Haqqında Struktur Əməkdaşlar Elektron kitabxana Elektron bazalar Elektron kataloq Yeni kitablar
Elektron bazalar

http://search.ebscohost.com

http://www.webofknowledge.com

http://onlinelibrary.wiley.com

http://www.springerlink.com

http://www.clinicalkey.com

http://onlinelibrary.wiley.com/

http://www.journals.cambridge.org

http://www.royalsocietypublishing.org

http://www.eifl.net/sage-research-methods

http://www.bioone.org

http://www.emeraldinsight.com/

http://www.doaj.org

http://www.iop.org/EJ

http://med.polpred.com

Azərbaycan Tibb Universitetinin Əsaslı kitabxanasında oxuculara elektron kitabxana xidməti məqsədilə 2012 - ci ilin yanvar ayından universitet rəhbərliyi tərəfindən http://search.ebscohost.com ödənişli saytında elmin müxtəlif sahələrinə dair 7200 -dən çox dövrü nəşrə elektron şəkildə abunə olmuşdur. Oxuçular Universitetin daxilində internetə qoşulmuş bütün kompüterlərdə yuxarıda göstərilən məlumat bazalarına daxil olaraq burada olan materiallardan açıq şəkildə istifadə edə bilıərlər.

http://search.ebscohost.com saytından istifadə qaydaları:
Sayta daxil olaraq, Academic search premier və Medline məlumat bazalarına daxil olaraq tibbə dair məlumatları Abstract, PDF, HTML PDF formasında əldə edə bilərsiniz. 
2013-cü il yanvar ayının 13-dən Springer nəşriyyatının elektron resursları Azərbaycan Tibb Universitetinin saytında elektron kataloq istifadəçiləri üçün açıqdır. Springer - tibbin bir çox sahələrinə dair ədəbiyatı (kitab, jurnal və digər materialları) əhatə edən beynəlxalq nəşriyyat bazasıdır. Siz (www.springerlink.com) elektron resursuna daxil olmaqla 1200 addan çox elektron jurnalların protokol və kitsabların tam mətnini əldə edə bilərsiniz.

01 iyun 2013-cü il tarixindən Elsevier nəşriyyatınıwww.clinicalkey.com bazası elektron resurslarını Azərbaycan Tibb Universitetinin elektron kitabxana istifadəçilərinə açiq şəkildə təqdim edir.

www.clinicalkey.com bazası Elsevier nəşriyyatının tibbi məlumat axtarışı sahəsində yeni bir platformadır.
Elsevier nəşriyyatı tibbə dair 1100 ədəd kitabın, 541 adda jurnalın və digər məlumatların tammətnli formada oxuculara çatdırılmasını həyata keçirir:

 

 

 

Copyright © 2013-2016. Azərbaycan Tibb Universiteti. Bütün hüquqlar qorunur E - mail: amu.lib@gmail.com
Tel: (+99412) 595-59-25, 595-25-64