AZ RU EN
Digər fakultələr
I Müalicə-profilaktika fakültəsi

I Müalicə-profilaktika fakültəsinin birinci dekanı prof. M.Kərimov (1974) olmuşdur. Daha sonraki illər ərzində fakültə prof. Ş.Quliyev (1975-1981), prof. T.S. Qədirova (1981-1983), prof. B.A. Baxşiyev (1983-1988), prof. A.M. Əfəndiyev(1988-1989), prof. H.A. Sultanov (1989-1992), prof. F.İ. Cəfərov (1993-1995), prof. E.K. Qasımov(1995-1999), prof. S.Y.Əliyev (1999-2001), dosent N.A. Şixməmmədov (2001-2011) tərəfindən idarə olunmuşdur.

2011-2016-ci illər arasında fakültə prof. A.Y. Qaziyev tərəfindən idərə olunub.

2016-2019 -c cu illərdə fakültəni Q.X.Əhmədov idarə edib. 

2019 - cu ildən isə fakültə E.M.Novruzov tərəfindən idarə olunur.

Halhazırda I Müalicə-profilaktika fakültəsində fakültənin 303 heyət üzvü işləyir. Fakültə işçilərindən biri Azərbaycan ANAS-ınüzvü, ikisi Rusiya RAS-ın, 34 şəxs tibb elmləri doktoru, 28-i professor, 175 işçi fəlsəfə doktoru, müəllim heyətinin 217-sinin isə elmi dərəcələri var.

2011-12 tədris ilinin informasiyasına görə, fakültədə 1645 tələbə var. 1412 tələbə azərbaycan dili sektorunda, 180 isə rus sektorunda oxuyur. 53 tələbə xarici ölkə vətəndaşları olduqlarına görə (Suriya, Türkiyə, İraq, İran, Əfqanistan, Pakistan, Banqladeş və s.) ingilis dilində təhsil alır.

Son 10 il ərzində fakültə işçiləri tərəfindən 2768 elmi iş dərc olunmuşdur. Onların 467-si stolüstü kitab, kitab əlavələri və digər təhsil metodika işləri, 1173-ü jurnal məqalələri, 1128-si isə tezis idi. 605 iş xarici ölkələrin konfrans materiallarında və elmi xülasələrində nəşr olundu.

I Müalicə-profilaktika fakültəsinə 15 şöbə və 1 klinik (tədris) kurs daxil edilmişdir.

Copyright © 2013-2015. Azərbaycan Tibb Universiteti! Bütün hüquqlar qorunur.