Haqqında Struktur Əməkdaşlar Elektron kitabxana Elektron bazalar Yeni kitablar
Struktur

Direktor

Direktor müavinləri

---- Elmi işlər üzrə

---- Ümumi işlər üzrə

Şöbələr

---- Elmi biblioqrafiya şöbəsi

---- Elmi kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsi

---- Əsas (elmi) fondun mühafizəsi və əməkdaşlara xidmət şöbəsi

---- Kitabxana fondunun komplekləşdirilməsi və uçota alınması şöbəsi

---- Tələbə abonenti şöbəsi

---- Daxili xidmət şöbəsi

---- Dissertasiya və avtoreferat şöbəsi

Copyright © 2013-2016. Azərbaycan Tibb Universiteti. Bütün hüquqlar qorunur E - mail: amu.lib@gmail.com
Tel: (+99412) 595-59-25, 595-25-64