AZ RU EN WEBMAIL
UNİVERSİTET / İmtahan mərkəzi / İmtahan cədvəlləri

 

1 iyun

Qrup

Fənn

830-920

70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a

270a, 270b, 271a, 271b, 272a, 272b, 273a, 273b

CərrahiXəstəliklər-BacarıqDA

Mama-ginekologiya (bacarıq) DA

 

 

3 iyun

Qrup

Fənn

830-920

73b, 74a, 74b, 75a, 75b, 76a, 76b

274a, 274b, 275a, 275b, 276a, 276b, 277a, 277b

660a, 660b, 661a, 661b

720a, 720b, 721a, 721b, 722a, 722b, 723a

1150a, 1150b

717a1, 717a2, 717a3, 717a4, 717a5, 717a6, 717a7, 717a8,717a9

700a,700b, 701a, 701b, 702a, 702b, 703a

CərrahiXəstəliklər-Bacarıq DA

Mama-ginekologiya (bacarıq) DA

Gigiyena(bacarıq) DA

Üz-çənə cərrahiyyəsi(bacarıq) DA

Cərrahi xəstəliklər(bacarıq DA

Mikrobiologiya 2

Cərrahi xəstəliklər 2

920-1010

717a10, 717a11, 717a12, 717a13, 717a14,717a15, 717a16

703b, 704a, 704b, 710, 715a, 715b

518a1a, 518a1b, 518a2a, 518a2b, 518a3a, 518a3b

618f1a, 618f1b

1125a, 1125b, 1126a, 1126b, 1127a, 1127b, 1127c

Mikrobiologiya 2

Cərrahi xəstəliklər 2

Qeyri üzvikimya

Azərbaycantarixi

Nevrologiya-1

1010-1100

717a17, 717r1, 717i1, 717i2, 717i3, 717i4, 717i5, 717i6, 717i7

518a3c, 518r1a, 518r1b, 518i1a, 518i1b, 518i2a, 518i2b

817a1, 817a2, 817a3, 817a4, 817a5, 817a6

1110a, 1110b, 1111a, 1111b, 1112a, 1112b, 1112c

Mikrobiologiya 2

Qeyri üzvikimya

Analtik kimya II

Stomatologiya

1100-1150

360a, 360b, 361a, 361b, 362a, 362b, 363a, 363b,364a, 364b, 365a

201a, 201b, 202a, 202b, 203a, 203b, 204a, 204b, 205a, 205b

235a, 235b, 236a, 236b, 237a, 237b, 238a, 238b, 239a, 239b

817r1, 817İ1, 817İ2, 817İ3, 817İ4

Nevrologiya

Ağciyər xəstəlikləri

Cərrahi xəstəliklər 2

Analtik kimya II

1150-1240

365b, 366a, 366b, 367a, 367b,368a, 368b, 369a

206a, 206b, 207a, 207b, 208a, 208b, 209a, 209b

240a, 240b, 241a, 241b, 242a, 242b, 243a

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b, 804, 805

Nevrologiya

Ağciyər xəstəlikləri

Cərrahi xəstəliklər 2

Patoloji fiziologiya-2

1240-1330

369b, 370a, 370b, 371a, 371b, 390a, 390b, 391a, 391b

210a, 210b, 211a, 211b, 212a, 212b

243b, 244a ,244b, 245a, 245b, 246a, 246b, 255a, 255b, 256a, 256b, 260

Nevrologiya

Ağciyər xəstəlikləri

Cərrahi xəstəliklər 2

1330-1420

160a, 160b, 161a, 161b, 162a, 162b, 163a, 163b,164a

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

35a, 35b, 36a, 36b, 37a, 37b

213a, 213b, 213c, 220a, 220b, 221a, 221b

Nevrologiya

Uşaq xəstəlikləri 1

Uşaq xəstəlikləri 2

Ağciyər xəstəlikləri

1420-1510

164b, 165a, 165b, 166a, 166b, 167a, 167b,168a, 168b169a

4a, 4b, 5a, 5b, 6a ,6b, 7a, 7b, 8a, 8b

38a, 38b, 39a, 39b ,40a, 40b, 41a, 41b, 42a

Nevrologiya

Uşaq xəstəlikləri 1

Uşaq xəstəlikləri 2

1510-1600

169b, 170a, 170b,171a,171b,172a172b,172c,180a,180b,180c

9a, 9b, 10a, 10b, 11a ,11b, 12a, 12b, 20a, 20b, 21a, 21b

42b, 43a, 43b, 44a, 44b ,45a, 45b, 46a, 46b, 47a, 47b, 48a,48b,60a

Nevrologiya

Uşaq xəstəlikləri 1

Uşaq xəstəlikləri 2

 

 

4 iyun

Qrup

Fənn

830-920

77a, 77b, 78a, 78b, 79a, 79b, 80a

278a, 278b, 279a, 279b, 280a, 280b, 281a, 281b

662a, 662b, 662c, 670

723b, 724a, 724b, 724c, 735, 737a, 737b

1151a, 1151b, 1151c

218A-1a, 218A-1b,218A-2a, 218A-2b, 218A-3a, 218A-3b,

317A-1,317A-2,317A-3,317A-4,317A-5,317A6, 317A7

517A1, 517A2, 517A3, 517A4

618A1a, 618A1b, 618A1c

CərrahiXəstəliklər-Bacarıq DA

Mamaginekologiya (bacarıq) DA    

Gigiyena (bacarıq) DA

Üz-çənə cərrahiyyəsi (bacarıq)DA

CərrahiXəstəliklər-(bacarıq) DA

Tibbi fizika

Normal fiziologiya 2

Normal fiziologiya-2

Azərbaycan tarixi

920-1010

218A-4a, 218A-4b, 218A-5a, 218A-5b,218A-6a, 218A-6b

317A8,317A9,317A10,317A11, 317A12, 317A13

616a, 616b,617a,617b, 618a,618b,620

1115a, 1115b, 1116a, 1116b, 1117a, 1117b, 1117c

Tibbi fizika

Normal fiziologiya 2

Otorinolarinqologiya

Ginekologiya

1010-1100

218A-7a, 218A-7b, 218A-8a, 218A-8b, 218A-9a, 218A-9b

118A8a, 118A8b,118A9a, 118A9b, 118A-10a, 118A-10b

317A14,317A15, 317A16, 317A17, 317A18, 317A19

617A1, 617A2, 617A3, 617A4, 617A5, 617R1

640a,640b,641a,641b,642a,642b,650

Tibbi fizika

Kimya

Normal fiziologiya 2

Ətrafmühitin gigiyenası 2

Su və su təchiz.gigiyenası

1100-1150

218A10a, 218A10b, 218A10c,218R1a, 218R1b, 218R1c

117A22, 117A23, 117A24, 117R1,117R2, 117R3

317A20,317A21, 317A22, 317A23, 317A24, 317A25

318A1a, 318A1b, 318A1c,318R1a

418A1a,418A1b,418A2a,418A2b,418A3a,418A3b,418A4a

Tibbi fizika

Normal fiziologiya 2

Normal fiziologiya 2

Tibbi biologiya

İnsan anatomiyası 2

1150-1240

218İ1a, 218İ1b, 218İ2a, 218İ2b, 218İ2c

317A-26, 37A-27, 317A-28, 317A-29,

418A4b, 418A5a,418A5b,418R-1a, 418R-1b

625a,625b,626a,626b,627a,627b,628

Tibbi fizika

Normal fiziologiya 2

İnsan anatomiyası 2

Uşaqxəstəlikləri

1240-1330

117A1,117A2, 117A3, 117A4, 117A5, 117A6, 117A7

118A1a, 118A1b, 118A2a, 118A2b, 118A3a, 118A3b,118A4a

317İ-1, 317İ-2, 317İ-3, 317İ-4, 317İ-5

418İ1a, 418İ1b, 418İ2a, 418İ2b, 418İ3a, 418İ3b, 418İ3c

783b ,784a, 784b,784c, 787a, 787b, 788a ,788b, 788c, 790

Normal fiziologiya 2

Kimya

Normal fiziologiya 2

İnsan anatomiyası 2

İct.sağlam.və səhiyyə.təşkil

1330-1420

117A8,117A9, 117A10, 117A11,117A12,117A13, 117A14

118A4b, 118A5a, 118A5b118A6a, 118A6b, 118A7a, 118A7b

780a,780b,781a,781b,782a,782b,783a

Normal fiziologiya 2

Kimya

İct.sağlam.və səhiyyə.təşkili

1420-1510

117A15, 117A16, 117A17, 117A18,17A19, 117A20,117A21

117R4,117R5, 117İ-1, 117İ-2, 117İ-3, 117İ-4, 117İ-5,117İ-6

118A-11a, 118A-11b, 118A-12a, 118A-12b, 118A-12c

118İ-1a, 118İ-1b, 118İ-2a, 118İ-2b, 118İ-2c

Normal fiziologiya 2

Normal fiziologiya 2

Kimya

Kimya

 

 

7 iyun

Qrup

Fənn

830-920

80b, 81a, 81b, 81c, 90a, 90b, 90c, 95

282a, 282b, 282c, 290a, 290b, 290c, 295a, 295b, 295c

518a1a, 518a1b, 518a2a, 518a2b, 518a3a, 518a3b

518a3c, 518r1a, 518r1b, 518i1a, 518i1b, 518i2a, 518i2b

817a1, 817a2, 817a3, 817a4, 817a5, 817a6

CərrahiXəstəliklər-BacarıqDA

Mama-ginekologiya (bacarıq)DA

Əczaçılıq terminologiyası-2

Əczaçılıq terminologiyası-2

Əczaçılıq əmtəəşünaslığı

920-1010

418A1a,418A1b,418A2a,418A2b,418A3a,418A3b

717a1, 717a2, 717a3, 717a4, 717a5, 717a6, 717a7

780a,780b,781a,781b,782a,782b,783a,783b

700a,700b, 701a, 701b, 702a, 702b, 703a

817r1, 817İ1, 817İ2, 817İ3, 817İ4

Xarici dil 2

Patoloji anatomiya 1

Uşaq stomatologiyası 3

Ağız və üz-çənə cərrahiyyə 3

Əczaçılıq əmtəəşünaslığı

1010-1100

418A4a,418A4b, 418A5a,418A5b,418R-1a, 418R-1b

717a8,717a9,717a10, 717a11, 717a12, 717a13

784a, 784b,784c, 787a, 787b, 788a ,788b, 788c, 790

703b, 704a, 704b, 710, 715a, 715b

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b, 804, 805

Xarici dil 2

Patoloji anatomiya 1

Uşaq stomatologiyası 3

Ağız və üz-çənə cərrahiyyə 3

Toksikoloji kimya-1

1100-1150

11b, 12a, 12b, 20a, 20b, 21a, 21b

45a, 45b, 46a, 46b, 47a, 47b, 48a,48b, 60a

170a,170b,171a,171b,172a,172b,172c,180a,180b,180c

418İ1a, 418İ1b, 418İ2a, 418İ2b, 418İ3a, 418İ3b, 418İ3c

717a14,717a15, 717a16, 717a17, 717r1, 717i1, 717i2

Dax.xəstəliklər və endokrin.

Onkologiya

Patoloji fiziologiya 2

Xarici dil 2

Patoloji anatomiya 1

1150-1240

 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, 11a                        

35a, 35b, 36a, 36b, 37a, 37b, 38a, 38b, 39a, 39b

160a,160b,161a,161b,162a,162b,163a,163b,164a,164b

717i3, 717i4, 717i5, 717i6, 717i7

Dax.xəstəliklər və endokrin

Onkologiya

Patolojifiziologiya

Patoloji anatomiya 1

1240-1330

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b,

40a, 40b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b, 44a, 44b

165a,165b,166a,166b,167a,167b,168a,168b,169a,169b

255a, 255b, 256a, 256b, 260

390a, 390b, 391a, 391b

Dax.xəstəliklər və endokrin

Onkologiya

Patolojifiziologiya 2

Qulaq,burun,boğaz xəstəlikləri

Patolojifiziologiya 2

1330-1420

201a, 201b, 202a, 202b, 203a, 203b, 204a, 204b

235a, 235b, 236a, 236b, 237a, 237b, 238a, 238b

213a, 213b, 213c, 220a, 220b, 221a, 221b

364a, 364b, 365a, 365b, 366a, 366b, 367a, 367b               

Mamalıq 2

Qulaq,burun,boğaz xəstəlikləri

Mamalıq 2

Patolojifiziologiya 2

1420-1510

205a, 205b, 206a, 206b, 207a, 207b, 208a, 208b

239a, 239b, 240a, 240b, 241a, 241b, 242a, 242b

368a, 368b, 369a, 369b, 370a, 370b, 371a, 371b

1110a, 1110b, 1111a, 1111b, 1112a, 1112b, 1112c

Mamalıq 2

Qulaq,burun,boğaz xəstəlikləri

Patolojifiziologiya 2

Cərrahi  xəstəliklər 2

1510-1600

209a, 209b, 210a, 210b, 211a, 211b, 212a, 212b

243a, 243b, 244a, 244b, 245a, 245b, 246a, 246b

360a, 360b, 361a, 361b, 362a, 362b, 363a, 363c

1125a, 1125b, 1126a, 1126b, 1127a, 1127b, 1127c

618f1a, 618f1b

Mamalıq 2

Qulaq,burun,boğaz xəstəlikləri

Patoloji fiziologiya-2

Patoloji fiziologiya 2

Fizoterapiya

 

 

8 iyun

Qrup

Fənn

830-920

70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a

270a, 270b, 271a, 271b, 272a, 272b, 273a, 273b

720a,720b, 721a, 721b, 722a, 722b, 723a

CərrahiXəstəliklər-Test DA

Mama-ginekologiya (Test) DA

Üz-çənə cərrahiyyəsi-Test DA

920-1010

73b, 74a, 74b, 75a, 75b, 76a, 76b

274a, 274b, 275a, 275b, 276a, 276b, 277a, 277b

723b, 724a, 724b, 724c, 735, 737a, 737b

CərrahiXəstəliklər-Test DA

Mama-ginekologiya (Test)DA

Üz-çənə cərrahiyyəsi-Test DA

1010-1100

77a, 77b, 78a, 78b, 79a, 79b, 80a

278a, 278b, 279a, 279b, 280a, 280b, 281a, 281b

1151A,1151B, 1151C

CərrahiXəstəliklər-Test DA

Mama-ginekologiya (Test)DA

Cərrahi Xəstəliklər-Test DA

1100-1150

80b, 81a, 81b, 81c, 90a, 90b, 90c, 95

282a, 282b, 282c, 290a, 290b, 290c, 295a, 295b, 295c

1150A,1150B

CərrahiXəstəliklər-Test DA

Mama-ginekologiya (Test)DA

Cərrahi Xəstəliklər-Test DA

 

 

10 iyun

Qrup

Fənn

830-920

70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a

270a, 270b, 271a, 271b, 272a, 272b, 273a, 273b

1150A,1150B

720a, 720b, 721a, 721b, 722a, 722b, 723a

660a, 660b, 661a, 661b

Mama-ginekologiya (bacarıq) DA

Daxilixəstəliklər (bacarıq) DA

Daxilixəstəliklər (bacarıq) DA

Ort. Stom (bacarıq) DA

Gigiyena(test) DA

920-1010

662a, 662b, 662c, 670

Gigiyena(test) DA

1010-1100

118A1a,118A1b,118A2a,118A2b,118A3a,118A3b,118A4a,118A4b

318A-1a, 318A-1B, 318A-1c, 318R-1a

616a, 616b, 617a, 617b, 618a,618b,620

625a,625b,626a,626b,627a,627b,628

Histologiya 1

İnsan anatomiyası 2

Radiasiyagigiyenası

Ərzaq məhsul.gigiyenası

1100-1150

118A5a,118A5b,118A6a, 118A6b118A7a, 118A7b, 118A8a

640a,640b,641a,641b,642a,642b,650

1110a, 1110b, 1111a, 1111b, 1112a, 1112b, 1112c

1115a, 1115b, 1116a, 1116b, 1117a, 1117b, 1117c

Histologiya 1

Farmakologiya II

Urologiya

Psixiatriya

1150-1240

118A8b ,118A9a, 118A9b118A10a,118A10b,118A11a,118A11b

218R1a, 218R1b,218R1c,218İ1a, 218İ1b, 218İ2a, 218İ2b, 218İ2c

717a8,717a9,717a10, 717a11, 717a12, 717a13

Histologiya 1

Histologiya 1

Ortopedik stomatologiya-2

1240-1330

118A12a ,118A12b,118A12c,118İ1a,118İ1b,118İ2a,118İ2b, 118İ2c

218A9a,218A9b218A-10a, 218A-10b, 218A-10c

717a1, 717a2, 717a3, 717a4, 717a5, 717a6, 717a7

700a,700b, 701a, 701b, 702a, 702b, 703a

Histologiya 1

Histologiya 1

Ortopedik stomatologiya-2

Otorinolarinqologiya

1330-1420

218A5a,218A5b,218A6a,218A6b218A7a, 218A7b,218A8a,218A8b

717a14,717a15, 717a16, 717a17, 717r1, 717i1, 717i2

703b, 704a, 704b, 710, 715a, 715b

Histologiya 1

Ortopedik stomatologiya-2

Otorinolarinqologiya

1420-1510

218A1a,218A1b,218A2a,218A2b,218A3a,218A3b,218A4a, 218A4b

618A1a, 618A1b, 618A1c

618F-1a, 618F-1b

717i3, 717i4, 717i5, 717i6, 717i7

Histologiya 1

Histologiya -1

Hərbiepidemiologiya

Ortopedik stomatologiya-2

 

 

11 iyun

Qrup

Fənn

830-920

73b, 74a, 74b, 75a, 75b, 76a, 76b

274a, 274b, 275a, 275b, 276a, 276b, 277a, 277b

1151a, 1151b, 1151C

723b, 724a, 724b, 724c, 735, 737a, 737b

209a, 209b, 210a, 210b, 211a, 211b, 212a, 212b

243a, 243b, 244a, 244b, 245a, 245b, 246a, 246b

Mama-ginekologiya(bacarıq) DA

Daxilixəstəliklər (bacarıq) DA

Daxilixəstəliklər (bacarıq) DA

Ort. Stom (bacarıq) DA

Cərrahi xəstəliklər 1

Dax.xəstə.3+Reanimotologiya 1

920-1010

205a, 205b, 206a, 206b, 207a, 207b, 208a, 208b

239a, 239b, 240a, 240b, 241a, 241b, 242a, 242b

Cərrahi xəstəliklər 1

Dax.xəstə.3+Reanimotologiya 1

1010-1100

201a, 201b, 202a, 202b, 203a, 203b, 204a, 204b

235a, 235b, 236a, 236b, 237a, 237b, 238a, 238b

Cərrahi xəstəliklər 1

Dax.xəstə.3+Reanimotologiya 1

1100-1150

213a, 213b, 213c, 220a, 220b, 221a, 221b

255a, 255b, 256a, 256b,260

518a1a, 518a1b, 518a2a, 518a2b, 518a3a, 518a3b

Cərrahi xəstəliklər 1

Dax.xəstə.3+Reanimotologiya 1

Normal fiziologiya

1150-1240

11b, 12a, 12b, 20a, 20b, 21a, 21b

45a, 45b, 46a, 46b, 47a, 47b, 48a,48b, 60a

518a3c,518r1a, 518r1b,518i1a, 518i1b,518i2a, 518i2b

Psixatriya 1

Uşaq cərrahlığı

Normal fiziologiya

1240-1330

6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, 11a

40a, 40b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b, 44a, 44b

Psixatriya 1

Uşaq cərrahlığı

1330-1420

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a

35a, 35b, 36a, 36b, 37a, 37b, 38a, 38b, 39a, 39b

Psixatriya 1

Uşaq cərrahlığı

 

 

12iyun

Qrup

Fənn

830-920

77a, 77b, 78a, 78b, 79a, 79b, 80a

278a, 278b, 279a, 279b, 280a, 280b, 281a, 281b

517A1, 517A2, 517A3,517A4

117A23,117A24,117R1,117R2,117R3,117R4,117R5

617A1, 617A2, 617A3, 617A4, 617A5, 617R1

Mama-ginekologiya (bacarıq) DA

Daxilixəstəliklər (bacarıq) DA

Mikrobiologiya 1

Mikrobiologiya 1

Mikrobiologiya 2

920-1010

117A1,117A2,117A3,117A4,117A5,117A6,117A7,117A8

418A1a,418A1b,418A2a,418A2b,418A3a, 418A3b, 418A4a

Mikrobiologiya 1

Normal fiziologiya 1

1010-1100

117A9,117A10,117A11,117A12,117A13,117A14,117A15

418A4b,418A5a,418A5b,418R1a,418R1b,418İ1a,

Mikrobiologiya 1

Normal fiziologiya 1

1100-1150

117A16,117A17,117A18,17A19,117A20,117A21,117A22

 317A1,317A2,317A3,317A4,317A5,317A6,317A7,317A8

418İ1b, 418İ2a,418İ2b,418İ3a,418İ3b,418İ3c

Mikrobiologiya 1

Mikrobiologiya 1

Normal fiziologiya 1

1150-1240

117İ-1, 117İ-2, 117İ-3, 117İ-4, 117İ-5,117İ-6

317A9,317A10,317A11,317A12, 317A13,317A14, 317A15,

780a,780b,781a,781b,782a,782b,783a,783b ,784a,

Mikrobiologiya 1

Mikrobiologiya 1

Terapevtik stom. 3

1240-1330

317A16,317A17,317A18,317A19,317A20,317A21,317A22,

784b,784c, 787a, 787b, 788a ,788b, 788c, 790

Mikrobiologiya 1 

Terapevtik stom. 3

1330-1420

317A23,317A24,317A25,317A26,37A27,317A28,

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b, 804, 805

Mikrobiologiya 1

Farmakoqnoziya II

1420-1510

317A29, 317İ1, 317İ2, 317İ3, 317İ4, 317İ5

Mikrobiologiya 1 

 

 

13iyun

Qrup

Fənn

830-920

80b, 81a, 81b, 81c, 90a, 90b, 90c, 95

282a, 282b, 282c, 290a, 290b, 290c, 295a, 295b, 295c

660a, 660b, 661a, 661b

720a, 720b, 721a, 721b, 722a, 722b, 723a

Mama-ginekologiya (bacarıq) DA

Daxilixəstəliklər (bacarıq) DA

Epidemiologiya (bacarıq) DA

Ortopedikstomatologiya test DA

920-1010

723b, 724a, 724b, 724c, 735, 737a, 737b

218A1a,218A1b,218A2a,218A2b,218A3a,218A3b,218A4a

369b, 370a, 370b,371a, 371b,390a, 390b, 391a, 391b

Ortopedik stomatologiya test DA

Reseptura

Farmakologiya 2

1010-1100

218A4b,218A5a,218A5b,218A6a,218A6b,218A7a, 218A7b

360a, 360b, 361a, 361b, 362a, 362b, 363a, 363b,364a

717a1,717a2,717a3,717a4,717a5,717a6,717a7,717a8

Reseptura

Farmakologiya 2

Terapevtik stom.2

1100-1150

218A8a,218A8b,218A9a,218A9b,218A10a,218A10b, 218A10c

364b,365a,365b,366a, 366b, 367a,367b,368a,368b,369a

717a9, 717a10, 717a11, 717a12, 717a13,717a14,717a15,717a16

Reseptura

Farmakologiya 2

Terapvtik stom. 2

1150-1240

118A1a,118A1b,118A2a,118A-2b,118A3a,118A3b,118A4a

165a, 165b, 166a, 166b, 167a, 167b,168a,168b, 169a,169b

218R1a,218R1b,218R1c,218İ1a,218İ1b,218İ2a, 218İ2b, 218İ2c

717a17, 717r1717i1, 717i2, 717i3, 717i4, 717i5, 717i6, 717i7

Azərbaycan dili

Farmakologiya 2

Resptura

Terapevtik stom.2

1240-1330

118A4b,118A5a,118A5b,118A6a,118A6b,118A7a,118A7b,118A8a

160a,160b,161a,161b,162a,162b,163a,163b,164a,164b

1110a, 1110b, 1111a, 1111b, 1112a, 1112b, 1112c

1115A,1115B, 1116A, 1116B, 1117A, 1117B, 1117C

Azərbaycan dili

Farmakologiya 2

Hərbigigiyena

Endokrinologiya

1330-1420

118A8b,118A9a,118A9b, 118A10a,118A10b, 118A11a,118A11b

170a, 170b, 171a, 171b,172a,172b,172c,180a, 180b, 180c

618A1a, 618A1b, 618A1c

618F-1a, 618F-1b

1125A, 1125B, 1126A, 1126B, 1127A, 1127B, 1127C,

Azərbaycan dili

Farmakologiya 2

İnformatika

İnsan anatomiyası

Farmakologiya-2

1420-1510

118A12a,118A12b,118A12c,118İ1a,118İ1b,118İ2a, 118İ2b, 118İ2c

318A-1a, 318A-1B, 318A-1c, 318R-1a

616a, 616b, 617a, 617b, 618a,618b,620

625a,625b,626a,626b,627a,627b,628

640a,640b,641a,641b,642a,642b,650

Azərbaycan dili

Reseptura

Peşə xəstəlikləri

Yoluxucuxəstəliklər

Stomatoloji xəstəliklər

 

 

14iyun

Qrup

Fənn

830-920

70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a

270a, 270b, 271a, 271b, 272a, 272b, 273a, 273b

662a, 662b, 662c, 670

Mama-ginekologiya (Test) DA

Daxilixəstəliklər (test) DA

Epidemiologiya (bacarıq) DA

920-1010

73b, 74a, 74b, 75a, 75b, 76a, 76b

274a, 274b, 275a, 275b, 276a, 276b, 277a, 277b

1150A,1150B

Mama-ginekologiya (Test) DA

Daxili xəstəliklər (test)DA

Daxili xəstəliklər (test)DA

1010-1100

77a, 77b, 78a, 78b, 79a, 79b, 80a

278a, 278b, 279a, 279b, 280a, 280b, 281a, 281b

1151A,1151B, 1151C

Mama-ginekologiya (Test) DA

Daxili xəstəliklər (test) DA

Daxili xəstəliklər (test)DA

1100-1150

80b, 81a, 81b, 81c, 90a, 90b, 90c, 95

282a, 282b, 282c, 290a, 290b, 290c, 295a, 295b, 295c

Mama-ginekologiya (Test) DA

Daxili xəstəliklər (test) DA

1150-1240

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a

35a, 35b, 36a, 36b, 37a, 37b, 38a, 38b, 39a, 39b

213a, 213b, 213c, 220a, 220b, 221a, 221b

255a, 255b, 256a, 256b,260

700a,700b, 701a, 701b, 702a, 702b, 703a

Travma.və ortopediya

Ginekologiya

Yoluxucu xəstəliklər 2

Epidem+Hərbi epid.

Terapevtik stomatologiya-5

1240-1330

6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, 11a

40a, 40b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b, 44a, 44b

209a, 209b, 210a, 210b, 211a, 211b, 212a, 212b

243a, 243b, 244a, 244b, 245a, 245b, 246a, 246b

703b, 704a, 704b, 710, 715a, 715b

Travma.və ortopediya

Ginekologiya

Yoluxucu xəstəliklər 2

Epidem+Hərbi epid.

Terapevtik stomatologiya-5

1330-1420

11b, 12a, 12b, 20a, 20b, 21a, 21b

45a, 45b, 46a, 46b, 47a, 47b, 47c, 60a

518a3c,518r1a, 518r1b,518i1a, 518i1b,518i2a, 518i2b

817a1, 817a2, 817a3, 817a4, 817a5, 817a6

Travma. və ortopediya

Ginekolgiya

Azərbaycan tarixi

Üzvikimya II

1420-1510

201a, 201b, 202a, 202b, 203a, 203b, 204a, 204b

235a, 235b, 236a, 236b, 237a, 237b, 238a, 238b

518a1a, 518a1b, 518a2a, 518a2b, 518a3a, 518a3b

817r1, 817İ1, 817İ2, 817İ3, 817İ4

Yoluxucu xəstəliklər 2

Epidem + Hərbi epid.

Azərbaycan  tarixi

Üzvi  kimya II

1510-1600

205a, 205b, 206a, 206b, 207a, 207b, 208a, 208b

239a, 239b, 240a, 240b, 241a, 241b, 242a, 242b

Yoluxucu xəstəliklər 2

Epidem + Hərbi epid.

 

 

18 iyun

Qrup

Fənn

830-920

70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a

270a, 270b, 271a, 271b, 272a, 272b, 273a, 273b

1150A,1150B

720a, 720b, 721a, 721b, 722a, 722b, 723a

1110a, 1110b, 1111a, 1111b, 1112a, 1112b, 1112c

1115a, 1115b, 1116a, 1116b, 1117a, 1117b, 1117c

1125a, 1125b, 1126a, 1126b, 1127a, 1127b, 1127c

618f1a, 618f1b

Daxili xəstəliklər (bacarıq)DA

Cərrahi xəstəliklər (bacarıq)DA

TXTT(bacarıq)DA

Ter. Stom(bacarıq) DA

Kliniki farmakologiya

Ağciyər xəstəlikləri

Patolooji anatomiya-2

Ümumiterapiya

920-1010

160a,160b,161a,161b,162a,162b,163a,163b,164a,164b

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a

35a, 35b, 36a, 36b, 37a, 37b, 38a, 38b, 39a, 39b

616a, 616b, 617a, 617b, 618a,618b,620

Pataloji anatomiya2

Mamalıq 2

Klinik farmakologiya

Ərzaq məhsul. ist.gigiyenası

1010-1100

165a,165b,166a,166b,167a,167b,168a,168b,169a,169b

6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, 11a

40a, 40b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b, 44a, 44b

640a,640b,641a,641b,642a,642b,650

Pataloji anatomiya2

Mamalıq 2

Klinik farmakologiya

Patolojianatomiya II

1100-1150

170a,170b,171a,171b,172a, 172b,172c,180a, 180b,180c

11b, 12a, 12b, 20a, 20b, 21a, 21b

45a, 45b, 46a, 46b, 47a, 47b, 48a,48b, 60a

518a1a, 518a1b, 518a2a, 518a2b, 518a3a, 518a3b

625a,625b,626a,626b,627a,627b,628

Pataloji anatomiya2

Mamalıq 2

Klinik farmakologiya

Mikrobiologiya-1

Səhiyyənin təşkili

1150-1240

360a,360b,361a,361b,362a,362b,363a, 363b,364a, 364b

201a, 201b, 202a, 202b, 203a, 203b, 204a, 204b, 205a

235a,235b,236a,236b,237a,237b,238a,238b,239a, 239b

518a3c, 518r1a, 518r1b, 518i1a, 518i1b, 518i2a, 518i2b

Pataloji anatomiya2

Psixatriya 1

Məhkəmə təbabəti

Mikrobiologiya-1

1240-1330

365a,365b, 366a, 366b, 367a, 367b,368a, 368b,369a

205b,206a, 206b, 207a, 207b, 208a, 208b, 209a, 209b

240a, 240b, 241a, 241b, 242a, 242b, 243a, 243b, 244a

817a1, 817a2, 817a3, 817a4, 817a5, 817a6

Pataloji anatomiya2

Psixatriya 1

Məhkəmə təbabəti

Fiziki-kolloidkimya II

1330-1420

369b,370a, 370b, 371a, 371b, 390a, 390b, 391a, 391b

210a, 210b, 211a, 211b, 212a, 212b,213a, 213b, 213c

244b, 245a, 245b, 246a, 246b, 255a, 255b, 256a, 256b, 260

817r1, 817İ1, 817İ2, 817İ3, 817İ4

Pataloji anatomiya2

Psixatriya 1

Məhkəmə təbabəti

Fiziki-kolloidkimya II

1420-1510

220a, 220b, 221a, 221b

418A1a,418A1b,418A2a,418A2b,418A3a, 418A3b, 418A4a

717a1,717a2,717a3,717a4,717a5,717a6,717a7,717a8,717a9

780a,780b,781a,781b,782a,782b,783a,783b ,784a

Psixiatriya

Xüsusi histologiya

Dinamik Biokimya

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi 2

 

1510-1600

418A4b,418A5a,418A5b,418R1a,418R1b,418İ1a

717a10,717a11,717a12,717a13,717a14,717a15,717a16

784b,784c, 787a, 787b, 788a ,788b, 788c, 790

700a,700b, 701a, 701b, 702a, 702b, 703a

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b, 804, 805

Xüsusi Histologiya

Dinamik Biokimya

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi 2

Daxili xəstəliklər 1

Əczaçılıq kimyası II

1600-1650

418İ1b, 418İ2a,418İ2b,418İ3a,418İ3b,418İ3c

717a17,717r1,717i1,717i2,717i3,717i4,717i5,717i6,717i7

703b, 704a, 704b, 710, 715a, 715b

Xüsusi Histologiya

Dinamik Biokimya

Daxili xəstəliklər 1

 

 

19iyun

Qrup

Fənn

830-920

73b, 74a, 74b, 75a, 75b, 76a, 76b

274a, 274b, 275a, 275b, 276a, 276b,277a, 277b

1151a, 1151b, 1151C

723b, 724a, 724b, 724c, 735, 737a, 737b

660a, 660b, 661a, 661b

Daxili xəstəliklər (bacarıq)DA

Cərrahi xəstəliklər (bacarıq)DA

TXTT (bacarıq)DA

Ter. Stom (bacarıq) DA

Epidemiologiya (test) DA

920-1010

662a, 662b, 662c, 670

Epidemiologiya (test) DA 

1010-1100

317A1,317A2,317A3,317A4,317A5,317A6,317A7,317A8

617A1, 617A2, 617A3, 617A4, 617A5, 617R1

Dinamik Biokimya

Biometriya

1100-1150

117İ-1, 117İ-2, 117İ-3, 117İ-4, 117İ-5,117İ-6

317A9,317A10,317A11,317A12,317A13,317A14,317A15

Dinamik Biokimya

Dinamik Biokimya

1150-1240

317A16,317A17,317A18,317A19,317A20,317A21

517A1, 517A2, 517A3,517A4

Dinamik Biokimya

Dinamik Biokimya

1240-1330

117A23,117A24,117R1,117R2,117R3,117R4,117R5

317A22,317A23,317A24,317A25,317A26,37A27,317A28

Dinamik Biokimya

Dinamik Biokimya

1330-1420

117A1,117A2,117A3,117A4,117A5,117A6,117A7,117A8

317A29, 317İ1, 317İ2, 317İ3, 317İ4, 317İ

Dinamik Biokimya

Dinamik Biokimya

1420-1510

117A9,117A10,117A11,117A12,117A13,117A14,117A15

Dinamik Biokimya 

 1510-1600

117A16,117A17,117A18,17A19,117A20,117A21,117A22

Dinamik Biokimya 

 

 

20iyun

Qrup

Fənn

830-920

77a, 77b, 78a, 78b, 79a, 79b, 80a

278a, 278b, 279a, 279b, 280a, 280b, 281a, 281b

118A1a,118A1b,118A2a,118A2b,118A3a,118A3b,118A4a118A4b

318A-1a, 318A-1B, 318A-1c, 318R-1a

Daxilixəstəliklər(bacarıq)DA

Cərrahixəstəliklər(bacarıq)DA

İnsan anatomiyası 2

Histologiya I

920-1010

118A5a,118A5b,118A6a,118A6b,118A7a,118A7b,118A8a,118A8b

218R1a, 218R1b,218R1c,218İ1a, 218İ1b, 218İ2a, 218İ2b, 218İ2c

İnsan anatomiyası 2

İnsan anatomiyası 2

1010-1100

118A9a,118A9b118A10a,118A10b,118A11a,118A11b, 118A12a

618a1a, 618a1b, 618a1c

İnsan anatomiyası 2

Tibbi fizika

1100-1150

118A12b, 118A12c, 118İ1a, 118İ1b, 118İ2a, 118İ2b, 118İ2c

218A8a,218A8b,218A9a,218A9b,218A10a, 218A10b,218A10c

İnsan anatomiyası 2

İnsan anatomiyası 2

1150-1240

218A1a,218A1b,218A2a,218A2b,218A3a,218A3b,218A4a

İnsan anaomiyası 2

1240-1330

218A4b,218A5a,218A5b,218A6a,218A6b218A7a,218A7b

İnsan anatomiyası 2

 

 

21iyun

Qrup

Fənn

830-920

80b, 81a, 81b, 81c, 90a, 90b, 90c, 95

282a, 282b, 282c, 290a, 290b, 290c, 295a, 295b, 295c

1150a, 1150b, 1151a, 1151b, 1151c

201a, 201b, 202a, 202b, 203a, 203b, 204a, 204b, 205a

235a,235b,236a,236b,237a,237b,238a,238b,239a, 239b

364b,365a,365b,366a,366b,367a,367b,368a,368b,369a

Daxilixəstəliklər(bacarıq)DA

Cərrahixəstəliklər(bacarıq)DA

TXTT (  test )DA

Urologiya

Yoluxucu xəstəliklər 3

İctimai sağlamlıq 1

920-1010

205b,206a, 206b, 207a, 207b, 208a, 208b, 209a, 209b

240a, 240b, 241a, 241b, 242a, 242b, 243a, 243b, 244a

369b,370a, 370b, 371a, 371b, 390a, 390b, 391a, 391b

518a3c, 518r1a, 518r1b, 518i1a, 518i1b, 518i2a, 518i2b

Urologiya

Yoluxucu xəstəliklər 3

İctimai sağlamlıq 1

Tibbifizika

1010-1100

210a, 210b, 211a, 211b, 212a, 212b,213a, 213b, 213c

244b, 245a, 245b, 246a, 246b, 255a, 255b, 256a, 256b,260

220a, 220b, 221a, 221b

360a,360b,361a,361b,362a,362b,363a,363b,364a

518a1a, 518a1b, 518a2a, 518a2b, 518a3a, 518a3b

Urologiya

Yoluxucu xəstəliklər 3

Urologiya

İctimai sağlamlıq 1

Tibbifizika

1100-1150

160a,160b,161a,161b,162a,162b,163a,163b,164a,164b

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a

35a, 35b, 36a, 36b, 37a, 37b, 38a, 38b, 39a, 39b

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b, 804, 805

İctimai sağlamlıq 1

Yoluxucu xəstəliklər 2

Fizoterapiya+İdman təb.

Əczaçılıq iqtisadiyyatı

1150-1240

165a,165b,166a,166b,167a,167b,168a,168b,169a,169b

6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, 11a

40a, 40b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b, 44a, 44b

817a1, 817a2, 817a3, 817a4, 817a5, 817a6

İctimai sağlamlıq 1

Yoluxucu xəstəliklər 2

Fizoterapiya+İdman təb.

Biofizika

1240-1330

170a,170b,171a,171b,172a, 172b,172c,180a, 180b,180c

11b, 12a, 12b, 20a, 20b, 21a, 21b

45a, 45b, 46a, 46b, 47a, 47b, 48a,48b, 60a

616a, 616b, 617a, 617b, 618a,618b,620

625a,625b,626a,626b,627a,627b,628

817r1, 817İ1, 817İ2, 817İ3, 817İ4

İctimai sağlamlıq 1

Yoluxucu xəstəliklər 2

Fizoterapiya+İdman təb.

Dəri-zöhrəvixəstəliklər

Travmatologiya

Biofizika

1330-1420

418A1a,418A1b,418A2a,418A2b,418A3a,418A3b,418A4a

717a1,717a2,717a3,717a4,717a5,717a6,717a7,717a8,717A9

640a,640b,641a,641b,642a,642b,650

780a,780b,781a,781b,782a,782b,783a,783b ,784a

Azərbaycan dili

Uşaq stom. 2

Biotexnologiya

Epidemiologiya

1420-1510

418A4b,418A5a,418A5b,418R1a,418R1b,418İ1a

717a10,717a11,717a12,717a13,717a14,717a15,717a16

784b,784c, 787a, 787b, 788a ,788b, 788c, 790

700a,700b, 701a, 701b, 702a, 702b, 703a

1125a, 1125b, 1126a, 1126b, 1127a, 1127b, 1127c

618f1a, 618f1b

Azərbaycan dili

Uşaq stom. 2

Epidemiologiya

Ağciyər xəstəlikləri

İct.sağlamlıq və İST

TXTT

1510-1600

418İ1b, 418İ2a,418İ2b,418İ3a,418İ3b,418İ3c

717a17,717r1,717i1,717i2,717i3,717i4,717i5,717i6,717i7

703b, 704a, 704b, 710, 715a, 715b

1110a, 1110b, 1111a, 1111b, 1112a, 1112b, 1112c

1115A,1115B, 1116A, 1116B, 1117A, 1117B, 1117C

Azərbaycan dili

Uşaq stom. 2

Ağciyər xəstəlikləri

TTXT

Daxili xəstəliklər II

 

 

22iyun

Qrup

Fənn

830-920

70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a

270a, 270b, 271a, 271b, 272a, 272b, 273a, 273b

Daxili xəstəliklər (test)DA

Cərrahi xəstəliklər (test)DA

920-1010

73b, 74a, 74b, 75a, 75b, 76a, 76b

274a, 274b, 275a, 275b, 276a, 276b, 277a, 277b

720a,720b, 721a, 721b, 722a, 722b, 723a

Daxili xəstəliklər (test)DA

Cərrahi xəstəliklər (test)DA

Ter. Stom test DA

1010-1100

77a, 77b, 78a, 78b, 79a, 79b, 80a

278a, 278b, 279a, 279b, 280a, 280b, 281a, 281b

723b, 724a, 724b, 724c, 735, 737a, 737b

Daxili xəstəliklər (test)DA

Cərrahi xəstəliklər (test)DA

Ter. Stom test DA

1100-1150

80b, 81a, 81b, 81c, 90a, 90b, 90c, 95

282a, 282b, 282c, 290a, 290b, 290c, 295a, 295b, 295c

Daxili xəstəliklər (test)DA

Cərrahixəstəliklər(test)DA

 

 

24iyun

Qrup

Fənn

830-920

418A1a,418A1b,418A2a,418A2b,418A3a, 418A3b, 418A4a

717a1,717a2,717a3,717a4,717a5,717a6,717a7,717a8,717a9

780a,780b,781a,781b,782a,782b,783a,783b ,784a

Secim

Müalicə bədən tərbiyyəsi

Ümumi cərrahiyyə

920-1010

318A-1a, 318A-1B, 318A-1c, 318R-1a

418A4b,418A5a,418A5b,418R1a,418R1b,418İ1a,

717a10,717a11,717a12,717a13,717a14,717a15,717a16

784b,784c, 787a, 787b, 788a ,788b, 788c, 790

700a,700b, 701a, 701b, 702a, 702b, 703a

MMTX

Secim

Müalicə bədən tərbiyyəsi

Ümumi cərrahiyyə

Uşaq stomatologiyası-5

1010-1100

418İ1b, 418İ2a,418İ2b,418İ3a,418İ3b,418İ3c

617A1, 617A2, 617A3, 617A4, 617A5, 617R1

717a17,717r1,717i1,717i2,717i3,717i4,717i5,717i6,717i7

703b, 704a, 704b, 710, 715a, 715b

117İ-1, 117İ-2, 117İ-3, 117İ-4, 117İ-5,117İ-6

Secim

Dinamik biokimya

Müalicə bədən tərbiyyəsi

Uşaq stomatologiyası-5

Ümumi gigiyena+Hərbi

1100-1150

117A23,117A24,117R1,117R2,117R3,117R4,117R5

118A12b, 118A12c, 118İ1a, 118İ1b, 118İ2a, 118İ2b, 118İ2c

170a,170b,171a,171b,172a, 172b,172c,180a, 180b,180c

Ümumi gigiyena+Hərbi

Azərbaycan tarixi

Ümumi cərrahiyyə-2

1150-1240

117A1,117A2,117A3,117A4,117A5,117A6,117A7,117A8

118A5a,118A5b,118A6a,118A6b,118A7a,118A7b,118A8a,118A8b

165a,165b,166a,166b,167a,167b,168a,168b,169a,169b

Ümumi gigiyena+Hərbi

Azərbaycan tarixi

Ümumi cərrahiyyə-2

1240-1330

117A9,117A10,117A11,117A12,117A13,117A14,117A15

118A9a,118A9b118A10a,118A10b,118A11a,118A11b,118A12a

160a,160b,161a,161b,162a,162b,163a,163b,164a,164b

317A29, 317İ1, 317İ2, 317İ3, 317İ4, 317İ5

Ümumi gigiyena+Hərbi

Azərbaycan tarixi

Ümumi cərrahiyyə-2

Xarici dil-3

1330-1420

117A16,117A17,117A18,17A19,117A20,117A21,117A22

118A1a,118A1b,118A2a,118A2b,118A3a,118A3b,118A4a118A4b

218A4b,218A5a,218A5b,218A6a,218A6b218A7a,218A7b

317A22,317A23,317A24,317A25,317A26,37A27,317A28

235a,235b,236a,236b,237a,237b,238a,238b,239a, 239b

Ümumi gigiyena+Hərbi

Azərbaycan tarixi

İnformatika

Xarici dil-3

Ailə təbabəti

1420-1510

218R1a, 218R1b,218R1c,218İ1a, 218İ1b, 218İ2a, 218İ2b, 218İ2c

317A1,317A2,317A3,317A4,317A5,317A6,317A7,317A8

360a,360b,361a,361b,362a,362b,363a,363b,364a

240a, 240b, 241a, 241b, 242a, 242b, 243a, 243b, 244a

1110a, 1110b, 1111a, 1111b, 1112a, 1112b, 1112c

İnformatika

Xarici dil-3

Ümumi cərrahiyyə-2

Ailə təbabəti

Reanimatologiya

1510-1600

218A8a,218A8b,218A9a,218A9b,218A10a, 218A10b,218A10c

317A9,317A10,317A11,317A12,317A13,317A14,317A15

364b,365a,365b,366a,366b,367a,367b,368a,368b,369a

244b, 245a, 245b, 246a, 246b, 255a, 255b, 256a, 256b,260

İnformatika

Xarici dil-3

Ümumi cərrahiyyə-2

Ailə təbabəti

1600

1650

218A1a,218A1b,218A2a,218A2b,218A3a,218A3b,218A4a

317A16,317A17,317A18,317A19,317A20,317A21

369b,370a, 370b, 371a, 371b, 390a, 390b, 391a, 391b

618a1a, 618a1b, 618a1c

517A1, 517A2, 517A3,517A4

618f1a, 618f1b

İnformatika

Xarici dil-3

Ümumi cərrahiyyə-2

Reseptura

Ümumi gigiyena

Normal fiziolgiya

 

 

25iyun

Qrup

Fənn

830-920

616a, 616b, 617a, 617b, 618a,618b,620

625a,625b,626a,626b,627a,627b,628

640a,640b,641a,641b,642a,642b,650

Xüs.ist.sahə əmək gigi.

Cərrahi xəstəliklər

Patoloji fiziologiya 2

920-1010

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a

35a, 35b, 36a, 36b, 37a, 37b, 38a, 38b, 39a, 39b

1115A,1115B, 1116A, 1116B, 1117A, 1117B, 1117C

Oftolmologiya

Yolxucu xəstəliklər

Uşaq xəstəlikləri-1

1010-1100

6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, 11a

40a, 40b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b, 44a, 44b

Oftolmologiya

Yolxucu xəstəliklər

1100-1150

11b, 12a, 12b, 20a, 20b, 21a, 21b

45a, 45b, 46a, 46b, 47a, 47b, 48a,48b, 60a

220a, 220b, 221a, 221b

518a1a, 518a1b, 518a2a, 518a2b, 518a3a, 518a3b

Oftolmologiya

Yolxucu xəstəliklər

Uşaq xəstəlikləri-1

Deontologiya

1150-1240

201a, 201b, 202a, 202b, 203a, 203b, 204a, 204b,205a

518a3c, 518r1a, 518r1b, 518i1a, 518i1b, 518i2a, 518i2b

Uşaq xəstəlikləri-1

Deontologiya

1240-1330

205b,206a, 206b, 207a, 207b, 208a, 208b, 209a, 209b

817a1, 817a2, 817a3, 817a4, 817a5, 817a6

Uşaq xəstəlikləri-1

Botanika 2

1330-1420

210a, 210b, 211a, 211b, 212a, 212b,213a, 213b, 213c

817r1, 817İ1, 817İ2, 817İ3, 817İ4

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b, 804, 805

Uşaq xəstəlikləri-1

Botanika 2

Dinamik Biokimya

 

 

27iyun

Qrup

Fənn

830-920

218A1a,218A1b,218A2a,218A2b,218A3a,218A3b,218A4a

244b, 245a, 245b, 246a, 246b, 255a, 255b, 256a, 256b,260

Xarici dil-2

Ginekologiya

920-1010

218A4b,218A5a,218A5b,218A6a, 218A6b218A7a,218A7b

240a, 240b, 241a, 241b, 242a, 242b, 243a, 243b, 244a

369b,370a, 370b, 371a, 371b, 390a, 390b, 391a, 391b

Xarici dil-2

Ginekologiya

Dəri-zöhrəvi xəstəliklər

1010-1100

218A8a,218A8b,218A9a,218A9b,218A10a,218A10b,218A10c

235a,235b,236a,236b,237a,237b,238a,238b,239a, 239b

364b,365a,365b,366a,366b,367a,367b,368a,368b,369a

318A-1a, 318A-1B, 318A-1c, 318R-1a

Xarici dil-2

Ginekologiya

Dəri-zöhrəvi xəstəliklər

Xarici dil 2

1100-1150

218R1a,218R1b,218R1c,218İ1a,218İ1b,218İ2a,218İ2b, 218İ2c

360a,360b,361a,361b,362a,362b,363a,363b,364a

418A1a,418A1b,418A2a,418A2b,418A3a,418A3b,418A4a

Xarici dil-2

Dəri-zöhrəvi xəstəliklər

Reseptura

1150-1240

118A1a,118A1b,118A2a,118A2b,118A3a,118A3b,118A4a,118A4b

160a,160b,161a,161b,162a,162b,163a,163b,164a,164b

418A4b,418A5a,418A5b,418R1a,418R1b,418İ1a

Xarici dil-2

Dəri-zöhrəvi xəstəliklər

Reseptura

1240-1330

118A5a,118A5b,118A6a,118A6b,118A7a,118A7b,118A8a, 118A8b

165a,165b,166a,166b,167a,167b,168a,168b,169a,169b

418İ1b, 418İ2a,418İ2b,418İ3a,418İ3b,418İ3c

Xarici dil-2

Dəri-zöhrəvi xəstəliklər

Reseptura

1330-1420

118A9a,118A9b118A10a,118A10b,118A11a,118A11b,118A12a

170a,170b,171a,171b,172a, 172b,172c,180a, 180b,180c

780a,780b,781a,781b,782a,782b,783a,783b ,784a

703b, 704a, 704b, 710, 715a, 715b

Xarici dil-2

Dəri-zöhrəvi xəstəliklər

Ortopedik stomatologiya-3

Mama ginekologiya

1420-1510

118A12b, 118A12c, 118İ1a, 118İ1b, 118İ2a, 118İ2b, 118İ2c

784b,784c, 787a, 787b, 788a ,788b, 788c, 790

700a,700b, 701a, 701b, 702a, 702b, 703a

1125a, 1125b, 1126a, 1126b, 1127a, 1127b, 1127c

618a1a, 618a1b, 618a1c

Xarici dil-2

Ortopedik stomatologiya-3

Mama ginekologiya

Şüa diaqnos.və terap. 1

İnsan anatomiyası 2

 

 

28iyun

Qrup

Fənn

830-920

317A1,317A2,317A3,317A4,317A5,317A6,317A7,317A8

517A1, 517A2, 517A3,517A4

618f1a, 618f1b

Operativ cərrahlıq 1

Topoqrafik anat.1

Hərbi gigiyena

920-1010

317A9,317A10,317A11,317A12,317A13,317A14,317A15

1110a, 1110b, 1111a, 1111b, 1112a, 1112b, 1112c

1115A,1115B, 1116A, 1116B, 1117A, 1117B, 1117C

Operativ cərrahlıq 1

Travmatologiya

Neyrocərrahlıq

1010-1100

317A16,317A17,317A18,317A19,317A20,317A21,317A22

518a1a, 518a1b, 518a2a, 518a2b, 518a3a, 518a3b

717a1,717a2,717a3,717a4,717a5,717a6,717a7,717a8,717a9

Operativ cərrahlıq 1

Xarici dil-2

Patoloji fiziologiya-1

1100-1150

317A23,317A24,317A25,317A26,37A27,317A28

518a3c, 518r1a, 518r1b, 518i1a, 518i1b, 518i2a, 518i2b

817a1, 817a2, 817a3, 817a4, 817a5, 817a6,817r1

717a10,717a11,717a12,717a13,717a14,717a15,717a16

Operativ cərrahlıq 1

Xarci dil-2

MMTX

Patoloji fiziologiya-1

1150-1240

117A1,117A2,117A3,117A4,117A5,117A6,117A7,117A8

317A29, 317İ1, 317İ2, 317İ3, 317İ4, 317İ5

717a17,717r1,717i1,717i2,717i3,717i4,717i5,717i6,717i7

Operativ cərrahlıq 1

Operativ cərrahlıq 1

Patoloji fiziologiya-1

1240-1330

117A9,117A10,117A11,117A12,117A13,117A14,117A15

617A1, 617A2, 617A3, 617A4, 617A5, 617R1

616a, 616b, 617a, 617b, 618a,618b,620

Operativ cərrahlıq 1

Normal fiziologiya 2

Şüa diaq.və şüa terapiyası

1330-1420

117A16,117A17,117A18,17A19,117A20,117A21,117A22

625a,625b,626a,626b,627a,627b,628

Operativ cərrahlıq 1

Uşaq və yeniy.gigi.əsas

1420-1510

117A23,117A24,117R1,117R2,117R3,117R4,117R5

117İ-1, 117İ-2, 117İ-3, 117İ-4, 117İ-5,117İ-6

640a,640b,641a,641b,642a,642b,650 

Operativ cərrahlıq 1

Operativ cərrahlıq 1

Ümumi.və operativ cər.

 

 

1iyul

Qrup

Fənn

830-920

170a,170b,171a,171b,172a, 172b,172c,180a, 180b,180c

418A1a,418A1b,418A2a,418A2b,418A3a,418A3b,418A4a

Şüa-diaqnostikası

Kimya

920-1010

165a,165b,166a,166b,167a,167b,168a,168b,169a,169b

418A4b,418A5a,418A5b,418R1a,418R1b,418İ1a

Şüa-diaqnostikası

Kimya

1010-1100

160a,160b,161a,161b,162a,162b,163a,163b,164a,164b

418İ1b, 418İ2a,418İ2b,418İ3a,418İ3b,418İ3c

Şüa-diaqnostikası

Kimya

1100-1150

360a,360b,361a,361b,362a,362b,363a,363b,364a

703b, 704a, 704b, 710, 715a, 715b

780a,780b,781a,781b,782a,782b,783a,783b ,784a

Şüa-diaqnostikası

Ortopedik stomatologiya-3

Sinir xəstəlikləri

1150-1240

364b,365a,365b,366a,366b,367a,367b,368a,368b,369a

700a,700b, 701a, 701b, 702a, 702b, 703a

784b,784c, 787a, 787b, 788a ,788b, 788c, 790

Şüa-diaqnostikası

Ortopedik stomatologiya-3

Sinir xəstəlikləri

1240-1330

369b,370a, 370b, 371a, 371b, 390a, 390b, 391a, 391b

617A1, 617A2, 617A3, 617A4, 617A5, 617R1

517A1, 517A2, 517A3,517A4

800a, 800b, 801a, 801b, 802a, 802b, 804, 805

Şüa-diaqnostikası

Laboratoriya işinin əsas.

Fəlsəfə,tibb.etika,multik.

Farmakologiya 2

 

 

2iyul

Qrup

Fənn

830-920

117A20,117A21,117A22,117A23,117A24

317A1,317A2,317A3,317A4,317A5,317A6,317A7

1110A, 1110B, 1111A, 1111B, 1112A, 1112B,1112C

618F-1A,618F-1B.

Seçim fənni

Biofizika

Uşaq yoluxucu xəstəliklər

Ümumi hərbi hazırlıq

920-1010

117R1,117R2,117R3, 117R4,117R5

317A8,317A9,317A10,317A11,317A12,317A13,317A14

717a1,717a2,717a3,717a4,717a5,717a6,717a7,717a8,717a9

Seçim fənni

Biofizika

Xarici dil-3

1010-1100

117İ1,117İ2, 117İ3, 117İ4, 117İ5,117İ6

317A15,317A16,317A17, 317A18,317A19, 317A20

717a10,717a11,717a12,717a13,717a14,717a15,717a16

Seçim fənni

Biofizika

Xarici dil-3

1100-1150

117A14,117A15, 117A16, 117A17,117A18,117A19

317A21, 317A22, 317A23, 317A24, 317A25, 317A26

717a17,717r1,717i1,717i2,717i3,717i4,717i5,717i6,717i7

Seçim fənni

Biofizika

Xarici dil-3

1150-1240

117A9,117A10, 117A11,117A12,117A13

317A27, 317A28, 317A29

Seçim fənni

Biofizika

1240-1330

117A1,117A2,117A3,117A4,117A5,117A6,117A7,117A8

317 İ1, 317İ2, 317İ3, 317İ4, 317İ5

Seçim fənni

Biofizika

 

 

3iyul

Qrup

Fənn

830-920

218A1a,218A1b,218A2a,218A2b,218A3a

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a

35a, 35b, 36a, 36b, 37a, 37b, 38a, 38b, 39a, 39b

Tibbi biologiya

Neyrocərrahiyyə

Daxili xəstəliklər+HST

920-1010

218A3b,218A4a, 218A4b,218A5a,218A5b,218A6a

6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, 11a

40a, 40b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b, 44a, 44b

Tibbi biologiya

Neyrocərrahiyyə

Daxili xəstəliklər+HST

1010-1100

218A6b218A7a,218A7b,218A8a,218A8b,218A9a

11b, 12a, 12b, 20a, 20b, 21a, 21b

45a, 45b, 46a, 46b, 47a, 47b, 48a,48b, 60a

Tibbi biologiya

Neyrocərrahiyyə

Daxili xəstəliklər+HST

1100-1150

218A9b,218A10a,218A10b,218A10c,218R1a,218R1b

201a,201b,202a,202b,203a, 203b, 204a, 204b, 205a

Tibbi biologiya

Travmatologiya

1150-1240

205b,206a,206b,207a,207b,208a,208b,209a,209b

218R1c,218İ1a,218İ1b,218İ2a, 218İ2b,218İ2c

Travmatologiya

Tibbi biologiya

1240-1330

210a,210b,211a, 211b, 212a, 212b,213a, 213b, 213c

220a, 220b, 221a, 221b

Travmatologiya

Travmatologiya

 

 

4iyul

Qrup

Fənn

830-920

618A1A, 618A1B, 618A1C

1125A, 1125B, 1126A, 1126B, 1127A, 1127B, 1127C 1115A, 1115B, 1116A, 1116B, 1117A, 1117B, 1117C

Xarici dil 2

Ter.və pediatric proped.2

Oftalmologiya

920-1010

780A, 780B, 781A, 781B, 782A, 782B, 783A, 783B

318A1A, 318A1B, 318A1C, 318R1A

617A1, 617A2, 617A3, 617A4, 617A5, 617R1

Yolxucu xəstəliklər

Kimya

Biofizika

1010-1100

784A, 784B, 784C, 790, 787A, 787B, 788A, 788B, 788C

640A, 640B, 641A, 641B, 642A, 642B, 650

625A, 625B, 626A, 626B, 627A, 627B, 628

616A, 616B, 617A, 617B, 618A, 618B, 620

Yolxucu xəstəliklər

Daxili xəstəlik.propevdika2

Epidimeologiya1

İmmunop.və dezinfektologiya

 

 

5 iyul

Qrup

Fənn

830-920

317A1,317A2, 317A3,317A4,317A5,317A6,317A7, 317A8

360a, 360b, 361a, 361b, 362a, 362b, 363a, 363b, 364a

MMTX

DXP 2

920-1010

317A9,317A10,317A11,317A12,317A13,317A14,317A15

364b365a, 365b, 366a, 366b, 367a, 367b, 368a, 368b

618F-1A,618-F-1B

MMTXT

DXP 2

Ümumi cərrahiyyə

1010-1100

317A16,317A17,317A18,317A19,317A20,

369a, 369b, 370a, 370b, 371a, 371b, 390a, 390b, 391a, 391b

MMTXT

DXP 2

 

1100-1150

160a, 160b, 161a, 161b, 162a, 162b, 163a, 163b, 164a, 164b

717A-14, 717A-15, 717A-16, 717A-17, 717R-1

317A21,317A22,317A23,317A24,317A25,317A26

DXP 2

MMTX

MMTXT

1150-1240

165a, 165b, 166a, 166b, 167a, 167b, 168a, 168b169a, 169b

 717A-8,717A-9, 717A-10, 717A-11, 717A-12, 717A-13

800a,800b, 801a, 801b, 802a, 802b, 804, 805

DXP 2

MMTX

Əcz.texnologiya2

1240-1330

170a, 170b, 171a, 171b, 172a, 172b, 172c, 180a, 180b, 180c

317A27,317A28,317A29

1110a, 1110b, 1111a, 1111b, 1112a, 1112b, 1112c

717A-1, 717A-2, 717A-3, 717A-4, 717A-5, 717A-6, 717A-7

DXP 2

MMTXT

Məhkəmə təbabəti

MMTX

FAYDALI LİNKLƏR
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası Virtual Qarabağ
KLİNİKALAR
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyə Klinikası
Rektora Yazın Elektron Universitet Online Kitabxana Xarici tələbələr üçün Əlaqə Saytın xəritəsi Təbib qəzeti Tələbələr üçün test bankı