Haqqında Struktur Əməkdaşlar Elektron kitabxana Elektron bazalar Elektron kataloq Yeni kitablar
Əsgərov Əsgər Fərhad oğlu-böyük kitabxanaçı
1955 - 1960-cı illərdə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun tarix-filologiya fakultəsində təhsil almışdır.1976 - 1978 - ci illərdə Moskvada Sov. İKP MK yanında İctimai Elmlər Akademiyasında müdavim olmuşdur.1982-ci ildə Ermənistanda Dəmirçi Sovxoz Texnikumunu bitirmişdir. 2009-cu ildən Azərbaycan Tibb Universitetinin "Təbib" nəşriyyatında baş redaktor, 2013-cü ildən Əsaslı kitabxanada işləyir.
Copyright © 2013-2016. Azərbaycan Tibb Universiteti. Bütün hüquqlar qorunur E - mail: amu.lib@gmail.com
Tel: (+99412) 595-59-25, 595-25-64