

 

1010 - 1100

 

117a15,117a16,117a17,117a18, 117a19, 117a20, 117a21,

204a, 204b, 205a, 205b, 206a,

369b,370a,370b,370c ,390a,390b,391a,391b

717a9,717a10,717a11,717a12,717a13,717a14,717a15,717a16

Tibb tarixi                                         

TPXP-2

MMTX                           

Az.dili və nitq mədəniyyəti

 

 

1100 -  1150

117r1,117r2,117r3,117r4,117r5,117i1,117i2,117i3,117i4,117i5

206b, 207a, 207b, 208a, 208b, 209a, 209b, 210a, 210b

717r1, 717i1, 717i2, 717i3, 717i4, 717i5,717i6

Tibb tarixi             

TPXP-2

Az.dili və nitq mədəniyyəti

 

 

1150 - 1240

 

211a, 211b, 212a, 212b, 220a, 220b, 221a, 221b

617a1, 617a2, 617a3, 617a4, 617a5, 617r1

640a, 640b, 641a, 641b, 642a, 642b,650

TPXP-2

Xarici dil-2                              Biofizika

 

 

 

 

FAYDALI LİNKLƏR
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası Virtual Qarabağ
KLİNİKALAR
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyə Klinikası
Rektora Yazın Elektron Universitet Online Kitabxana Xarici tələbələr üçün Əlaqə Saytın xəritəsi Təbib qəzeti Tələbələr üçün test bankı