AZ RU EN
UNİVERSİTET / Virtual Test Mərkəzi / İmtahan cədvəlləri

 

 

1 iyun

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

1110a, 1110b, 1111a, 1111b, 1112a, 1112b, 1112c

1115a, 1115b, 1116a, 1116b,1117a,1117b,1117c 

1140a, 1140b, 1141a 1141b,1142a,1142b,1142c

1150a, 1150b, 1151a, 1151b , 1151c

Patoloji anatomiya 2

Normal fiziologiya 2

Məhkəmə təbabəti

Endokrinologiya

9.30-10.30

 

78a,78b,79a,79b  80a,80b,81a,81b, 90a,90b,90c, 95c

201a,201b,202a,202b,203a,203b,204a

235a, 235b,236a,236b, 237a, 237b, 238a, 238b, 239a

Fizioterapiya

Xarici dil-3

Şüa

10.30-11.30

 

208b,209a,209b210a,210b,211a,211b

244a,244b 245a, 245b, 255a, 255b, 256a, 256b,260

280a, 280b, 281a,281b, 290a, 290b,290c, 295a, 295b, 295c

309a, 309b, 310a, 310b, 310c,  320a, 320b, 320c

Xarici dil-3

Şüa

Endokrinologiya

Yoluxucu xəstəliklər 3

11.30-12.30

74a, 74b, 75a,75b 76a, 76b, 77a, 77b

204b,205a,205b 206a,206b,207a,207b,208a

239b  240a, 240b,241a,241b, 242a, 242b,243a 243b

300a, 300b, 301a, 301b, 302a, 302b 303a, 303b

Fizioterapiya

Xarici dil-3

Şüa

Yoluxucu xəstəliklər 3

13.00-14.00

35a, 35b, 36a 36b, 37a, 37b, 38a, 38b, 39a, 39b

109a, 109b, 110a, 110b, 120a, 120b, 120c, 125a

275a, 275b, 276a, 276b, 277a, 277b, 278a, 278b, 279a, 279b

304a, 304b, 305a, 305b, 306a, 306b, 307a, 307b, 308a, 308b

Şüa

MBT

Endokrinologiya

Yoluxucu xəstəliklər 3

14.00-15.00

 

44a, 44b  45a, 45b, 46a, 46b,46c, 60

70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a, 73b,

100a, 100b, 101a, 101b, 102a, 102b, 103a, 103b

212a,212b,220a,220b,221a,221b

740a, 740b, 741a, 741b, 742a, 742b

703b, 704a, 704b, 710, 715a, 715b

Şüa

Fizioterapiya

MBT

Xarici dil-3

Uşaq stomatologiyası-5

Ortopedik stomatologiya-1

15.00-16.00

 

40a ,40b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b

104a, 104b 105a,105b, 106a, 106b, 107a, 107b,108a,108b

270a,270b,271a,271b, 272a, 272b, 273a, 273b, 274a, 274b

700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b, 703a,

743a, 743b, 744a , 744b, 753a, 753b, 758a, 758b

Şüa

MBT

Endokrinologiya

Ortopedik stomatologiya-1

Uşaq stomatologiyası-5

 

 

                                                                                                      2 iyun

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

135a,135b,136a,136b,137a,137b,138a,138b

335a, 335b, 336a, 336b, 337a, 337b, 338a, 338b

1a,1b,2a,2b,3a,3b,4a,4b,5a

600a, 600b, 601a, 601b, 602a, 602b,610

724a,724b, 735,737a, 737b

Cərrahi xəstəliklər (bacarıq)

Ginekologiya (bacarıq)

Gigiyena

DZX

Uşaq stomatologiyası-3

9.30-10.30

 

5b,6a,6b 7a,7b,20a,20b,21a,21b

625a, 625b, 626a, 626b, 627a,627b, 628.

720a, 720b, 721a, 721b, 722a, 722b, 723a, 723b

840a, 840b, 841a, 841b,842a,842b,845,850

Gigiyena

Normal fiziologiya 2

Uşaq stomatologiyası-3

Fiziki-kolloid kimya-2

10.30-11.30

 

8a,8b,9a,9b,10a,10b,11a,11b,12a,12b

616a, 616b, 617a, 617b, 618a, 618b, 620

660a, 660b, 661a, 661b, 662a, 662b, 670

860a, 860b, 861a, 861b, 861c, 870, 875

Gigiyena

Stomatoloji xəstəliklər

İctimai sağlamlıq və səhiyənin təşkili

Farmakoqnoziya 2

11.30-12.30

160a, 160b,161a, 161b,  162a, 162b, 163a, 163b

784a,784b, 787a,787b,788a,788b,790

Azərbaycan dili

Latın dili

13.00-14.00

164a,164b, 165a, 165b,166a, 166b, 167a, 167b

780a, 780b, 781a, 781b, 782a,782b,783a,783b

Azərbaycan dili

Latın dili

14.00-15.00

 

170a,170b, 171a,171b ,180a, 180b, 180c

364a, 364b,365a, 365b, 366a, 366b, 367a, 367b

Azərbaycan dili

Xarici dil 2

15.00-16.00

 

360a, 360b, 361a, 361b,362a, 362b,363a, 363b

640a,640b, 641a,641b,642a,642b,650

Xarici dil 2

AİS(informatika)

16.00-17.00

368a, 368b ,369a, 369b, 370a ,370b

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b ,804, 805

Xarici dil  2

Mikrobiologiya-1

17.00-18.00

168a,168b,169a,169b

390a, 390b, 391a,391b

1125a, 1125b,1126a,1126b,1127a, 1127b,1127c

Azərbaycan dili

Xarici dil 2

Tibb tarixi

 

 

                                                                   3 iyun

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

139a, 139b, 140a, 140b, 141a, 141b, 142a, 142b

339a  339b, 340a, 340b, 341a, 341b, 342a, 342b

Cərrahi xəstəliklər (bacarıq)

Ginekologiya (bacarıq)

 

 

5  iyun

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

143a, 143b, 144a, 144b,145a, 145b, 146a, 146b

343a,  343b, 344a, 344b 345a, 345b, , 346a,346b

760a,760b,761a,761b, 762a, 770a

40a ,40b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b

110a, 110b, 120a, 120b, 120c, 125a

1140a, 1140b, 1141a,1141b,1142a,1142b,1142c

Cərrahi xəstəliklər (bacarıq)

Ginekologiya (bacarıq)

Terapevtik stomatologiya (bacarıq)

PatolojiAnatomiya 2

Onkologiya/CX+HSC

Travmatologiya

9.30-10.30

 

44a, 44b  45a, 45b, 46a, 46b,46c, 60

104a, 104b 105a,105b, 106a, 106b

270a,270b,271a,271b, 272a, 272b, 273a, 273b, 274a, 274b

304a, 304b, 305a, 305b, 306a, 306b, 307a, 307b, 308a, 308b

PatolojiAnatomiya 2

Onkologiya/CX+HSC

Mamalıq

LOR

10.30-11.30

 

35a, 35b, 36a 36b, 37a, 37b, 38a, 38b, 39a, 39b

100a, 100b, 101a, 101b, 102a, 102b, 103a, 103b

280a, 280b, 281a,281b, 290a, 290b,290c, 295a, 295b, 295c

PatolojiAnatomiya 2

Onkologiya/CX+HSC

Mamalıq

11.30-12.30

 

107a, 107b,108a,108b, 109a, 109b

235a, 235b,236a,236b, 237a, 237b, 238a, 238b, 239a

300a, 300b, 301a, 301b, 302a, 302b 303a, 303b

703b, 704a, 704b, 710, 715a, 715b

Onkologiya/CX+HSC

PatolojiAnatomiya 2

LOR

Mikrobiologiya-2

13.00-14.00

 

244a,244b 245a, 245b, 255a, 255b, 256a, 256b,260

309a, 309b, 310a, 310b, 310c,  320a, 320b, 320c

700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b, 703a

740a, 740b, 741a, 741b, 742a, 742b

PatolojiAnatomiya 2

LOR

Mikrobiologiya-2

Daxili xəstəliklər

14.00-15.00

239b  240a, 240b,241a,241b, 242a, 242b,243a 243b

275a, 275b, 276a, 276b, 277a, 277b, 278a, 278b, 279a, 279b

743a, 743b, 744a , 744b, 753a, 753b, 758a, 758b

Patoloji Anatomiya 2

Mamalıq

Daxili xəstəliklər

 

 

                                                                                                      6 iyun

 

Qrup

 

8.30-9.30

 

147a , 147b,148a,148b,150a,150b,150c

346b, 346c , 347a,347b,347c,350a, 350b, 350c, 380a, 380b

762b, 763a, 763b, 770 b, 775

74a, 74b, 75a,75b 76a, 76b, 77a, 77b 78a,78b

1110a, 1110b, 1111a, 1111b, 1112a, 1112b, 1112c

1150a, 1150b, 1151a, 1151b , 1151c

Cərrahi xəstəliklər (bacarıq)

Ginekologiya (bacarıq)

Terapevtik stomatologiya  Bacarıq

CX|DX

Patoloji fiziologiya 2

Ginekologiya

9.30-10.30

 

70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a, 73b

660a, 660b, 661a, 661b, 662a, 662b, 670

723a, 723b, 724a,724b, 735,737a, 737b

860a, 860b, 861a, 861b, 861c, 870, 875

CX|DX

Uşaq xəstəlikləri

Terapevtik stomatologiya-3

Əczaçılıq texnologiyası-2

10.30-11.30

 

79a,79b  80a, 80b, 81a, 81b, 90a, 90b, 90c, 95c

600a, 600b, 601a, 601b, 602a, 602b,610

616a, 616b, 617a, 617b, 618a, 618b, 620

720a, 720b, 721a, 721b, 722a, 722b

CX|DX

Peşə xəstəlikləri

Su və su təchizatı gigiyenası

Terapevtik stomatologiya-3

11.30-12.30

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b ,804, 805

Normal fiziologiya

 

 

7  iyun

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

135a,135b,136a,136b,137a,137b,138a,138b 139a, 139b, 140a

335a, 335b, 336a, 336b, 337a, 337b, 338a, 338b 339a  339b, 340a, 340b

1130a,1130,1131a,1131b,1132a,1132b,1132c

Cərrahi xəstəliklər (test)

Ginekologiya (test)

HSC

9.30-10.30

 

140b, 141a 141b, 142a, 142b  143a, 143b, 144a, 144b

341a, 341b, 342a, 342b, 343a,  343b, 344a, 344b 345a 345b

10b,11a,11b,12a,12b 20a,20b,21a,21b

209a,209b210a,210b,211a 211b 212a, 212b

1115a, 1115b, 1116a, 1116b,1117a,1117b,1117c

Cərrahi xəstəliklər (test)

Ginekologiya (test)

Normal Fiziologiya 2

Operativ 1

Ümumi gigiyena

10.30-11.30

 

145a, 145b, 146a, 146b, 147a , 147b,148a 148b,150a, 150b, 150c

 346a, 346b 346c , 347a, 347b, 347c 350a, 350b, 350c, 380a, 380b

5a,5b,6a,6b 7a,7b,8a,8b,9a,9b,10a

201a,201b,202a,202b,203a,203b,204a

840a, 840b, 841a, 841b,842a,842b,845,850

Cərrahi xəstəliklər (test)

Ginekologiya (test)

Normal Fiziologiya 2

Operativ 1

Tibbi və əczaçılıq əmtəəşünaslıq

11.30-12.30

 

1a,1b,2a,2b,3a,3b,4a,4b

204b,205a,205b 206a,206b,207a,207b,208a 208b, 220a,220b,221a,221b

625a, 625b, 626a, 626b, 627a,627b, 628.

Normal Fiziologiya 2

Operativ 1

Laboratoriyaişininəsasları

 

 

                                                                                                      8 iyun

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

135a,135b,136a,136b,137a,137b,138a,138b

335a, 335b, 336a, 336b, 337a, 337b, 338a, 338b

1140a, 1140b, 1141a,1141b,1142a,1142b,1142c

Ginekologiya (bacarıq)

Daxili xəstəliklər (bacarıq)

Kliniki farmakologiya

9.30-10.30

 

368b ,369a, 369b, 370a ,370b,390a, 390b, 391a,391b

780a, 780b, 781a, 781b, 782a,782b,783a,783b

Tibbi biologiya

Biofiziki-bioüvi kimya

10.30-11.30

 

364a, 364b,365a, 365b, 366a, 366b, 367a, 367b, 368a

784a,784b, 787a,787b,788a,788b,790

 Tibbi biologiya

Biofiziki-bioüvi kimya

11.30-12.30

 

160a, 160b,161a, 161b,  162a, 162b, 163a, 163b, 164a

360a, 360b, 361a, 361b,362a, 362b,363a, 363b

Tibb tarixi

Tibbi biologiya

13.00-14.00

 

164b, 165a, 165b,166a, 166b, 167a, 167b, 168a,168b

1125a, 1125b,1126a,1126b,1127a, 1127b,1127c

Tibb tarixi

Fizika+AİS

14.00-15.00

 

169a,169b,170a,170b, 171a,171b ,180a, 180b, 180c

640a,640b, 641a,641b,642a,642b,650

Tibb tarixi

Tibbi biologiya

 

 

                                                                  9   iyun

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

139a, 139b, 140a, 140b, 141a, 141b, 142a, 142b

339a  339b, 340a, 340b, 341a, 341b, 342a, 342b

760a,760b,761a,761b762a,762b,770

244a,244b 245a, 245b, 255a, 255b, 256a, 256b,260

703b, 704a, 704b, 710, 715a, 715b

743a, 743b, 744a , 744b, 753a, 753b, 758a, 758b

Ginekologiya (bacarıq)

Daxili xəstəliklər (bacarıq)

Terapevtik stomatologiya

Patoloji fiziologiya 2

Patoloji anatomiya-1

Cərrahi xəstəliklər

9.30-10.30

 

763a, 763b, 770a, 770 b, 775

106a, 106b, 107a, 107b,108a

309a, 309b, 310a, 310b, 310c,  320a, 320b, 320c

700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b, 703a,

723a, 723b, 724a,724b, 735,737a, 737b

740a, 740b, 741a, 741b, 742a, 742b,

Terapevtik stomatologiya

Yoluxucu xəstəliklər-3

Məhkəmə təbabəti

Patoloji anatomiya-1

Epidemiologiya

Cərrahi xəstəliklər

10.30-11.30

 

40a ,40b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b

275a, 275b, 276a, 276b, 277a, 277b, 278a, 278b, 279a, 279b

600a, 600b, 601a, 601b, 602a, 602b,610

616a, 616b, 617a, 617b, 618a, 618b, 620

720a, 720b, 721a, 721b, 722a, 722b

Patoloji fiziologiya 2

Psixiatriya

Radiasiya gigiyenası

Ümumi cər və operativ cər

Epidemiologiya

11.30-12.30

 

44a, 44b  45a, 45b, 46a, 46b,46c, 60

239b  240a, 240b,241a,241b, 242a, 242b,243a 243b

270a,270b,271a,271b, 272a, 272b, 273a, 273b, 274a, 274b

660a, 660b, 661a, 661b, 662a, 662b, 670

Patoloji fiziologiya 2

Patoloji fiziologiya 2

Psixiatriya

Uşaq və yeniyetmələr gig

13.00-14.00

 

35a, 35b, 36a 36b, 37a, 37b, 38a, 38b, 39a, 39b

108b, 109a, 109b, 110a, 110b, 120a, 120b, 120c, 125a

280a, 280b, 281a,281b, 290a, 290b,290c, 295a, 295b, 295c

304a, 304b, 305a, 305b, 306a, 306b, 307a, 307b, 308a, 308b

Patoloji fiziologiya 2

Yoluxucu xəstəliklər-3

Psixiatriya

Məhkəmə təbabəti

14.00-15.00

 

100a, 100b, 101a, 101b, 102a, 102b, 103a, 103, 104a, 104b 105a,105b

235a, 235b,236a,236b, 237a, 237b, 238a, 238b, 239a

300a, 300b, 301a, 301b, 302a, 302b 303a, 303b

Yoluxucu xəstəliklər-3

Patoloji fiziologiya 2

Məhkəmə təbabəti

15.00-16.00

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b ,804, 805

Azərbaycan tarixi

 

 

                                                                  10 iyun

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

143a, 143b, 144a, 144b,145a, 145b, 146a, 146b

343a,  343b, 344a, 344b 345a, 345b, 345c, 346a,346b

Ginekologiya (bacarıq)

Daxili xəstəliklər (bacarıq)

 

 

                                                                                                     12  iyun

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

147a , 147b,148a,148b,150a, 150b, 150c

346b, 346c , 347a, 347b, 347c ,350a, 350b, 350c, 380a, 380b

630a,630b,631a,631b

760a,760b,761a,761b, 762a, 770a

208a 208b,209a,209b210a,210b,211a

1110a, 1110b, 1111a, 1111b, 1112a, 1112b, 1112c

1140a, 1140b, 1141a,1141b,1142a,1142b,1142c

Ginekologiya (bacarıq)

Daxili xəstəliklər (bacarıq)

DSENT (bacarıq)

Ağız və üz-çənə cərrahlığı (bacarıq)

Mikrobiologiya

Terapevtik və pediatrik propedevtika 2

TXTT (dinc dövrü üçün)

9.30-10.30

 

70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a, 73b

201a,201b,202a,202b,203a,203b,204a

840a, 840b, 841a, 841b,842a,842b,845,850

1150a, 1150b, 1151a, 1151b , 1151c

Ftiziatriya

Mikrobiologiya

Üzvi kimya 2

Ftiziatriya

10.30-11.30

 

74a, 74b, 75a,75b 76a, 76b, 77a, 77b 78a,78b

211b 212a, 212b,220a,220b,221a,221b

625a, 625b, 626a, 626b, 627a,627b, 628

Ftiziatriya

Mikrobiologiya

Mikrobiologiya və immunologiya

11.30-12.30

 

79a,79b  80a, 80b, 81a, 81b, 90a, 90b, 90c, 95c

204b,205a,205b 206a,206b,207a,207b

Ftiziatriya

Mikrobiologiya

 

 

13  iyun

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

 

145a, 145b, 146a, 146b, 147a , 147b,148a 148b,150a, 150b, 150c

 346c , 347a, 347b, 347c 350a, 350b, 350c, 380a, 380b

632a,632b,632c,640

762b,763a, 763b, 770 b,775

1130a,1130,1131a,1131b,1132a,1132b,1132c

Ginekologiya (test)

Daxilixəstəliklər (test)

DSENT (bacarıq)

Ağız və üz-çənə cərrahlığı

HST

9.30-10.30

 

 

140b, 141a 141b, 142a, 142b  143a, 143b, 144a, 144b

341a, 341b, 342a, 342b, 343a,  343b, 344a, 344b 345a 345b, 345c, 346a, 346b

5a,5b,6a,6b 7a,7b,8a,8b,9a,9b,10a

40a ,40b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b

238b, 239a, 239b  240a, 240b,241a,241b, 242a,

Ginekologiya (test)

Daxilixəstəliklər (test)

Mikrobiologiya1

Nevrologiya1

Nevrologiya1

10.30-11.30

 

 

135a,135b,136a,136b,137a,137b,138a,138b 139a, 139b, 140a

335a, 335b, 336a, 336b, 337a, 337b, 338a, 338b 339a  339b, 340a, 340b

44a, 44b  45a, 45b, 46a, 46b,46c, 60

108b, 109a, 109b, 110a, 110b, 120a, 120b, 120c, 125a

242b,243a 243b,244a,244b 245a, 245b

Ginekologiya (test)

Daxilixəstəliklər (test)

Nevrologiya

Uşaq xəstəlikləri-2

Nevrologiya1

11.30-12.30

 

 

10b,11a,11b,12a,12b 20a,20b,21a,21b

100a, 100b, 101a, 101b, 102a, 102b, 103a, 103b

700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b, 703a

740a, 740b, 741a, 741b, 742a, 742b,

Mikrobiologiya1

Uşaq xəstəlikləri-2

Uşaq stomatologiyası-1

Otorinolarinqologiya

13.00-14.00

 

104a, 104b 105a,105b, 106a, 106b, 107a, 107b,108a

255a, 255b, 256a, 256b,260

703b, 704a, 704b, 710, 715a, 715b

743a, 743b, 744a , 744b, 753a, 753b, 758a, 758b

Uşaq xəstəlikləri-2

Nevrologiya1

Uşaq stomatologiyası-1

Otorinolarinqologiya

14.00-15.00

 

1a,1b,2a,2b,3a,3b,4a,4b

35a, 35b, 36a 36b, 37a, 37b, 38a, 38b, 39a, 39b

235a, 235b,236a,236b, 237a, 237b, 238a

1115a, 1115b, 1116a, 1116b,1117a,1117b,1117c

860a, 860b, 861a, 861b, 861c, 870, 875

Mikrobiologiya1

Nevrologiya1

Nevrologiya1

Mikrobiologiya 2

Əczaçılıq kimyası - 2

 

 

                                                                                                      14 iyun

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

 

270a,270b,271a,271b, 272a, 272b, 273a, 273b, 274a, 274b

300a, 300b, 301a, 301b, 302a, 302b 303a, 303b

600a, 600b, 601a, 601b, 602a, 602b,610

Travmatologiya

DX-2+Reanimatologiya 1

Qulaq-burun-boğaz

9.30-10.30

 

 

275a, 275b, 276a, 276b, 277a, 277b, 278a, 278b, 279a, 279b

309a, 309b, 310a, 310b, 310c,  320a, 320b, 320c

616a, 616b, 617a, 617b, 618a, 618b, 620

723a, 723b, 724a,724b, 735,737a, 737b

Travmatologiya

DX-2+Reanimatologiya 1

Patanatomiya 2

Nevrologiya

10.30-11.30

 

 

280a, 280b, 281a,281b, 290a, 290b,290c, 295a, 295b, 295c

304a, 304b, 305a, 305b, 306a, 306b, 307a, 307b, 308a, 308b

660a, 660b, 661a, 661b, 662a, 662b, 670

720a, 720b, 721a, 721b, 722a, 722b

Travmatologiya

DX-2+Reanimatologiya 1

Yoluxucu xəstəliklər 2

Nevrologiya

11.30-12.30

170a,170b, 171a,171b ,180a, 180b, 180c

1125a, 1125b,1126a,1126b,1127a, 1127b,1127c

Histologiya 1

Histologiya 1

13.00-14.00

164a,164b, 165a, 165b,166a, 166b, 167a, 167b

364a, 364b,365a, 365b, 366a, 366b, 367a

Histologiya 1

Histologiya 1

14.00-15.00

160a, 160b,161a, 161b,  162a, 162b, 163a, 163b

360a, 360b, 361a, 361b,362a, 362b,363a, 363b

Histologiya 1

Histologiya -1

15.00-16.00

 640a,640b, 641a,641b,642a,642b,650

784a,784b, 787a,787b,788a,788b,790

Histologiya 1

Histologiya 2

16.00-17.00

367b 368a, 368b ,369a, 369b, 370a ,370b

780a, 780b, 781a, 781b, 782a,782b,783a,783b

Histologiya 1

Histologiya 2

17.00-18.00

168a,168b, 169a,169b

390a, 390b, 391a,391b

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b ,804, 805

Histologiya 1

Histologiya 1

Qeyri-üzvi kimya

 

 

16  iyun

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

135a,135b,136a,136b,137a,137b,138a,138b 139a, 139b, 140a

335a, 335b, 336a, 336b, 337a, 337b, 338a, 338b 339a  339b, 340a, 340b

630a,630b,631a,631b,632a,632b,632c,640

760a,760b,761a,761b762a,762b

1110a, 1110b, 1111a, 1111b, 1112a, 1112b, 1112c

1140a, 1140b, 1141a,1141b,1142a,1142b,1142c

1150a, 1150b, 1151a, 1151b , 1151c

Daxili xəstəliklər (bacarıq)

Cərrahi xəstəliklər (bacarıq)

DSENT (Test)

Ağız və üz- çənə cərrahlığı

Nevrologiya 1

Reanimotologiya

Uşaqxəstəlikləri

9.30-10.30

763a, 763b, 770a,770b ,775

44a, 44b  45a, 45b, 46a, 46b,46c, 60

70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a, 73b

201a,201b,202a,202b,203a,203b,204a

703b, 704a, 704b, 710, 715a, 715b

Ağız və üz- çənə cərrahlığı t

Ümumi cərrahiyyə 2

Mamalıq 2

Biofizika

MBT

10.30-11.30

40a ,40b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b

79a,79b  80a, 80b, 81a, 81b, 90a, 90b, 90c, 95c

211b 212a, 212b,220a,220b,221a,221b

242b,243a 243b,244a,244b 245a, 245b

Ümumi cərrahiyyə 2

Mamalıq 2

Biofizika

Ümumi cərrahiyyə 2

11.30-12.30

 

100a, 100b, 101a, 101b, 102a, 102b, 103a, 103b

204b,205a,205b 206a,206b,207a,207b

255a, 255b, 256a, 256b,260

625a, 625b, 626a, 626b, 627a,627b, 628

Urologiya

Biofizika

Ümumi cərrahiyyə 2

Biometriya

13.00-14.00

 

74a, 74b, 75a,75b 76a, 76b, 77a, 77b 78a,78b

104a, 104b 105a,105b, 106a, 106b, 107a, 107b,108a

208a 208b,209a,209b210a,210b,211a

235a, 235b,236a,236b, 237a, 237b, 238a

Mamalıq 2

Urologiya

Biofizika

Ümumi cərrahiyyə 2

14.00-15.00

 

238b, 239a, 239b  240a, 240b,241a,241b, 242a

700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b, 703a,

743a, 743b, 744a , 744b, 753a, 753b, 758a, 758b

840a, 840b, 841a, 841b,842a,842b,845,850

Ümumi cərrahiyyə 2

MBT

Mamalıq

Biofizika

15.00-16.00

35a, 35b, 36a 36b, 37a, 37b, 38a, 38b, 39a, 39b

108b, 109a, 109b, 110a, 110b, 120a, 120b, 120c, 125a

740a, 740b, 741a, 741b, 742a, 742b,

860a, 860b, 861a, 861b, 861c, 870, 875

Ümumi cərrahiyyə 2

Urologiya

Mamalıq

Toksikoloji kimya  - 1

 

 

                                                                  17 iyun

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

139a, 139b, 140a, 140b, 141a, 141b, 142a, 142b

339a  339b, 340a, 340b, 341a, 341b, 342a, 342b

Daxili xəstəliklər (bacarıq)

Cərrahi xəstəliklər (bacarıq

 

 

19 iyun

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

143a, 143b, 144a, 144b 145a, 145b, 146a, 146b

343a,  343b, 344a, 344b 345a 345b,346a, 346b

630a,630b,631a,631b

760a,760b,761a,761b,762a,770a

270a,270b,271a,271b, 272a, 272b, 273a, 273b, 274a, 274b

300a, 300b, 301a, 301b, 302a, 302b 303a, 303b,

660a, 660b, 661a, 661b, 662a, 662b, 670

1140a, 1140b, 1141a,1141b,1142a,1142b,1142c

Daxili xəstəliklər (bacarıq)

Cərrahi xəstəliklər (bacarıq)

Epidemiologiya (bacarıq)

Ort-stomotologiya bacarıq

DX/CX

CX-2+HSC/Onkologiya

Cərrahi xəstəliklər

Uşaq yoluxucu xəstəlikləri

9.30-10.30

275a, 275b, 276a, 276b, 277a, 277b, 278a, 278b, 279a, 279b

309a, 309b, 310a, 310b, 310c,  320a, 320b, 320c

600a, 600b, 601a, 601b, 602a, 602b,610

720a, 720b, 721a, 721b, 722a, 722b

DX/CX

CX-2+HSC/Onkologiya

Xüsusi istehsalat sahələrində əmək gig

İctimai sağlamlıq və səhiyənin təşkili

10.30-11.30

280a, 280b, 281a,281b, 290a, 290b,290c, 295a, 295b, 295c

304a, 304b, 305a, 305b, 306a, 306b, 307a, 307b, 308a, 308b

616a, 616b, 617a, 617b, 618a, 618b, 620

723a, 723b, 724a,724b, 735,737a, 737b

DX/CX

CX-2+HSC/Onkologiya

Patfiziologiya 2

İctimai sağlamlıq və səhiyənin təşkili

11.30-12.30

 

369b 370a ,370b,390a, 390b, 391a,391b

780a, 780b, 781a, 781b, 782a,782b,783a,783b

Tibbi fizika+AİS

Normal fiziologiya

13.00-14.00

 

167b, 168a,168b, 169a,169b,170a,170b

784a,784b, 787a,787b,788a,788b,790

Azərbaycan tarixi

Normal fiziologiya

14.00-15.00

 

163b, 164a164b, 165a, 165b,166a, 166b, 167a

640a,640b, 641a,641b,642a,642b,650

Azərbaycan tarixi

MMTX

15.00-16.00

364a, 364b,365a, 365b, 366a, 366b, 367a, 367b

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b ,804, 805

Tibbi fizika+AİS

Əczaçılıq tarixi və deontologiya

16.00-17.00

160a, 160b,161a, 161b,  162a, 162b, 163a

360a, 360b, 361a, 361b,362a, 362b,363a, 363b

Azərbaycan tarixi

Tibbi fizika+AİS

17.00-18.00

171a,171b180a, 180b, 180c

368a, 368b 369a

1125a, 1125b,1126a,1126b,1127a, 1127b,1127c

Azərbaycan tarixi

Tibbi fizika+AİS

Azərbaycan tarixi

 

 

20  iyun

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

 

147a , 147b,148a 148b,150a, 150b, 150c

347a, 347b, 347c 350a, 350b, 350c, 380a, 380b

632a,632b,632c,640

762b, 763a, 763b, 770b,775

235a, 235b,236a,236b, 237a, 237b, 238a,

1110a, 1110b, 1111a, 1111b, 1112a, 1112b, 1112c

1150a, 1150b, 1151a, 1151b , 1151c

Daxili xəstəliklər (bacarıq)

Cərrahi xəstəliklər (bacarıq)

Epidemiologiya (bacarıq)

Ort-stom Bacarıq

DZX

İctimai sağlamlıq və səhiy.təş

Oftalmologiya

9.30-10.30

 

 

 35a, 35b, 36a 36b, 37a, 37b, 38a, 38b, 39a, 39b

74a, 74b, 75a,75b 76a, 76b, 77a, 77b 78a,78b

104a, 104b 105a,105b, 106a, 106b, 107a, 107b,108a

740a, 740b, 741a, 741b, 742a, 742b

DZX

Yoluxucu xəstəliklər 2

Kliniki farmakologiya

Ortopedik stomatologiya-5

10.30-11.30

 

44a, 44b  45a, 45b, 46a, 46b,46c, 60

79a,79b  80a, 80b, 81a, 81b, 90a, 90b, 90c, 95c

238b, 239a, 239b  240a, 240b,241a,241b, 242a

703b, 704a, 704b, 710, 715a, 715b

860a, 860b, 861a, 861b, 861c, 870, 875

DZX

Yoluxucu xəstəliklər 2

DZX

Patoloji fiziologiya-1

Patoloji fiziologiya-2

11.30-12.30

 

 

40a ,40b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b

108b, 109a, 109b, 110a, 110b, 120a, 120b, 120c, 125a

255a, 255b, 256a, 256b,260

700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b, 703a

DZX

Kliniki farmakologiya

DZX

Patoloji fiziologiya-1

12.30-13.30

70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a, 73b

100a, 100b, 101a, 101b, 102a, 102b, 103a, 103b

242b,243a 243b,244a,244b 245a, 245b

743a, 743b, 744a , 744b, 753a, 753b, 758a, 758b

Yoluxucu xəstəliklər 2

Kliniki farmakologiya

DZX

Ortopedik stomatologiya-5

 

 

                                                                                                      21 iyun

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

 

135a,135b,136a,136b,137a,137b,138a,138b 139a, 139b, 140a

335a, 335b, 336a, 336b, 337a, 337b, 338a, 338b 339a  339b, 340a, 340b

1130a,1130,1131a,1131b,1132a,1132b,1132c

Daxili xəstəliklər (test)

Cərrahi xəstəliklər (test)

TXTT

9.30-10.30

 

 

140b, 141a 141b, 142a, 142b  143a, 143b, 144a, 144b

341a, 341b, 342a, 342b, 343a,  343b, 344a, 344b 345a 345b

5a,5b,6a,6b 7a,7b,8a,8b

201a,201b,202a,202b,203a,203b,204a

Daxili xəstəliklər (test)

Cərrahi xəstəliklər (test)

Operativ 1

Normal fiziologiya 2

10.30-11.30

 

145a, 145b, 146a, 146b, 147a , 147b,148a 148b,150a, 150b, 150c

346a, 346b 346c , 347a, 347b, 347c 350a, 350b, 350c, 380a, 380b

1a,1b,2a,2b,3a,3b,4a,4b

211b 212a, 212b,220a,220b,221a,221b

625a, 625b, 626a, 626b, 627a,627b, 628

Daxili xəstəliklər (test)

Cərrahi xəstəliklər (test)

Operativ 1

Normal fiziologiya 2

Ətraf mühitin gigiyenası 2

11.30-12.30

 

 

9a,9b,10a,10b,11a,11b

204b,205a,205b 206a,206b,207a,207b,

840a, 840b, 841a, 841b,842a,842b,845,850

Operativ 1

Normal fiziologiya 2

Botanika-2

12.30-13.30

12a,12b 20a,20b,21a,21b

208a 208b,209a,209b210a,210b,211a

1115a, 1115b, 1116a, 1116b,1117a,1117b,1117c

1140a, 1140b, 1141a,1141b,1142a,1142b,1142c

Operativ 1

Normal fiziologiya 2

Operativ 1

Urologiya

 

 

                                                                  22  iyun

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

 

280a, 280b, 281a,281b, 290a, 290b,290c

303a, 303b, 304a, 304b, 305a, 305b, 306a

630a,630b,631a,631b,632a,632b,632c,640

Yoluxucu xəstəliklər 2

Epidemiologiya+Hərbi epid

Epidemiologiya (test)

9.30-10.30

 

 

 276b, 277a, 277b, 278a, 278b, 279a, 279b

309a, 309b, 310a, 310b, 310c

600a, 600b, 601a, 601b, 602a, 602b,610

723a, 723b, 724a,724b, 735,737a, 737b

Yoluxucu xəstəliklər 2

Epidemiologiya+Hərbi epid

Şüa diaq və şüa terapiyası

Ortopedik stomatologiya-3

10.30-11.30

 

270a,270b,271a,271b, 272a, 272b, 273a

300a, 300b, 301a, 301b, 302a, 302b

660a, 660b, 661a, 661b, 662a, 662b, 670

720a, 720b, 721a, 721b, 722a, 722b

Yoluxucu xəstəliklər 2

Epidemiologiya+Hərbi epid

Travmatologiya

Ortopedik stomatologiya-3

11.30-12.30

 

 

273b, 274a, 274b,275a, 275b, 276a,295a, 295b, 295c

306b, 307a, 307b, 308a, 308b, 320a, 320b, 320c

616a, 616b, 617a, 617b, 618a, 618b, 620

Yoluxucu xəstəliklər 2

Epidemiologiya+Hərbi epid

DXP 2

13.00-14.00

 

168b, 169a,169b,170a,170b, 171a,171b

364a, 364b,365a, 365b, 366a, 366b, 367a, 367b

Xarici dil 2

Latın dili

14.00-15.00

 

164b, 165a, 165b,166a, 166b, 167a, 167b, 168a

368a, 368b ,369a, 369b, 370a ,370b

Xarici dil 2

Latın dili

15.00-16.00

 

160a, 160b,161a, 161b,  162a, 162b

360a, 360b, 361a, 361b,362a, 362b,363a, 363b

Xarici dil 2

Latın dili

16.00-17.00

 

163a, 163b, 164a, 180a,180b,180c

390a, 390b, 391a,391b

Xarici dil 2

Latın dili

 

 

                                                                                                      23 iyun

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

 

760a,760b,761a,761b762a,762b

242b,243a 243b,244a,244b 245a, 245b

1110a, 1110b, 1111a, 1111b, 1112a, 1112b, 1112c

1140a, 1140b, 1141a,1141b,1142a,1142b,1142c

1150a, 1150b, 1151a, 1151b , 1151c

Ort-stom Test

Ictimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili

İmmunologiya

Stomatologiya

Daxili xəstəliklər 2

9.30-10.30

 

 

763a, 763b, 770a, 770 b,775

44a, 44b  45a, 45b, 46a, 46b,46c, 60

79a,79b  80a, 80b, 81a, 81b, 90a, 90b, 90c, 95c

100a, 100b, 101a, 101b, 102a, 102b, 103a, 103b

Ort-stom Test

Ictimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili

Neyrocərrahiyyə

Ginekologiya

10.30-11.30

 

40a ,40b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b

104a, 104b 105a,105b, 106a, 106b, 107a, 107b,108a

235a, 235b,236a,236b, 237a, 237b, 238a

700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b, 703a

743a, 743b, 744a , 744b, 753a, 753b, 758a, 758b

Ictimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili

Ginekologiya

Ictimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili

Terapevtik stomatologiya-1

Ağciyər xəstəlikləri

11.30-12.30

 

 

70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a, 73b,

108b, 109a, 109b, 110a, 110b, 120a, 120b, 120c, 125a

255a, 255b, 256a, 256b,260

703b, 704a, 704b, 710, 715a, 715b

740a, 740b, 741a, 741b, 742a, 742b

Neyrocərrahiyyə

Ginekologiya

Ictimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili

Terapevtik stomatologiya-1

Ağciyər xəstəlikləri

13.00-14.00

 

35a, 35b, 36a 36b, 37a, 37b, 38a, 38b, 39a, 39b

74a, 74b, 75a,75b 76a, 76b, 77a, 77b 78a,78b

238b, 239a, 239b  240a, 240b,241a,241b, 242a

860a, 860b, 861a, 861b, 861c, 870, 875

Ictimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili

Neyrocərrahiyyə

Ictimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili

Əczaçılıq iqtisadiyyatı

14.00-15.00

 

640a,640b, 641a,641b,642a,642b,650

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b ,804, 805

Xarici dil 2

Latın dili 2

15.00-16.00

 

780a, 780b, 781a, 781b, 782a

1125a, 1125b,1126a,1126b,1127a, 1127b,1127c

Xarici dil 2

Xarici dil 2

16.00-17.00

782b,783a,783b,784a,784b, 787a,787b,788a,788b,790

Xarici dil 2

 

 

                                                                  29 iyun

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

 

100a, 100b, 101a, 101b, 102a, 102b, 103a, 103b, 104a, 104b 105a

235a, 235b,236a,236b, 237a, 237b, 238a

1115a, 1115b, 1116a, 1116b,1117a,1117b,1117c

DX+HST

TPXP

İqtisadiyyat

9.30-10.30

 

 

6a,6b 7a,7b,8a,8b,9a,9b,10a,10b

44a, 44b  45a, 45b, 46a, 46b,46c, 60

208a 208b,209a,209b,210a,210b,211a

616a, 616b, 617a, 617b, 618a, 618b, 620

Biokimya 2

TPXP

Biokimya 2

Biotexnologiya

10.30-11.30

 

 

11a,11b , 12a,12b 20a,20b,21a,21b

35a, 35b, 36a 36b, 37a, 37b, 38a, 38b

105b, 106a, 106b, 107a, 107b,108a

201a,201b,202a,202b,203a,203b,204a

Biokimya 2

TPXP

DX+HST

Biokimya 2

11.30-12.30

 

 

1a,1b,2a,2b,3a,3b,4a,4b,5a,5b

211b 212a, 212b,220a,220b,221a,221b

255a, 255b, 256a, 256b,260

660a, 660b, 661a, 661b, 662a, 662b, 670

860a, 860b, 861a, 861b, 861c, 870, 875

Biokimya 2

Biokimya 2

TPXP

Ərzaq məhsulları gig

Farmakologiya-2

13.00-14.00

 

204b,205a,205b 206a,206b,207a,207b

242b,243a 243b,244a,244b 245a, 245b

600a, 600b, 601a, 601b, 602a, 602b,610

703b, 704a, 704b, 710, 715a, 715b

720a, 720b, 721a, 721b, 722a, 722b

Biokimya 2

TPXP

Ərzaq məhsulları gig

Biokimya-2

Üz-çənə cərrahiyyəsi-1

14.00-15.00

39a, 39b , 40a ,40b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b

108b, 109a, 109b, 110a, 110b, 120a, 120b, 120c, 125a

700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b, 703a

740a, 740b, 741a, 741b, 742a, 742b

840a, 840b, 841a, 841b,842a,842b,845,850

TPXP

DX+HST

Biokimya-2

Üz-çənə cərrahiyyəsi-3

Analitik kimya-2

15.00-16.00

238b, 239a, 239b  240a, 240b,241a,241b, 242a

625a, 625b, 626a, 626b, 627a,627b, 628

723a, 723b, 724a,724b, 735,737a, 737b

743a, 743b, 744a , 744b, 753a, 753b, 758a, 758b

TPXP

Dinamik Biokimya

Üz-çənə cərrahiyyəsi-1

Üz-çənə cərrahiyyəsi-3

 

 

                                                               30  iyun

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

 

74a, 74b, 75a,75b 76a, 76b, 77a, 77b 78a,78b

278b, 279a, 279b,280a, 280b, 281a,281b, 290a, 290b,290c

305a, 305b, 306a, 306b, 307a, 307b, 308a, 308b

1150a, 1150b, 1151a, 1151b , 1151c

Uşaq xəstəlikləri-1

Uşaq xəstəlikləri-1

Uşaq cərrahlığı

Psixiatriya

9.30-10.30

 

 

70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a, 73b

270a,270b,271a,271b, 272a, 272b, 273a, 273b, 274a, 274b

300a, 300b, 301a, 301b, 302a, 302b 303a, 303b, 304a, 304b

1140a, 1140b, 1141a,1141b,1142a,1142b,1142c

Uşaq xəstəlikləri-1

Uşaq xəstəlikləri-1

Uşaq cərrahlığı

Cərrahi xəstəliklər 2

10.30-11.30

 

 

79a,79b  80a, 80b, 81a, 81b, 90a, 90b, 90c, 95c

275a, 275b, 276a, 276b, 277a, 277b, 278a 295a, 295b, 295c

309a, 309b, 310a, 310b, 310c, 320a, 320b, 320c

1110a, 1110b, 1111a, 1111b, 1112a, 1112b, 1112c

Uşaq xəstəlikləri-1

Uşaq xəstəlikləri-1

Uşaq cərrahlığı

Farmakologiya 2

11.30-12.30

169a,169b,170a,170b, 171a,171b

1125a, 1125b,1126a,1126b,1127a, 1127b,1127c

Anatomiya 2

Anatomiya 2

13.00-14.00

 

163a, 163b, 164a,164b, 165a, 165b,166a

640a,640b, 641a,641b,642a,642b,650

Anatomiya2

Anatomiya  2

14.00-15.00

160a, 160b,161a, 161b,  162a, 162b,180a, 180b, 180c

784a,784b, 787a,787b,788a,788b,790

Anatomiya 2

Anatomiya 2

15.00-16.00

360a, 360b, 361a, 361b,362a, 362b,363a, 363b

780a, 780b, 781a, 781b, 782a,782b,783a,783b

Anatomiya 2

Anatomiya 2

16.00-17.00

364a, 364b,365a, 365b, 366a, 366b, 367a, 367b

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b ,804, 805

Anatomiya 2

Tibbivəbiolojifizika

17.00-18.00

166b, 167a, 167b, 168a,168b

368a, 368b ,369a, 369b, 370a ,370b,390a, 390b, 391a,391b

Anatomiya 2

Anatomiya 2

 

 

03 iyul

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

 

5a,5b,6a,6b 7a,7b,8a,8b

1115a, 1115b, 1116a, 1116b,1117a,1117b,1117c

1140a, 1140b, 1141a,1141b,1142a,1142b,1142c

1150a, 1150b, 1151a, 1151b , 1151c

Seçim fənn

Dinamik biokimya

Hərbi gigiyena

Neyrocərrahlıq

9.30-10.30

 

 

12a,12b 20a,20b,21a,21b

270a,270b,271a,271b, 272a, 272b, 273a

303a, 303b, 304a, 304b, 305a, 305b, 306a

Seçim fənn

Oftalmologiya

Ailə təbabəti

10.30-11.30

 

 

9a,9b,10a,10b,11a,11b

276b, 277a, 277b, 278a, 278b, 279a, 279b

300a, 300b, 301a, 301b, 302a, 302b

720a, 720b, 721a, 721b, 722a, 722b

Seçim fənn

Oftalmologiya

Ailə təbabəti

Ümumi cərrahiyyə

11.30-12.30

 

 

1a,1b,2a,2b,3a,3b,4a,4b

273b, 274a, 274b,275a, 275b, 276a,295a, 295b, 295c

309a, 309b, 310a, 310b, 310c

723a, 723b, 724a,724b, 735,737a, 737b

Seçim fənn

Oftalmologiya

Ailə təbabəti

Ümumi cərrahiyyə

13.00-14.00

 

280a, 280b, 281a,281b, 290a, 290b,290c,

306b, 307a, 307b, 308a, 308b, 320a, 320b, 320c

625a, 625b, 626a, 626b, 627a,627b, 628

Oftalmologiya

Ailə təbabəti

Biofizika

 

 

04iyul

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

 

201a,201b,202a,202b,203a,203b,204a

600a, 600b, 601a, 601b, 602a, 602b,610

660a, 660b, 661a, 661b, 662a, 662b, 670

MMTX

İmmunoprofilaktika,dezinfek

Ümumiepidemiologiya

9.30-10.30

 

 

44a, 44b  45a, 45b, 46a, 46b,46c, 60

211b 212a, 212b,220a,220b,221a,221b

242b,243a 243b,244a,244b 245a, 245b

700a, 700b, 701a, 701b, 702a, 702b, 703a

Farmakologiya2

MMTX

Farmakologiya2

MMTX

10.30-11.30

 

 

40a ,40b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b

208a 208b,209a,209b210a,210b,211a

616a, 616b, 617a, 617b, 618a, 618b, 620

740a, 740b, 741a, 741b, 742a, 742b

Farmakologiya

MMTX

Farmakologiya 2

Terapevtik stomatologiya-5

11.30-12.30

 

 

35a, 35b, 36a 36b, 37a, 37b, 38a, 38b, 39a, 39b

204b,205a,205b 206a,206b,207a,207b

238b, 239a, 239b  240a, 240b,241a,241b, 242a

703b, 704a, 704b, 710, 715a, 715b

Farmakologiya 2

MMTX

Farmakologiya2

MMTX

13.00-14.00

 

235a, 235b,236a,236b, 237a, 237b, 238a, 255a, 255b, 256a, 256b,260

743a, 743b, 744a , 744b, 753a, 753b, 758a, 758b

840a, 840b, 841a, 841b,842a,842b,845,850

Farmakologiya2

Terapevtik stomatologiya-5

MMTX

 

 

                                                                 05 iyul

 

Qrup

Fənn

8.30-9.30

 

 

70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a, 73b

79a,79b  80a, 80b, 81a, 81b, 90a, 90b, 90c, 95c

1110a, 1110b, 1111a, 1111b, 1112a, 1112b, 1112c

Psixiatriya 1

Psixiatriya 1

Şüa diaqn və terapiyası 1

9.30-10.30

 

74a, 74b, 75a,75b 76a, 76b, 77a, 77b 78a,78b

860a, 860b, 861a, 861b, 861c, 870, 875

Psixiatriya 1

Biokimya-2

10.30-11.30

 

167a, 167b , 168a, 168b, 169a,169b,170a

784a,784b, 787a,787b,788a,788b,790

Biofiziki bioüzvi kimya

Fəlsəfə

11.30-12.30

 

163b, 164a,164b, 165a, 165b,166a, 166b

640a,640b, 641a,641b,642a,642b,650

Biofiziki bioüzvi kimya

Biofiziki bioüzvi kimya

13.00-14.00

 

160a, 160b,161a, 161b,  162a, 162b, 163a

780a, 780b, 781a, 781b, 782a,782b,783a,783b

Biofiziki bioüzvi kimya

Fəlsəfə

14.00-15.00

 

170b, 171a,171b, 180a, 180b, 180c

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b ,804, 805

Biofiziki bioüzvi kimya

Xarici dil -2

 

 

FAYDALI LİNKLƏR
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası Virtual Qarabağ
KLİNİKALAR
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyə Klinikası
Rektora Yazın Elektron Universitet Online Kitabxana Xarici tələbələr üçün Əlaqə Saytın xəritəsi Təbib qəzeti Tələbələr üçün nümunəvi test bankı