Haqqında Struktur Əməkdaşlar Elektron kitabxana Elektron bazalar Elektron kataloq Yeni kitablar
Abbasova Səidə Müseyib qızı-bölmə müdiri
1982-1987-ci illərdə BDU-nun kitabxanaçılıq fakultəsində təhsil alıb. 1989-cu ildən ATU-nun Əsaslı Kitabxanasında işləyir
Copyright © 2013-2016. Azərbaycan Tibb Universiteti. Bütün hüquqlar qorunur E - mail: amu.lib@gmail.com
Tel: (+99412) 595-59-25, 595-25-64